Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 243/2015 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek

Částka 100/2015
Platnost od 30.09.2015
Účinnost od 01.10.2015
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

243

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 14. září 2015,

kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek

Vláda nařizuje podle § 44c odst. 1 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 273/2013 Sb.:


Čl. I

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, zní:

„Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 463/2013 Sb.

Seznam č. 4 psychotropních látek

Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyceDalší mezinárodní nechráněný název nebo obecný názevChemický název podle IUPACPoznámka
AH-79213,4-dichlor-N-{[1-(dimethylamino)cyclohexyl]methyl}benzamid
AM-2201[1-(5-fluorpentyl)- 1H-indol-3-yl](naftalen-1-yl)methanon
5-API5-(2-aminopropyl)indol
APINACAN-(adamantan-1-yl)-1-pentyl-1H-indazol-3-karboxamid
bk-PMA2-amino-1-(4-methoxyfenyl) propan-1-on
bk-PMMA1-(4-methoxyfenyl)-2-(methylamino)propan-1-on
25B-NBOMe2-(4-brom-2,5-dimethoxyfenyl)-N-[(2-methoxyfenyl)methyl]ethanamin
BrolamfetaminDOB(2RS)-1-(4-brom-2,5-dimethoxyfenyl)propan-2-amin
Bromo-Dragonfly1-(8-brombenzo[1,2-b:4,5-b']difuran-4-yl)propan-2-amin
Butylon2-(methylamino)-1-[3,4-(methylendioxy)fenyl)]butan-1-on
Joddimethoxyfenethylamin2C-I(4-jod-2,5-dimethoxyfenethyl)amin
25C-NBOMe2-(4-chlor-2,5-dimethoxyfenyl)-N-[(2-methoxyfenyl)methyl]ethanamin
Dimethoxyethylthiofenethylamin2C-T-2[4-(ethylsulfanyl)-2,5-dimethoxyfenethyl]amin
Dimethoxypropylthiofenethylamin2C-T-7[2,5-dimethoxy-4-(propylsulfanyl)fenethyl]amin
CP-47,4972-[(1R,3S)-3-hydroxycyklohexyl]-5-(2-methyloktan-2-yl)fenol
CRA-13(naftalen-1-yl)[4-(pentyloxy)naftalen-1-yl]methanon
DBZP1,4-dibenzylpiperazin
DiethyltryptaminDETN,N-diethyl-N-[2-(indol-3-yl)ethyl] amin
DimethoxyamfetaminDMA(2RS)-1-(2,5-dimethoxyfenyl)propan-2-amin
4,4'-DMAR4-methyl-5-(4-methylfenyl)-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-amin
DimethylheptyltetrahydrokanabinolDMHP3-(1,2-dimethylheptyl)-6,6,9-trimethyl-7,8,9,10-tetrahydro-6H-benzo[c]chromen-1-ol
3,4-DMMC1-(3,4-dimethylfenyl)-2-(methylamino)propan-1-on
DimethyltriptaminDMTN-[2-(indol-3-yl)ethyl]-N,N-dimethylamin
DOC1-(4-chlor-2,5-dimethoxyfenyl)propan-2-amin
DimethoxyethylamfetaminDOET(2RS)-1-(4-ethyl-2,5-dimethoxyfenyl)propan-2-amin
DOI1-(4-jod-2,5-dimethoxyfenyl)propan-2-amin
EticyklidinPCEN-ethyl-1-fenylcyklohexylamin
Etryptamin3-(2-aminobutyl)indol
4-FA1-(4-fluorfenyl)propan-2-amin
5F-AKB48N-(adamantan-1-yl)-1-(5 -fluorpentyl)-1H-indazol-3-karboxamid
Flefedron1-(4-fluorfenyl)-2-(methylamino)propan-1-on
4-FMA1-(4-fluorfenyl)-N-methylpropan-2-amin
3-FMC1-(3-fluorfenyl)-2-(methylamino)propan-1-on
5FUR-144[1-(5-fluorpentyl)-1H-indol-3-yl](2,2,3,3-tetramethylcyklopropyl)methanon
25I-NBOMe2-(4-jod-2,5-dimethoxyfenyl)-N-[(2-methoxyfenyl)methyl]ethanamin
JWH-018(naftalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanon
JWH-073(1-butyl-1H-indol-3-yl)(naftalen-1-yl)methanon
JWH-081(4-methoxynaftalen-1-yl)(1-pentyl- 1H-indol-3-yl)methanon
JWH-122(4-methylnaftalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanon
JWH-200[1-(2-morfolinoethyl)-1H-indol-3-yl](naftalen-1-yl)methanon
JWH-2502-(2-methoxyfenyl)-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)ethan-1-on
JWH-398(4-chlornaftalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanon
Kathinon(2,S)-2-amino-1-fenylpropan-1-on
(+)-LysergidLSD, LSD-25(+)-8β-(3,3-dimethylureido)-6-methyl-9,10-didehydroergolin
4-Metamfetamin(2RS)-1-(4-methylfenyl)propan-2-amin
MBZP1-benzyl-4-methylpiperazin
mCPP1-(3-chlorfenyl)piperazin
MDAI5,6-(methylendioxy)indan-2-amin
MDPV1-[3,4-(methylendioxy)fenyl]-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on
3-MEC2-(ethylamino)-1-(3-methylfenyl)propan-1-on
4-MEC2-(ethylamino)-1-(4-methylfenyl)-propan-1-on
Mefedron2-(methylamino)-1-(4-methylfenyl)propan-1-on
Meskalin3,4,5-trimethoxyfenethylamin
MethkathinonEfedron(2RS)-1-fenyl-2-(methylamino)propan-1-on
3-MMC2-(methylamino)-1-(3 -methylfenyl)propan-1-on
MethoxytenamfetaminMMDA(2RS)-1-[5-methoxy-3,4-(methylendioxy)fenyl]propan-2-amin
Methylaminorex(±)-5-fenyl-4-methyl-4,5-dihydrooxazol-2-amin
MethyltenamfetaminMDMA(2RS)-N-methyl-1-[3,4-(methylendioxy)fenyl]propan-2-amin
3-MeO-PCP1-[1-(3-methoxyfenyl)cyklohexyl]piperidin
methoxetamine2-(ethylamino)-2-(3-methoxyfenyl)cyclohexanon
Methylon2-(methylamino)-1-[3,4-(methylendioxy)fenyl]propan-1-on
MT-451-cyklohexyl-4-(1,2-difenylethyl)-piperazin
Methy lthi oamfetamin4-MTA(2RS)-1-[4-(methylsulfanyl)fenyl]propan-2-amin
Nafyron1-(naftalen-2-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on
EthyltenamfetaminMDE, MDEA(2RS)-N-ethyl-1-[3,4-(methylendioxy)fenyl]propan-2-amin
Hydroxytenamfetamin(2RS)-N-hydroxy-1-[3,4-(methylendioxy)fenyl]propan-2-amin
Parahexyl3-hexyl-6,6,9-trimethyl-7,8,9,10-tetrahydro-6H-benzo[c]chromen-1-ol
pentedron1-fenyl-2-(methylamino)pentan-1-on
pFPP1-(4-fluorfenyl)piperazin
MethoxyamfetaminPMA(2RS)-1-(4-methoxyfenyl)propan-2-amin
MethoxymetamfetaminPMMA1-(4-methoxyfenyl)-N-methylpropan-2-amin
Psilocybin3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-indol-4-yl-dihydrogen-fosfát
PsilocinPsilotsin3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-indol-4-ol
RolicyklidinPHP, PCPY1-(1-fenylcyklohexyl)pyrrolidin
α-PVP1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)-1-pentan-1-on
Salvinorin Ameíhyl-(2RS,4aR,6aR,7R,9RS,10aRS,10bR)-9-acetoxy-2-(furan-3-yl)-6a,10b-dimethyl-4,10-dioxododekahydro-1H-benzo[ƒ]isochromen-7-karboxylát
DimethoxymetamfetaminSTP, DOM(2RS)-1-(2,5-dimethoxy-4-methylfenyl)propan-2-amin
TenamfetaminMDA(2RS)-1-[3,4-(methylendioxy)fenyl]propan-2-amin
TenocyklidinTCP1-[1-(2-thienyl)cyklohexyl]piperidin
TFMPP1-[3-(trifluormethyl)fenyl]piperazin
TetrahydrokanabinolTHCΔ6a(10a)-, Δ6a(7)-, Δ7-, Δ8-, Δ10-, Δ9(11)-tetrahydrokanabinoly a jejich stereoizomery
TrimethoxyamfetaminTMA(2RS)-1-(3,4,5-trimethoxyfenyl)propan-2-amin
Trimethoxyamfetamin-2TMA-2(2RS)-1-(2,4,5-trimethoxyfenyl)propan-2-amin
UR-144(1-pentyl-1H-indol-3-yl)-(2,2,3,3 -tetramethylcyklopropyl)methanon

Včetně stereoizomerů psychotropních látek, až na výslovné výjimky, uvedených v tomto seznamu ve všech případech, kdy tyto stereoizomery mohou existovat podle zvláštního chemického označení a solí psychotropních látek uvedených v tomto seznamu ve všech případech, kdy mohou existovat.“.

Čl. II

Toto nařízení bylo oznámeno v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění.


Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 2015.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr zdravotnictví:

MUDr. Němeček, MBA, v. r.

Přesunout nahoru