Přejít na PLUS

Odkaz na zákon č. 224/2015 Sb.Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)

Níže uvedené odkazy můžete zařadit do svých stránek.
Zajistíme Vám, že tyto adresy budou směřovat navždy a zdarma na aktuální konsolidované znění odkazovaného předpisu.


URLhttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-224
Čísloč. 224/2015 Sb.
NázevZákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)
AliasZákon o prevenci závažných havárií


Jednoduchý odkaz v HTML

<a href="https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-224" title="Zákon o prevenci závažných havárií">
Zákon č. 224/2015 Sb.
</a>

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Zákon č. 224/2015 Sb.Odkaz pro fórum v BB kódu

[url=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-224]Zákon č. 224/2015 Sb.[/url]

Takto se odkaz zobrazí v diskuzi:

Zákon č. 224/2015 Sb.Odkaz v Texy

"Zákon č. 224/2015 Sb.":[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-224]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Zákon č. 224/2015 Sb.Odkaz ve Wiki

[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-224 Zákon č. 224/2015 Sb.]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Zákon č. 224/2015 Sb.PromoBibliLabel ISO 690

ČESKO. Zákon č. 224/2015 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 14. 10. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-224


Zpět na předpis