Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 224/2015 Sb.Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)

Částka 93/2015
Platnost od 11.09.2015
Účinnost od 01.10.2015
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek
11 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Předkladatel

Nalezené legislativní změny k předpisu č. 224/2015 Sb.

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona

Nový stavební zákon s ohledem na svůj obsah vyžaduje změnu řady navazujících právních předpisů (celkem 57 zákonů), tyto jsou měněny v samostatném, tzv. "změnovém zákoně", aby nebyla nová úprava stavebního zákona zatížena množstvím technických změn navazujících předpisů.

Poslední změna: 10.09.2020 (Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně)
Návrh zákona o změně zákonů související s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci

Zákon zahrnuje novely 159 právních předpisů.

Poslední změna: 17.06.2020 (Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím)
Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi

Cílem návrhu zákona je umožnit zohledňování zákonem chráněných zájmů v případech umisťování a realizací nových stavebních záměrů v okolí objektů, ve kterých se nachází nebezpečná látka.

Poslední změna: 17.12.2018 (Projednáno vládou, souhlasné stanovisko)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a další související zákony

Navrhované změny napravují zejména kritizovaný stav zdlouhavého a složitého povolování stavebního záměru.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
31.07.2017 pod číslem 225/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Návrh zákona provádí nezbytné změny ve zhruba 250 různých zákonech, které budou vyvolány nabytím účinnosti nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.06.2017 pod číslem 183/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017
Návrh vyhlášky o stanovení rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu zařazeného do skupiny A nebo skupiny B

Důvodem předložení návrhu vyhlášky je provedení nového zákona o prevenci závažných havárií.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
11.09.2015 pod číslem 225/2015 Sb. s účinností od 01.10.2015
Návrh vyhlášky o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře

Vyhláškou mají být upraveny zásady pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a náležitosti obsahu vnějšího havarijního plánu a struktura tohoto plánu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
11.09.2015 pod číslem 226/2015 Sb. s účinností od 01.10.2015
Návrh vyhlášky o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku

Vyhláška provádí zákon o prevenci závažných havárií, pokud jde o stanovení podrobného obsahu a formy dokumentace zpracovávané provozovateli objektů, v nichž jsou umístěny vybrané nebezpečné chemické látky nebo směsi v množstvích převyšujících stanovené limity.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
11.09.2015 pod číslem 227/2015 Sb. s účinností od 01.10.2015
Návrh vyhlášky o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení o vzniku závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie

Dochází ke kompletnímu přenesení povinností, které má Česká republika ze směrnice 2012/18/EU, a technické úpravy příloh současné vyhlášky č. 255/2006 Sb., o rozsahu a způsobu zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
11.09.2015 pod číslem 228/2015 Sb. s účinností od 01.10.2015
Návrh vyhlášky o způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol a náležitostech obsahu informace o výsledku kontroly a zprávy o kontrole

Návrh vyhlášky byl připraven jako prováděcí právní předpis k zákonu o prevenci závažných havárií k provedení těch ustanovení, která pojednávají o kontrole plnění povinností uložených tímto zákonem nebo na jeho základě.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
11.09.2015 pod číslem 229/2015 Sb. s účinností od 01.10.2015
Návrh zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými chemickými látkami nebo chemickými směsmi

Hlavním cílem je zajištění transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
11.09.2015 pod číslem 224/2015 Sb. s účinností od 01.10.2015