Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 217/2015 Sb.Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Krkonošského národního parku

Částka 91/2015
Platnost od 09.09.2015
Účinnost od 01.10.2015
Zrušeno k 01.07.2020 (257/2020 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

217

VYHLÁŠKA

ze dne 26. srpna 2015

o vymezení zón ochrany přírody Krkonošského národního parku

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 17 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 161/1999 Sb.:


§ 1

Vymezení zón

(1) Vymezují se zóny odstupňované ochrany přírody (dále jen „zóny“) na území Krkonošského národního parku1).

(2) Vyznačení hranic zón na podkladě katastrální mapy v měřítku 1 : 2000, včetně elektronické podoby a na podkladě Základní mapy České republiky v měřítku 1 : 25000, je uloženo v ústředním seznamu2).

(3) Orientační grafické znázornění zón na území Krkonošského národního parku je uvedeno v příloze k této vyhlášce.


§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2015.


Ministr:

Mgr. Brabec v. r.


Příloha k vyhlášce č. 217/2015 Sb.

Orientační grafické znázornění zón na území Krkonošského národního parku

Orientační grafické znázornění zón na území Krkonošského národního parku

Poznámky pod čarou

1) Nařízení vlády č. 165/1991 Sb., kterým se zřizuje Krkonošský národní park a stanoví podmínky jeho ochrany, ve znění zákona č. 114/1992 Sb.

2) Ustanovení § 42 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb. Vyhláška č. 64/2011 Sb., o plánech péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území.

Přesunout nahoru