Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 216/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 19/2010 Sb., o způsobech tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu, ve znění vyhlášky č. 325/2013 Sb.

Částka 90/2015
Platnost od 04.09.2015
Účinnost od 10.09.2015
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

216

VYHLÁŠKA

ze dne 26. srpna 2015,

kterou se mění vyhláška č. 19/2010 Sb., o způsobech tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu, ve znění vyhlášky č. 325/2013 Sb.

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98a odst. 1 písm. c) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb. a zákona č. 165/2012 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 19/2010 Sb., o způsobech tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu, ve znění vyhlášky č. 325/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 2 písm. a) bodě 5 se slova „ ; údaje o zajištění bezpečnostního standardu požadovaných dodávek, jejichž sledování se provádí na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 16 k této vyhlášce, který se vztahuje i na obchodníky, kteří nedodávají plyn chráněným zákazníkům, ale zajišťují bezpečnostní standard dodávky pro jiného obchodníka s plynem. Bezpečnostní standard dodávek se vypočítává pro období, v němž koeficient M není nulový.“ zrušují a za slova „k této vyhlášce“ se doplňuje čárka.

2. Příloha č. 16 se zrušuje.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 10. září 2015.


Ministr:

Ing. Mládek, CSc., v. r.

Přesunout nahoru