Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 207/2015 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2011 Sb., o stanovení některých pyrotechnických výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz, a vzoru žádosti o udělení povolení

Částka 84/2015
Platnost od 20.08.2015
Účinnost od 04.09.2015
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

207

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 29. července 2015,

kterým se mění nařízení vlády č. 178/2011 Sb., o stanovení některých pyrotechnických výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz, a vzoru žádosti o udělení povolení

Vláda nařizuje podle § 18 zákona č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 281/2013 Sb., k provedení § 1 odst. 2 zákona:


Čl. I

Nařízení vlády č. 178/2011 Sb., o stanovení některých pyrotechnických výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz, a vzoru žádosti o udělení povolení, se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:

1) Zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice).“.

2. Příloha č. 1 včetně poznámek pod čarou č. 2 a 3 zní:

„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 178/2011 Sb.

Seznam stanovených výrobků, jejichž dovoz se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů
(podle § 1 odst. 1 písm. b) zákona)

Podpoložka celního sazebníkuNázevMěrná jednotkaDoklad podle § 2 odst. 3 písm. a) zákonaDoklad podle § 2 odst. 3 písm. c) zákona
3604 10 00Pyrotechnické výrobky zábavní pyrotechniky2) s výjimkou pyrotechnických výrobků zábavní pyrotechniky kategorie 1 nebo kategorie F1 (například bengálské ohně, bengálské zápalky, bengálské tyčinky, práskací granule, blikavky, fontány, pozemní víry, ruční prskavky, prskavky, žertovné zápalky, party petardy, hadi, práskací provázky, stolní bomby, bouchací kuličky).ksA/1B/1
3604 90 00Divadelní pyrotechnika a ostatní pyrotechnické výrobky3).ksA/1B/1

A/1 Certifikát vydaný podle zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky, ve znění pozdějších předpisů, nebo certifikát vydaný podle zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), nebo certifikát vydaný oznámeným subjektem v jiném členském státě Evropské unie podle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2007/23/ES ze dne 23. května 2007 o uvádění pyrotechnických výrobků na trh a směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2013/29/EU ze dne 12. června 2013 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání pyrotechnických výrobků na trh.

B/1 Smlouva na dovoz výrobku, nebo jiný obdobný dokument, například potvrzená objednávka, faktura, proformafaktura.

2) § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 206/2015 Sb.

3) § 4 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 206/2015 Sb.“.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Mládek, CSc., v. r.

Přesunout nahoru