Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 206/2015 Sb.Zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice)

Částka 84/2015
Platnost od 20.08.2015
Účinnost od 04.09.2015
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek
9 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Předkladatel

Nalezené legislativní změny k předpisu č. 206/2015 Sb.

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh zákona o dozoru nad trhem a souladu výrobků s předpisy a o změně některých zákonů

Zákonem se implementuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1020 o dozoru nad trhem a souladu výrobků s předpisy a o změně směrnice 2004/42/ES a nařízení (ES) č. 765/2008 a (EU) č. 305/2011 do vnitrostátního právního řádu. 

Poslední změna: 03.08.2020 (V připomínkovém řízení)
Návrh zákona, kterým se mění zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a trestní zákoník

Novela upravuje zákon o pyrotechnice a trestní zákoník v souladu s opravou Evropské směrnice.

Poslední změna: 28.02.2020 (Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona

Nový stavební zákon s ohledem na svůj obsah vyžaduje změnu řady navazujících právních předpisů (celkem 57 zákonů), tyto jsou měněny v samostatném, tzv. "změnovém zákoně", aby nebyla nová úprava stavebního zákona zatížena množstvím technických změn navazujících předpisů.

Poslední změna: 23.12.2019 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh zákona o zbraních

Návrh zákona o zbraních je předkládán jako součást nové regulace držení zbraní a upravuje zejména kategorie zbraní a střeliv, nakládání s nimi a problematiku zbrojních průkazů.

Poslední změna: 02.10.2019 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pyrotechnice

Návrh vyhlášky stanovuje především požadavky na sklady pyrotechnických výrobků, zajištění bezpečnosti při vystavování pyrotechnických výrobků a odbornou způsobilost osob zacházejícími s některými pyrotechnickými výrobky.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
12.09.2016 pod číslem 284/2016 Sb. s účinností od 27.09.2016
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), a další související zákony

V návaznosti na výbuchy muničních skladů ve Vrběticích a po vyhodnocení tragické události v Uherském Brodě se navrhuje komplexní změna zákona o zbraních a úprava dalších právních předpisů upravujících některé aspekty nakládání s municí.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
22.07.2016 pod číslem 229/2016 Sb. s účinností od 01.08.2017
Návrh vyhlášky o provádění ohňostrojných prací a o změně vyhlášky č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin

Návrh vyhlášky upravuje bližší podmínky pro provádění ohňostrojných prací s ohledem na bezpečnost a ochranu života, zdraví a majetku.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
03.11.2015 pod číslem 288/2015 Sb. s účinností od 15.11.2015
03.11.2015 pod číslem 289/2015 Sb. s účinností od 15.11.2015
Návrh zákona o pyrotechnice a o změně některých zákonů

Plošná legislativní úprava problematiky pyrotechnických výrobků, včetně jejich uvádění na trh a zacházení s nimi podle stanovených pravidel.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
20.08.2015 pod číslem 206/2015 Sb. s účinností od 04.09.2015
Návrh nařízení vlády o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh

Důvodem předložení nařízení vlády je transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/29/EU.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 20.08.2015 pod číslem 208/2015 Sb. s účinností od 04.09.2015