Přejít na PLUS
Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 185/2015 Sb.Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády

Částka 76/2015
Platnost od 29.07.2015
Účinnost od 01.08.2015
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Typ změny

Předkladatel

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy

Novela aktualizuje tabulku přílohy č. 1 nařízení vlády, která vyjmenovává jednotlivé druhy lesních dřevin, stanovuje příslušné cílové hospodářské soubory a minimální počet jejich jedinců na 1 hektar při zalesňování zemědělské půdy. 

Poslední změna: 10.07.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu

Nařízení vlády provádí legislativně technické změny v normativních odkazech.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 27.02.2017 pod číslem 49/2017 Sb. s účinností od 01.03.2017

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy

Nařízení vlády upravuje podmínky pro poskytování dotací pro opatření zalesňování zemědělské půdy.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 31.01.2017 pod číslem 19/2017 Sb. s účinností od 01.03.2017

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům, a další související nařízení vlády

Novela zajistí pokračování implementace reformované Společné zemědělské politiky na národní úrovni, a tím zajistí čerpání prostředků Evropské unie určených pro přímou podporu zemědělského sektoru.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 25.02.2016 pod číslem 61/2016 Sb. s účinností od 01.03.2016

Návrh nařízení vlády o podmínkách provádění opatření zalesňování zemědělské půdy

Cílem předkládaného návrhu nařízení vlády je umožnit od roku 2015 podávat žádosti o poskytnutí dotace v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy, a tím implementovat jedno ze stěžejních opatření Programu rozvoje venkova 2014-2020. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 29.07.2015 pod číslem 185/2015 Sb. s účinností od 01.08.2015