Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 182/2015 Sb.Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

Částka 75/2015
Platnost od 27.07.2015
Účinnost od 01.01.2016
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

182

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 8. července 2015

o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

Vláda nařizuje podle § 4 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči:


§ 1

Prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

(1) Za národní kulturní památky se prohlašují tyto kulturní památky:

a) v hlavním městě Praze

1. Žlutický kancionál,

2. Madona z Veveří,

3. Astronomické hodiny Engelberta Seigeho,

4. Soubor dvou renesančních sextantů: sextant Josta Bürgiho a sextant Erasma Habermela;

b) ve Středočeském kraji

Staroboleslavské palladium;

c) v Jihočeském kraji

1. Oltářní křídla z Roudník,

2. Vyšebrodský cyklus;

d) v Královéhradeckém kraji

Šlikovská šperkovnice.

(2) Názvy, čísla v rejstříku Ústředního seznamu kulturních památek České republiky, charakteristiky a trvalé umístění národních kulturních památek podle odstavce 1 jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení.

§ 2

Podmínky zabezpečení ochrany národních kulturních památek

Pro zabezpečení ochrany národních kulturních památek prohlášených tímto nařízením se stanovují tyto podmínky:

a) obnova musí být prováděna v souladu s výsledky současného vědeckého poznání a s cílem trvalého uchování hmotné podstaty a vzhledu národní kulturní památky,

b) způsob užívání a činnosti s tím bezprostředně spojené nesmějí ohrozit uchování a rozvoj výchovně vzdělávacích funkcí národní kulturní památky.


§ 3

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr kultury:

Mgr. Herman v. r.


Příloha k nařízení vlády č. 182/2015 Sb.

Názvy, čísla v rejstříku Ústředního seznamu kulturních památek České republiky, charakteristiky a trvalé umístění národních kulturních památek prohlášených tímto nařízením

a) v hlavním městě Praze

1.
Název:Žlutický kancionál
Číslo v rejstříku Ústředního seznamu kulturních památek České republiky:105557
Charakteristika:iluminovaný rukopis vytvořený mezi roky 1558 až 1565
Trvalé umístění:ve sbírkách Památníku národního písemnictví v Praze
2.
Název:Madona z Veveří
Číslo v rejstříku Ústředního seznamu kulturních památek České republiky:105489
Charakteristika:deskový obraz ze 14. století
Trvalé umístění:ve sbírkách Národní galerie v Praze
3.
Název:Astronomické hodiny Engelberta Seigeho
Číslo v rejstříku Ústředního seznamu kulturních památek České republiky:105555
Charakteristika:astronomické hodiny z 2. poloviny 18. století
Trvalé umístění:ve sbírkách Národního technického muzea v Praze
4.
Název:Soubor dvou renesančních sextantů Sextant Josta Bürgiho
Číslo v rejstříku Ústředního seznamu kulturních památek České republiky:105586
Charakteristika:sextant z doby kolem roku 1600
Trvalé umístění:ve sbírkách Národního technického muzea v Praze
Sextant Erasma Habermela
Číslo v rejstříku Ústředního seznamu kulturních památek České republiky:105586
Charakteristika:sextant z roku 1600
Trvalé umístění:ve sbírkách Národního technického muzea v Praze

b) ve Středočeském kraji

Název:Staroboleslavské palladium
Číslo v rejstříku Ústředního seznamu kulturních památek České republiky:71383/32-5198
Charakteristika:měděný reliéf z doby od konce 14. do poloviny 15. století
Trvalé umístění:v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi, obec Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, katastrální území Stará Boleslav, okres Praha východ

c) v Jihočeském kraji

1.
Název:Oltářní křídla z Roudník
Číslo v rejstříku Ústředního seznamu kulturních památek České republiky:54713/35-3132
Charakteristika:dvě oboustranné deskové malby z 80. let 15. století
Trvalé umístění:ve sbírkách Husitského muzea v Táboře, obec a katastrální území Tábor, okres Tábor
2.
Název:Vyšebrodský cyklus
Číslo v rejstříku Ústředního seznamu kulturních památek České republiky:10778/31-16411
Charakteristika:devět deskových oltářních obrazů z doby mezi roky 1345 až 1350
Trvalé umístění:v klášteře cisterciáků ve Vyšším Brodě, obec a katastrální území Vyšší Brod, okres Český Krumlov

d) v Královéhradeckém kraji

Název:Šlikovská šperkovnice
Číslo v rejstříku Ústředního seznamu kulturních památek České republiky:68256/31-16367
Charakteristika:stříbrná šperkovnice z let 1680 až 1690
Trvalé umístění:v mobiliárním fondu zámku Náchod, obec a katastrální území Náchod, okres Náchod
Přesunout nahoru