Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 169/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 61/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů, ve znění vyhlášky č. 211/2012 Sb.

Částka 69/2015
Platnost od 03.07.2015
Účinnost od 03.07.2015
Předpis má dělenou účinnost. více informací
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

169

VYHLÁŠKA

ze dne 25. června 2015,

kterou se mění vyhláška č. 61/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů, ve znění vyhlášky č. 211/2012 Sb.

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 139 odst. 2 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona č. 407/2012 Sb. a zákona č. 500/2012 Sb., k provedení § 134a odst. 2, § 134b odst. 3, § 134e odst. 3, odst. 6 písm. d), odst. 7 a odst. 11, § 134l odst. 2, § 134m odst. 3 a § 134p odst. 3, odst. 6 písm. d), odst. 7 a odst. 11 zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 61/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů, ve znění vyhlášky č. 211/2012 Sb., se mění takto:

1. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který zní:

㤠9a

(1) Seznam technologií, pro něž je značkování a barvení minerálních olejů na závadu jejich použití (§ 134e odst. 11 zákona), je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce.

(2) Seznam technologií, pro něž je značkování minerálních olejů na závadu jejich použití (§ 134p odst. 11 zákona), je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce.“.

2. Přílohy č. 3 a 4 znějí:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 61/2007 Sb.

Seznam minerálních olejů, které nesmějí být značkovány a barveny z důvodu, že by značkování a barvení mohlo být na závadu jejich použití

Název a specifikace výrobku

Kód nomenklatury1)

1. Střední oleje pro jiné účely - petrolej (kerosen) ostatníex2) 2710 19 25
Specifikace: oleje určené
1.1 pro výrobu pevných a kapalných podpalovačů, lampových olejů a petroleje na svícení,
1.2 pro výrobu přípravků na leštění a čištění,
1.3 pro výrobu fólií PVC a kovových fólií,
1.4 pro výrobu laků, barev, ředidel a tmelů,
1.5 pro výrobu čisticích prostředků pro polygrafii,
1.6 pro výrobu čistících gelů na ruce,
1.7 pro výrobu mikrokapslí používaných při výrobě průpisového papíru,
1.8 pro jiskrové a elektroerozní obrábění kovů,
1.9 v nezměněné formě pro čištění.
2. Střední oleje ostatníex2) 2710 19 29
Specifikace: oleje určené
2.1 pro výrobu pevných a kapalných podpalovačů, lampových olejů a petroleje na svícení,
2.2 pro výrobu přípravků na leštění a čištění,
2.3 pro výrobu fólií PVC a kovových fólií,
2.4 pro výrobu laků, barev, ředidel a tmelů,
2.5 pro výrobu čisticích prostředků pro polygrafii,
2.6 pro výrobu čistících gelů na ruce,
2.7 pro výrobu mikrokapslí používaných při výrobě průpisového papíru,
2.8 pro jiskrové a elektroerozní obrábění kovů,
2.9 v nezměněné formě pro čištění.
3. Těžké plynové olejeex2) 2710 19 41
ex2) 2710 19 45
ex2) 2710 19 49
Specifikace: oleje určené
3.1 pro výrobu pevných a kapalných podpalovačů, lampových olejů a petroleje na svícení,
3.2 pro výrobu přípravků na leštění a čištění,
3.3 pro výrobu tiskových barev,
3.4 pro výrobu farmaceutických, kosmetických a veterinárních výrobků,
3.5 pro výrobu nátěrových hmot a ředidel,
3.6 pro tváření a obrábění,
3.7 pro hydraulické a oběhové systémy,
3.8 pro odbedňování betonových konstrukcí,
3.9 pro technické účely,
3.10 jako transformátorové a elektroizolační oleje,
3.11 jako tlumičové oleje,
3.12 jako separační kapaliny k uvolňování z forem,
3.13 jako kalibrační kapaliny,
3.14 jako testovací a zkušební kapaliny pro vznětové motory.

Vysvětlivky:

1) Kódem nomenklatury se rozumí číselné označení vybraných výrobků uvedené v Nařízení Rady o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, ve znění platném ke dni 1. ledna 2002.

2) Označení „ex“ před kódem nomenklatury znamená, že značkovány a barveny nesmějí být pouze ty minerální oleje, které jsou v této příloze takto označeny.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 61/2007 Sb.

Seznam minerálních olejů, které nesmějí být značkovány z důvodu, že by značkování mohlo být na závadu jejich použití

Název a specifikace výrobku

Kód nomenklatury1)

1. Těžké topné olejeex2) 2710 19 61
ex2) 2710 19 63
ex2) 2710 19 65
ex2) 2710 19 69
Specifikace: oleje určené
1.1 pro odbedňování betonových konstrukcí,
2.1 jako separační kapaliny k uvolňování z forem.
2. Motorové oleje, mazací oleje pro kompresory, mazací oleje pro turbínyex2) 2710 19 81
Specifikace: oleje určené
2.1 pro benzinové motory klasifikované dle API, SF, SG, SH, SJ a vyšší klasifikace,
2.2 pro naftové motory klasifikované dle API CE, CF, CF-4, CG 4, CH 4 a vyšší klasifikace,
2.3 pro vysokootáčkové motory,
2.4 pro letecké turbínové motory.
3. Oleje hydraulické, kapaliny pro hydraulické účelyex2) 2710 19 83
Specifikace: oleje
3.1 klasifikované dle ISO 6743/4 -H HL, HM, HV a vyšší klasifikace,
3.2 klasifikované dle DIN 51 524 HL, HLP a HVLP.
4. Převodové oleje a oleje pro reduktoryex2) 2710 19 87
Specifikace: oleje
4.1 klasifikované dle API GL-3, GL-4, GL-5, GL-6 a vyšší klasifikace,
4.2 určené pro hydrodynamické a automatické převodovky,
4.3 určené pro průmyslové mechanické převodovky.
5. Ostatní mazací oleje a ostatní olejeex2) 2710 19 91
ex2) 2710 19 99
Specifikace: oleje určené
5.1 pro kalení a přenos tepla s funkčními přísadami,
5.2 pro válcování kovů za studena,
5.3 jako změkčovadla při výrobě pryží,
5.4 jako oleje ložiskové,
5.5 jako mazací oleje pro vysokoobrátková ložiska,
5.6 jako mazací a konzervační prostředky v letectví,
5.7 jako automobilová plastická maziva obsahující více než 70 % minerálních olejů,
5.8 jako plastická maziva obsahující více než 70 % minerálních olejů.

Vysvětlivky:

1) Kódem nomenklatury se rozumí číselné označení vybraných výrobků uvedené v Nařízení Rady o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, ve znění platném ke dni 1. ledna 2002.

2) Označení „ex“ před kódem nomenklatury znamená, že značkovány a barveny nesmějí být pouze ty minerální oleje, které jsou v této příloze takto označeny.“.

3. Doplňují se přílohy č. 5 a 6, které znějí:

„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 61/2007 Sb.

Seznam technologií, pro něž je značkování a barvení minerálních olejů na závadu jejich použití

Název výrobku a specifikace technologií

Kód nomenklatury1)

1. Střední oleje pro jiné účely - petrolej (kerosen) ostatní2710 19 25
Specifikace technologií: technologie
1.1 pro výrobu pevných a kapalných podpalovačů, lampových olejů a petroleje na svícení,
1.2 pro výrobu přípravků na leštění a čištění,
1.3 pro výrobu fólií PVC a kovových fólií,
1.4 pro výrobu laků, barev, ředidel a tmelů,
1.5 pro výrobu čisticích prostředků pro polygrafii,
1.6 pro výrobu čistících gelů na ruce,
1.7 pro výrobu mikrokapslí používaných při výrobě průpisového papíru,
1.8 pro jiskrové a elektroerozní obrábění kovů,
1.9 používání olejů v nezměněné formě pro čištění.
2. Střední oleje ostatní2710 19 29
Specifikace technologií: technologie
2.1 pro výrobu pevných a kapalných podpalovačů, lampových olejů a petroleje na svícení,
2.2 pro výrobu přípravků na leštění a čištění,
2.3 pro výrobu fólií PVC a kovových fólií,
2.4 pro výrobu laků, barev, ředidel a tmelů,
2.5 pro výrobu čisticích prostředků pro polygrafii,
2.6 pro výrobu čistících gelů na ruce,
2.7 pro výrobu mikrokapslí používaných při výrobě průpisového papíru,
2.8 pro jiskrové a elektroerozní obrábění kovů,
2.9 používání olejů v nezměněné formě pro čištění.
3. Těžké plynové oleje2710 19 41
2710 19 45
2710 19 49
Specifikace technologií: technologie
3.1 pro výrobu pevných a kapalných podpalovačů, lampových olejů a petroleje na svícení,
3.2 pro výrobu přípravků na leštění a čištění,
3.3 pro výrobu tiskových barev,
3.4 pro výrobu farmaceutických, kosmetických a veterinárních výrobků,
3.5 pro výrobu nátěrových hmot a ředidel,
3.6 používání olejů pro tváření a obrábění,
3.7 používání olejů pro hydraulické a oběhové systémy,
3.8 používání olejů pro odbedňování betonových konstrukcí,
3.9 používání olejů pro technické účely,
3.10 používání olejů jako oleje transformátorového a elektroizolačního,
3.11 používání olejů jako oleje tlumičového,
3.12 používání olejů jako separační kapaliny k uvolňování z forem,
3.13 používání olejů jako kalibrační kapaliny,
3.14 používání olejů jako testovací a zkušební kapaliny pro vznětové motory.

Vysvětlivka:

1) Kódem nomenklatury se rozumí číselné označení vybraných výrobků uvedené v Nařízení Rady o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, ve znění platném ke dni 1. ledna 2002.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 61/2007 Sb.

Seznam technologií, pro něž je značkování minerálních olejů na závadu jejich použití

Název výrobku a specifikace technologií

Kód nomenklatury1)

1. Těžké topné oleje2710 19 61
2710 19 63
2710 19 65
2710 19 69
Specifikace technologií: technologie
1.1 používání olejů pro odbedňování betonových konstrukcí,
2.1 používání olejů jako separační kapaliny k uvolňování z forem.
2. Motorové oleje, mazací oleje pro kompresory, mazací oleje pro turbíny2710 19 81
Specifikace technologií: technologie
2.1 používání olejů pro benzinové motory klasifikované dle API, SF, SG, SH, SJ a vyšší klasifikace,
2.2 používání olejů pro naftové motory klasifikované dle API CE, CF, CF-4, CG 4, CH 4 a vyšší klasifikace,
2.3 používání olejů pro vysokootáčkové motory,
2.4 používání olejů pro letecké turbínové motory.
3. Oleje hydraulické, kapaliny pro hydraulické účely2710 19 83
Specifikace technologií: technologie
3.1 používání olejů klasifikovaných dle ISO 6743/4 -H HL, HM, HV a vyšší klasifikace,
3.2 používání olejů klasifikovaných dle DIN 51 524 HL, HLP a HVLP.
4. Převodové oleje a oleje pro reduktory2710 19 87
Specifikace technologií: technologie
4.1 používání olejů klasifikovaných dle API GL-3, GL-4, GL-5, GL-6 a vyšší klasifikace,
4.2 používání olejů určených pro hydrodynamické a automatické převodovky,
4.3 používání olejů určených pro průmyslové mechanické převodovky.
5. Ostatní mazací oleje a ostatní oleje2710 1991
2710 19 99
Specifikace technologií: technologie
5.1 používání olejů pro kalení a přenos tepla s funkčními přísadami,
5.2 používání olejů pro válcování kovů za studena,
5.3 používání olejů jako změkčovadla při výrobě pryží,
5.4 používání olejů jako oleje ložiskové,
5.5 používání olejů jako mazací oleje pro vysokoobrátková ložiska,
5.6 používání olejů určené jako mazací a konzervační prostředky v letectví,
5.7 používání olejů jako automobilová plastická maziva obsahující více než 70 % minerálních olejů,
5.8 používání olejů jako plastická maziva obsahující více než 70 % minerálních olejů.

Vysvětlivka:

1) Kódem nomenklatury se rozumí číselné označení vybraných výrobků uvedené v Nařízení Rady o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, ve znění platném ke dni 1. ledna 2002.“.

4. V příloze č. 3 řádku „3. Těžké plynové oleje“ se slova „ex2) 2710 19 41 ex2) 2710 19 45“ zrušují.

5. V příloze č. 4 řádku „5. Ostatní mazací oleje a ostatní oleje“ se slova „ex2) 2710 19 91“ zrušují.

6. V příloze č. 5 řádku „3. Těžké plynové oleje“ se slova „2710 19 41 2710 19 45“ zrušují.

7. V příloze č. 6 řádku „5. Ostatní mazací oleje a ostatní oleje“ se slovo „2710 19 91“ zrušuje.

Čl. II

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění.


Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů č. 4 až 7, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2021.


Ministr:

Ing. Mládek, CSc., v. r.

Přesunout nahoru