Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 153/2015 Sb.Vyhláška o stanovení typových služebních zařazení s rozhodnou dobou

Částka 63/2015
Platnost od 26.06.2015
Účinnost od 01.07.2015
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

153

VYHLÁŠKA

ze dne 22. června 2015

o stanovení typových služebních zařazení s rozhodnou dobou

Ministerstvo obrany stanoví podle § 6a odst. 4 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb.:


§ 1

Délka rozhodné doby

(1) Rozhodná doba pro jednotlivá služební zařazení se stanoví podle typových služebních zařazení, která se člení na základní, velitelská, štábní a služební zařazení specialistů.

(2) Rozhodná doba činí pro

a) základní nebo velitelská služební zařazení 4 roky,

b) štábní služební zařazení 5 let,

c) služební zařazení specialistů 7 let.

§ 2

Typová služební zařazení

Typová služební zařazení jsou uvedena v přílohách č. 1 až 4 k této vyhlášce.


§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2015.


Ministr:

MgA. Stropnický v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 153/2015 Sb.

Základní služební zařazení

BodVojenská hodnostCharakteristika činnostiNázev služebního místaPoznámka
1svob.montáž a opravy strojů a strojních zařízenímladší mechanik
2svob.obsluha a údržba přidělených jednoduchých strojů a strojních zařízenístrojník
3svob.obsluha a údržba technického zařízení nižšího typumladší operátor, odmořovač
4svob.obsluha, údržba a střelba z přidělené zbraněkulometník, nabíječ, nosič střeliva, pancéřovník, střelec, pomocník
5svob.pomocné práce při obsluze, údržbě a střelběpomocník
6svob.praktické provádění údržby materiálumladší pracovník
7svob.provádění dezinfekcedezinfektor
8svob.provádění ochrany a strážní činnosti a obrany objektůstrážný
9svob.provádění průzkumné činnostiprůzkumník
10svob.provádění údržby a oprav elektrických a elektronických vojenské techniky a materiálumladší elektromechanik
11svob.provádění ženijních, stavebních a záchranných pracíženista
12svob.řízení, údržba a opravy motorových vozidelřidič
13svob.stanovování technologických postupů a jejich kalkulace při výrobě jídelmladší kuchař
14svob.výstavba, obsluha a údržba spojovací technikystavěč
15svob.základní výpočet prvků střelby pro řízení palby dělostřelecké jednotkyčasovač děla
16svob.základní zajišťování provozu skladumladší skladník
17des.montáž, opravy a seřizování strojů a strojních zařízenímechanik
18des.montáž, opravy, seřizování a kontrola stavu technikyelektromechanik
19des.obsluha a roznáška stravy; organizace prácečíšník
20des.obsluha a údržba technického zařízeníoperátor, starší odmořovač
21des.obsluha, údržba a střelba ze zbraně pro přesnou střelbustarší střelec
22des.obsluha, údržba a střelba ze zbraňového kompletustarší počtář
23des.organizace a kontrola druhových a kvantitativních přejímek zboží a jeho uskladňovánískladník
24des.organizace práce při výrobě jídel spojená s hmotnou odpovědnostíkuchař
25des.ovládání a obsluha hlavního zbraňového systému vozidlastřelec-operátor
26des.provádění jednoduchých výkonů neodkladné péčesběrač raněných
27des.provádění odvozených aerologických měření a pozorování chemického vojska, výpočtů a sestavování aerologických zprávaerolog
28des.provádění odvozených meteorologických pozorování, výpočtů a sestavování meteorologických zprávmeteorolog
29des.provádění průzkumných a záchranných prací pod vodoupotápěč
30des.řízení a ošetřování speciální vojenské technikystarší strojník
31des.řízení a provádění ochrany a strážní činnosti osob, vozidel a určených objektůstarší strážný
32des.řízení, údržba a opravy tahačů s nákladným návěsemstarší řidič
33des.samostatné provádění průzkumné činnostistarší průzkumník
34des.samostatné provádění složitých záchranných pracístarší záchranář
35des.samostatné provádění údržby techniky materiálupracovník
36des.samostatné provádění ženijních a stavebních prací za pomoci speciální ženijní techniky, výzbroje a materiálustarší ženista
37des.zajišťování péče o služební zvířata včetně ošetřování zvířat obtížně odchovatelných, agresivních a těžce ovladatelnýchošetřovatel
38des.základní činnosti při obsluze a údržbě spojovací vojenské technikystarší stavěč
39čet.komplexní řízení a velení laboratoři zkoumající pohonné hmoty a mazivanáčelník laboratoře
40čet.obsluha a údržba technického zařízení nižšího typustarší zdrojař
41čet.ovládání a obsluha zbraňového systémumířičnení-li stanoveno v bodě 44 jinak
42čet.plánování a řízení systému provozu, údržby a oprav techniky a materiálu učebně výcvikového zařízení mechanizovaného praporustarší pracovníknení-li stanoveno v příloze č. 4 bod 17, 21 nebo 38 jinak
43čet.provádění opravy ručních, lafetovaných a výcvikových zbranízbrojířnení-li stanoveno v příloze č. 4 bod 20 jinak
44čet.samostatná obsluha a údržba složitějších zbraňových a jiných systémů, vojenské techniky a zařízení nebo prostředkůmířič
51čet.zabezpečování policejní ochrany určených objektů s případným využitím služebního psa nebo technických prostředků střeženíspecialista ochranné služby Vojenské policie
52čet.zajišťování provozu skladu, samostatný příjem a výdej materiálustarší skladník
53čet.provádění vnější ostrahy a obrany sídel prezidenta republiky nebo výkonu strážní služby na čestných pevných stanovištích a plnění reprezentačních povinností Hradní stráže v rámci protokolárních akcí prezidenta republikystarší strážný-specialista
54rtn.samostatné provádění oprav ručních, lafetovaných a výcvikových zbranístarší zbrojířnení-li stanoveno v příloze č. 4 bod 46 jinak
55rtn.výkon základních činností Vojenské policie v zásahových jednotkáchspecialista zásahunení-li stanoveno v příloze č. 4 bod 54 jinak
56rtm.navádění letadel pod dohledemmladší letecký návodčí
57rtm.provádění ošetřovatelských výkonů neodkladné péče pod odborným dohledemmladší zdravotní sestra
58rtm.samostatné vykonávání odborných specializovaných prací v pracovišti technického zabezpečení, pracovišti technického zabezpečení, pracovišti logistické podpory nebo pracovišti logistického zabezpečení personálu Agentury komunikačních a informačních systémůmladší specialistanení-li stanoveno v bodech 59 až 61 nebo v příloze č. 3 bod 20, anebo v příloze č. 4 v bodech 79 až 87 jinak
59rtm.samostatné vykonávání odborných specializovaných prací v roji letecké informační služby a řízení letového provozu základny taktického nebo vrtulníkového letectvamladší specialista
60rtm.samostatné vykonávání odborných specializovaných prací v roji řízení letového provozu Správy letištěmladší specialista
61rtm.samostatné vykonávání odborných specializovaných prací v skupině průzkumu vzdušného průzkumu, skupině zabezpečení komunikačních systémů, skupině zabezpečení operačně taktických systémů, skupině dohledu okruhů a sítí, skupině informačních systémů nebo skupině komunikačních systémů pluku velení, řízení a průzkumumladší specialista
62por.provádění odborné činnosti v oddělení bojového řízení, skupině průzkumu vzdušného prostoru, skupině navedení, radiotechnik roty MADR nebo FADR, skupiny řízení datových sítí, skupině uspořádání vzdušného prostoru, skupině vojenské letecké informační služby, přípravy a opravy letových dat, pracovišti technického zabezpečení radiových sítí nebo oprav leteckých radionavigačních systémů pluku velení, řízení a průzkumudůstojník
63por.provádění odborné činnosti v roji leteckých radionavigačních služeb základny letectva nebo v roji zabezpečení a služeb základny vrtulníkového letectvadůstojník
64por.základní radiolokační řízení letového provozu ve stanoveném rozsahu odpovědnostiřídící letového provozu

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 153/2015 Sb.

Velitelská služební zařazení

BodVojenská hodnostCharakteristika činnostiNázev služebního místaPoznámka
1čet.komplexní řízení a velení osádcevelitel osádky
2čet.komplexní řízení a velení kompletuvelitel kompletu
3čet.komplexní řízení a velení provozovněvelitel provozovny
4čet.komplexní řízení a velení roji bojového vozidlavelitel roje bojového vozidla
5čet.komplexní řízení a velení stanicivelitel stanice
6čet.komplexní řízení a velení střelnici malého rozsahuvelitel střelnice
7čet.komplexní řízení a velení vyprošťovacímu vozidluvelitel vyprošťovacího vozidla
8čet.řízení a velení družstvuzástupce velitele družstvanení-li stanoveno v příloze č. 4 bod 29 jinak
9čet.samostatná obsluha a údržba zbraňového systému tanku velitele četystřelec-operátor
10rtn.komplexní řízení a velení dálkoměruvelitel dálkoměru
11rtn.komplexní řízení a velení děluvelitel děla
12rtn.komplexní řízení a velení družstvuvelitel družstvanení-li stanoveno v příloze č. 4 bod 41 jinak
13rtn.komplexní řízení a velení laboratořináčelník laboratoře
14rtn.komplexní řízení a velení směněvelitel směny
15rtn.komplexní řízení a velení tankuvelitel tanku
16rtm.komplexní řízení a velení pracovištivelitel pracoviště
17rtm.komplexní řízení a velení pracovišti pluku průzkumu a elektronického bojenáčelník pracovištěnení-li stanoveno v příloze č. 3 bod 10 jinak
18rtm.komplexní řízení a velení skupiněvelitel skupiny
19rtm.komplexní řízení a velení týmuvelitel týmu
20rtm.řízení a velení četězástupce velitele čety
21nrtm.komplexní řízení a velení skupiněvelitel skupiny
22nrtm.obsluha, organizace, dohled a vedení výcviku mužstva, poddůstojníků a praporčíkůvrchní praporčík
23nrtm.řízení a velení četězástupce velitele čety-vychovatel
24nrtm.zajišťování širšího souboru odborných prací u roty nebo baterievedoucí praporčík
25prap.komplexní řízení a velení pracovišti palubních střelců základny vrtulníkového letectvanáčelník pracoviště
26prap.komplexní řízení a velení skupiněvelitel skupinynení-li stanoveno v příloze č. 3 bod 53 nebo v příloze č. 4 bod 144, anebo 145 jinak
27prap.komplexní řízení a velení stálé ochranné směněvelitel směnynení-li stanoveno v příloze č. 4 bod 147 nebo 148 jinak
28prap.komplexní vykonávání a plnění odborných úkolů v oblasti výcviku a řízení a velení výcvikovému pracovišti úseku základní přípravy u Velitelství výcviku-Vojenské akademiistarší instruktor
29prap.organizace, dohled a vedení výcviku mužstva, poddůstojníků a praporčíkůvrchní praporčík
30nprap.organizace, odborný dohled a vedení mužstva, poddůstojníků a praporčíků a odborná pomoc veliteli a jeho štábuvrchní praporčík
31nprap.vykonávání činností souvisejících s řízením, organizací a výkonem kariérové a další odborné přípravy poddůstojnického a praporčického hodnostního sboru u Velitelství výcviku-Vojenské akademiihlavní instruktor
32št. prap.organizace, vrchní dohled a komplexní vedení vrchních praporčíků; odborný dohled nad mužstvem, poddůstojníky a praporčíky, pomoc veliteli a jeho štábu se zaměřením na výcvik a péči o vojákahlavní praporčík Ministerstva obrany
33št. prap.organizace, vrchní dohled a komplexní vedení vrchních praporčíků; odborný dohled nad mužstvem, poddůstojníky a praporčíky, pomoc veliteli a jeho štábu se zaměřením na výcvik a péči o vojákavrchní praporčík
34por.komplexní řízení a velení četěvelitel čety
35por.komplexní řízení a velení pracovišti operační analýzy, pracovišti řízení průzkumu, pracovišti řízení radiového a elektronického průzkumu a rušení, pracovišti technické analýzy, pracovišti vyhodnocování nebo pracovišti vyhodnocování radiotechnického průzkumu pluku průzkumu a elektronického bojenáčelník pracoviště
36por.komplexní řízení a velení skupiněnáčelník skupinynení-li stanoveno v příloze č. 3 bod 87 nebo v příloze č. 4 bod 199 jinak
37por.komplexní řízení a velení skupiněvelitel skupiny
38npor.komplexní řízení a velení četěvelitel čety-vychovatel
39npor.komplexní řízení a velení skupiněvelitel skupiny
40npor.komplexní řízení a velení skupině speciálního spojení speciálních sil nebo skupině výcviku Agentury vojenského zdravotnictvínáčelník skupiny
41npor.komplexní řízení a velení týmuvelitel týmu
42npor.řízení a velení stanovištizástupce velitele stanoviště
43npor.řízení a velení bateriizástupce velitele baterie
44npor.řízení a velení odřaduzástupce velitele odřadu
45npor.řízení a velení prvku předsunutých leteckých návodčíchzástupce velitele prvku
46npor.řízení a velení rotězástupce velitele roty
47npor.řízení a velení rotězástupce velitele roty-velitel čety
48npor.řízení a velení střediskuzástupce velitele střediska
49kpt.komplexní řízení a velení bateriivelitel baterie
50kpt.komplexní řízení a velení kompletu laboratořínáčelník kompletu laboratoří
51kpt.komplexní řízení a velení odřaduvelitel odřadu
52kpt.komplexní řízení a velení prvku předsunutých leteckých návodčíchvelitel prvku
53kpt.komplexní řízení a velení rotěvelitel roty
54kpt.komplexní řízení a velení skupině výcviku Agentury vojenského zdravotnictvínáčelník skupiny
55kpt.komplexní řízení a velení stanovištináčelník stanoviště
56kpt.komplexní řízení a velení střediskunáčelník střediska
57kpt.komplexní řízení a velení střediskuvelitel střediskanení-li stanoveno v příloze č. 3 bod 128 jinak
58kpt.komplexní řízení a velení štábunáčelník štábu
59kpt.řízení a velení organizačnímu celkuzástupce náčelníka
60kpt.řízení a velení organizačnímu celkuzástupce ředitele
61kpt.řízení a velení organizačnímu celkuzástupce velitele
62kpt.řízení a velení stanovištizástupce velitele stanoviště
63kpt.řízení a velení rotězástupce velitele roty -vychovatel
64kpt.řízení a velení samostatné rotě nebo vojenskému útvaru rotního typuzástupce velitele roty
65kpt.řízení a velení střediskuzástupce náčelníka střediskanení-li stanoveno v příloze č. 3 bod 145 jinak
66kpt.řízení a velení střediskuzástupce velitele střediska
67mjr.komplexní řízení a velení organizačnímu celkunáčelník
68mjr.komplexní řízení a velení organizačnímu celkuředitel
69mjr.komplexní řízení a velení organizačnímu celkuvelitel
70mjr.komplexní řízení a velení rotěvelitel roty-vychovatel
71mjr.komplexní řízení a velení samostatné rotě nebo vojenskému útvaru rotního typuvelitel roty
72mjr.komplexní řízení a velení stanovištináčelník stanoviště
73mjr.komplexní řízení a velení střediskunáčelník střediskanení-li stanoveno v příloze č. 3 bod 167 jinak
74mjr.komplexní řízení a velení střediskuvelitel střediska
75mjr.komplexní řízení a velení štábunáčelník štábu
76mjr.komplexní řízení a velení úsekunáčelník úsekunení-li stanoveno v příloze č. 3 v bodě 171 až 173 jinak
77mjr.řízení a velení centruzástupce náčelníka centra
78mjr.řízení a velení centruzástupce náčelníka centra-náčelník úsekunení-li stanoveno v příloze č. 4 bod 285 jinak
79mjr.řízení a velení letcezástupce velitele letky
80mjr.řízení a velení organizačnímu celkuzástupce náčelníka
81mjr.řízení a velení organizačnímu celkuzástupce ředitele
82mjr.řízení a velení organizačnímu celkuzástupce ředitele-náčelník oddělení
83mjr.řízení a velení organizačnímu celkuzástupce ředitele-vedoucí oddělení
84mjr.řízení a velení organizačnímu celkuzástupce velitele
85mjr.řízení a velení oddíluzástupce velitele oddílu
86mjr.řízení a velení praporuzástupce velitele praporu
87mjr.řízení a velení Správě letištězástupce velitele správy
88mjr.řízení a velení střediskuzástupce velitele střediska
89pplk.komplexní řízení a velení centrunáčelník centranení-li stanoveno v příloze č. 4 bod 294 jinak
90pplk.komplexní řízení a velení letcevelitel letky
91pplk.komplexní řízení a velení organizačnímu celkunáčelník
92pplk.komplexní řízení a velení organizačnímu celkuředitel
93pplk.komplexní řízení a velení organizačnímu celkuvelitel
94pplk.komplexní řízení a velení krajskému vojenskému velitelstvíředitel krajského vojenského velitelství
95pplk.komplexní řízení a velení oddíluvelitel oddílu
96pplk.komplexní řízení a velení praporuvelitel praporu
97pplk.komplexní řízení a velení Správě letištěvelitel správy
98pplk.komplexní řízení a velení střediskunáčelník střediska
99pplk.komplexní řízení a velení střediskuvedoucí střediska
100pplk.komplexní řízení a velení střediskuvelitel střediska
101pplk.komplexní řízení a velení štábunáčelník štábu
102pplk.řízení a velení Centru ochrany proti zbraním hromadného ničenízástupce ředitele centranení-li stanoveno v příloze č. 3 bod 203 jinak
103pplk.řízení a velení organizačnímu celkuzástupce náčelníka
104pplk.řízení a velení organizačnímu celkuzástupce ředitele
105pplk.řízení a velení organizačnímu celkuzástupce ředitele-náčelník odboru
106pplk.řízení a velení organizačnímu celkuzástupce ředitele-náčelník oddělení
107pplk.řízení a velení organizačnímu celkuzástupce ředitele-vedoucí oddělení
108pplk.řízení a velení organizačnímu celkuzástupce velitelenení-li stanoveno v bodě 109 jinak
109pplk.řízení a velení vojenskému útvaru brigádního typuzástupce velitele
110pplk.řízení a velení křídluzástupce velitele křídla
111pplk.řízení a velení skupinězástupce velitele skupiny
112pplk.řízení a velení střediskuzástupce velitele střediska
113pplk.řízení a velení školnímu pluku Univerzity obranyzástupce velitele pluku
114pplk.řízení a velení velitelství Vojenské policiezástupce velitele velitelství Vojenské policie
115plk.komplexní řízení a velení brigáděvelitel brigády
116plk.komplexní řízení a velení Centru ochrany proti zbraním hromadného ničeniředitel centranení-li stanoveno v příloze č. 3 bod 228 jinak
117plk.komplexní řízení a velení odboru přípravy do zahraničních operací a speciální přípravynáčelník odborunení-li stanoveno v bodě 118 nebo v příloze č. 3 bod 229 jinak
118plk.komplexní řízení a velení odboru Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadunáčelník odboru
119plk.komplexní řízení a velení odboru vojskového průzkumu a elektronického boje Ministerstva obranyředitel odborunení-li stanoveno v příloze č. 3 bod 230 jinak
120plk.komplexní řízení a velení organizačnímu celkunáčelník
121plk.komplexní řízení a velení organizačnímu celkuředitel
122plk.komplexní řízení a velení organizačnímu celkuvelitelnení-li stanoveno v bodě 125 jinak
123plk.komplexní řízení a velení plukuvelitel plukunení-li stanoveno v bodě 124 jinak
124plk.komplexní řízení a velení školnímu pluku Univerzity obranyvelitel pluku
125plk.komplexní řízení a velení vojenskému útvaru brigádního typuvelitel
126plk.komplexní řízení a velení agentuřeředitel agentury
127plk.komplexní řízení a velení Hradní stráživelitel Hradní stráže
128plk.komplexní řízení a velení křídluvelitel křídla
129plk.komplexní řízení a velení skupiněvelitel skupiny
130plk.komplexní řízení a velení střediskuvelitel střediska
131plk.komplexní řízení a velení štábunáčelník štábu
132plk.komplexní řízení a velení velitelství Vojenské policievelitel velitelství Vojenské policie
133plk.komplexní řízení a velení základně letectvavelitel základny letectva
134plk.koordinace řízení a velení sekci v organizačním útvaru Ministerstva obranyzástupce ředitele sekce
135plk.řízení a velení brigádězástupce velitele brigády
136plk.řízení a velení organizačnímu celkuzástupce náčelníka
137plk.řízení a velení organizačnímu celkuzástupce náčelníka-náčelník odboru
138plk.řízení a velení organizačnímu celkuzástupce ředitele
139plk.řízení a velení organizačnímu celkuzástupce ředitele odboru-vedoucí oddělení
140plk.řízení a velení organizačnímu celkuzástupce ředitele-ředitel odboru
141plk.řízení a velení organizačnímu celkuzástupce velitele
142plk.řízení a velení plukuzástupce velitele pluku
143plk.řízení a velení Vojenské kanceláři prezidenta republikyzástupce náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta republiky
144plk.řízení a velení agentuřezástupce ředitele agentury
145plk.řízení a velení Finanční správě Armády České republikyzástupce ředitele správy
146plk.řízení a velení Hradní strážizástupce velitele Hradní stráže
147plk.řízení a velení Velitelství výcviku-Vojenské akademiizástupce velitele Velitelství výcviku-Vojenské akademie
148plk.řízení a velení základně letectvazástupce velitele základny letectva

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2015 Sb.

Štábní služební zařazení

BodVojenská hodnostCharakteristika činnostiNázev služebního místaPoznámka
1čet.organizační zajištění správy vojenského klubusprávce klubu
2čet.řízení a organizace práce ve skladechsprávce skladů
3čet.řízení a organizace práce ve skladusprávce skladu
4čet.vedení praktického výcviku základních znalostí a dovedností jednotlivce výcvik KOMANDO u Velitelství výcviku-Vojenské akademiicvičitelnení-li stanoveno v příloze č. 4 bod 36 jinak
5rtn.organizační zajišťování chodu štábu, podpora a zabezpečení činnosti vedoucích zaměstnanců Ministerstva obranyvýkonný poddůstojník
6rtn.řízení a koordinace činností souvisejících se zajištěním bojové pohotovosti; vykonávání odborných činností v oblasti výkonu dozorčí službystálý operační dozorčí
7rtn.samostatné vykonávání a plnění dílčích úkolů souvisejících s výkonem spisové službymanipulant dokumentů
8rtm.komplexní řízení a velení dílněnáčelník dílnynení-li stanoveno v příloze č. 4 bod 59 jinak
9rtm.komplexní řízení a velení parku a kontrolní a technické stanicináčelník parku-kontrolní technické stanice
10rtm.komplexní řízení a velení pracovišti místa velení pro zabezpečení zpravodajské činnosti, pozorování a průzkum, pracovišti speciálního spojení, pracovišti bezpilotních prostředků nebo pracoviště technického zabezpečení bezpilotních prostředků pluku průzkumu a elektronického bojenáčelník pracoviště
11rtm.komplexní řízení a velení pracovišti ochrany informacínáčelník pracoviště ochrany informací
12rtm.komplexní řízení a velení skladunáčelník skladu
13rtm.obsluha, údržba a oprava technického prostředku nebo systémumladší techniknení-li stanoveno v příloze č. 4 v bodech 62 až 69 jinak
14rtm.organizační zajištění provozu cvičištěsprávce cvičiště
15rtm.organizační zajištění provozu učebního zařízenísprávce učebního zařízení
16rtm.organizační zajištění provozu výcvikového zařízenísprávce výcvikového zařízení
17rtm.organizační, materiální a finanční zajišťování chodu roty, baterie, roje nebo samostatné četyvýkonný praporčík
18rtm.samostatné vykonávání odborných činností v oblasti výkonu dozorčí službystálý operační dozorčí
19rtm.samostatné vykonávání odborných specializovaných pracímladší pracovník štábu
20rtm.samostatné vykonávání odborných specializovaných pracímladší specialista
21rtm.technické zabezpečení chodu jednotkytechnik baterie
22rtm.technické zabezpečení chodu jednotkytechnik čety
23rtm.technické zabezpečení chodu jednotkytechnik roty
24rtm.výkon speciálních činností Vojenské policie pod odborným dohledemmladší inspektornení-li stanoveno v příloze č. 4 bod 90 jinak
25rtm.vykonávání a plnění odborných úkolů v oblasti výcvikumladší instruktornení-li stanoveno v příloze č. 4 bod 91 jinak
26rtm.zajišťování ochrany, provozu a správy památkového objektusprávce objektu
27rtm.zajišťování specializovaných organizačních a koordinačních činnostíasistent
28nrtm.komplexní koordinace a řízení rozhodujících činností posádkového prvkusprávce posádky
29nrtm.komplexní řízení a velení cvičištináčelník cvičiště
30nrtm.komplexní řízení a velení pracovištivedoucí pracoviště
31nrtm.komplexní řízení a velení pracovištináčelník pracovištěnení-li stanoveno v příloze č. 4 bod 96 nebo 97 jinak
32nrtm.komplexní řízení a velení pracovišti ochrany informacínáčelník pracoviště ochrany informací
33nrtm.komplexní řízení a velení skladůmnáčelník skladů
34nrtm.komplexní řízení a velení střelnicivelitel střelnice
35nrtm.komplexní řízení a velení zařízenínáčelník zařízení
36nrtm.obsluha a údržba technických prostředků užívaných při zabezpečování policejní ochrany určených objektů zvláštní důležitosti nebo jejich provozní přezkušování, seřizování a lokalizace závad nebo jejich odstraňování pod dohledemspecialista
37nrtm.provádění specializovaných činností v oblasti psychologických služebpsychologický asistent
38nrtm.řízení a vykonávání odborných činnostípracovník štábunení-li stanoveno v bodech 40 nebo 46 jinak
39nrtm.samostatné navádění letadelletecký návodčí
40nrtm.samostatné řízení a vykonávání odborných činnostípracovník štábu
41nrtm.samostatné vykonávání a plnění odborných úkolů v oblasti výcvikuinstruktornení-li stanoveno v příloze č. 4 bod 112 jinak
42nrtm.samostatné vykonávání odborných specializovaných pracíspecialistanení-li stanoveno v bodě 36 nebo 43, anebo v příloze č. 4 bodech 99, 113 až 120 nebo 134 až 138 jinak
43nrtm.samostatné vykonávání odborných specializovaných prací v skupině analýzy cílových skupin, skupině tvorby produktů nebo týmu CIMIC centra CIMICSYOS,specialista
44nrtm.stanovení diagnostiky, obsluha, údržba a oprava technických prostředků nebo systémůtechniknení-li stanoveno v příloze č. 4 v bodech 121 až 131 jinak
45nrtm.výkon speciálních činností Vojenské policieinspektornení-li stanoveno v příloze č. 4 bod 133 jinak
46nrtm.výkon základních operačních činnostípracovník štábu
47nrtm.vykonávání úzce specializovaných pracíspecialistanení-li stanoveno v bodě 36 nebo 43, anebo v příloze č. 4 bodech 99, 113 až 120 nebo 134 až 138 jinak
48prap.komplexní řízení a velení pracovištináčelník pracovištěnení-li stanoveno v příloze č. 2 bod 25, anebo v příloze č. 4 bod 143 nebo 149 jinak
49prap.komplexní řízení a velení pracovištivedoucí pracoviště
50prap.komplexní řízení a velení pracovišti ochrany informacínáčelník pracoviště ochrany informací
51prap.komplexní řízení a velení skupiněnáčelník skupinynení-li stanoveno v příloze č. 4 bod 146 jinak
52prap.komplexní řízení a velení skupiněvedoucí skupiny
53prap.komplexní řízení a velení skupině zabezpečení zahraničních letů a palubních průvodčích základny dopravního letectva nebo výcvikové skupině Velitelství výcviku-Vojenské akademievelitel skupiny
54prap.komplexní vykonávání a plnění odborných úkolů v oblasti výcvikustarší instruktornení-li stanoveno v bodě 63, anebo v příloze č. 4 bod 150 nebo 165 jinak
55prap.řízení a velení kurzuzástupce velitele kurzu
56prap.samostatná obsluha a údržba technických prostředkůstarší specialistanení-li stanoveno v bodě 66, anebo v příloze č. 4 bod 162 nebo bodech 177 až 184 jinak
57prap.samostatné navádění letadel, plnění úkolů v oblasti výcvikustarší letecký návodčí
58prap.samostatné provádění specializovaných činností v oboru klinické psychologiestarší psychologický asistent
59prap.samostatné řízení a vykonávání odborných činností v oblasti výkonu dozorčí službystálý operační dozorčí
60prap.samostatné zajišťování širšího souboru odborných pracístarší pracovník štábunení-li stanoveno v bodech 61, 64, 68 nebo 69 jinak
61prap.samostatné zajišťování širšího souboru odborných prací s vnitřním členěním na podsystémystarší pracovník štábu
62prap.samostatný výkon policejních činností Vojenské policie nebo specializovaných kriminalistických a kriminalisticko-technických činnostístarší inspektornení-li stanoveno v příloze č. 4 bod 164 jinak
63prap.samostatný výkon vzdělávací činnosti při zajišťování speciální policejní přípravy nebo vzdělávací činnosti k získání řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel u velitelství Vojenské policiestarší instruktor
64prap.samostatný výkon základních operačních činností ve Vojenské policiistarší pracovník štábu
65prap.stanovení diagnostiky, samostatná obsluha, údržba a opravy technických prostředků nebo systémůstarší techniknení-li stanoveno v příloze č. 4 v bodech 166 až 175 jinak
66prap.vykonávání úzce specializovaných činnostístarší specialista
67prap.zajišťování nepřetržitého a včasného přísunu prostředků letištního technického zabezpečení a materiálu k letadlůmdozorčí letištního technického zabezpečení
68prap.zajišťování odborných agendstarší pracovník štábu
69prap.zajišťování širšího souboru odborných pracístarší pracovník štábu
70nprap.komplexní řízení a velení oddělenínáčelník oddělení
71nprap.komplexní řízení a velení pracovištináčelník pracoviště
72nprap.komplexní řízení a velení pracovištivedoucí pracoviště
73nprap.komplexní řízení a velení pracovišti ochrany informacívedoucí pracoviště ochrany informací
74nprap.komplexní řízení a velení skupiněnáčelník skupiny
75nprap.metodické usměrňování zajišťování specializovaných kriminalistických a kriminalisticko-technických činností včetně jejich samostatného výkonu nebo samostatný výkon policejních činností Vojenské policie při objasňování trestné činnosti vojenských policistůvrchní inspektornení-li stanoveno v příloze č. 4 bod 190 jinak
76nprap.preventivně výchovná a kontrolní činnost v oblasti administrativní bezpečnosti a výkonu spisové službyvedoucí starší pracovník štábunení-li stanoveno v bodech 77, 78, 82 nebo 83 jinak
77nprap.řízení, koordinace a vykonávání speciálních činnostívedoucí starší pracovník štábu
78nprap.samostatné provádění odborně specializovaných činnostívedoucí starší pracovník štábu
79nprap.samostatné vykonávání a plnění vysoce specializovaných odborných úkolů v oblasti výcvikuvedoucí starší instruktor-specialistanení-li stanoveno v bodě 81 jinak
80nprap.samostatné vykonávání úzce specializovaných činnostívedoucí starší specialistanení-li stanoveno v příloze č. 4 bod 197 jinak
81nprap.samostatné zajišťování a vykonávání činností při provádění speciální policejní přípravy, vzdělávací činnosti k získání řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel nebo při vykonávání dalšího odborného vzdělávání vojenských policistůvedoucí starší instruktor-specialista
82nprap.samostatné zajišťování odborných agendvedoucí starší pracovník štábu
83nprap.samostatné zajišťování širšího souboru odborných činnostívedoucí starší pracovník štábu
84št. prap.samostatné zajišťování souboru rozsáhlých odborných činnostívrchní specialista Ministerstva obrany
85por.provádění vzdělávací činnosti poskytující odborné znalosti a dovednosti k získání odborné kvalifikace nebo k rekvalifikacilektor
86por.komplexní řízení a velení pracovištináčelník pracovištěnení-li stanoveno v příloze č. 2 bod 35 nebo v příloze č. 4 bod 200 jinak
87por.komplexní řízení a velení skupině komunikačních a informačních systémů základny taktického letectvanáčelník skupiny
88por.odborné řízení bezpečnostního managementubezpečnostní manager
89por.provádění analýz a jejich vyhodnocováníanalytik
90por.provádění odborné činnostidůstojníknení-li stanoveno v bodech 91 až 94 nebo v příloze č. 4 bod 205 jinak
91por.samostatné řízení podsystémů při plnění odborných úkolůdůstojník
92por.samostatné vykonávání odborných specializovaných činnostídůstojník
93por.výchovně vzdělávací činnost směřující k rozšiřování základních vědomostí, dovedností a návykůučitel
94por.vykonávání odborných specializovaných činnostídůstojník
95por.zajišťování správy (administrování) systému výpočetní technikyinženýrnení-li stanoveno v příloze č. 4 bod 209 jinak
96npor.komplexní řízení a velení pracovištináčelník pracovištěnení-li stanoveno v příloze č. 4 bod 211 nebo 214 jinak
97npor.komplexní řízení a velení pracovištivedoucí pracoviště
98npor.komplexní řízení a velení skupiněnáčelník skupinynení-li stanoveno v příloze č. 2 bod 40 nebo v příloze č. 4 v bodě 210, 215, anebo 216 jinak
99npor.komplexní řízení rozhodujících podsystémůstarší důstojníknení-li stanoveno v bodech 102, 103, 109,113, 114 nebo v příloze č. 4 v bodech 230, 231, 236,242, anebo 243 jinak
100npor.odborné řízení bezpečnostního managementubezpečnostní manager
101npor.organizace a výkon duchovní službykaplan
102npor.plnění speciálních úkolůstarší důstojník
103npor.provádění odborně specializovaných činnostístarší důstojník
104npor.provádění vzdělávací činnosti poskytující specializované odborné znalosti a dovednosti k získání odborné kvalifikacestarší lektornení-li stanoveno v příloze č. 4 bod 232 jinak
105npor.řízení a koordinace činností souvisejících se zajištěním bojové pohotovostistálý operační dozorčí
106kpt.řízení a velení prvku posádkové podporyzástupce náčelníka prvku
107npor.řízení a velení skupinězástupce náčelníka skupiny
108npor.řízení a velení štábuzástupce náčelníka štábu
109npor.samostatný výkon policejních činnostístarší důstojník
110npor.seniorská administrace komunikačních systémů Ministerstva obrany, řízení provozní bezpečnosti komunikačních systémůsystémový inženýrnení-li stanoveno v příloze č. 4 bod 237 jinak
111npor.výchovně vzdělávací činnost při vyučování studentů nebo absolventů vysokých školasistent
112npor.výchovně vzdělávací činnost směřující k rozšiřování speciálních vědomostí, dovedností a návykůstarší učitel
113npor.výkon činností spojených s plněním studijních povinností studenta doktorského studijního programu vysoké školystarší důstojník
114npor.vykonávání specializovaných činnostístarší důstojník
115npor.zabezpečování koordinace analytických činností nebo provádění analýz se zpracováním výsledných expertízstarší analytik
116npor.zajišťování informační, publicistické a tiskové činnostitiskový a informační důstojník
117npor.zajišťování správy, funkčnosti a bezpečnosti lokálního síťového prostředístarší inženýrnení-li stanoveno v příloze č. 4 bod 244 jinak
118kpt.komplexní koordinace a řízení rozhodujících činností posádkysprávce posádky
119kpt.komplexní navigační vedení letkynavigátor letky
120kpt.komplexní radiolokační řízení letového provozu ve stanoveném rozsahu odpovědnostivedoucí starší inspektor
121kpt.komplexní řízení a velení kurzuvelitel kurzu
122kpt.komplexní řízení a velení laboratořináčelník laboratoře
123kpt.komplexní řízení a velení opravněnáčelník opravny
124kpt.komplexní řízení a velení prvku posádkové podporynáčelník prvku
125kpt.komplexní řízení a velení skupiněnáčelník skupinynení-li stanoveno v příloze č. 2 bod 54 nebo v příloze č. 4 bod 252, anebo 253 jinak
126kpt.komplexní řízení a velení skupiněvedoucí skupinynení-li stanoveno v příloze č. 4 bod 251 jinak
127kpt.komplexní řízení a velení směněvelitel směny
128kpt.komplexní řízení a velení středisku metrologie, odborného technického dozoru, technické kontroly a měření emisí pluku logistické podpory, metrologickému středisku základny vrtulníkového letectva nebo středisku metrologie a technického dozoru protiletadlového raketového plukuvelitel střediska
129kpt.metodické usměrňování a samostatné zajišťování činnosti Vojenské policie a operačních činností a opatření pro mimořádné události a krizové stavy Vojenské policievedoucí starší důstojníknení-li stanoveno v bodech 133, 137, 138, 151, 153 až 157 nebo v příloze č. 4 v bodech 255, 264, anebo 265 jinak
130kpt.nepřetržitý dohled nad funkčností informačního systému nebo komunikačního systému Ministerstva obranysupervizor
131kpt.obsluhování technických a speciálních systémů letadelpalubní inženýr
132kpt.odborné řízení bezpečnostního managementubezpečnostní manager
133kpt.odborné řízení podsystémuvedoucí starší důstojník
134kpt.organizace a výkon duchovní službykaplan
135kpt.projektové řízení informačních nebo komunikačních systémů Ministerstva obranyvedoucí systémový inženýrnení-li stanoveno v příloze č. 4 bod 261 jinak
136kpt.provádění odborně specializovaných činnostívedoucí projektant-specialista
137kpt.provádění odborně specializovaných činnostívedoucí starší důstojník
138kpt.provádění odborných činností a odborně specializovaných činnostívedoucí starší důstojník
139kpt.provádění specializovaných činností v oblasti bezpečnosti letů letkyinspektor bezpečnosti letů
140kpt.provádění vzdělávací činnosti v kurzech poskytující vysoce specializované odborné znalostivedoucí starší lektor
141kpt.řízení a velení stanovišti zabezpečení letových provozních služebzástupce náčelníka stanovištěnení-li stanoveno v příloze č. 4 bod 268 jinak
142kpt.řízení a velení kurzůmzástupce velitele kurzů
143kpt.řízení a velení oddělenízástupce náčelníka oddělení
144kpt.řízení a velení oddělenízástupce náčelníka oddělení-náčelník skupiny
145kpt.řízení a velení operačnímu středisku základny taktického letectvazástupce náčelníka střediska
146kpt.řízení a velení střediskuzástupce náčelníka střediska-náčelník skupiny
147kpt.řízení a velení štábuzástupce náčelníka štábu
148kpt.řízení a velení štábuzástupce náčelníka štábu-náčelník skupiny
149kpt.řízení a velení úsekuzástupce náčelníka úseku
150kpt.řízení a velení úsekuzástupce náčelníka úseku-náčelník skupiny
151kpt.řízení podsystémuvedoucí starší důstojník
152kpt.řízení podsystému organizačního stupněvedoucí starší inženýrnení-li stanoveno v příloze č. 4 bod 271 jinak
153kpt.samostatné provádění specializovaných štábních činností s celoarmádní působnostívedoucí starší důstojník
154kpt.samostatné řízení podsystémuvedoucí starší důstojník
155kpt.výchovně vzdělávací činnost směřující k rozšiřování úzce specifických vědomostí, dovedností a návykůvedoucí starší učitel
156kpt.výkon specializovaných činností ve Vojenské kanceláři prezidenta republikyvedoucí starší důstojník
157kpt.vykonávání specializovaných odborných a štábních činnostívedoucí starší důstojník
158kpt.vzdělávací a tvůrčí činnosti při vyučování studentů a absolventů vysokých škol, vedení cvičení a seminářů, průběžná kontrola studia a poskytování konzultacístarší asistent
159kpt.zajišťování informační, publicistické a tiskové činnostitiskový a informační důstojník
160mjr.zajišťování informační, publicistické a tiskové činnosttiskový a informační důstojník
161mjr.komplexní navigační vedení křídlanavigátor křídla
162mjr.komplexní řízení a velení kurzůmvelitel kurzů
163mjr.komplexní řízení a velení oddělenínáčelník oddělení
164mjr.komplexní řízení a velení oddělenívedoucí oddělení
165mjr.komplexní řízení a velení osobnímu štábu Hradní stráženáčelník osobního štábu
166mjr.komplexní řízení a velení pokusné dělostřelecké střelnicenáčelník střelnice
167mjr.komplexní řízení a velení rekrutačnímu střediskunáčelník střediska
168mjr.komplexní řízení a velení skupiněnáčelník skupiny
169mjr.komplexní řízení a velení skupiněvedoucí skupinynení-li stanoveno v příloze č. 3 bod 186 jinak
170mjr.komplexní řízení a velení směněnáčelník směny
171mjr.komplexní řízení a velení úseku správy majetku Agentury komunikačních a informačních systémůnáčelník úseku
172mjr.komplexní řízení a velení úseku Velitelství výcviku-Vojenské akademienáčelník úseku
173mjr.komplexní řízení a velení úseku zabezpečení Agentury vojenského zdravotnictvínáčelník úseku
174mjr.komplexní výchovně vzdělávací činnost směřující k rozšiřování vědomostí, dovedností a návykůstarší učitel-specialista
175mjr.koordinace řízení duchovní služby; organizace a výkon duchovní služby; organizace a zabezpečení slavnostních a pietních aktů duchovní služby a bohoslužebkaplan
176mjr.obsluhování technických a speciálních systémů letadel u křídla; výcvik palubních inženýrů a palubních technikůpalubní inženýr
177mjr.odborné řízení bezpečnostního managementubezpečnostní manager
178mjr.organizace a nepřetržitý dohled nad funkčností informačního systému nebo komunikačního systému Ministerstva obranystarší supervizor
179mjr.provádění odborně specializovaných činností v oblasti bezpečnostiinspektor bezpečnosti letů
180mjr.řízení a velení odboruzástupce náčelníka odboru
181mjr.řízení a velení štábuzástupce náčelníka štábu
182mjr.řízení a velení krajskému vojenskému velitelstvízástupce ředitele krajského vojenského velitelství
183mjr.řízení a velení oddělenízástupce náčelníka oddělení
184mjr.řízení a velení oddělenízástupce náčelníka oddělení-náčelník skupiny
185mjr.řízení podsystému na organizačním stupni veleníhlavní inženýr
186mjr.řízení výchovně vzdělávací činnosti ve Vojenské střední škole a Vyšší odborné škole Ministerstva obranyvedoucí skupiny
187mjr.tvorba metodiky výuky a výcviku specializovaných nebo vysoce specializovaných činností nebo kurzů k získání odborné způsobilostistarší lektor-specialistanení-li stanoveno v příloze č. 4 bod 289 jinak
188mjr.vykonávání vysoce specializovaných odborných činnostístarší důstojník -specialistanení-li stanoveno v příloze č. 4 bod 292 nebo 293 jinak
189mjr.vypracovávání zásadních právních výkladů a stanovisek ve svěřených oblastech, stanovení obecných postupů aplikace právních předpisů ve specializovaných oborech ve vymezené působnosti státní správyinspektor
190mjr.vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů a absolventů vysokých škol, vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, popřípadě prezentace a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolůodborný asistent
191pplk.komplexní řízení a vedení Centrálního registru Ministerstva obranyvedoucí Centrálního registru Ministerstva obrany
192pplk.komplexní řízení a velení odborunáčelník odboru
193pplk.komplexní řízení a velení odboruředitel odboru
194pplk.komplexní řízení a velení oddělenínáčelník oddělenínení-li stanoveno v příloze č. 4 bod 295 jinak
195pplk.komplexní řízení a velení oddělenívedoucí oddělení
196pplk.komplexní řízení, velení a všestranné zajišťování úkolů polní nemocniceředitel vojenské nemocnice
197pplk.koordinace a metodicko-odborné řízení hudební služby a zabezpečování odborné přípravy vojenských hudebníkůhlavní inspektor vojenských hudeb
198pplk.koordinace řízení duchovní služby, metodické řízení duchovní služby a zabezpečení odborné přípravy vojenských kaplanůkaplannení-li stanoveno v bodě 214 jinak
199pplk.odborné řízení bezpečnostního managementubezpečnostní manager
200pplk.provádění všech druhů kontrolní činnosti jako vedoucí kontrolní komise nebo její člen; inspekční a kontrolní činnosti závažných a mimořádných událostístarší inspektor
201pplk.provádění vysoce odborně specializovaných činnostívedoucí starší důstojník -specialistanení-li stanoveno v bodech 216, 218, 221, 224 nebo 225, anebo v příloze č. 4 bod 306 jinak
202pplk.provádění vysoce odborně specializovaných činností v oblasti bezpečnosti letůstarší inspektor bezpečnosti letů
203pplk.řízení a velení centruzástupce ředitele centra
204pplk.řízení a velení odboruzástupce náčelníka odboru
205pplk.řízení a velení oddělenízástupce náčelníka oddělení
206pplk.řízení a velení oddělenízástupce vedoucího oddělení
207pplk.řízení a velení směně Společného operačního centra Ministerstva obranypomocník vedoucího směny
208pplk.řízení a velení štábuzástupce náčelníka štábu
209pplk.řízení a velení úřaduzástupce ředitele úřadu
210pplk.řízení a velení úřaduzástupce ředitele úřadu-hlavní inženýr
211pplk.řízení a velení Vojenské střední škole a Vyšší odborné škola Ministerstva obranyzástupce velitele školy
212pplk.řízení a velení Vojenskému oboru při Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Prazezástupce náčelníka oboru
213pplk.řízení činnosti katedryzástupce vedoucího katedry-vedoucí skupiny
214pplk.řízení kariérního postupu a organizace přípravy vojenských kaplanůkaplan
215pplk.řízení rozhodujícího podsystému organizačního stupně velení agenturyhlavní inženýr
216pplk.řízení rozhodujících podsystémů nebo systému řízení a uvědomovánívedoucí starší důstojník -specialista
217pplk.řízení rozhodujících podsystémů Univerzity obranytajemník
218pplk.řízení systémových činnostívedoucí starší důstojník -specialista
219pplk.řízení výchovně vzdělávací činnosti v Univerzitě obranyvedoucí skupiny
220pplk.řízení, velení a všestranné zajišťování úkolů fakulty v oblasti plánovánízástupce děkana-vedoucí oddělení
221pplk.samostatné provádění vysoce odborně specializovaných činnostívedoucí starší důstojník -specialista
222pplk.tvorba koncepce výuky a výcviku zaměřené na získávání odborné způsobilosti pro zastávání vysoce specializovaných činností nebo kvalifikačních a rekvalifikačních kurzůvedoucí starší lektor-specialista
223pplk.tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů při vedení a oponování seminárních, diplomových a vědeckých pracístarší odborný asistent
224pplk.vedení a samostatné provádění vysoce odborně specializovaných činnostívedoucí starší důstojník -specialista
225pplk.výkon vysoce odborně specializovaných činnostívedoucí starší důstojník -specialista
226pplk.zajišťování informační, publicistické a tiskové činnostitiskový a informační důstojník
227plk.komplexní řízení a veleníhlavní kaplan Ministerstva obrany
228plk.komplexní řízení a velení centruředitel centra
229plk.komplexní řízení a velení odborunáčelník odboru
230plk.komplexní řízení a velení odboruředitel odboru
231plk.komplexní řízení a velení fakultěděkan fakulty
232plk.komplexní řízení a velení kancelářiředitel kanceláře
233plk.komplexní řízení a velení katedřevedoucí katedry
234plk.komplexní řízení a velení oddělenínáčelník oddělení
235plk.komplexní řízení a velení oddělenívedoucí oddělení
236plk.komplexní řízení a velení směně Společného operačního centra Ministerstva obranyvedoucí směny
237plk.komplexní řízení a velení Vojenské střední škole a Vyšší odborné škola Ministerstva obranyvelitel školy
238plk.komplexní řízení a velení Vojenskému oboru při Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Prazenáčelník oboru
239plk.komplexní řízení právní službynáčelník právní služby Armády České republiky
240plk.komplexní řízení veterinární službyhlavní veterinární lékař Ministerstva obrany
241plk.komplexní řízení, velení a všestranné zajišťování úkolů vojenské nemocniceředitel vojenské nemocnice
242plk.koordinace a metodické usměrňování kontrolní činnostihlavní inspektor
243plk.provádění vysoce odborně specializovaných činnostíhlavní specialista Ministerstva obranynení-li stanoveno v bodě 253 nebo v příloze č. 4 bod 314 jinak
244plk.řízení a velení odboruzástupce náčelníka odboru
245plk.řízení a velení odboruzástupce náčelníka odboru-náčelník oddělení
246plk.řízení a velení odboruzástupce ředitele odboru
247plk.řízení a velení fakultěproděkan fakulty
248plk.řízení a velení štábuzástupce náčelníka štábu
249plk.řízení a velení Univerzita obranyzástupce rektora
250plk.řízení, velení a všestranné zajišťování úkolů Univerzity obranyprorektor
251plk.řízení, velení a všestranné zajišťování úkolů Univerzity obrany v oblasti logistikyzástupce rektora-kvestor
252plk.řízení, velení a všestranné zajišťování úkolů vojenské nemocnicenáměstek ředitele
253plk.tvorba rozhodujících koncepcí a právních předpisůhlavní specialista Ministerstva obrany

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 153/2015 Sb.

Služební zařazení pro specialisty

BodVojenská hodnostCharakteristika činnostiNázev služebního místaPoznámka
1svob.příprava služebního psa pro plnění úkolů a provádění ochrany a strážní činnosti za pomoci přiděleného služebního psamladší psovod
2des.obsluha, údržba a střelba z odstřelovací zbraněodstřelovač
3des.provádění analýz leteckého paliva a maziv jednoduchými metodamilaborant
4des.provádění ochrany a strážní činnosti za pomoci přiděleného služebního psa a plnění specifických úkolů Hradní strážepsovodnení-li stanoveno v bodě 6 jinak
5des.provádění základních hasebních a záchranných pracíhasič
6des.příprava služebního psa pro plnění úkolů, provádění praktického výcviku služebního psa a provádění ochrany a strážní činnosti za pomoci přiděleného služebního psapsovod
7čet.celkové opravy ručních, lafetovaných a výcvikových zbraní včetně zhotovování součástí těchto zbraní všeho druhu, povrchových úprav kovových i dřevěných částí zbraní, zkoušení a nastřelovánídělmistr
8čet.komplexní ošetřování služebních zvířat a samostatné provádění jednoduchých veterinárních úkonůchovatel
9čet.montáž, opravy, seřizování a kontrola stavu speciální technikystarší elektromechanik
10čet.obsluha a kontrola meteorologických stanic, sestavování zpráv a softwarová komunikace s jejich uživatelistarší aerolog
11čet.obsluha a údržba speciální technikystarší dozimetrista
12čet.obsluha a údržba technického zařízení nižšího typustarší vyhodnocovač
13čet.obsluha meteorologických přístrojů a zařízení, sestavování meteorologických zpráv a softwarové komunikace s jejich uživatelistarší meteorolog
14čet.obsluha speciálního prostředku a zařízení určeného pro monitorování radiační a chemické situace, odběr a transport vzorkůstarší průzkumník-specialistanení-li stanoveno v bodě 22 jinak
15čet.obsluha, údržba a střelba ze zbraně typu odstřelovací pušky pro přesnou střelbustarší odstřelovač
16čet.organizace práce při výrobě jídel spojená s hmotnou odpovědností a kalkulací při rozsáhlé výrobě širokého sortimentu jídelstarší kuchař
17čet.plánování a řízení systému provozu, údržby a oprav techniky a materiálustarší pracovník
18čet.provádění analýz leteckého paliva a maziv speciálními metodami, včetně prací v laboratorním informačním a řídícím systémustarší laborant
19čet.provádění hasebních a záchranných prací s využitím odborností získaných ve specializačních kurzechstarší hasič
20čet.provádění opravy ručních, lafetovaných a výcvikových zbraní včetně zhotovování součástí zbraní všeho druhu, povrchových úprav kovových i dřevěných součástí zbraní, zkoušení a nastřelování - zbraňové komplety, těžké zbranězbrojíř
21čet.provádění speciálních činností při vytváření podmínek pro uspokojování tělovýchovných potřeb vojáků z povolánístarší pracovník
22čet.provádění speciálních průzkumných činnostístarší průzkumník-specialista
23čet.provádění uceleného souboru účetních operací, zpracování účetních záznamů a ostatních provádění dokumentů v oblasti účetnictvíúčtovatel
24čet.přeprava nemocných a raněných při poskytování neodkladné péčestarší sběrač raněných
25čet.příprava služebního psa pro plnění úkolů, provádění praktického výcviku služebních psů a provádění ochrany, strážní činnosti a specifických činností za pomoci přiděleného služebního psa; řízení a provádění ochrany a strážní činnosti za pomoci služebního psa, pravidelné provádění výcviku služebních psů a plnění specifických úkolů Hradní strážestarší psovod
26čet.řízení a provádění průzkumných a záchranných prací pod vodoustarší potápěč
27čet.řízení a údržba a opravy motorových vozidel pro přepravu osobstarší řidič-specialistanení-li stanoveno v bodě 31 jinak
28čet.řízení a údržba lokomotiv na vlečkáchstrojvedoucí
29čet.řízení a velení družstvu hasičůzástupce velitele družstva
30čet.řízení, obsluha a údržba speciálního technicky složitějšího stroje a speciálního strojního zařízenístarší strojník-specialista
31čet.řízení, údržba a opravy jízdních souprav složených z motorového vozidla a přípojného vozidla,starší řidič-specialista
32čet.samostatná obsluha a údržba složitějších zbraňových a jiných systémů, vojenské techniky a zařízení nebo prostředkůstarší operátor
33čet.samostatné provádění montáže, opravy a seřizování strojů a strojních zařízenístarší mechanik
34čet.samostatné provádění složitých a specifických záchranných pracízáchranář-specialista
35čet.samostatné provádění speciálních ženijních a stavebních prací za pomoci speciální ženijní techniky, výzbroje a materiálustarší ženista-specialista
36čet.vedení praktického výcviku základních znalostí a dovedností jednotlivce u Agentury vojenského zdravotnictví -výcvik psů a psovodůcvičitel
37čet.vyhledávání a částečné odkrývání nebezpečné a nevybuchlé munice, výbušnin nebo výbušných předmětů, a to i ve ztížených podmínkách, a samostatné ničení munice do ráže 20 mm, ručních granátů nebo munice do ručních protitankových zbranípyrotechnik
38čet.vykonávání podpůrných prací v oblasti radiační, chemické, biologické a psychologické podpory a pyrotechnické asanacestarší pracovník
39rtn.komplexní montáž, opravy, seřizování a kontrola stavu speciální technikystarší elektromechanik-specialista
40rtn.komplexní ošetřování služebních zvířat biologické ochrany letištěstarší ornitolog-specialista
41rtn.komplexní řízení a velení družstvu hasičůvelitel družstva
42rtn.obsluha, údržba a střelba ze speciální odstřelovací zbraně, vedení výcviku odstřelovačůstarší odstřelovač-specialista
43rtn.organizace, zabezpečení a vedení praktického výcviku základních znalostí a dovedností jednotlivce u Agentury vojenského zdravotnictví - výcvik psů a psovodůstarší cvičitel
44rtn.provádění nejsložitějších hasebních a záchranných prací na základě speciální odbornostistarší hasič-specialista
45rtn.řízení, zajišťování činnosti a obsluha speciálních zařízení a technikystarší operátor-specialistanení-li stanoveno v bodě 55 jinak
46rtn.samostatné provádění oprav ručních, lafetovaných a výcvikových zbraní včetně zhotovování součástí zbraní všeho druhu, povrchových úprav kovových i dřevěných součástí zbraní, zkoušení a nastřelování - zbraňové komplety, těžké zbraněstarší zbrojíř
47rtn.samostatné vyhodnocování meteorologické situace a vykonávání a plnění úkolů radiosondážního průzkumu atmosférystarší meteorolog-specialista
48rtn.samostatné vykonávání a plnění dílčích úkolů v oblasti bezpečnosti informací při zajišťování místní správy bezpečnosti informačních systémůstarší pracovník-specialistanení-li stanoveno v bodech 49 nebo 50 jinak
49rtn.samostatné vykonávání a plnění dílčích úkolů v oblasti plnění základních povinností při zajišťování místní správy komunikačních systémůstarší pracovník-specialista
50rtn.samostatné vykonávání a plnění dílčích úkolů ve zpravodajském týmustarší pracovník-specialista
51rtn.stanovení diagnostiky, provádění montáže, oprav a seřizování speciálních strojů a strojních zařízenístarší mechanik-specialista
52rtn.vyhledávání a částečné odkrývání nebezpečné a nevybuchlé munice, výbušnin nebo výbušných předmětů, a to i ve ztížených podmínkách, a samostatné ničení munice do ráže 20 mm, ručních granátů nebo munice do ručních protitankových zbraní, třídění veškeré známé munice a výbušnin, navrhování způsobu ničení a provádění ničenístarší pyrotechnik
53rtn.výkon diagnosticko-třídících činností v místě zásahu při poskytování neodkladné péče včetně obsluhy a údržby specifického zdravotnického vybavenístarší sběrač raněných-specialista
54rtn.výkon základních činností Vojenské policie v zásahových jednotkách směny pracoviště ochrany objektuspecialista zásahu
55rtn.vykonávání specializovaných úkolů při zabezpečování policejní ochrany určených objektů zvláštní důležitosti s případným využitím technických prostředků střeženístarší operátor-specialista
56rtn.vzdělávací činnost zaměřená na teoretickou a praktickou přípravu a praktický výcvik ve služební kynologiistarší psovod-specialista
57rtn.zajišťování složitých účetních agend, zpracování účetních záznamů a ostatních dokumentů v oblasti účetnictvístarší účtovatel
58rtm.interpretace hudební stránky kolektivních částí baletních, instrumentálních, vokálních nebo vokálně instrumentálních děl a hudební stránky hudebně dramatického nebo vokálně symfonického díla; provádění specializované činnosti s odborným dohledemmladší člen orchestru, sboru, hudebního tělesa
59rtm.komplexní řízení a velení dílně skupiny speciálních silnáčelník dílny
60rtm.komplexní řízení a velení stanici biologické ochrany letištěnáčelník stanice
61rtm.obsluha technického systému letadla nebo obsluha, údržba a střelba z přidělené zbraně z paluby letadla pod dozoremmladší palubní střelec-operátor
62rtm.obsluha, údržba a oprava technického prostředku nebo systému v dílně ionizujícího záření Agentury logistikymladší technik
63rtm.obsluha, údržba a oprava technického prostředku nebo systému v oddělení metrologie a odborného technického dozoru nebo roji operačního střediska základny taktického letectvamladší technik
64rtm.obsluha, údržba a oprava technického prostředku nebo systému v operačním středisku, středisku centrální ochrany letiště nebo četě mobilních prostředků základny vrtulníkového letectvamladší technik
65rtm.obsluha, údržba a oprava technického prostředku nebo systému v organizačním článku metrologie a odborný technický dozor praporu zabezpečenímladší technik
66rtm.obsluha, údržba a oprava technického prostředku nebo systému v skupině specialistů LS LPS, skupině světlotechnických prostředků, skupině radiových majáků, skupině radiolokačních prostředků nebo skupině dozorů radionavigačních služeb Správy letištěmladší technik
67rtm.obsluha, údržba a oprava technického prostředku nebo systému v skupině UKIS , pracovišti přenosových systémů, pracovišti informační podpory provozních technologií, pracovišti kryptografických systémů, pracovišti komunikačních systémů, pracovišti informačních systémů, pracovišti komunikačních a informačních systémů, pracovišti dispečerských zařízení, pracovišti Call Centre nebo pracovišti všeobecné podpory Agentury komunikačních a informačních systémůmladší technik
68rtm.obsluha, údržba a oprava technického prostředku nebo systému v směně nebo četě roty zabezpečení záložního místa velení, radarová četě, četě podpory, četě provozních technologií nebo četě zabezpečení manévru pluku velení, řízení a průzkumumladší technik
69rtm.obsluha, údržba a oprava technického prostředku nebo systému v týmu kontroly a seřizování SHORAD nebo KUB protiletadlového raketového plukumladší technik
70rtm.organizace obsluhy na palubě letadlamladší palubní průvodčí
71rtm.provádění hasebních a záchranných prací s využitím odborností získaných ve specializačních kurzech, obsluha speciální techniky při zásahustarší hasič-technik
72rtm.provádění kalibrací měřidelmladší metrolog
73rtm.provádění radiologických zobrazovacích postupů a činností zahrnujících lékařské ozáření pod odborným dohledemmladší radiologický asistent
74rtm.provádění revizních činností na technických zařízeníchmladší revizní technik
75rtm.provádění samostatných ošetřovatelských výkonů neodkladné péče pod odborným dohledemmladší zdravotnický záchranář
76rtm.provádění základního fyzioterapeutického vyšetření pod odborným dohledemmladší fyzioterapeut
77rtm.příprava materiálů nutných pro laboratorní vyšetření a poskytování diagnostické péče pod odborným dohledem, obsluha laboratorní techniky, provádění odběrů a vyšetřování vzorkůmladší zdravotní laborant
78rtm.samostatné třídění veškeré známé munice, výbušnin, výbušných předmětů, improvizovaných výbušných zařízení, navrhování způsobu a provádění ničenípyrotechnik-specialista
79rtm.samostatné vykonávání odborných specializovaných prací v analytické skupině nebo analytickém pracovišti pluku radiační, chemické a biologické ochranymladší specialista
80rtm.samostatné vykonávání odborných specializovaných prací v Centru simulačních a trenažérových technologiímladší specialista
81rtm.samostatné vykonávání odborných specializovaných prací v malém kompletu ISR nebo skupině odstřelovačů brigády rychlého nasazení nebo mechanizované brigádymladší specialista
82rtm.samostatné vykonávání odborných specializovaných prací v oddělení přípravy nebo informační skupině ženijního plukumladší specialista
83rtm.samostatné vykonávání odborných specializovaných prací v roji letecké informační služby a řízení letového provozu základny taktického nebo vrtulníkového letectvamladší specialista
84rtm.samostatné vykonávání odborných specializovaných prací v skupině speciálních silmladší specialista
85rtm.samostatné vykonávání odborných specializovaných prací v týmu CIMIC nebo v týmu PS YOPSmladší specialista
86rtm.samostatné vykonávání odborných specializovaných prací v úseku KIM Agentury komunikačních a informačních systémůmladší specialista
87rtm.samostatné vykonávání odborných specializovaných prací ve skupině HUMINT, pracovišti sledování cílů, pracovišti operační analýzy, pracovišti řízení průzkumu, pracovišti technické analýzy, pracovišti vyhodnocování nebo týmu zabezpečení stacionárních systémů pluku průzkumu a elektronického bojemladší specialista
88rtm.výkon odborných prací a zajišťování údržby, řádného používání a oprav palubních komplexů a kontrolního zařízení v odbornosti draky a motorymladší technik letadla
89rtm.výkon speciální ozbrojené individuální ochrany a řízení speciálního vozidla a organizace a provádění přepravy osob a materiálu ve zvláštním režimu a vysokém stupni utajeníspecialista ochranné služby Hradní stráže
90rtm.výkon speciálních činností Vojenské policie pod odborným dohledem v pracovišti speciální kynologie nebo pyrotechnickém pracovištimladší inspektor
91rtm.vykonávání a plnění odborných úkolů v oblasti výcviku - výsadková a záchranná příprava, výcvik psů a psovodůmladší instruktor
92rtm.zajišťování odborných činností v laboratoříchlaborant
93nrtm.interpretace hudební stránky kolektivních částí náročných baletních, instrumentálních, vokálních nebo vokálně instrumentálních děl a hudební stránky hudebně dramatického nebo vokálně symfonického díla; provádění specializované činnosti s odborným dohledemčlen orchestru, sboru, hudebního tělesa
94nrtm.komplexní dispečerské řízení letového provozu, jeho koordinace se všemi zúčastněnými složkamiasistent řídícího letového provozu
95nrtm.komplexní organizace obsluhy na palubě letadlapalubní průvodčí
96nrtm.komplexní řízení a velení pracovišti údržby speciálních systémů, pracovišti přenosových systémů, pracovišti Call Centre nebo pracovišti bezpečnosti informačních systémů Agentury komunikačních a informačních systémůnáčelník pracoviště
97nrtm.komplexní řízení a velení pracovišti výzbroje, pracovišti delaborace, pracovišti přípravy munice nebo pracovišti lafetovaných zbraní Agentury logistikynáčelník pracoviště
98nrtm.komplexní řízení a velení směně požární ochranyvelitel směny
99nrtm.obsluha a údržba technických prostředků užívaných při zabezpečování policejní ochrany určených objektů zvláštní důležitosti nebo jejich provozní přezkušování, seřizování a lokalizace závad nebo jejich odstraňování pod dohledemspecialista
100nrtm.obsluha technického systému letadlapalubní operátor
101nrtm.obsluha technického systému letadla nebo obsluha, údržba a střelba z přidělené zbraně z paluby letadlapalubní střelec-operátor
102nrtm.obsluha technického systému letadla nebo obsluha, údržba a střelba z přidělené zbraně z paluby letadlapalubní technik
103nrtm.provádění kalibrací, údržby a oprav měřidelmetrolog
104nrtm.provádění komplexních fyzioterapeutických postupů bez odborného dohledufyzioterapeut
105nrtm.provádění laboratorních vyšetření a měření bez odborného dohleduzdravotní laborant
106nrtm.provádění ošetřovatelských výkonů prostřednictvím ošetřovatelského procesu bez odborného dohleduzdravotní sestra
107nrtm.provádění revizí, údržby a oprav určených technických zařízenírevizní technik
108nrtm.provádění specifických ošetřovatelských výkonů neodkladné péče bez odborného dohleduzdravotnický záchranář
109nrtm.provádění základních výkonů diagnostické péče v oboru radiologie a zobrazovací metody, radiační onkologie a nukleární medicína bez odborného dohleduradiologický asistent
110nrtm.řízení a velení hasičské jednotcezástupce velitele-starší technik
111nrtm.řízení a velení skupinězástupce velitele skupiny
112nrtm.samostatné vykonávání a plnění odborných úkolů v oblasti výcviku -výsadková a záchranná příprava, výcvik psů a psovodů, výcvik řídících letového provozu a profesní příprava, hasičská příprava, příprava řidičů bojových, nákladních a silničních vozidel u Velitelství výcviku-Vojenské akademieinstruktor
113nrtm.samostatné vykonávání odborných specializovaných prací v meteorologickém pracovišti pluku radiační, chemické a biologické ochranyspecialista
114nrtm.samostatné vykonávání odborných specializovaných prací v oddělení analýzy informací, oddělení databází prostředků a cílů, skupině GeoSl, skupině taktického IMINT, skupině technické analýzy komunikačních signálů, skupině technické analýzy nekomunikačních signálů, pracovišti řízení průzkumu, pracoviště řízení REPz a rušení, pracovišti operační analýzy, pracovišti technické analýzy, pracovišti vyhodnocování, pracovišti vyhodnocování REPz, pracovišti vyhodnocování radiotechnického průzkumu nebo tým HUMINT pluku průzkumu a elektronickho bojespecialista
115nrtm.samostatné vykonávání odborných specializovaných prací v oddělení analýzy informací, oddělení databází prostředků a cílů, skupině taktického IMINT, skupině taktického IMINT, skupině technické analýzy komunikačních signálů, skupině technické analýzy nekomunikačních signálů, pracovišti řízení průzkumu, pracovišti vyhodnocování REPz, pracovišti řízení REPz a rušení, pracovišti vyhodnocování radiotechnického průzkumu, pracovišti vyhodnocování, pracovišti operační analýzy, pracovišti technické analýzy nebo týmu HUMINT pluku průzkumu a elektronického bojespecialista
116nrtm.samostatné vykonávání odborných specializovaných prací v oddělení přípravy, informační skupině, týmu nebo četě EOD ženijního plukuspecialista
117nrtm.samostatné vykonávání odborných specializovaných prací v skupině průzkumu vzdušného průzkumu, skupina dohledu okruhů a sítí, skupina komunikačních systémů, skupina informačních systémů luku velení řízení a průzkumuspecialista
118nrtm.samostatné vykonávání odborných specializovaných prací v rotním kompletu ISR brigády rychlého nasazení nebo mechanizované brigádyspecialista
119nrtm.samostatné vykonávání odborných specializovaných prací v skupině leteckých návodčích, skupině odstřelovačů, skupině speciální bojové podpory, skupině speciálního spojení, skupině technických prostředků průzkumu, skupině zpravodajské podpory nebo skupina ženijních specialistů speciálních silspecialista
120nrtm.samostatné vykonávání odborných specializovaných prací v skupině leteckých návodčích, skupině odstřelovačů, skupině speciální bojové podpory, skupině speciálního spojení, skupině technických prostředků průzkumu, skupině zpravodajské podpory nebo skupině ženijních specialistů speciálních silspecialista
121nrtm.stanovení diagnostiky, obsluha, údržba a oprava technických prostředků nebo systémů v skupině strojních technologií, skupině taktických datalinků, skupině bezpečnosti systémů, skupině leteckých radionavigačních systémů, skupině silnoproudých a slaboproudých technologií, pracovišti oprav leteckých radionavigačních systémů, pracovišti podpory, pracovišti technického zabezpečení radiových sítí, radarové četě, četě podpory, četě provozního zabezpečení záložního místa velení nebo četě zabezpečení manévru pluku velení, řízení a průzkumutechnik
122nrtm.stanovení diagnostiky, obsluha, údržba a oprava technických prostředků nebo systémů v organizačním článku služba objektivní kontroly a ošetřování speciální výstroje, operačním středisku, skupině strojních dílen, skupině oprav radiového vybavení, skupině oprav radiotechnického vybavení, skupině oprav listů rotoru, skupině oprav letecké výzbroje, skupině kontroly a ověřování, skupině oprav draků a motorů, skupině oprav elektrického a speciálního vybavení, roji údržby radiotechnického vybavení, roji údržby elektro speciálního vybavení, roji údržby a oprav letecké výzbroje, roji oprav, ošetřování letecké techniky a evidence dat, četě LRNS nebo četě mobilních prostředků základny vrtulníkového letectvatechnik
123nrtm.stanovení diagnostiky, obsluha, údržba a oprava technických prostředků nebo systémů v dílnách nebo pracovišti servisů Agentury logistikytechnik
124nrtm.stanovení diagnostiky, obsluha, údržba a oprava technických prostředků nebo systémů v letištní hasičské jednotcetechnik
125nrtm.stanovení diagnostiky, obsluha, údržba a oprava technických prostředků nebo systémů v oddělení technické podpory a metrologie nebo metrologické laboratoři Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadutechnik
126nrtm.stanovení diagnostiky, obsluha, údržba a oprava technických prostředků nebo systémů v pracovišti technické kontroly a měření emisí pluku logistické podporytechnik
127nrtm.stanovení diagnostiky, obsluha, údržba a oprava technických prostředků nebo systémů v skupině dozorů radionavigačních služeb, skupině radiolokačních prostředků nebo skupině světlotechnických prostředků Správy letištětechnik
128nrtm.stanovení diagnostiky, obsluha, údržba a oprava technických prostředků nebo systémů v skupině Help Desk, skupině provozu hlas, skupině provozu SVŘ LRNS, skupině řízení provozu SVŘ pozemních sil, skupině řízení provozu SVŘ vzdušných sil, skupině SDH, technické skupině, pracovišti přenosových systémů, pracovišti provozu přenosových systémů, pracovišti dispečerských zařízení, pracovišti distribuce materiálu, pracovišti energetických zařízení, pracovišti informační podpory provozních technologií, pracovišti informačních systémů, pracovišti komunikačních a informačních systémů, pracovišti komunikačních systémů, pracovišti kryptografických systémů, pracovišti provozu LAN, pracovišti radiového provozu, pracovišti techniků, pracovišti údržby strojních zařízení, pracovišti všeobecné podpory nebo pracovišti vzduchotechnických zařízení Agentury komunikačních a informačních systémutechnik
129nrtm.stanovení diagnostiky, obsluha, údržba a oprava technických prostředků nebo systémů v skupině L-410, skupině Mi 8/17, skupině W-3A, skupině transportních letounů, skupině zabezpečení leteckého provozu, skupině údržby a oprav rádiového a radiotechnického vybavení, skupině údržby a oprav elektrického a speciálního vybavení, skupině údržby a oprav draků a motorů, skupině speciálního vybavení, skupině rádiového vybavení, skupině radiotechnického vybavení, skupině radionavigačních systémů, skupině plánování a evidence, skupině objektivní kontroly, skupině elektrického vybavení, pracovišti plánování a evidence, pracovišti údržby letecké výstroje, roji údržby a oprav letecké výzbroje, roji kontroly a ověřování systémů nebo roji leteckých radionavigačních služeb základny dopravního letectvatechnik
130nrtm.stanovení diagnostiky, obsluha, údržba a oprava technických prostředků nebo systémů v středisku centrální ochrany letiště, oddělení metrologie a odborného technického dozoru, skupině trenažérů a simulátorů, skupině výdeje leteckého materiálu, skupině údržby leteckého materiálu, skupině radiolokačních prostředků stanoviště letových provozních služeb, skupině pozemního vybavení, pracovišti informačních systémů, skupině předepsaných prací a oprav speciálních elektrických zařízení, pracovišti komunikačních systémů, pracovišti radionavigačních prostředků, pracovišti světlotechnických zabezpečovacích prostředků, pracovišti zabezpečení, roji strojních dílen, roji předepsaných prací a oprav letecké výzbroje, roji předepsaných prací a oprav záchranných prostředků, roji výškové výstroje, roji předepsaných prací a oprav leteckých raket, roji provozu a údržby letecké výzbroje, roji provozu a údržby avionických systémů, roji provozu a údržby draků a motorů, roji plánování náletu a evidence dat, roji operačního střediska, roji objektivní kontroly a výškové výstroje, roji evidence dat, roji evidence dat a materiálu nebo roji evidence dat, objektivní kontroly a výškové výstroje základny taktického letectvatechnik
131nrtm.stanovení diagnostiky, obsluha, údržba a oprava technických prostředků nebo systémů v technickém roji základny letectvatechnik
132nrtm.výkon specializovaných prací a zajišťování údržby, řádného používání a oprav palubních komplexů a kontrolního zařízení v odbornosti draky a motorytechnik letadla
133nrtm.výkon speciálních činností Vojenské policie v pracovišti speciální kynologie nebo pyrotechnickém pracovištiinspektor
134nrtm.vykonávání úzce specializovaných prací v oddělení aktualizace národních databází, oddělení distribuce produkce, oddělení fotogrammetrie, oddělení geodetického zabezpečení, oddělení geografického zabezpečení, oddělení mobilních prostředků, oddělení radiosondážního průzkumu a meteorologie, oddělení střednědobé předpovědi, oddělení topografických map, skupině redakce a sběru informací o území nebo pracovišti letecké meteorologické stanice Vojenského geografického a hydrometeorologického úřaduspecialista
135nrtm.vykonávání úzce specializovaných prací v oddělení taktického simulátoru, oddělení technické podpory, oddělení konstruktivní a virtuální simulace nebo oddělení výcviku Centra simulačních a trenažérových technologiíspecialista
136nrtm.vykonávání úzce specializovaných prací v pracovišti manipulace s municí Agentury logistikyspecialista
137nrtm.vykonávání úzce specializovaných prací v skupině biologické ochrany Agentury vojenského zdravotnictvíspecialista
138nrtm.vykonávání úzce specializovaných prací v skupině správy a provozu technologií MS, skupině správy a provozu technologií UNIX, skupině bezpečnosti speciálních systémů, pracovišti bezpečnosti informačních systémů, pracoviště provozu LAN nebo skupině provozu GDS Agentury informačních a komunikačních systémuspecialista
139nrtm.zajišťování letecké informační službyasistent letecké informační služby
140nrtm.zajišťování vysoce odborných činností v laboratoříchstarší laborant
141prap.interpretace hudební stránky kolektivních částí náročných baletních, instrumentálních, vokálních nebo vokálně instrumentálních děl nebo hra na sólový nástroj v malých souborechsólista
142prap.interpretace kolektivních částí náročných baletních, instrumentálních, vokálních nebo vokálně instrumentálních děl nebo hra na sólový nástroj v malých souborechzástupce koncertního mistra
143prap.komplexní řízení a velení pracovišti podpory pluku velení, řízení a průzkumunáčelník pracoviště
144prap.komplexní řízení a velení skupině provádění periodických prací, údržby a oprav, skupině provádění periodických prací a oprav záchranných systémů, skupině předepsaných prací a oprav speciálních elektrických zařízení, skupině předepsaných prací a oprav draků a motorů, skupině pozemního vybavení, skupině údržby leteckého materiálu nebo skupině výdeje leteckého materiálu základny taktického letectvavelitel skupiny
145prap.komplexní řízení a velení skupině radiolokačních prostředků nebo skupina světlotechnických prostředků Správy letištěvelitel skupiny
146prap.komplexní řízení a velení skupině zdravotnického zabezpečení výuky, skupině zdravotnického zabezpečení výcviku nebo skupině sterilizace Agentury vojenského zdravotnictvínáčelník skupiny
147prap.komplexní řízení a velení směněvelitel směny
148prap.komplexní řízení a velení směně požární ochranyvelitel směny
149prap.komplexní řízení a velení záchrannému pracoviště nebo pracovišti plánování a evidence základny dopravního letectvanáčelník pracoviště
150prap.komplexní vykonávání a plnění odborných úkolů v oblasti výcviku -výsadková a záchranná příprava, výcvik psů a psovodů a profesní příprava, ženijní příprava, výcvik svářečů, výcvik potápěčů, výcvik pyrotechniků, příprava řidičů bojových, osobních, nákladních, přípojných a silničních vozidel a specialistů radiolokačního přehledu a řízení činnosti ve vzdušném prostoru, technické radionavigační odbornosti, inženýrské letecké služby, ubytovací a stavební odbornosti a zdravotnických odborností u Velitelství výcviku-Vojenské akademiestarší instruktor
151prap.obsluha technického systému letadla nebo obsluha, údržba a střelba z přidělené zbraně z paluby letadla, plnění úkolů v oblasti výcvikustarší palubní střelec-operátor
152prap.obsluha technických a speciálních systémů letadel, spojení se službami řízení letového provozu, performance a palubní službystarší palubní operátor
153prap.obsluha technických a speciálních systémů letadel, spojení se službami řízení letového provozu, performance a palubní službystarší palubní technik
154prap.plánování a provádění kalibrací, údržby a oprav měřidelstarší metrolog
155prap.plánování, řízení a provádění revizí, údržby a oprav určených technických zařízenístarší revizní technik
156prap.provádění metodického řízení ošetřovatelských výkonů zdravotní péče v oblasti léčebné péče nebo provádění ošetřovatelských výkonů zdravotní péčestaniční sestra
157prap.provádění ošetřovatelských výkonů zdravotní péče bez odborného dohledu, k jejichž provádění je nezbytné získání zvláštní odborné způsobilostistarší zdravotní sestra
158prap.provádění specializovaných fyzioterapeutických postupů bez odborného dohledustarší fyzioterapeut
159prap.provádění specializovaných laboratorních vyšetření a měření bez odborného dohledustarší zdravotní laborant
160prap.provádění specializovaných ošetřovatelských výkonů neodkladné péče bez odborného dohledustarší zdravotnický záchranář
161prap.provádění specializovaných zobrazovacích a terapeutických výkonů v radiodiagnostice, radiační onkologii a nukleární medicíně bez odborného dohledustarší radiologický asistent
162prap.samostatná obsluha a údržba technických prostředků užívaných při zabezpečování policejní ochrany určených objektů zvláštní důležitostistarší specialista
163prap.samostatné zajišťování vysoce odborných prací v laboratoříchstarší laborant-specialista
164prap.samostatný výkon policejních činností Vojenské policie nebo specializovaných kriminalistických a kriminalisticko-technických činností v skupině dopravní výchovy - Autoškola Vojenské policie, pracovišti vojenských zkušebních komisařů nebo pyrotechnickém pracovištistarší inspektor
165prap.samostatný výkon vzdělávací činnosti při zajišťování speciální policejní přípravy nebo vzdělávací činnosti k získání řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel u velitelství Vojenské policiestarší instruktor
166prap.stanovení diagnostiky, samostatná obsluha, údržba a opravy technických prostředků nebo systémů v oddělení metrologie a odborného technického dozoru, skupině předepsaných prací a oprav draků a motorů, skupině předepsaných prací a oprav leteckých motorů, skupině předepsaných prací a oprav avionického zařízení, skupině předepsaných prací a oprav speciálních elektrických zařízení, skupině pozemního vybavení, skupině radiolokačních prostředků, skupině provádění periodických prací a oprav záchranných systémů, pracovišti zabezpečení, pracovišti evidence dat pracoviště radionavigačních prostředků, pracovišti světlotechnických zabezpečovacích prostředků, roji evidence dat, roji evidence dat, objektivní kontroly a výškové výstroje, roji evidence dat a materiálu, roji objektivní kontroly a výškové výstroje, roji plánování náletu a evidence dat, roji provozu a údržby avionických systémů, roji provozu a údržby draků a motorů, roji provozu a údržby letecké výzbroje, roji předepsaných prací a oprav záchranných prostředků, roji předepsaných prací a oprav letecké výzbroje, roji předepsaných prací a oprav leteckých raket, roji řízení údržby, roji strojních dílen nebo roji výškové výstroje základny taktického letectvastarší technik
167prap.stanovení diagnostiky, samostatná obsluha, údržba a opravy technických prostředků nebo systémů v technickém roji základny letectvastarší technik
168prap.stanovení diagnostiky, samostatná obsluha, údržba a opravy technických prostředků nebo systémů v dílně ionizujícího záření, dílně oprav podvozků komunikačních a informačních systémů a EC, dílně oprav radiotelekomunikační techniky, dílně oprav taktických prostředků, dílně servisů elektroniky a optiky, dílně servisů techniky, dílně servisů výzbroje, pracoviště řízení odborné činnosti, pracovišti servisů nebo pracovišti technických zkoušek Agentury logistikystarší technik
169prap.stanovení diagnostiky, samostatná obsluha, údržba a opravy technických prostředků nebo systémů v oddělení technické podpory a metrologie nebo metrologické laboratoři Vojenského geografického a hydrometeorologického řadustarší technik
170prap.stanovení diagnostiky, samostatná obsluha, údržba a opravy technických prostředků nebo systémů v organizačním článku služba objektivní kontroly a ošetřování speciální výstroje, oddělení plánování, kontroly a evidence, skupině evidence dat, skupině kontroly a ověřování, skupině oprav listů rotoru, skupině oprav optoelektroniky, skupině oprav radiotechnického vybavení, skupině oprav radiového vybavení, skupině oprav draků a motorů, skupině oprav elektrického a speciálního vybavení, skupině oprav letecké výzbroje, skupině strojních dílen, roji oprav, ošetřování letecké techniky a evidence dat, roji údržby a oprav letecké výzbroje, roji údržby elektro speciálního vybavení, roji údržby radiotechnického vybavení, četě mobilních prostředků nebo četě LRNS základny vrtulníkového letectvastarší technik
171prap.stanovení diagnostiky, samostatná obsluha, údržba a opravy technických prostředků nebo systémů v pracovišti technické kontroly a měření emisí pluku logistické podporystarší technik
172prap.stanovení diagnostiky, samostatná obsluha, údržba a opravy technických prostředků nebo systémů v skupině dozorů radionavigačních služeb Správy letištěstarší technik
173prap.stanovení diagnostiky, samostatná obsluha, údržba a opravy technických prostředků nebo systémů v skupině L-410, skupině Mi 8/17, skupině transportních letounů, skupině W-3A, skupině objektivní kontroly, skupině elektrického vybavení, skupině radiolokačních prostředků, skupině radionavigačních systémů, skupině radiotechnického vybavení, skupině rádiového vybavení, skupině speciálního vybavení, skupině údržby a oprav draků a motorů, skupině údržby a oprav elektrického a speciálního vybavení, skupině údržby a oprav rádiového a radiotechnického vybavení, pracovišti údržby letecké výstroje, roji kontroly a ověřování systémů nebo roji leteckých radionavigačních služeb základny dopravního letectvastarší technik
174prap.stanovení diagnostiky, samostatná obsluha, údržba a opravy technických prostředků nebo systémů v skupině taktických datalinků nebo skupině leteckých radionavigačních systémů pluku velení, řízení a průzkumustarší technik
175prap.stanovení diagnostiky, samostatná obsluha, údržba a opravy technických prostředků nebo systémů v úseku provozu přenosových systémů, technické skupině, skupině zabezpečení objektu, skupině UKIS , skupině správy, skupině správy SHS a GDS, skupině SDH, skupině speciálních systémů, skupině provozu hlas, skupině provozu GDS, skupině řízení provozu SVŘ pozemních sil, skupině řízení provozu SVŘ vzdušných sil, skupině Help Desk, skupině centrálního příjmu, skladování a expedice, skupině bezpečnosti speciálních systémů, skupině provozu SVŘ LRNS, skupina bezpečnosti SVŘ vzdušných sil, pracovišti přenosových systémů, kabelovému pracovišti, pracovišti úseku provozu přenosových systémů, pracovišti Call Centre, pracovišti datové sítě, pracovišti dispečerských zařízení, pracovišti distribuce materiálu, pracovišti dohledu PDH a speciálních systémů, pracovišti dohledu SDH a radiových systémů, pracovišti energetických zařízení, pracovišti hlasových služeb a videokonferencí, pracovišti informační podpory provozních technologií, pracovišti informačních systémů, pracovišti komunikačních a informačních systémů, pracovišti komunikačních systémů, pracovišti kryptografických systémů, pracovišti LAN/WAN, pracovišti provozu LAN, pracovišti radiového provozu, pracovišti Servis Desk, pracovišti strojních zařízení, pracovišti techniků, pracovišti údržby energetických zařízení, pracovišti údržby strojních zařízení, pracovišti vzduchotechnických zařízení, pracovišti vodohospodářských zařízení, pracovišti všeobecné podpory nebo vysílacímu pracovišti Agentury komunikačních a informačních systémůstarší technik
176prap.výkon specializovaných prací a zajišťování údržby, řádného používání a oprav palubních komplexů, speciálního vybavení, soustav, systémů a zařízení letecké techniky, metrologického, diagnostického, kontrolního zařízení v odbornosti draky a motorystarší technik letadla
177prap.vykonávání úzce specializovaných činností v oddělení analýzy informací, oddělení databází prostředků a cílů, oddělení řízení a shromažďování informací, skupině HUMINT, skupině taktického IMINT, skupině technické analýzy komunikačních signálů nebo skupině technické analýzy nekomunikačních signálů pluku průzkumu a elektronického bojestarší specialista
178prap.vykonávání úzce specializovaných činností v oddělení bojového řízení, skupině dohledu okruhů a sítí pluku velení řízení a průzkumustarší specialista
179prap.vykonávání úzce specializovaných činností v oddělení geografického zabezpečení, oddělení geodetického zabezpečení, oddělení mobilních prostředků, oddělení aktualizace národních databází, oddělení topografických map, oddělení fotogrammetrie, oddělení distribuce produkce, oddělení globálních navigačních satelitních systémů, oddělení střednědobé předpovědi, skupině redakce a sběru informací o území nebo metrologické laboratoři Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadustarší specialista
180prap.vykonávání úzce specializovaných činností v oddělení přípravy nebo Informační skupině ženijního plukustarší specialista
181prap.vykonávání úzce specializovaných činností v skupině bezpečnosti, skupině bezpečnosti speciálních systémů, skupině provozu GDS, skupině provozu GDS, skupině rozvoje pozemních sil, skupině rozvoje vzdušných sil, skupině speciálních systémů, skupině správy a provozu technologií MS, skupině správy a provozu technologií UNIX, skupině správy a provozu APV MS, skupině správy SHS a GDS nebo pracovišti správy dohledových systémů Agentury komunikačních a informačních systémůstarší specialista
182prap.vykonávání úzce specializovaných činností v skupině biologické ochrany, skupině detekce a diagnostiky, skupině hospitalizace a izolace, skupině hospitalizace a izolace nebo speciálním biologickém týmu Agentury vojenského zdravotnictvístarší specialista
183prap.vykonávání úzce specializovaných činností v skupině odstřelovačů brigády rychlého nasazení nebo mechanizované brigáděstarší specialista
184prap.vykonávání úzce specializovaných činností v skupině výzbroje údržby a oprav, pracovišti manipulace s municí nebo pokusné dělostřelecké střelnici Agentury logistikystarší specialista
185prap.zajišťování a koordinace odborných veterinárně-technických činností při prohlídce zvířat a samostatné provádění odborných veterinárních vyšetřeníveterinární technik
186prap.zajišťování letecké informační službystarší asistent letecké informační služby
187nprap.interpretace náročných sólových instrumentálních a vokálních partů v orchestrech, komorních souborech, tanečních a jiných souborechkoncertní mistr
188nprap.komplexní řízení a velení hasičské jednotcevelitel hasičské jednotky
189nprap.komplexní řízení, koordinace a vykonávání speciálních činností v oblasti služební kynologie, výběr a určování způsobu výcviku služebních zvířat podle způsobu použití, rasových znaků a vlastnostíhlavní kynolog
190nprap.metodické usměrňování zajišťování specializovaných kriminalistických a kriminalisticko-technických činností včetně jejich samostatného výkonu nebo samostatný výkon policejních činností Vojenské policie při objasňování trestné činnosti vojenských policistů v oddělení kriminalistické techniky a expertíz nebo skupině kriminální službyvrchní inspektor
191nprap.metodické vedení výuky a výcviku služebních psů, vedení instruktorů výcviku nebo psovodů, zpracovávání programů výcvikumetodik výcviku služebních zvířat
192nprap.provádění nejnáročnějších specializovaných diagnostických a léčebných výkonů zdravotní péče v oboru radiodiagnostika bez odborného dohledu na základě specializované nebo zvláštní odborné způsobilostistarší radiologický asistent-specialista
193nprap.provádění specializovaných výkonů diagnostické, léčebné a ošetřovatelské péče, které představují zvýšené riziko pro pacienta nebo jsou technologicky náročné pro zdravotnické pracovníky, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované odborné způsobilosti a které jsou poskytovány bez odborného dohledustarší zdravotní sestra-specialista
194nprap.provádění vysoce specializovaných činností v oboru specializace (zvláštní odborné způsobilosti), prevence a poradenství za účelem udržení a obnovení pohybových funkcístarší fyzioterapeut-specialista
195nprap.provádění vysoce specializovaných laboratorních vyšetření a měření bez odborného dohledustraší zdravotní laborant-specialista
196nprap.provádění vysoce specializovaných ošetřovatelských výkonů neodkladné péče bez odborného dohledu na základě specializované nebo zvláštní odborné způsobilostistarší zdravotnický záchranář-specialista
197nprap.samostatné vykonávání úzce specializovaných činností v skupině správy SHS a GDS nebo pracovišti správy dohledových systémů Agentury komunikačních nebo informačních systémůvedoucí starší specialista
198nprap.stanovení diagnostiky, samostatná obsluha, údržba a opravy speciálních technických prostředků nebo systémůtechnik-specialista
199por.komplexní řízení a velení nástrojové skupiněnáčelník skupiny
200por.komplexní řízení a velení pracovišti informačních systémů Agentury komunikačních a informačních systémůnáčelník pracoviště
201por.nastudování a interpretace rozsáhlých sólových partů hudebních děl; odborné vedení nástrojové skupiny, komorních a malých souborů směřující k rozšiřování základních vědomostí, dovedností a návykůvedoucí nástrojové skupiny
202por.obsluhování technických a speciálních systémů letadlapalubní inženýr
203por.poskytování preventivní, diagnostické a léčebné ambulantní péče v oboru zubního lékařství bez odborného dohleduzubní lékař
204por.provádění odborné činnosti v oblasti psychologických služeb a psychosociální podporypsycholog
205por.provádění odborné činnosti ve skupině specialistů letištní správy letištních provozních služebdůstojník
206por.příprava, kontrola, uchovávání a výdej léčivých přípravků, poskytování odborných informací o jejich bezpečném a účelném používání a dávkování pod odborným dohledem; výkon samostatných odborných činností farmaceuta po získání odborné způsobilostifarmaceut
207por.vedení letadla ve dvojicipilot
208por.zajišťování odborné trenérsko-metodické a sportovní přípravy v daném sportovním odvětvítrenér
209por.zajišťování správy (administrování) systému výpočetní techniky - informační technologie (systém CIRC)inženýr
210npor.komplexní řízení a velení nástrojové skupiněnáčelník skupiny
211npor.komplexní řízení a velení kynologickému pracovišti, pyrotechnickému pracovišti nebo pracovišti vojenských zkušebních komisařů Vojenské policienáčelník pracoviště
212npor.komplexní řízení a velení laboratořináčelník laboratořenení-li stanoveno v bodě 213 jinak
213npor.komplexní řízení a velení laboratoři kalibrací a oprav Agentury logistikynáčelník laboratoře
214npor.komplexní řízení a velení pracovišti technického zabezpečení radiových sítí nebo pracovišti oprav leteckých radionavigačních systémů pluku průzkumu a elektronického bojenáčelník pracoviště
215npor.komplexní řízení a velení skupině KIS Agentury komunikačních a informačních systémůnáčelník skupiny
216npor.komplexní řízení a velení skupině kontroly a ověřování, skupině oprav draků a motorů, skupině oprav elektrického a speciálního vybavení, skupině oprav radiového vybavení, skupině oprav draků a motorů, skupině oprav elektrického a speciálního vybavení, skupině oprav radiového vybavení nebo skupině oprav letecké výzbroje základny vrtulníkového letectvanáčelník skupiny
217npor.metodické řízení činnosti zdravotnických pracovníků nelékařského povolání v oboru fyzioterapie ve zdravotnickém zařízení vojenského poskytovatele zdravotních služebvedoucí fyzioterapeut
218npor.nastudování a interpretace rozsáhlých sólových partů hudebních děl; odborné vedení nástrojové sekce a malých souborůstarší instruktor orchestru
219npor.navigační vedení rojenavigátor roje
220npor.obsluhování technických a speciálních systémů letadel u rojepalubní inženýr
221npor.odborná trenérsko-metodická činnost při řízení sportovní přípravystarší trenér
222npor.poskytování ošetřovatelských výkonů zdravotní péče bez odborného dohledu, k jejichž provádění je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti nebo metodické řízení ošetřovatelských výkonů zdravotní péče v oblasti specializované léčebné péčestaniční sestra
223npor.poskytování ošetřovatelských výkonů zdravotní péče bez odborného dohledu, k jejichž provádění je nezbytné získání zvláštní odborné způsobilosti nebo metodické řízení ošetřovatelských výkonů léčebné péčevrchní sestra
224npor.poskytování preventivní, diagnostické a léčebné ambulantní péče v oboru zubního lékařství bez odborného dohledustarší zubní lékař
225npor.poskytování preventivní, léčebné a diagnostické péče pod odborným dohledem lékaře se zvláštní odbornou způsobilostí po zařazení do specializační průpravylékař
226npor.poskytování vysoce specializovaných ošetřovatelských výkonů neodkladné péče bez odborného dohledu, metodické řízení poskytování ošetřovatelských výkonů neodkladné péčevedoucí zdravotnický záchranář
227npor.preventivní, léčebné a diagnostické činnosti při ochraně zdraví zvířat nebo veřejného zdraví vykonávané pod vedením veterinárního lékaře se zvláštní odbornou způsobilostíveterinární lékař
228npor.provádění komplexní odborné činnosti v oblasti psychologických služeb a psychosociální podporystarší psycholog
229npor.provádění komplexní právní podporystarší právník
230npor.provádění odborně specializovaných činností služby objektivní kontroly a ošetřování speciální výstroje základny vrtulníkového letectvastarší důstojník
231npor.provádění odborně specializovaných činností v oddělení zdravotnických odsunůstarší důstojník
232npor.provádění vzdělávací činnosti poskytující specializované odborné znalosti a dovednosti k získání odborné kvalifikace - výsadková a záchranná přípravastarší lektor
233npor.radiolokační řízení letového provozu ve stanoveném rozsahu odpovědnostistarší řídící letového provozu
234npor.řízení a velení hasičské jednotce složené ze směnzástupce velitele hasičské jednotky
235npor.řízení a velení rojizástupce velitele roje
236npor.samostatný výkon policejních činností v oddělení kriminalistické techniky a expertiz nebo skupině dopravní výchovy - autoškola Vojenské policiestarší důstojník
237npor.seniorská administrace komunikačních systémů Ministerstva obrany, řízení provozní bezpečnosti komunikačních systémů - informační technologie (systém CIRC)systémový inženýr
238npor.stanovování strategie a koncepce v oblasti laboratorních činnostívedoucí zdravotní laborant
239npor.vedení letadlastarší pilot
240npor.výkon činností farmaceuta v rámci specializačního vzdělávání pod odborným dohledem, včetně činností, které nejsou poskytováním zdravotních služebstarší farmaceut
241npor.vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany nebo metodické řízení oboruvedoucí radiologický asistent
242npor.vykonávání specializovaných činností v oddělení bojového řízení, skupině navedení, skupině průzkumu vzdušného prostoru, skupině zabezpečení operačně taktických systémů, skupině zabezpečení systémů řízení letového provozu, skupině dohledu okruhů a sítí, skupině komunikačních systémů, skupině leteckých radionavigačních systémů, skupině pátrací a záchranné služby, skupině řízení datových sítí, skupině taktických datalinků, skupině uspořádání vzdušného prostoru, přípravy a opravy letových dat nebo skupině vojenské letecké informační služby pluku velení, řízení a průzkumustarší důstojník
243npor.vykonávání specializovaných činností v roji leteckých radionavigačních služeb základny letectvastarší důstojník
244npor.zajišťování správy, funkčnosti a bezpečnosti lokálního síťového prostředí - informační technologie (systém CIRC)starší inženýr
245kpt.komplexní koordinace trenérsko-metodického komplexu přípravy reprezentantů na evropské a světové úrovnivedoucí starší trenér
246kpt.komplexní řízení a velení hasičské jednotce složené ze směnvelitel hasičské jednotky
247kpt.komplexní řízení a velení obvazištináčelník obvaziště
248kpt.komplexní řízení a velení posádce letadla v rojikapitán letounu,
249kpt.komplexní řízení a velení posádce letadla v rojikapitán vrtulníku
250kpt.komplexní řízení a velení rojivelitel roje
251kpt.komplexní řízení a velení skupině detekce a diagnostiky Agentury vojenského zdravotnictvívedoucí skupiny
252kpt.komplexní řízení a velení skupině dopravní výchovy - autoškola Vojenské policienáčelník skupiny
253kpt.komplexní řízení a velení skupině záchranné přípravy nebo skupině výsadkové přípravy Velitelství výcviku-Vojenské akademienáčelník skupiny
254kpt.metodické usměrňování a řízení poskytování ošetřovatelských výkonů v rámci oboru specializované zdravotní péče nebo zdravotnického zařízení vojenského poskytovatele zdravotních služebvrchní sestra
255kpt.metodické usměrňování a samostatné zajišťování činnosti Vojenské policie - oddělení kriminalistické techniky a expertízvedoucí starší důstojník
256kpt.nastudování a dirigování symfonických, operních a baletních děl (hudební stránky) a muzikálůdirigent
257kpt.nastudování a interpretace obtížných rozsáhlých sólových partů hudebních děl; odborné vedení nástrojové sekce, malého orchestru nebo skupinyvedoucí instruktor nástrojové sekce
258kpt.odborné, preventivní, léčebné a diagnostické činnosti při ochraně zdraví zvířat nebo veřejného zdraví vykonávané veterinárním lékařem po zařazení do specializační přípravystarší veterinární lékař
259kpt.poskytování preventivní, diagnostické a léčebné ambulantní péče v oboru zubního lékařství na více pracovištíchvedoucí starší zubní lékař
260kpt.poskytování preventivní, léčebné a diagnostické péče, pro kterou je nezbytné získání zvláštní odborné způsobilostistarší lékař
261kpt.projektové řízení informačních nebo komunikačních systémů Ministerstva obrany - informační technologie (systém CIRC)vedoucí systémový inženýr
262kpt.provádění komplexní a odborné právní podporyvedoucí starší právník
263kpt.provádění odborně specializovaných činností v oblasti psychologických služeb a psychosociální podporyvedoucí starší psycholog
264kpt.provádění odborně specializovaných činností v skupině technické analýzy komunikačních nebo nekomunikačních signálů pluku průzkumu a elektronického bojevedoucí starší důstojník
265kpt.provádění odborných činností a odborně specializovaných činností v oddělení bojového řízení pluku velení, řízení a průzkumuvedoucí starší důstojník
266kpt.řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů, vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů a absolventů vysokých školvědecký pracovník
267kpt.řízení a velení Hudbě Hradní strážezástupce velitele hudbynení-li stanoveno v bodě 269 jinak
268kpt.řízení a velení stanovišti letových provozních služebzástupce náčelníka stanoviště
269kpt.řízení a velení Vojenské hudbě Olomouczástupce velitele hudby
270kpt.řízení a velení výcvikovému rojizástupce velitele roje
271kpt.řízení podsystému organizačního stupně - informační technologie (systém CIRC)vedoucí starší inženýr
272kpt.vedení letounu transatlantického letu nebo strategického odsunu ve dvojicikapitán letounu dálkové přepravy
273kpt.výkon samostatných a specializovaných odborných činností farmaceutavedoucí starší farmaceut
274mjr.komplexní řízení a velení Hudbě Hradní stráževelitel hudby-hlavní dirigentnení-li stanoveno v bodě 275 jinak
275mjr.komplexní řízení a velení Vojenské hudbě Olomoucvelitel hudby-hlavní dirigent
276mjr.komplexní řízení a velení výcvikovému rojivelitel roje
277mjr.komplexní tvorba, koordinace a usměrňování trenérsko-metodických koncepcí procesu přípravy sportovní reprezentace nejvyšší evropské a světové úrovněstarší trenér-specialista
278mjr.komplexní vedení letounu transatlantického letu nebo strategického odsunu ve dvojicikapitán letounu dálkové přepravy
279mjr.nastudování a dirigování symfonických, komorních, operních a baletních děl (hudební stránky) a muzikálů; činnosti směřující ke zkvalitnění profesního výkonu hudební službyvedoucí dirigent
280mjr.organizování a poskytování preventivní, diagnostické a léčebné ambulantní péče v oboru zubního lékařstvístarší zubní lékař-specialista
281mjr.preventivní, léčebná a diagnostická péče, pro kterou je nezbytné získání specializované způsobilosti spojené s další výchovou specialistů v příslušném specializačním oborulékař-specialista
282mjr.provádění komplexní odborně specializované činnosti v oblasti psychologických služeb a psychosociální podporystraší psycholog- specialista
283mjr.provádění odborně specializované právní podporystarší právník-specialista
284mjr.řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů, vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů a absolventů vysokých škol, poskytování konzultací, popřípadě přednášková činnoststarší vědecký pracovník
285mjr.řízení a velení centru zdravotních služeb Agentury vojenského zdravotnictvízástupce náčelníka centra-náčelník úseku
286mjr.samostatný a specializovaný výkon činností farmaceuta vyžadující specializovanou způsobilost zahrnující velení a řízenístarší farmaceut-specialista
287mjr.specializované odborné, preventivní, léčebné a diagnostické výkony při ochraně zdraví zvířat nebo veřejného zdraví, k jejichž provádění je nezbytné získání základní specializaceveterinární lékař-specialista
288mjr.stanovování strategie a koncepce ošetřovatelské péče a koncepce celoživotního vzdělávání vojenských nelékařských zdravotnických pracovníkůhlavní sestra
289mjr.tvorba metodiky výuky a výcviku specializovaných nebo vysoce specializovaných činností nebo kurzů k získání odborné způsobilosti - pilotní trenažérstarší lektor-specialista
290mjr.výcvik pilota při vedení letadlakapitán letounu-instruktor výcviku
291mjr.výcvik pilota při vedení letadlakapitán vrtulníku-instruktor
292mjr.vykonávání vysoce specializovaných odborných činností v oddělení koordinace systému CIRCstarší důstojník -specialista
293mjr.vykonávání vysoce specializovaných odborných činností v oddělení kriminalistické techniky a expertízstarší důstojník -specialista
294pplk.komplexní řízení a velení centru zdravotních služeb Agentury vojenského zdravotnictvínáčelník centra
295pplk.komplexní řízení a velení oddělení kriminalistické techniky a expertíznáčelník oddělení
296pplk.komplexní řízení a velení Ústřední hudbě Armády České republikyvelitel hudby-hlavní dirigent
297pplk.komplexní vedení zdravotnického týmu -management 1. stupně; řízení zdravotnického prvku s místní nebo regionální působností; komplementární oborprimář
298pplk.odborné a metodické řízení psychologické služby; provádění vysoce odborně specializovaných činností v oblasti psychologických služeb a psychosociální podporyvedoucí starší psycholog-specialista
299pplk.organizování a poskytování preventivní, diagnostické a léčebné ambulantní péče v oboru zubního lékařství, včetně dalšího odborného vzdělávánívedoucí starší zubní lékař-specialista
300pplk.poskytování preventivní, léčebné a diagnostické péče, pro kterou je nezbytné získání zvláštní odborné způsobilosti, spojené s další výchovou specialistů v příslušném specializačním oboru, s prováděním náročných konziliárních vyšetření a s odborným vedením zdravotnického týmustarší lékař-specialista
301pplk.provádění specializovaných činností na úseku klinické psychologie psychologická diagnostika, psychoterapie a socioterapie, rehabilitace, redukce a resocializace psychických funkcí, provádění psychologické prevence, výchova a poradenství ke zdravému způsobu života, poskytování neodkladné péče v případě akutních psychických krizí a traumat nebo metodické usměrňování v oboru klinické psychologie anebo zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků, a to včetně specializačního vzdělávání v příslušném oboru specializacevedoucí straší psycholog-specialista
302pplk.provádění vysoce odborné specializované právní podporyvedoucí starší právník-specialista
303pplk.řízení a velení ústavuzástupce ředitele ústavu
304pplk.řízení a velení Ústřední hudbě Armády České republikyzástupce velitele hudby
305pplk.tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů při vyučování studentů a absolventů vysokých škol, vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, popřípadě přednáškové činnostivedoucí vědecký pracovník
306pplk.výkon vysoce odborně specializovaných činností v oddělení koordinace systému CIRCvedoucí starší důstojník -specialista
307pplk.vykonávání náročných farmaceutických činnostívedoucí starší farmaceut-specialista
308pplk.vykonávání složitých a náročných odborných, preventivních, léčebných a diagnostických prací při ochraně zdraví zvířat nebo veřejného zdraví, k jejichž výkonu je nezbytné získání základní specializace; stanovování léčebných postupů a ozdravných programůstarší veterinární lékař-specialista
309plk.komplexní řízení a velení ústavuředitel ústavu
310plk.komplexní řízení farmaceutické službyhlavní farmaceut Ministerstva obrany
311plk.komplexní řízení psychologické služby; provádění vysoce odborně specializovaných činností v oblasti psychologických služeb a psychosociální podporyhlavní psycholog Ministerstva obrany
312plk.poskytování preventivní, léčebné a diagnostické péče, pro kterou je nezbytné získání zvláštní odborné způsobilosti, spojené s další výchovou specialistů v příslušném specializačním oboru, s prováděním náročných konziliárních vyšetření a s odborným vedením zdravotnického týmu -management 2. stupně; řízení zdravotnického prvku s odborným nebo vzdělávacím určením vůči adresátům v působnosti Ministerstva obranyprimář, přednosta kliniky
313plk.provádění nejnáročnější specializované psychologické diagnostické i léčebné činnosti v oboru specializace; odborné, konsiliární, posudkové a dispensární činnostiprimář
314plk.provádění vysoce odborně specializovaných činnostíhlavní specialista Ministerstva obrany
Přesunout nahoru