Přejít na PLUS

Odkaz na zákon č. 139/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)

Níže uvedené odkazy můžete zařadit do svých stránek.
Zajistíme Vám, že tyto adresy budou směřovat navždy a zdarma na aktuální konsolidované znění odkazovaného předpisu.


URLhttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-139
Čísloč. 139/2015 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)


Jednoduchý odkaz v HTML

<a href="https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-139">
Zákon č. 139/2015 Sb.
</a>

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Zákon č. 139/2015 Sb.Odkaz pro fórum v BB kódu

[url=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-139]Zákon č. 139/2015 Sb.[/url]

Takto se odkaz zobrazí v diskuzi:

Zákon č. 139/2015 Sb.Odkaz v Texy

"Zákon č. 139/2015 Sb.":[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-139]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Zákon č. 139/2015 Sb.Odkaz ve Wiki

[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-139 Zákon č. 139/2015 Sb.]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Zákon č. 139/2015 Sb.PromoBibliLabel ISO 690

ČESKO. Zákon č. 139/2015 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 21. 10. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-139


Zpět na předpis