Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 123/2015 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví seznam znaleckých oborů a odvětví pro výkon znalecké činnosti

Částka 53/2015
Platnost od 26.05.2015
Účinnost od 01.06.2015
Zrušeno k 01.01.2021 (254/2019 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

123

VYHLÁŠKA

ze dne 19. května 2015,

kterou se stanoví seznam znaleckých oborů a odvětví pro výkon znalecké činnosti

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 26 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění zákona č. 444/2011 Sb.:


§ 1

(1) Seznam znaleckých oborů a odvětví, pro které může být jmenován znalec, je uveden v příloze č. 1.

(2) Seznam znaleckých oborů, pro které může být zapsán znalecký ústav, je uveden v příloze č. 2.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2015.


Ministr:

JUDr. Pelikán, Ph.D., v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 123/2015 Sb.

Seznam znaleckých oborů a odvětví, pro které může být jmenován znalec

OborOdvětví
BEZPEČNOST PRÁCE
Bezpečnost práce
ČISTOTA OVZDUŠÍ
Čistota ovzduší
DOPRAVA
Doprava letecká
Doprava městská
Doprava silniční
Doprava vodní
Doprava železniční
Skladiště a překladiště
DRAHÉ KOVY A KAMENY
Drahé kovy a kameny
DŘEVO ZPRACOVÁNÍ
Dřevo zpracování
EKONOMIKA
Řízení, plánování a organizace ekonomiky
Ceny a odhady
Dodavatelskoodběratelské vztahy
Investice
Mzdy
Peněžnictví a pojišťovnictví
Racionalizace
Správa národního majetku
Účetní evidence
Ekonomická odvětví různá
ELEKTRONIKA
Elektronika
ELEKTROTECHNIKA
Elektrotechnika
ENERGETIKA
Energetika
GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
Geodézie a kartografie
HUTNICTVÍ
Hutnictví
CHEMIE
Hmoty umělé
Hnojiva strojená
Léčiva (výroba)
Vlákna umělá
Chemická odvětví různá
JADERNÁ FYZIKA
Jaderná fyzika
KERAMIKA
Porcelán
KRIMINALISTIKA
Kriminalistika
KYBERNETIKA
Výpočetní technika
Kybernetická odvětví různá
KŮŽE A KOŽEŠINY
Kůže a kožešiny (zpracování)
LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
Myslivost
Dříví - těžba
METEOROLOGIE
Meteorologie
OBALY
Obaly
OCHRANA PŘÍRODY
Ochrana přírody
PALIVA
Paliva
PAPÍR
Papír výroba
Papír zpracování
PATENTY A VYNÁLEZY
Patenty a vynálezy
PÍSMOZNALECTVÍ
Písmoznalectví
POTRAVINÁŘSTVÍ
Cukrovarnictví
Konzervování potravin
Lihoviny pálené
Maso - zpracování
Nápoje nealkoholické
Pekařství
Pivovarnictví
Potravinářská odvětví různá
Tuky jedlé
Zkoumání potravin
POŽÁRNÍ OCHRANA
Požární ochrana
PRÁVNÍ VZTAHY K CIZINĚ
Právní vztahy k cizině
PROJEKTOVANÍ
Projektování
ROPA-ZPRACOVÁNÍ
Ropa - zpracování
SKLO
Sklo
SLUŽBY
Služby
SOCIÁLNÍ VĚDY
Politologie
SPOJE
Spoje
SPORT
Sport - provozování
Sportovní zařízení
STAVEBNICTVÍ
Inženýrské stavby
Stavební materiál
Stavby dopravní
Stavby důlní a těžební
Stavby energetických zařízení
Stavby obytné
Stavby průmyslové
Stavby vodní
Stavby zemědělské
Stavební odvětví různá
STROJÍRENSTVÍ
Strojírenství těžké
Strojírenství všeobecné
STŘELIVO A VÝBUŠNINY
Střelivo a výbušniny
ŠKOLSTVÍ A KULTURA
Pedagogika
Psychologie
Estrády a varieté
Film
Rozhlas
Televize
Tisk
Umění dramatické
Umění hudební
Umění literární
Umění výtvarné
Jazykověda
TABÁK
Tabák
TARIFY DOPRAVNÍ
Tarify dopravní
TECHNICKÉ OBORY
Technické obory (různé)
TĚŽBA
Geologie
Minerální prameny
Plyn zemní
Těžba uhlí
Těžba nafty
Těžba nerostů
TEXTILIE
Textilie
TISKAŘSTVÍ
Tiskařství
UMĚLECKÁ ŘEMESLA
Umělecká řemesla
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
Čistota vod
Meliorace
Rybářství a rybníkářství
ZAŘÍZENI NÁRODNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI
Zařízení národní obrany a bezpečnosti
ZDRAVOTNICTVÍ
Epidemiologie
Farmakologie
Genetika
Hematologie
Hygiena
Chirurgie
Interna
Orthopedie
Pediatrie
Porodnictví
Pracovní úrazy a nemoci z povolání
Psychiatrie
Sexuologie
Soudní lékařství
Stanovení nemateriální újmy na zdraví
Toxikologie
Zdravotnická odvětví různá
ZEMĚDĚLSTVÍ
Chmelařství
Ovocnářství a zahradnictví
Včelařství
Veterinářství
Vinařství
Výroba rostlinná
Výroba živočišná
Zemědělská odvětví různá

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 123/2015 Sb.

Seznam znaleckých oborů, pro které může být zapsán znalecký ústav

Obor
APLIKACE GEOGRAFIE PRO POTŘEBY OBRANY STÁTU
AUTOMATIZACE
BEZPEČNOST PRÁCE
BIOLOGIE
ČISTOTA OVZDUŠÍ
DOPRAVA
DRAHÉ KOVY (ZKOUŠENÍ PRAVOSTI A RYZOSTI)
DRAHÉ KOVY A KAMENY
DŘEVAŘSKÉ INŽENÝRSTVÍ
DŘEVO - ZPRACOVANÍ
EKOLOGIE
EKONOMIKA
ELEKTRONIKA
ELEKTROTECHNIKA
ENERGETIKA
FILATELIE
FYZIKA
GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
GEODÉZIE A KARTOGRAFIE PRO POTŘEBY OBRANY STÁTU
GEOCHEMIE
GEOLOGICKÉ PRÁCE
GEOLOGIE
GEOMATIKA
HISTORIE
HUTNICTVÍ
HYDROLOGIE
CHEMICKÁ ODVĚTVÍ (RŮZNÁ)
CHEMIE
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
INFORMATIKA
JADERNÁ FYZIKA
KERAMIKA
KLIMATOLOGIE
KOROZE A OCHRANA PROTI KOROZI
KRAJINNÉ INŽENÝRSTVÍ
KRIMINALISTIKA
KULTURA
KŮŽE A KOŽEŠINY (ZPRACOVÁNÍ)
KYBERNETIKA
LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
LESNÍ INŽENÝRSTVÍ
MATEMATIKA
METEOROLOGIE
METROLOGIE
OBALY
OCHRANA OVZDUŠÍ
OCHRANA PŘÍRODY
OCHRANA PŘÍRODY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
PALIVA
PAPÍR
PATENTY A VYNÁLEZY
PEDAGOGICKÉ ŠKOLSTVÍ
PÍSMOZNALECTVÍ
POLYGRAFIE
POTRAVINÁŘSTVÍ
POŽÁRNÍ OCHRANA
PRÁVNÍ VZTAHY K CIZINĚ
PROJEKTOVANÍ
PSYCHOLOGIE
PYROTECHNIKA
ROPA - ZPRACOVÁNÍ
SKLO
SLUŽBY
SOCIÁLNÍ VĚDY
SPOJE
SPOLEČENSKO-VĚDNÍ ŠKOLSTVÍ
SPORT
STAVEBNICTVÍ
STROJÍRENSTVÍ
STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ
STŘELIVO A VÝBUŠNINY
ŠKOLSTVÍ
ŠKOLSTVÍ A KULTURA
TARIFY DOPRAVNÍ
TECHNICKÉ OBORY (RŮZNÉ)
TELEKOMUNIKACE
TELEKOMUNIKACÍ A POŠT
TEOLOGIE
TEXTÍLIE
TĚŽBA
TISKAŘSTVÍ
TLUMOČNICTVÍ
UMĚLECKÁ ŘEMESLA
UMĚLECKÉ ŠKOLSTVÍ
VETERINÁRNÍ MEDICÍNA
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
VÝPOČETNÍ TECHNIKA
VÝTVARNÉ UMĚNÍ
ZAŘÍZENÍ NÁRODNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI
ZDRAVOTNICTVÍ
ZDRAVOTNICTVÍ - OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ
ZEMĚDĚLSTVÍ
Přesunout nahoru