Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 109/2015 Sb.Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Za Hrnčířkou a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Částka 45/2015
Platnost od 07.05.2015
Účinnost od 01.06.2015
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

109

VYHLÁŠKA

ze dne 22. dubna 2015

o vyhlášení Národní přírodní památky Za Hrnčířkou a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.:


§ 1

Vymezení národní přírodní památky

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Za Hrnčířkou (dále jen „národní přírodní památka“).

(2) Národní přírodní památka se rozkládá na území Olomouckého kraje, v katastrálních územích Ohrozim, Plumlov a Vícov. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3) Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 2

Předmět ochrany

Předmětem ochrany národní přírodní památky jsou

a) společenstva acidofilních suchých trávníků a

b) populace vzácných a ohrožených druhů rostlin ostřice přítupé (Carex obtusata) a koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis), včetně jejich biotopů.

§ 3

Bližší ochranné podmínky

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní památce

a) povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití,

b) povolovat a provádět změny dokončených staveb nebo změny staveb před jejich dokončením nebo umisťovat stavby, reklamní a informační zařízení,

c) povolovat nebo provádět geologické práce spojené se zásahem do pozemku,

d) upravovat povrch pozemních komunikací s použitím jiného než místního přírodního materiálu stejného geologického původu,

e) vyznačovat cyklistické trasy nebo turistické trasy,

f) vjíždět vozidly do území národní přírodní památky; souhlas se nevyžaduje u vozidel základních složek integrovaného záchranného systému2), obecní policie, ozbrojených sil České republiky při plnění úkolů ozbrojených sil a dalších orgánů veřejné moci při výkonu veřejné správy a vozidel potřebných pro zajištění hospodaření na pozemcích a péči o ně,

g) ukládat věci, s výjimkou krátkodobého uložení dřevní hmoty na lesních pozemcích,

h) hnojit pozemky nebo používat chemické prostředky,

i) vysazovat nebo vysévat rostliny anebo vypouštět živočichy; souhlas se nevyžaduje pro vysazování nebo výsev stanovištně původních druhů dřevin při obnově lesa,

j) zřizovat nová přikrmovací zařízení nebo slaniska,

k) přikrmovat nebo vnadit zvěř mimo přikrmovací zařízení, nebo

l) rozdělávat ohně, s výjimkou rozdělávání ohňů na pozemcích určených k plnění funkcí lesa za účelem hospodaření v lese.


§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2015.


Ministr:

Mgr. Brabec v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 109/2015 Sb.

Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice Národní přírodní památky Za Hrnčířkou

Geometrický obrazec č. 1 - hranice Národní přírodní památky Za Hrnčířkou

číslo bodusouřadnice - Y [m]souřadnice - X [m]pořadí bodu v obrazci
082002940001567013,571131439,361
082002940003567000,331131352,722
082002940004567005,001131338,523
082002940005567057,291131306,974
082002940012567144,081131261,375
082002940016567210,901131211,746
082002940018567234,541131195,357
082002940019567238,441131189,358
082002940020567238,801131181,709
082002940021567225,741131150,4310
082002940023567252,051131143,1411
082002940024567288,761131144,7112
082002940025567306,741131158,4713
082002940026567306,341131175,6814
082002940027567299,961131200,4415
082002940028567282,241131228,1316
082002940029567251,951131259,2817
082002940030567221,001131282,5818
082002940031567200,581131300,4319
082002940032567195,431131318,3120
082002940033567206,411131359,7221
082002940034567212,211131386,2722
082002940035567204,851131440,4423
092007480004567202,291131449,2224
082002940036567196,921131467,6425
092007480003567177,021131466,1226
082002940037567135,451131462,9527
092007480002567113,381131454,6928
092007480001567096,331131448,3229
082002940038567059,851131434,6730

Geometrický obrazec č. 2 - hranice Národní přírodní památky Za Hrnčířkou

číslo bodusouřadnice - Y [m]souřadnice - X [m]pořadí bodu v obrazci
130002350009567844,041131087,691
130002350008567845,301131085,492
130002350007567848,561131074,653
130002350006567850,391131059,014
130002350005567853,181131052,465
130002350004567859,261131048,156
130002350001567895,821131042,967
130002350030567915,871131104,168
130002350033567927,441131123,189
130002350040567950,861131166,4810
130002350041567919,941131171,5811
130002350042567892,301131174,7112
130002350043567859,271131171,1813
130002350044567843,231131176,1414
130002350045567829,991131177,0015
130002350046567813,621131183,9616
130002350047567787,481131187,6917
130002350048567773,681131184,7118
130002350049567772,061131171,5819

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 109/2015 Sb.

Orientační grafické znázornění Národní přírodní památky Za Hrnčířkou a jejího ochranného pásma

Orientační grafické znázornění Národní přírodní památky Za Hrnčířkou a jejího ochranného pásma

Poznámky pod čarou

1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.

2) § 4 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 375/2011 Sb.

Přesunout nahoru