Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 94/2014 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 337/2002 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, ve znění nařízení vlády č. 422/2005 Sb.

Částka 40/2014
Platnost od 29.05.2014
Účinnost od 13.06.2014
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

94

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 12. května 2014,

kterým se mění nařízení vlády č. 337/2002 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, ve znění nařízení vlády č. 422/2005 Sb.

Vláda nařizuje podle § 4 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči:


Čl. I

V příloze k nařízení vlády č. 337/2002 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, ve znění nařízení vlády č. 422/2005 Sb., písmeno e) zní:

e) v Moravskoslezském kraji

Název:Důl Hlubina a vysoké pece a koksovna Vítkovických železáren
Popis:areál kamenouhelného dolu tvořený budovami, jinými nemovitými objekty a technickým zařízením na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Ostrava-město
Obec:Ostrava
Katastrální území:Moravská Ostrava
Pozemky, parcelní čísla:3206/2, 3207, 3209, 3211, 3212, 3214, 3220/1 (část), 3220/2, 3220/3, 3226/1, 3226/2, 3226/3
Budova číslo popisné:3263
Katastrální území:Vítkovice
Pozemky, parcelní čísla:1051/1 (část), 1051/24, 1051/44, 1051/78, 1051/90 (část), 1051/92, 1051/93, 1051/95 (část), 1051/105, 1051/106, 1051/107, 1051/108
Budovy čísla popisná:2993,2994
Budovy, jiné nemovité objekty a technická zařízení:
Katastrální území:Moravská Ostrava
těžní věž a těžní budova včetně 2 mostů pro oběh důlních vozíků, strojovna těžních strojů a elektrický těžní stroj Škoda Plzeň, koupelny mužstva (staré), kotelna se 4 parními kotly Garbe, úpravna uhlí, třídírna uhlí, komín kotelny, koupelny mužstva (nové), kompresorovna s turbokompresorem Breitfeld Daněk
Katastrální území:Vítkovice
vykládka uhlí z vagónů, mlýnice uhlí, budova zásobníků, uhelná věž, koksárenská baterie č. 5 - fragment kolejí výtlačného a vodícího vozu a komín, západní hasící věž, hrubá třídírna koksu, zavážení vysokých pecí, vysoká pec č. 1 včetně skipu pro dopravu surovin k sazebně, strojovny s elektrickým těžním strojem, prašníku, ohřívačů větru, komínu, velínu a odlévací haly, vysoká pec č. 4 včetně skipu pro dopravu surovin k sazebně, strojovny s elektrickým těžním strojem, prašníku, ohřívačů větru, komínu, velínu a odlévací haly, vysoká pec č. 6 včetně skipu pro dopravu surovin k sazebně, strojovny s elektrickým těžním strojem, prašníku, ohřívačů větru, velínu a odlévací haly, plynojem a energetická ústředna č. VI včetně 2 pístových dmychadel.“.

Čl. II

Národní památkový ústav vyznačí národní kulturní památku podle písmene e) přílohy k nařízení vlády č. 337/2002 Sb., ve znění tohoto nařízení, do 2 vyhotovení kopie katastrální mapy a ve lhůtě 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení 1 vyhotovení uloží do Ústředního seznamu kulturních památek České republiky a 1 vyhotovení zašle Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.


Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr kultury:

Mgr. Herman v. r.

Přesunout nahoru