Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 94/2014 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 337/2002 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, ve znění nařízení vlády č. 422/2005 Sb.

Částka 40/2014
Platnost od 29.05.2014
Účinnost od 13.06.2014
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

94

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 12. května 2014,

kterým se mění nařízení vlády č. 337/2002 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, ve znění nařízení vlády č. 422/2005 Sb.

Vláda nařizuje podle § 4 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči:


Čl. I

V příloze k nařízení vlády č. 337/2002 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, ve znění nařízení vlády č. 422/2005 Sb., písmeno e) zní:

e) v Moravskoslezském kraji

Název:Důl Hlubina a vysoké pece a koksovna Vítkovických železáren
Popis:areál kamenouhelného dolu tvořený budovami, jinými nemovitými objekty a technickým zařízením na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Ostrava-město
Obec:Ostrava
Katastrální území:Moravská Ostrava
Pozemky, parcelní čísla:3206/2, 3207, 3209, 3211, 3212, 3214, 3220/1 (část), 3220/2, 3220/3, 3226/1, 3226/2, 3226/3
Budova číslo popisné:3263
Katastrální území:Vítkovice
Pozemky, parcelní čísla:1051/1 (část), 1051/24, 1051/44, 1051/78, 1051/90 (část), 1051/92, 1051/93, 1051/95 (část), 1051/105, 1051/106, 1051/107, 1051/108
Budovy čísla popisná:2993,2994
Budovy, jiné nemovité objekty a technická zařízení:
Katastrální území:Moravská Ostrava
těžní věž a těžní budova včetně 2 mostů pro oběh důlních vozíků, strojovna těžních strojů a elektrický těžní stroj Škoda Plzeň, koupelny mužstva (staré), kotelna se 4 parními kotly Garbe, úpravna uhlí, třídírna uhlí, komín kotelny, koupelny mužstva (nové), kompresorovna s turbokompresorem Breitfeld Daněk
Katastrální území:Vítkovice
vykládka uhlí z vagónů, mlýnice uhlí, budova zásobníků, uhelná věž, koksárenská baterie č. 5 - fragment kolejí výtlačného a vodícího vozu a komín, západní hasící věž, hrubá třídírna koksu, zavážení vysokých pecí, vysoká pec č. 1 včetně skipu pro dopravu surovin k sazebně, strojovny s elektrickým těžním strojem, prašníku, ohřívačů větru, komínu, velínu a odlévací haly, vysoká pec č. 4 včetně skipu pro dopravu surovin k sazebně, strojovny s elektrickým těžním strojem, prašníku, ohřívačů větru, komínu, velínu a odlévací haly, vysoká pec č. 6 včetně skipu pro dopravu surovin k sazebně, strojovny s elektrickým těžním strojem, prašníku, ohřívačů větru, velínu a odlévací haly, plynojem a energetická ústředna č. VI včetně 2 pístových dmychadel.“.

Čl. II

Národní památkový ústav vyznačí národní kulturní památku podle písmene e) přílohy k nařízení vlády č. 337/2002 Sb., ve znění tohoto nařízení, do 2 vyhotovení kopie katastrální mapy a ve lhůtě 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení 1 vyhotovení uloží do Ústředního seznamu kulturních památek České republiky a 1 vyhotovení zašle Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.


Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr kultury:

Mgr. Herman v. r.

Přesunout nahoru