Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 93/2014 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 208/2012 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu

Částka 40/2014
Platnost od 29.05.2014
Účinnost od 13.06.2014
Zrušeno k 01.09.2018 (187/2018 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

93

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 28. dubna 2014,

kterým se mění nařízení vlády č. 208/2012 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu

Vláda nařizuje podle § 45c odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb.:


Čl. I

Příloha k nařízení vlády č. 208/2012 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu, se mění takto:

1. V příloze se řádky

„CZ0213014Dlouhopolsko9,6E 15 19 1N 50 10 6“,
„CZ0213055Podolí0,2E 14 29 17N 50 21 5“,
„CZ0213089Žehuň0,2E 15 20 7N 50 827“,
„CZ0213090Žehuň – obora900,2E 15 20 15N 50 9 38“,
„CZ0312029Bošice0,3E 13 40 47N 49 86“,
„CZ0313120Římov2,0E 14 30 1N 48 51 25“,
„CZ0513247Pelíkovice2,3E 15 7 54N 50 40 40“,
„CZ0623033Znojmo – hrad0,2E 16 2 33N 48 51 20“,
„CZ0623780Jaroslavice – zámek0,8E 16 14 4N 48 45 32“ a
„CZ0813761Důl Ruda I<0,1E 17 11 20N 49 52 49“

zrušují.

2. V příloze se za řádek

„CZ0214049Písčina u Tuháně0,4E 14 31 16N 50 17 45“

vkládá nový řádek, který zní:

„CZ0214050Žehuňsko358,1E 15 18 38N 50 9 18“.

3. V příloze v řádku „CZ0210022“ se slovo „Kosí“ nahrazuje slovem „Kozí“.

4. V příloze řádek

„CZ0214010Dománovický les709,7E 15 20 16N 50 6 6“

zní:

„CZ0214010Dománovický les354,9E 15 20 18N 50 6 44“.

5. V příloze v řádku „CZ0313134“ se slova „Újezdec - Planinský rybník a Kozor“ nahrazují slovem „Újezdec“.

6. V příloze v řádku „CZ0313137“ se slovo „Veverský“ nahrazuje slovem „Veveřský“.

7. V příloze řádek

„CZ0314021Borkovická blata857,9E 14 38 40N 49 13 31“

zní:

„CZ0314021Borkovická blata638,8E 14 38 30N 49 13 42“.

8. V příloze řádek

„CZ0323159Plzeň - Zábělá265,5E 13 26 42N 49 46 56“

zní:

„CZ0323159Plzeň - Zábělá116,6E 13 26 44N 49 46 48“.

9. V příloze v řádku „CZ0420171“ se číslo „147,2“ nahrazuje číslem „106,0“ a číslo „25“ se nahrazuje číslem „24“.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr životního prostředí:

Mgr. Brabec v. r.

Přesunout nahoru