Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 89/2014 Sb.Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu jmenovitých hodnot státních dluhopisů a některých dalších dluhů státu splatných v roce 2014

Částka 37/2014
Platnost od 21.05.2014
Účinnost od 21.05.2014
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

89

ZÁKON

ze dne 23. dubna 2014

o státním dluhopisovém programu na úhradu jmenovitých hodnot státních dluhopisů a některých dalších dluhů státu splatných v roce 2014

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

Účel zákona

(1) Účelem státního dluhopisového programu podle tohoto zákona je získání peněžních prostředků na úhradu

a) jmenovitých hodnot nebo jistin státního dluhu splatných v roce 2014, včetně jmenovitých hodnot nebo jistin derivátů souvisejících s úhradou jmenovitých hodnot nebo jistin státního dluhu splatných v roce 2014,

b) jmenovitých hodnot státních dluhopisů s dobou splatnosti delší než 1 rok, odkupovaných z trhu v roce 2014,

c) případných předčasných splátek jmenovitých hodnot státních dluhopisů,

d) případných předčasných splátek jmenovitých hodnot nebo jistin derivátů souvisejících s úhradou jmenovitých hodnot nebo jistin státního dluhu,

e) případných předčasných splátek jistin úvěrů přijatých od Evropské investiční banky.

(2) Maximální rozsah tohoto státního dluhopisového programu je 209640831901 Kč.

§ 2

Splatnost závazků

Dluhy vyplývající ze státního dluhopisového programu podle tohoto zákona budou splaceny nejpozději uplynutím 105 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 3

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


v z. Jermanová v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.

Přesunout nahoru