Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 85/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů

Částka 36/2014
Platnost od 15.05.2014
Účinnost od 17.05.2014
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

85

VYHLÁŠKA

ze dne 9. května 2014,

kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo průmyslu a obchodu v dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem obrany a Ministerstvem vnitra stanoví podle § 33 zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 220/2009 Sb. a zákona č. 248/2011 Sb., k provedení § 5 odst. 3 a § 17 odst. 1:


Čl. I

Vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, se mění takto:

1. V § 1 poznámka pod čarou č. 1 zní:

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES ze dne 6. května 2009 o zjednodušení podmínek transferů produktů pro obranné účely uvnitř Společenství.
Směrnice Komise 2012/10/EU ze dne 22. března 2012, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES, pokud jde o seznam produktů pro obranné účely.
Směrnice Komise 2014/18/EU ze dne 29. ledna 2014, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES, pokud jde o seznam produktů pro obranné účely.“.

2. V § 2 se slova „ , který je aktualizován podle Informace Rady 2012/C 85/01, kterou se aktualizuje a nahrazuje Společný vojenský seznam Evropské unie přijatý Radou dne 21. února 2011 na základě příslušného předpisu Evropské unie2),“ včetně poznámky pod čarou č. 2 zrušují.

3. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 210/2012 Sb.

SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU

SVMe 1

Zbraně s hladkým vývrtem a ráží menší než 20 mm, další zbraně a samočinné zbraně s ráží 12,7 mm (ráže 0,50 palce) nebo menší, příslušenství a rovněž pro ně speciálně určené součásti:

Poznámka: bod SVMe 1 se nevztahuje na:

a. střelné zbraně speciálně určené pro cvičné střelivo a znehodnocené nebo řezy zbraní, na kterých byly provedeny takové nevratné úpravy, které znemožňují jejich použití ke střelbě;

b. střelné zbraně, speciálně určené k odpalování střel bez silné výbušné nálože či komunikačního spojení na vzdálenost nepřesahující 500 m;

c. zbraně používající střelivo s okrajovým zápalem, které nesmějí být samočinné.

a. pušky a kombinované střelné zbraně, ruční střelné zbraně, kulomety, samopaly a střelné zbraně střílející dávkami;

Poznámka: bod SVMe 1a) se nevztahuje na:

a. pušky a kombinované střelné zbraně vyrobené před rokem 1938;

b. „repliky“ pušek a kombinovaných střelných zbraní, jejichž originály byly vyrobeny před rokem 1890;

c. ruční střelné zbraně, střelné zbraně střílející dávkami a kulomety vyrobené před rokem 1890 a jejich „repliky“;

d. revolvery a pistole kromě samočinných, určené a schválené k prodeji jak v České republice dle českého obecně závazného právního předpisu, tak zároveň obdobně k prodeji v zemi dovozu, byť byly původně speciálně konstruované nebo přizpůsobené pro vojenské použití, a jejich speciálně konstruované součásti, pokud nejsou tyto součásti upotřebitelné pro jiné pistole a revolvery, než kterých se týká tato poznámka. To neplatí, pokud konečným uživatelem mají být ozbrojené síly, bezpečnostní sbory a další subjekty, podílející se i nepřímo na plnění úkolů vnější či vnitřní bezpečnosti státu.

b. zbraně s hladkým vývrtem:

1. zbraně s hladkým vývrtem, určené speciálně pro vojenské použití;

2. ostatní zbraně s hladkým vývrtem, konkrétně:

a. samočinné zbraně;

b. samonabíjecí zbraně nebo zbraně systému pump action (s posuvným předpažbím);

Poznámka: bod SVMe 1b) se nevztahuje na:

a. zbraně s hladkým vývrtem vyrobené před rokem 1938;

b. „repliky“ zbraní s hladkým vývrtem, jejichž originály byly vyrobeny před rokem 1890;

c. zbraně s hladkým vývrtem používané pro lovecké a sportovní účely. Tyto zbraně nesmějí být určeny speciálně pro vojenské použití, ani nesmějí být samočinné;

d. zbraně s hladkým vývrtem určené speciálně pro tyto účely:

1. porážka domácích zvířat;

2. narkotizace zvířat;

3. seismické testování;

4. odpalování průmyslových projektilů;

5. narušování improvizovaných výbušných zařízení (IED) nebo

Odkaz: Disruptory viz bod SVMe 4 a položku 1A006 na seznamu EU zboží dvojího užití.

c. zbraně využívající beznábojnicové střelivo a nesmrtící zbraně paralyzující elektrickým impulzem s vystřelovacími kontakty (tasery);

d. odnímatelné zásobníky střeliva, tlumiče hluku výstřelu, speciální zbraňové „podpěry“, optická mířidla a tlumiče plamene pro zbraně uvedené v bodech SVMe 1a), SVMe 1b) a SVMe 1c);

Poznámka: bod SVMe 1d) se nevztahuje na optická mířidla zbraní bez elektronického zpracování obrazu s maximálně 9násobným zvětšením, pokud nebyla speciálně určena nebo upravena pro vojenské použití nebo pokud nemají zabudovaný záměrný kříž speciálně určený pro vojenské použití.

SVMe 2

Zbraně s hladkým vývrtem a ráží od 20 mm, další zbraně a výzbroj s ráží větší než 12,7 mm (ráže 0,50 palce), vrhací zařízení a příslušenství, a rovněž pro ně speciálně určené součásti:

a. děla, houfnice, kanóny, minomety, protitankové zbraně, raketomety, vojenské plamenomety, pušky, bezzákluzové pušky, zbraně s hladkým vývrtem a jejich zařízení na potlačení efektů při výstřelu;

Poznámka 1: bod SVMe 2a) zahrnuje vstřikovače, dávkovací zařízení, zásobní nádrže a další součásti speciálně určené pro použití s kapalinovými hnacími náplněmi pro kterékoli ze zařízení podle bodu SVMe 2a).

Poznámka 2: bod SVMe 2a) se nevztahuje na tyto zbraně:

a. pušky, zbraně s hladkým vývrtem a kombinované střelné zbraně vyrobené před rokem 1938;

b. „repliky“ pušek, zbraní s hladkým vývrtem a kombinovaných střelných zbraní, jejichž originály byly vyrobeny před rokem 1890;

c. děla, houfnice, kanóny a minomety vyrobené před rokem 1890;

d. zbraně s hladkým vývrtem používané pro lovecké a sportovní účely. Tyto zbraně nesmějí být určeny speciálně pro vojenské použití, ani nesmějí umožňovat více než jeden výstřel na jedno stisknutí spouště;

e. zbraně s hladkým vývrtem určené speciálně pro tyto účely:

1. porážka domácích zvířat;

2. narkotizace zvířat;

3. seismické testování;

4. odpalování průmyslových projektilů nebo

5. narušování improvizovaných výbušných zařízení (IED).

Odkaz: Disruptory viz bod SVMe 4 a položku 1A006 na seznamu EU zboží dvojího užití.

f. ruční odpalovací zařízení speciálně určená k odpalování střel bez silné výbušné nálože naváděných po vodičích nebo jiných komunikačních spojeních na vzdálenost nepřesahující 500 m.

b. dýmové, plynové a pyrotechnické vrhače nebo generátory speciálně určené nebo upravené pro vojenské použití;

Poznámka: bod SVMe 2b) se nevztahuje na signální pistole.

c. zbraňová mířidla a úchyty pro zbraňová mířidla mající všechny z následujících vlastností:

1. je speciálně určeno pro vojenské použití; a

2. jsou speciálně určeny pro zbraně uvedené v bodě SVMe 2a).

d. „úchyty“ a odnímatelné zásobníky střeliva speciálně určené pro zbraně uvedené v bodě SVMe 2a).

SVMe 3

Střelivo a zapalovače a pro ně speciálně určené součásti:

a. střelivo pro zbraně podle bodů SVMe 1, SVMe 2 a SVMe 12;

b. zapalovače speciálně určené pro střelivo podle bodu SVMe 3a);

Poznámka 1: součásti se speciálním určením podle bodu SVMe 3 zahrnují:

a. kovové nebo plastové součástky, jako jsou kovadlinky zápalek, pláště střel, nábojové pásky, otočné zásobníky a kovové části munice;

b. zajišťovací a odjišťovací zařízení, zapalovače, senzory a iniciační zařízení;

c. energetické zdroje s vysokým jednorázovým provozním výkonem;

d. spalitelné nábojnice;

e. submunice včetně pumiček, malých min a střel s koncovým naváděním.

Poznámka 2: bod SVMe 3a) se nevztahuje na znehodnocené střelivo a řezy střeliva, na kterém byly provedeny nevratné úpravy znemožňující jejich původní funkci a makety střeliva s provrtanou nábojnicí.

Poznámka 3: bod SVMe 3a) se nevztahuje na náboje speciálně určené pro účely:

a. signalizace;

b. plašení ptactva nebo

c. zažíhání unikajícího ložiskového plynu na ropných vrtech.

Poznámka č. 4: bod SVMe 3a) se nevztahuje na náboje a jejich součásti určené a schválené k prodeji jak v České republice dle českého obecně závazného právního předpisu, tak zároveň obdobně k prodeji v zemi dovozu, byť byly původně speciálně konstruované nebo přizpůsobené pro vojenské použití. To neplatí, pokud konečným uživatelem mají být ozbrojené síly, bezpečnostní sbory a další subjekty, podílející se i nepřímo na plnění úkolů vnější či vnitřní bezpečnosti státu.

SVMe 4

Pumy (letecké), torpéda, rakety, raketové střely, další výbušná zařízení a nálože a příslušné vybavení a příslušenství a součásti speciálně pro ně určené:

Odkaz 1: naváděcí a navigační zařízení viz bod SVMe 11.

Odkaz 2: systémy protiraketové ochrany letadel (AMPS) viz bod SVMe 4c).

a. letecké pumy, torpéda, granáty, dýmovnice, rakety, miny, raketové střely, hlubinné nálože, demoliční nálože, demoliční zařízení, demoliční soupravy, zařízení s „pyrotechnickou složí“, náboje a simulátory (tj. vybavení, které napodobuje vlastnosti kterékoli z těchto položek), speciálně určené pro vojenské použití;

Poznámka: bod SVMe 4a) zahrnuje:

a. dýmové granáty, osvětlovací pumy, zápalné pumy a výbušná zařízení;

b. trysky řízených střel a přední části návratových modulů.

b. vybavení, které splňuje vše následující:

1. je speciálně určeno pro vojenské použití; a

2. je speciálně určeno pro, činnosti‘ související s čímkoli z následujícího:

a. předměty určené v bodě SVMe 4a); nebo

b. improvizovaná výbušná zařízení (IED).

Technická poznámka

Pro účely položky bodu SVMe 4b) 2 spočívají v manipulaci, vypouštění, kladení, ovládání, odpalování, detonaci, aktivaci, napájení jednorázovým provozním výkonem, klamné navádění, rušení, odstraňování, odhalování narušování, nebo likvidaci;

Poznámka 1: bod SVMe 4b) zahrnuje:

a. mobilní vybavení na zkapalňování plynu schopné vyrobit denně 1000 kg a více plynu v kapalné podobě;

b. plovoucí elektrické vodivé kabely vhodné pro odstraňování magnetických min;

Poznámka 2: bod SVMe 4b) se nevztahuje na příruční a kapesní přístroje, které jsou svým určením omezené na detekci kovových předmětů a nejsou schopné rozlišovat miny od jiných kovových předmětů.

c. Systémy protiraketové ochrany letadel (AMPS)

Poznámka: bod SVMe 4c) se nevztahuje na AMPS splňující všechny tyto požadavky:

a. jakýkoli z těchto výstražných senzorů;

1. pasivní senzory s maximální citlivostí mezi 100 a 400 nm; nebo

2. aktivní výstražné senzory využívající impulsní dopplerovské detekce;

b. systémy výmetnic klamných cílů;

c. infračervené klamné cíle (flares), které využívají jak viditelného, tak infračerveného signálu k oklamání střel typu „země-vzduch“; a

d. AMPS zabudované v „civilním letadle“ a splňující všechny tyto požadavky:

1. AMPS je funkční pouze v konkrétním „civilním letadle“, ve kterém je tento určitý AMPS zabudován a pro nějž byl vydán:

a. civilní typový certifikát; nebo

b. obdobný dokument uznávaný Mezinárodní organizací pro civilní letectví (ICAO)

2. AMPS využívá ochranu k zabránění neoprávněného přístupu k „programovému vybavení“ a

3. do AMPS je zabudován aktivní mechanismus, který systému neumožní fungovat po vyjmutí z „civilního letadla“, do kterého byl nainstalován.

SVMe 5

Vybavení sloužící k řízení palby a s tím spojená poplašná a varovná zařízení, a dále související systémy a testovací a směrovací zařízení a prostředky, speciálně určené pro vojenské použití a součásti a příslušenství pro ně speciálně určené:

a. zbraňové zaměřovače, balistické počítače, zaměřovací systémy dělostřelecké výzbroje a zbraňové řídicí systémy.

b. systémy sloužící ke zjišťování a označení cíle, k určování vzdálenosti, pozorování nebo sledování cíle; zařízení pro pátrání, zpracování pořízených dat, rozeznávání a identifikaci; a zařízení pro sběr dat ze senzorů.

c. zařízení pro ochranu proti průzkumu pro položky podléhající bodu SVMe 5a) nebo SVMe 5b);

Poznámka: Pro účely SVMe 5c) zahrnuje zařízení pro protiopatření i zařízení pro pátrání.

d. polní testovací nebo směrovací zařízení určené speciálně pro položky podle bodů SVMe 5a), SVMe 5b) nebo SVMe 5c).

SVMe 6

Pozemní vozidla a jejich součásti:

Odkaz: naváděcí a navigační zařízení viz bod SVMe 11.

a. pozemní vozidla a jejich součásti, speciálně určené nebo upravené pro vojenské použití;

Technická poznámka

Pro účely bodu SVMe 6a) zahrnuje označení pozemní vozidla přívěsy a návěsy.

b. ostatní pozemní vozidla a jejich součásti:

1. vozidla, která splňují všechny tyto podmínky:

a. byla vyrobena nebo jsou opatřena materiály nebo součástmi poskytujícími balistickou ochranu úrovně III (NIJ 0108.01, září 1985, popř. srovnatelný národní standard) nebo vyšší;

b. jejich převodová skříň pohání jak přední, tak zadní nápravu zároveň, včetně vozidel s dalšími nápravami pro nosné účely s pohonem či bez pohonu;

c. hrubá hmotnost vozidla přesahuje 4500 kg a

d. vozidlo je určené nebo upravené pro použití v terénu.

2. součásti, které splňují všechny tyto podmínky:

a. jsou určeny speciálně pro vozidla uvedená v bodě SVMe 6b) 1 a

b. poskytují balistickou ochranu úrovně III (NIJ 0108.01, září 1985, popř. srovnatelný národní standard) nebo vyšší.

Odkaz: viz také bod SVMe 13a).

Poznámka 1: Bod SVMe 6a) zahrnuje:

a. tanky a další vojenská ozbrojená vozidla a vojenská vozidla vybavená nosiči zbraní nebo vybavením pro kladení min nebo k odpalování střeliva podle bodu SVMe 4;

b. obrněná vozidla;

c. obojživelná vozidla a vozidla schopná hlubokého brodění;

d. vyprošťovací a záchranná vozidla a vozidla pro vlečení nebo přepravu střeliva nebo zbraňových systémů a související manipulační zařízení pro nakládku a vykládku.

Poznámka 2: Úprava pozemního vozidla pro vojenské použití podle bodu SVMe 6a) znamená úpravu konstrukce, elektrických nebo mechanických částí vozidla, při které je použita jedna nebo více součástí určených speciálně pro vojenské použití. Mezi takové součásti patří:

a. pláště pneumatik speciálních typů, konstruované jako neprůstřelné;

b. pancéřová ochrana velmi důležitých částí (např. palivových nádrží nebo kabin vozidel);

c. speciální výztuže a podpěry pro umístění zbraní;

d. vnější osvětlení v obvykle neviditelné části spektra.

Poznámka 3: Bod SVMe 6 se nevztahuje na civilní vozidla určená nebo upravená pro převoz peněžní hotovosti nebo cenin.

Poznámka 4: Bod SVMe 6 se nevztahuje na vozidla, která splňují všechny tyto podmínky:

a. byla vyrobena před rokem 1946;

b. neobsahují položky uvedené ve Společném vojenském seznamu EU vyrobené po roce 1945, s výjimkou „replik“ původních součástí nebo příslušenství; a

c. nenesou zbraně uvedené v bodech SVMe 1, SVMe 2 či SVMe 4, ledaže takové zbraně nejsou provozuschopné a nejsou schopny střelby.

SVMe 7

Chemické nebo biologické toxické látky, „látky k potlačování nepokojů“, radioaktivní materiály, související vybavení, součásti a materiály:

a. biologická agens nebo radioaktivní materiály „přizpůsobené pro válečné použití“ tak, aby působily ztráty na lidech nebo zvířatech, znehodnocovaly výzbroj a výstroj nebo poškozovaly úrodu či životní prostředí.

b. bojové chemické látky, zahrnující:

1. bojové nervově paralytické látky:

a. O-alkyl (≤ C10 včetně O-cykloalkyl)-alkyl(methyl, ethyl, n-propyl nebo i-propyl)fosfonofluoridáty, např.: sarin(GB): O-isopropyl-methylfosfonofluoridát (CAS 107-44-8); a

soman (GD): O-(3,3-dimethybutan-2-yl)-methylfosfonofluoridát (CAS 96-64-0);

b. O-alkyl (≤ C10 včetně O-cykloalkyl)- N,N-dialkyl(methyl, ethyl, n-propyl nebo i-propyl) fosforamidokyanidáty, např.: tabun (GA): O-ethyl-N,N-dimethylfosforamidokyanidát (CAS 77-81-6);

c. O-alkyl(H nebo ≤C10 včetně O-cykloalkyl)-S-[2-N,N-dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl nebo i-propylamino)ethyl]-alkyl(methyl, ethyl, n-propyl nebo i-propyl)fosfonothioáty a odpovídající alkylované a protonované soli, například:

VX: O-ethyl S-[2-(diisopropylamino)ethyl] methylfosfonothioát (CAS 50782-69-9);

2. bojové zpuchyřující látky:

a. sirné yperity, například:

1. (2-chlorethyl)(chlormethyl)sulfid(CAS 2625-76-5);

2. bis(2-chlorethyl)sulfid (CAS 505-60-2);

3. bis(2-chlorethyl)sulfanyl methan (CAS 63869-13-6);

4. 1,2-bis(2-chlorethyl)sulfanyl ethan (CAS 3563-36-8);

5. 1,3-bis(2-chlorethyl)sulfanyl propan (CAS 63905-10-2);

6. 1,4-bis(2-chlorethyl)sulfanyl butan (CAS 142868-93-7);

7. 1,5-bis(2-chlorethyl)sulfanyl pentan (CAS 142868-94-8);

8. bis(2-chlorethyl)sulfanyl methylether (CAS 63918-90-1);

9. bis(2-chlorethyl)sulfanyl ethyl ether (CAS 63918-89-8);

b. lewisity, například:

1. 2-chlorvinyldichlorarsan (CAS 541-25-3);

2. tris(2-chlorvinyl)arsan (CAS 40334-70-1);

3. bis(2-chlorvinyl)chlorarsan (CAS 40334-69-8);

c. dusíkaté yperity, například:

1. HN1: bis(2-chlorethyl)ethylamin (CAS 538-07-8);

2. HN2: bis(2-chlorethyl)methylamin (CAS 51-75-2);

3. HN3: tris(2-chlorethyl)amin (CAS 555-77-1);

3. bojové zneschopňující (paralyzující) látky, například:

a. chinuklidin-3-yl-difenyl(hydroxy)acetát (BZ) (CAS 6581-06-2);

4. bojové chemické látky - defolianty, například:

a. butyl 2-chlor-4-fluorfenoxyacetát (LNF),

b. směs 2,4,5-trichlorfenoxyoctové kyseliny (CAS 93-76-5) s 2,4-dichlorfenoxyoctovou kyselinou (CAS 94-75-7) (Agent Orange (CAS 39277-47-9)).

c. binární prekurzory a klíčové prekurzory bojových chemických látek:

1. Alkyl(methyl, ethyl, n-propyl nebo i-propyl)fosfonyldifluoridy, například:

DF: methylfosfonyldifluorid (CAS 676-99-3);

2. O-alkyl (H nebo ≤ C10 včetně cykloalkyl)-O-2-N,N-dialkyl(methyl, ethyl, n-propyl nebo i-propyl) aminoethyl-alkyl(methyl, ethyl, n-propyl nebo i-propyl) fosfonity a odpovídající alkylované a protonované soli, např.:

QL: 2-(Diisopropylamino)ethyl-ethyl-methylfosfonit (CAS 57856-11-8);

3. chlorsarin: O-isopropyl-methylfosfonochloridát (CAS 1445-76-7);

4. chlorsoman: O-(3;3-dimethylbutan-2-yl)-methylfosfonochloridát (CAS 7040-57-5).

d. „látky k potlačování nepokojů“, aktivní složky chemických látek a jejich kombinace zahrnující:

1. α-bromobenzenacetonitril, (bromobenzylkyanid) (CA) (CAS 5798-79-8);

2. [(2-chlorfenyl)methylen] propandinitril (o-chlorbenzylidenmalononitril) (CS) (CAS 2698-41-1);

3. 2-chloro-1 fenylethanon, ω-chloroacetofenon (CN) (CAS 532-27-4);

4. dibenz-(b,f)-1,4-oxazepin (CR) (CAS 257-07-8);

5. 10-chlor-5,10-dihydrofenarsazin, (chlorfenarsazin), (adamsit), (DM) (CAS 578-94-9);

6. N-nonanoylmorfolin, (MPA) (CAS 5299-64-9);

Poznámka 1: bod SVMe 7d) se nevztahuje na „látky k potlačování nepokojů“ balené individuálně pro účely sebeobrany;

Poznámka 2: bod SVMe 7d) se nevztahuje na aktivní složky chemických látek, a jejich kombinace, označené a balené pro potravinářskou výrobu nebo pro zdravotnické účely.

e. vybavení speciálně určené nebo přizpůsobené pro vojenské použití, určené nebo přizpůsobené k šíření některé z níže uvedených položek nebo pro ně speciálně určené součásti:

1. materiály a látky podle bodu SVMe 7a), SVMe 7b) nebo SVMe 7d), nebo

2. bojové chemické látky vyrobené z prekurzorů podle bodu SVMe 7c).

f. ochranné a dekontaminační vybavení speciálně určené nebo přizpůsobené pro vojenské použití, součásti a chemické směsi:

1. vybavení určené nebo přizpůsobené pro obranu proti materiálům podle bodu SVMe 7a), SVMe 7b) nebo SVMe 7d) a pro ně speciálně určené součásti;

2. vybavení určené nebo přizpůsobené pro dekontaminaci předmětů kontaminovaných materiály podle bodu SVMe 7a) nebo SVMe 7b) a pro ně speciálně určené součásti;

3. chemické směsi speciálně vyvinuté nebo složené pro dekontaminaci předmětů kontaminovaných materiály podle bodu SVMe 7a) nebo SVMe 7b);

Poznámka: Bod SVMe 7.f.1 zahrnuje:

a. klimatizační jednotky speciálně určené nebo upravené pro filtraci jaderných, biologických nebo chemických materiálů;

b. ochranné oděvy.

Odkaz: pro civilní ochranné masky, ochranné a dekontaminační vybavení, viz také položku 1A004 na seznamu EU zboží dvojího užití.

g. vybavení speciálně určené nebo přizpůsobené pro vojenské použití, pro detekci nebo identifikaci materiálů podle bodu SVMe 7a), SVMe 7b) nebo SVMe 7d) a součásti pro ně speciálně určené;

Poznámka: Bod SVMe 7g) se nevztahuje na osobní dozimetry pro měření radiace.

Odkaz: viz také položku 1A004 na seznamu EU zboží dvojího užití.

h. „biopolymery“ určené nebo zpracované speciálně pro detekci nebo identifikaci chemických bojových látek podle bodu SVMe 7b) a dále konkrétní buněčné kultury používané k jejich výrobě.

i. „biokatalyzátory“ pro dekontaminaci nebo degradaci bojových chemických látek a s nimi související biologické systémy:

1. „biokatalyzátory“ speciálně určené pro dekontaminaci nebo degradaci bojových chemických látek podle bodu SVMe 7b), které jsou výsledkem řízeného laboratorního výběru nebo genetické manipulace biologických systémů;

2. biologické systémy obsahující genetické informace specifické pro produkci „biokatalyzátorů“ podle bodu SVMe 7i) 1.:

a. „vektory exprese“;

b. viry;

c. buněčné kultury.

Poznámka 1: Body SVMe 7b) a SVMe 7d) se nevztahují na:

a. chlorkyan (CAS 506-77-4); viz položku 1C450 a) 5. na seznamu EU zboží dvojího užití;

b. kyanovodík (CAS 74-90-8);

c. chlór (CAS 7782-50-5);

d. karbonylchlorid (fosgen) (CAS 75-44-5); viz položku 1C450 a) 4. na seznamu EU zboží dvojího užití;

e. difosgen (trichlormethylchlorformiát) (CAS 503-38-8);

f. nepoužívá se od roku 2004;

g. xylylbromid, ortho: (CAS 89-92-9), meta: (CAS 620-13-3), para: (CAS 104-81-4);

h. benzylbromid (CAS 100-39-0);

i. benzyljodid (CAS 620-05-3);

j. bromaceton (CAS 598-31-2);

k. bromkyan (CAS 506-68-3);

l. brommethylethylketon (CAS 816-40-0);

m. chloraceton (CAS 78-95-5);

n. ethyljodacetát (CAS 623-48-3);

o. jodaceton (CAS 3019-04-3);

p. chloropikrin (CAS 76-06-2); viz položku 1C450 a) 7. seznamu EU zboží dvojího užití.

Poznámka 2: buněčné kultury a biologické systémy uvedené v bodech SVMe 7h) a SVMe 7i) 2. jsou exkluzivní a uvedené podbody se nevztahují na buněčné kultury a biologické systémy pro civilní použití, například v odvětví zemědělství, farmacie, lékařství, veterinářství, životního prostředí, nakládání s odpady, nebo potravinářství.

SVMe 8

„Energetické materiály“ a příbuzné látky:

Odkaz 1: Viz položku 1C011 na seznamu EU zboží dvojího užití.

Odkaz 2: Odkaz 2: Pro zařízení a nálože viz bod SVMe 4 a položku 1A008 na seznamu EU zboží dvojího užití.

Technické poznámky

1. Pro účely bodu SVMe 8 se pojmem směs rozumí kompozice složená ze dvou a více látek, z nichž nejméně jedna látka je vyjmenována v podbodech SVMe 8.

2. Libovolná látka vyjmenovaná v podbodech SVMe 8 podléhá tomuto seznamu, a to i tehdy, je-li využita pro jiné než vyznačené uplatnění. (Například triaminoguanidinnitrát TAGN se používá především jako výbušnina, avšak může být použit také jako palivo nebo okysličovadlo.).

a. „Výbušniny“ a jejich směsi:

1. ADNBF (aminodinitrobenzofuroxan, čili 7-amino-4,6-dinitrobenzofurazan-1-oxid) (CAS 97096-78-1);

2. BNCP (cis-bis(5-nitrotetrazolát) tetraaminokobalt (III) perchlorečnan) (CAS 117412-28-9);

3. CL-14 (diaminodinitrobenzofuroxan, čili 5,7-diamino-4,6-dinitrobenzofurazan-1-oxid) (CAS 117907-74-1);

4. CL-20 (HNIW, čili hexanitrohexaazaisowurtzitan) (CAS 135285-90-4); klatráty CL-20 (viz také jeho „prekurzory“ pod body SVMe8g) 3. a g) 4.);

5. CP (2-(5-kyanotetrazolát) pentaminkobalt (III) perchlorečnan) (CAS 70247-32-4);

6. DADE (1,1-diamino-2,2-dinitroethylen, FOX7) (CAS 145250-81-3);

7. DATB (diamonotrinitrobenzen) (CAS 1630-08-6);

8. DDFP (1,4-dinitrodifurazanopiperazin);

9. DDPO (2,6-diamino-3,5-dinitropyrazin-1-oxid, PZO) (CAS 194486-77-6);

10. DIPAM (3,3'-diamino-2,2',4,4“,6,6'-hexanitrodifenyl) (CAS 17215-44-0);

11. DNGU (DINGU, čili dinitroglykoluril) (CAS 55510-04-8);

12. furazany:

a. DAAOF (DAAF, DAAFox, čili diaminoazoxyfurazan);

b. DAAzF (diaminoazofurazan) (CAS 78644-90-3);

13. HMX a deriváty (viz také jeho „prekurzory“ pod bodem SVMe 8 g) 5.):

a. HMX (cyklotetramethylentetranitramin, oktahydro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazine 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazacyklooktan, oktogen) (CAS 2691-41-0);

b. difluoroaminované analogy HMX;

c. K-55 (2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetraazabicyklo (3,3,0)-oktanon-3; tetranitrosemiglykuril čili keto-bicyklická HMX (CAS 130256-72-3);

14. HNAD (hexanitroadamantan) (CAS 143850-71-9);

15. HNS (hexanitrostilben) (CAS 20062-22-0);

16. imidazoly:

a. BNNII (Oktahydro-2,5-bis(nitroimino)imidazo [4,5-d]imidazol);

b. DNI (2,4-dinitroimidazol) (CAS 5213-49-0);

c. FDIA (1-fluoro-2,4-dinitroimidazol);

d. NTDNIA (N-(2-nitrotriazolo)-2,4-dinitroimidazol);

e. PTIA (1-pikryl-2,4,5-trinitroimidazol);

17. NTNMH (1-(2-nitrotriazolo)-2-dinitromethylen hydrazin);

18. NTO (ONTA, čili 3-nitro-1,2,4-triazol-5-on) (CAS 932-64-9);

19. polynitrokubany s více než čtyřmi nitro skupinami;

20. PYX (2,6-Bis(pikrylamino)-3,5-dinitropyridin) (CAS 38082-89-2);

21. RDX a deriváty:

a. RDX (cyklotrimethylentrinitramin, cyklonit, T4, hexahydro-1,3,5 -trinitro-1,3,5-triazin, 1,3,5-trinitro-1,3,5-triaza-cyklohexan, hexogen nebo hexogene) (CAS 121-82-4);

b. keto-RDX (K-6, čili 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazacyklohexanon) (CAS 115029-35-1);

22. TAGN (triaminoguanidinnitrát) (CAS 4000-16-2);

23. TATB (triaminotrinitrobenzen) (CAS 3058-38-6) (viz také jeho „prekurzory“ pod bodem SVMe 8 g) 7.);

24. TEDDZ (3,3,7,7-tetrabis(difluoroamin) oktahydro-1,5-dinitro-1,5-diazocine);

25. tetrazoly:

a. NTAT (nitrotriazol aminotetrazol);

b. NTNT (1-N-(2-nitrotriazolo)-4-nitrotetrazol);

26. tetryl (trinitrofenylmethylnitramin) (CAS 479-45-8);

27. TNAD (1,4,5,8-tetranitro-1,4,5,8-tetraazadecalin) (CAS 135877-16-6) (viz také jeho „prekurzory“ pod bodem SVMe 8 g) 6.);

28. TNAZ (1,1,3-trinitroazetidin)(CAS 97645-24-4) (viz také jeho „prekurzory“ pod bodem SVMe 8 g) 2.);

29. TNGU (SORGUYL nebo tetranitroglykoluril) (CAS 55510-03-7);

30. TNP (1,4,5,8-tetranitro-pyridazino[4,5-d]pyridazin) (CAS 229176-04-9);

31. triaziny:

a. DNAM (2-oxy-4,6-dinitroamino-s-triazin) (CAS 19899-80-0);

b. NNHT (2-nitroimino-5-nitro-hexahydro-1,3,5-triazin) (CAS 130400-13-4);(CAS 130400-13-4);

32. triazoly:

a. 5-azido-2-nitrotriazol;

b. ADHTDN (4-amino-3,5-dihydrazino-1,2,4-triazol dinitramid);

c. ADNT (1-amino-3,5-dinitro-1,2,4-triazol);

d. BDNTA (bis-dinitrotriazolamin);

e. DBT (3,3'-dinitro-5,5-bi-1,2,4-triazol) (CAS 30003-46-4);

f. DNBT (dinitrobistriazol) (CAS 70890-46-9);

g. nepoužívá se od roku 2010;

h. NTDNT (1-N-(2-nitrotriazolo) 3,5-dinitrotriazol);

i. PDNT (1-pikryl-3,5-dinitrotriazol);

j. TACOT (tetranitrobenzotriazolobenzotriazol) (CAS 25243-36-1);

33. výbušniny neuvedené jinde pod bodem SVMe 8 a) s kteroukoli z těchto vlastností:

a. detonační rychlost převyšující 8700 m/s při maximální hustotě, nebo

b. detonační tlak přesahující 34 GPa (340 kbar);

34. organické výbušniny neuvedené jinde pod bodem SVMe8 a) se všemi těmito vlastnostmi:

a. uvolňují detonační tlak minimálně 25 GPa (250 kbar) a

b. uchovávají si stabilitu při teplotách 523 K (250 °C) a vyšších po dobu minimálně 5 minut.

b. „hnací hmoty“:

1. veškeré pevné „hnací hmoty“ třídy 1.1 podle Doporučení OSN pro přepravu nebezpečných věcí s teoretickým specifickým impulsem (za standardních podmínek) více než 250 sekund pro nekovové směsi, nebo více než 270 sekund pro hliníkové směsi

2. veškeré pevné „hnací hmoty“ třídy 1.3 podle Doporučení OSN pro přepravu nebezpečných věcí s teoretickým specifickým impulsem (za standardních podmínek) více než 230 sekund pro nehalogenované, 250 sekund pro nekovové, nebo více než 266 sekund pro kovové směsi;

3. „hnací hmoty“ se silovou konstantou (force) větší než 1200 kJ/kg;

4. „hnací hmoty“ s lineárním průběhem ustáleného hoření rychlostí vyšší než 38 mm/s za standardních podmínek při tlaku 6,89 MPa (6,89 bar) a teplotě 294 K (21 °C);

5. elastomerem upravené, slévané „hnací hmoty“ na dvojité bázi (EMCDB) s rozpínavostí při maximálním zatížení větším než 5 % při teplotě 233 K (-40 °C);

6. veškeré „hnací hmoty“ obsahující látky uvedené v bodě SVMe 8a);

7. „hnací hmoty“ neuvedené jinde ve Společném vojenském seznamu EU a speciálně určené pro vojenské využití.

c. „pyrotechnické slože“, paliva a související látky a jejich směsi:

1. letecká paliva se speciálním složením pro vojenské použití; Poznámka: Letecká paliva podle bodu SVMe 8 c) 1. jsou finální výrobky, nikoli jejich složky.

2. alan (hydrid hliníku) (CAS 7784-21-6);

3. karborany; dekarboran (CAS 17702-41-9); pentaborany (CAS 19624-22-7 a 18433-84-6) a jejich deriváty;

4. hydrazin a deriváty (viz také deriváty oxidujícího hydrazinu v bodech SVMe 8d) 8. a d) 9.):

a. hydrazin (CAS 302-01 -2) v koncentraci 70 % nebo vyšší;

b. monomethylhydrazin (CAS 60-34-4);

c. symetrický dimethylhydrazin (CAS 540-73-8);

d. nesymetrický dimethylhydrazin (CAS 57-14-7);

Poznámka: Bod SVMe 8c) 4. a) se nevztahuje na hydrazinové „směsi“ se speciálním složením pro potlačení koroze.

5. kovová paliva s částicemi v kulové, rozprášené, sféroidické, vločkové nebo mleté formě, vyráběné z materiálu s 99 % nebo vyšším obsahem některé z těchto položek:

a. tyto kovy a jejich směsi:

1. beryllium (CAS 7440-41-7) s velikostí částic méně než 60 µm;

2. železný prach (CAS 7439-89-6) s velikostí částic 3 µm a méně vyráběný redukcí oxidu železa s vodíkem;

b. směsi obsahující některou z těchto položek:

1. zirkonium (CAS 7440-67-7), hořčík (CAS 7439-95-4) a jejich slitiny s velikostí částic méně než 60 µm; nebo

2. bórová (CAS 7440-42-8) nebo bórkarbidová (CAS 12069-32-8) paliva s čistotou 85 % nebo vyšší a s velikostí částic méně než 60 µm;

Poznámka 1: Bod SVMe 8c) 5. se vztahuje na výbušniny a paliva, bez ohledu na to, zda jsou kovy či slitiny zapouzdřené v hliníku, magnéziu, zirkoniu nebo berylliu.

Poznámka 2: Bod SVMe 8c) 5. b) se vztahuje pouze na kovová paliva s částicemi, pokud jsou smíchaná s jinými látkami za účelem vytvoření směsi se speciálním složením pro vojenské účely, jako jsou suspenze tekutých hnacích hmot, pevné hnací hmoty nebo pyrotechnické směsi.

Poznámka 3: Bod SVMe 8c) 5. b) 2. se nevztahuje na bór a bórkarbid obohacený bórem-10 (celkový obsah bóru-10 je 20 % nebo více).

6. vojenské materiály obsahující zahušťovadla pro uhlovodíková paliva, se speciálním složením pro plamenomety nebo zápalnou munici, jako kovové stearany nebo palmitáty (oktal) (CAS 637-12-7) a M1, M2, M3 zahušťovadla;

7. chloristany, chlorečnany a chromany složené s použitím práškového kovu nebo jiných složek vysoce výkonných paliv;

8. kuličkový práškový hliník (CAS 7429-90-5) s velikostí částic 60 µm nebo méně, vyráběný z materiálu s 99% nebo vyšším obsahem hliníku;

9. titansubhybrid (TiHn) se stechiometrií n = 0,65-1,68.

d. okysličovadla a jejich směsi:

1. ADN (amoniumdinitramid nebo SR 12) (CAS 140456-78-6);

2. AP (chloristan amonný) (CAS 7790-98-9);

3 sloučeniny složené z fluoru a libovolné z následujících položek:

a. ostatní halogeny;

b. kyslík; nebo

c. dusík;

Poznámka 1: bod SVMe 8d) 3. se nevztahuje na chlortrifluorid (CAS 7790-91-2).

Poznámka 2: Bod SVMe 8d) 3. se nevztahuje na fluorid dusitý (CAS 7783-54-2) v plynném skupenství.

4. DNAD (1,3-dinitro-1,3-diazetidin) (CAS 78246-06-7);

5. HAN (hydroxylamoniumnitrat) (CAS 13465-08-2);

6. HAP (hydroxylamoniumchloristan) (CAS 15588-62-2);

7. HNF (hydrazin nitroformat) (CAS 20773-28-8);

8. hydrazinnitrat (CAS 37836-27-4);

9. hydrazinchloristan (CAS 27978-54-7);

10. kapalná okysličovadla složená z (nebo s obsahem) inhibované červené dýmavé kyseliny dusičné (IRFNA) (CAS 8007-58-7);

Poznámka: SVMe 8d) 10. se nevztahuje na neinhibovanou dýmavou kyselinu dusičnou.

e. pojiva, plastifikátory, monomery a polymery:

1. (CAS 90683-29-7) (viz také jeho „prekurzory“ uvedené pod bodem SVMe 8g) 1.);

2. BAMO (bisazidomethyloxetan a jeho polymery) (CAS 17607-20-4) (viz také jeho „prekurzory“ uvedené pod bodem SVMe 8g) 1.);

3. BDNPA (bis (2,2-dinitropropyl)acetal) (CAS 5108-69-0);

4. BDNPF (bis (2,2-dinitropropyl)formal) (CAS 5917-61-3),

5. BTTN (butantrioltrinitrát) (CAS 6659-60-5) (viz také jeho „prekurzory“ pod bodem SVMe 8 g) 8.);

6. energetické monomery, plastifikátory nebo polymery se speciálním složením pro vojenské použití a s obsahem jakékoli z těchto látek:

a. nitro skupiny;

b. azido skupiny;

c. nitrát skupiny;

d. nitraza skupiny; nebo

e. difluoroamino skupiny;

7. FAMAO (3-difluoroaminomethyl-3-azidomethyl oxetan) a jeho polymery;

8. FEFO (bis-(2-fluoro-2,2-dinitroethyl)formal) (CAS 17003-79-1);

9. FPF-1 (poly-2,2,3,3,4,4-hexafluoropentan-1,5-diol formal) (CAS 376-90-9);

10. FPF-3 (poly-2,4,4,5,5,6,6-heptafluoro-2-tri-fluoromethyl-3-oxaheptan-1,7-diol formal);

11. GAP (glycidylazide polymer) (CAS 143178-24-9) a jeho deriváty and its derivatives;

12. HTPB (hydroxylem zakončený polybutadien (HTPB) s účinností hydroxylu rovnající se nebo větší než 2,2 a menší nebo rovnající se 2,4, s hodnotou hydroxylu menší než 0,77 meq/g a s viskozitou při 30 °C menší než 47 (CAS 69102-90-5);

13. poly(epichlorohydrin) s funkčností alkoholových skupin o nízké molekulové hmotnosti (méně než 10000), takto:

a. poly(epichlorohydrindiol);

b. poly(epichlorohydrintriol);

14. NENAs (sloučeniny nitratoethylnitraminu) (CAS 17096-47-8, 85068-73-1, 82486-83-7, 82486-82-6 a 85954-06-9);

15. PGN (poly-GLYN, polyglicidylnitrát nebo poly(nitratomethyloxiran)) (CAS 27814-48-8);

16. poly-NIMMO (poly-nitratomethylmethyloxetan), poly-NMMO nebo poly(3-nitratomethyl, 3-methyloxetan) (CAS 84051-81-0);

17. polynitroortokarbonáty,

18. TVOPA (1,2,3-tris [1,2-bis(difluoroamino)etoxy]propan, čili tris vinoxy propan adduct) (CAS 53159-39-0).

f. „aditiva“:

1. zásaditý salicylát měďnatý (CAS 62320-94-9);

2. BHEGA (bis-(2-hydroxyethyl) glykolamid) (CAS 17409-41-5);

3. BNO (butadiennitriloxid);

4. ferocenové deriváty:

a. butacen (CAS 125856-62-4);

b. katocen (2,2-bis-ethylferocenylpropan) (CAS 37206-

c. kyseliny ferocenkarbonové včetně: kyseliny ferocenkarbonové (CAS 1271-42-7), 1,1'-kyseliny ferocendikarbonové (CAS 1293-87-4);

d. n-butylferocen (CAS 31904-29-7);

e. ostatní aditované polymerní ferocenové deriváty;

5. beta-resorcyklát olova (CAS 20936-32-7);

6. citrát olova (CAS 14450-60-3);

7. olovo-měděné chelátové sloučeniny beta-resorcylátu nebo salicylátů (CAS 68411-07-4);

8. maleát olova (CAS 19136-34-6);

9. salicylát olova (CAS 15748-73-9);

10. stannát olova (CAS 12036-31-6);

11. MAPO (tris-1-(2-methyl)aziridinylfosfinoxid) (CAS 57-39-6); BOBBA 8 (bis(2-methylatiridinyl) 2-(2-hydroxypropanoxy)-propylaminofosfinoxid) a další MAPO deriváty;

12. Methyl BAPO (bis-(2-methylaziridinyl)methylaminofosfinoxid) (CAS 85068-72-0);

13. N-methyl-p-nitroanilin (CAS 100-15-2);

14. 3-nitraza-1,5-pentandiisokyanát (CAS 7406-61-9);

15. organicko-kovové spojovací látky:

a. neopentyl(diallyl)oxy, tri(dioktyl)titanfosfát (CAS 103850-22-2); známý také jako titanium IV, 2,2(bis 2-propenolatomethyl, butanolat, tris(dioctyl)fosfát) (CAS 110438-25-0); (CAS 110438-25-0) nebo LICA 12 (CAS 103850-22-2);

b. (2-propenolatomethyl, n-propanolatomethyl) butanolat, tris(dioktyl)pyrofosfát titaničitý, nebo KR3538;

c. (2-propenolatomethyl, n-propanolatomethyl) butanolat, tris(dioktyl)fosfát titaničitý;

16. polykyanodifluoroaminoethylenoxid;

17. polykyanodifluoroaminoethylenoxid; polyfunkční aziridinamidy s isophtal-trimesin-butylenimintrimesamidisokyanur-(BITA) nebo trimethyladipinové vodicí struktury a 2-methyl nebo 2-ethylové substituce na aziridinovém prstenci;

18. propylenmin, 2-methylaziridin (CAS 75-55-8);

19. supertenký oxid železa (Fe2O3 hematit) (CAS 1317-60-8) se specifickou povrchovou plochou větší než 250 m2/g a s průměrnou velikostí částic 3,0 nm nebo menší (CAS 1309-37-1);

20. TEPAN (tetraethylenepentaamineacrylonitrile) (CAS 68412-45-3); kyanoethylové polyaminy a jejich soli;

21. TEPANOL (tetraethylenpentaminakrylonitrileglycidol) (CAS 68412-46-4); kyanoethylové polyaminy aditované gylcidolem a jeho solemi;

22. TPB (trifenylbismut) (CAS 603-33-8).

g. „prekurzory“

Odkaz: V bodě SVMe 8g) jsou odkazy na „energetické materiály“, vyráběné z těchto látek.

1. BCMO (bischloromethyloxetan) (CAS 142173-26-0) (viz také bod SVMe 8e) 1. a e) 2.);

2. dinitroazetidin-t-butylová sůl (CAS 125735-38-8) (viz také bod SVMe 8a) 28.);

3. HBIW (hexabenzylhexaazaisowurtzitan) (CAS 124782-15-6) (viz také bod SVMe 8a) 4.);

4. TAIW (tetraacetyldibenzylhexaazaisowurtzitan) (viz také bod SVMe 8a) 4.) (CAS 182763-60-6);

5. TAT (1,3,5,7-tetraacethyl-1,3,5,7-tetraazacyklooktan (CAS 41378-98-7) (viz také bod SVMe 8a) 13.);

6. 1,4,5,8-tetraazadekalin (CAS 5409-42-7) (viz také bod SVMe 8a) 27.);

7. 1,3,5-trichlorobenzen (CAS 108-70-3) (viz také bod SVMe 8a) 23.);

8. 1,2,4-trihydroxybutan (1,2,4-butantriol) (CAS 3068-00-6) (viz také bod SVMe 8e) 5.).

Poznámka 1: Bod SVMe 8 se nevztahuje na následující látky, pokud nejsou ve sloučenině nebo směsi s „energetickým materiálem“ podle bodu SVMe 8a) nebo s práškovými kovy podle bodu SVMe 8c):

a. pikrát amonný (CAS 131-74-8);

b. černý prach;

c. hexanitrodifenylamin (CAS 131-73-7);

d difluoramin (CAS 10405-27-3);

e. nitroškrob (CAS 9056-38-6);

f. nitrát draselný (CAS 7757-79-1);

g. tetranitronaftalen;

h. trinitroanisol;

i. trinitroanftalen;

j. trinitrooxylen;

k. N-pyrrolidinon; 1-methyl-2-pyrrolidinon (CAS 872-50-4);

l. dioktylmaleát (CAS 142-16-5);

m. etylhexylakrylát (CAS 103-11-7);

n. triethylaluminium (TEA) (CAS 97-93-8), trimethylaluminium (TMA) (CAS 75-24-1) a další pyroforické kovové alkyly a aryly lithia, sodíku, hořčíku, zinku a bóru;

o. nitrocelulóza (CAS 9004-70-0);

p. nitroglycerin (nebo glyceroltrinitrát) (NG) (CAS 55-63-0);

q. 2,4,6-trinitrotoluen (TNT) (CAS 118-96-7);

r. ethylendiamindinitrát (EDDN) (CAS 20829-66-7);

s. pentaerytritoltetranitrát (PETN) (CAS 78-11-5);

t. azid olovnatý (CAS 13424-46-9), běžný styfnát olova (CAS 15245-44-0) a zásaditý styfnát olova (CAS 12403-82-6), primární výbušniny nebo zážehové slože obsahující azidy nebo sloučeniny s azidy;

u. triethylenglykoldinitrát (TEGDN) (CAS 111-22-8);

v. 2,4,6-trinitroresorcinol (kyselina styfnová) (CAS 82-71-3);

w. diethyldifenyl močovina (CAS 85-98-3); dimethyldifenyl močovina (CAS 611-92-7); methylethyldifenyl močovina (centrality);

x. N,N-difenyl močovina (nesymetrická difenyl močovina) (CAS 603-54-3);

y. methyl-N,N-difenyl močovina (methyl nesymetrická difenyl močovina) (CAS 13114-72-2);

z. ethyl-N,N-difenyl močovina (ethyl nesymetrická difenyl močovina) (CAS 64544-71-4);

aa. 2-nitrodifenylamin (2-NDPA) (CAS 119-75-5);

bb. 4-nitrodifenylamin (4-NDPA) (CAS 836-30-6);

cc. 2,2-dinitropropanol (CAS 918-52-5);

dd. nitroguanidin (CAS 556-88-7) (viz položku 1C011 d) na seznamu EU zboží dvojího užití).

Poznámka 2: Bod SVMe 8 se nevztahuje na chloristan amonný (SVMe 8d) 2) a NTO (SVMe 8a) 18), mají-li speciální tvar a složení pro využití v civilních zařízeních pro tvorbu plynu a splňují-li všechny tyto podmínky;

a. jedná se o sloučeninu nebo směs s neaktivními termosetovými pojivy či plastifikátory;

b. maximální množství chloristanu amonného (SVMe 8 d) 2) nepřesahuje 80 % hmotnosti aktivního materiálu;

c. množství NTO (SVMe 8a) 18) činí 4 g nebo méně; a

d. hmotnost jednotlivých kusů je nižší než 250 g.

SVMe 9

Válečná plavidla (hladinová i podmořská), speciální námořní výzbroj a výstroj, příslušenství, součásti a jiná hladinová plavidla:

Odkaz: Naváděcí a navigační zařízení viz bod SVMe 11.

a. plavidla a součásti:

1. Plavidla (hladinová a podmořská) zvláště určená nebo upravená pro vojenské použití, bez ohledu na to, jaký je jejich současný stav údržby nebo provozuschopnosti a zda jsou vybavena nosiči zbraní nebo obrněna, dále trupy nebo části trupů takových plavidel a příslušné součásti speciálně určené pro vojenské použití;

2. Hladinová plavidla jiná než ta, jež jsou uvedena v bodě SVMe 9a) 1, je-li k plavidlu připevněna nebo tvoří-li jeho součást kterákoli z těchto položek:

a. samočinné zbraně v ráži 12,7 mm nebo větší, uvedené v bodě SVMe 1, nebo zbraně uvedené v bodech SVMe 2, SVMe 4, SVMe 12 nebo SVMe 19, nebo „závěsníky“ či místa upevnění pro takové zbraně;

Technická poznámka

„Závěsníkem“ se rozumí úchyt či zesílení konstrukce pro účely instalace zbraní.

b. systémy řízení střelby uvedené v bodě SVMe 5;

c. obě tyto položky:

1. „ochrana proti chemickým, biologickým, radiologickým a jaderným zbraním (CBRN)“; a

2. „oplachovací či mycí systém“ určený pro dekontaminaci; nebo

Technické poznámky

1. „Ochrana CBRN“ je oddělený vnitřní prostor s vlastnostmi jako odolnost proti přetlaku, izolace ventilačních systémů, omezené výstupy ventilace s filtry CBRN a omezené vchody pro posádku obsahující dekontaminační komoru;

2. „Oplachovací či mycí systém“ je systém rozstřikující mořskou vodu schopný pokropit současně vnější nástavbu a paluby plavidla;

d. aktivní systémy zbraňových protiopatření uvedené v bodech SVMe 4b), SVMe 5c) nebo SVMe 11a) mající kteroukoli z následujících vlastností:

1. „ochrana CBRN“;

2. trup a nástavba navržené speciálně ke snížení profilu zachytitelného radarem;

3. prostředky na redukci termální stopy (např. chladicí systém výfukových plynů), s výjimkou těch, jež jsou speciálně určeny ke zvýšení celkového výkonu energetické centrály nebo ke snížení dopadu na životní prostředí; nebo

4. demagnetizační systém, jehož účelem je omezit magnetickou stopu celého plavidla.

b. motory a pohonné systémy určené speciálně pro vojenské účely a součásti určené speciálně pro vojenské účely:

1. zážehové motory speciálně určené pro ponorky, mající obě tyto vlastnosti:

a. výkon 1,12 MW (1500 k) nebo vyšší; a

b. rychlost otáčení 700 ot./min. a vyšší;

2. elektrické motory speciálně určené pro ponorky, mající všechny tyto vlastnosti:

a. výkon vyšší než 0,75 MW (1000 k);

b. rychlé reverzování chodu;

c. chlazení kapalinou; a

d. zcela uzavřený plášť;

3. nemagnetické zážehové motory mající obě tyto vlastnosti:

a. výkon 37,3 MW (50 k) nebo vyšší; a

b. nemagnetický obsah přesahující 75 % celkové hmoty;

4. „na vzduchu nezávislé pohonné systémy“ (AIP) zvláště určené pro ponorky;

Technická poznámka

„Na vzduchu nezávislý pohonný systém“ (AIP) umožňuje, aby u ponořené ponorky fungoval pohonný systém bez přístupu k atmosférickému kyslíku po delší dobu, než by jinak dovolovaly baterie. Pro účely bodu SVMe 9b) 4. AIP nezahrnuje pohon využívající jadernou energii.

c. podvodní detekční zařízení určená speciálně pro vojenské účely, jejich ovládací systémy a součásti speciálně určené pro vojenské účely.

d. protiponorkové a protitorpédové sítě speciálně určené pro vojenské účely.

e. nepoužívá se od roku 2003.

f. penetrátory a konektory trupu určené speciálně pro vojenské účely, které umožňují interakci se zařízením vně plavidla, a součásti určené speciálně pro vojenské účely;

Poznámka: Bod SVMe 9f) zahrnuje konektory pro plavidla jednovodičová, mnohovodičová, koaxiální nebo vlnovodná, dále zařízení pro vnikání do trupu, která jsou obojí schopná odolat prosakování z venku a zachovat si požadované vlastnosti v podmořské hloubce přesahující 100 m; dále konektory z optických vláken a optické penetrátory trupu, určené speciálně pro přenos „laserových“ paprsků bez ohledu na podmořskou hloubku. Bod SVMe 9f) se nevztahuje na běžné pohonné hřídele a hydrodynamické penetrátory trupu s kontrolní tyčí.

g. tichá ložiska mající kteroukoli z následujících vlastností, jejich součásti a výzbroj a výstroj obsahující taková ložiska, speciálně určené pro vojenské použití:

1. plynová nebo magnetická suspenze;

2. aktivní systémy kontroly stopy; nebo

3. kontrolní systémy na potlačení vibrací.

SVMe 10

„Letadla“, „vzdušné dopravní prostředky lehčí než vzduch“, bezpilotní vzdušné prostředky („UAV“), letecké motory a výzbroj a výstroj „letadel“, související vybavení a součásti, speciálně určené nebo upravené pro vojenské použití:

Odkaz: Naváděcí a navigační zařízení viz bod SVMe 11.

a. „letadla“ s posádkou a „vzdušné dopravní prostředky lehčí než vzduch“ a pro ně speciálně určené součásti.

b. nepoužívá se od roku 2011.

c. bezpilotní letadla, jejich vybavení a pro ně speciálně určené součásti:

1. „UAV“, dálkově pilotované vzdušné prostředky (RPV) a autonomní programovatelné prostředky a bezpilotní „vzdušné dopravní prostředky lehčí než vzduch“;

2. startovací zařízení, návratové vybavení a pozemní vybavení;

3. vybavení určené pro řídicí a kontrolní účely;

d. hnací letecké motory a pro ně speciálně určené součásti.

e. vybavení pro tankování ve vzduchu speciálně určené nebo upravené k některým z následujících účelů a součásti speciálně určené pro toto vybavení:

1. „letadla“ uvedená v bodě SVMe 10a); nebo

2. bezpilotní letadla uvedená v bodě SVMe 10c).

f. ‚pozemní vybavení‘ speciálně určené pro letadla uvedená v bodě SVMe 10a) nebo letecké motory uvedené v bodě SVMe 10d);

Technická poznámka

‚pozemní vybavení‘ zahrnuje zařízení pro tlakové plnění paliva a vybavení určené k usnadnění operací v omezených prostorech.

g. záchranné systémy pro letecké posádky, bezpečnostní vybavení pro letecké posádky a další zařízení pro nouzový únik, které není uvedeno v bodě SVMe 10a), určené pro „letadla“ uvedená v bodě SVMe 10a);

Poznámka: Bod SVMe 10g) nezahrnuje přilby pro letecké posádky, které nemají zabudovány ani nejsou vybaveny závěskami či úchytkami pro vybavení uvedené na Společném vojenském seznamu EU.

Odkaz: Přilby viz rovněž bod SVMe 13c).

h. padáky, paraglidy a příslušné vybavení uvedené níže a pro ně speciálně určené součásti:

1. padáky neuvedené jinde ve Společném vojenském seznamu EU;

2. paraglidy;

3. vybavení speciálně určené pro výsadek parašutistů ve velké výšce (např. obleky, speciální přilby, dýchací systémy, navigační zařízení).

i. řízené otevírací vybavení nebo automatické pilotní systémy určené pro náklady shazované padákem.

Poznámka 1: bod SVMe 10a) se nevztahuje na „letadla“ a „vzdušné dopravní prostředky lehčí než vzduch“ nebo na varianty „letadel“ speciálně určené pro vojenské použití, které splňují všechny následující požadavky:

a. nejedná se o bojová letadla;

b. nejsou konfigurovány pro vojenské použití a nejsou vybaveny výstrojí či výzbrojí nebo doplňky speciálně určenými nebo upravenými pro vojenské použití, a

c. byly úřadem civilního letectví členského státu EU nebo signatářské země Wassenaarského ujednání schváleny k civilnímu provozu.

Poznámka 2: bod SVMe 10d) se nevztahuje na:

a. letecké motory určené nebo upravené k vojenským účelům, které byly úřadem civilního letectví členského státu EU nebo signatářské země Wassenaarského ujednání schváleny pro použití v „civilních letadlech“, nebo pro ně speciálně určené součásti;

b. pístové motory nebo pro ně speciálně určené součásti, s výjimkou těch, které jsou speciálně určeny pro „UAV“.

Poznámka 3: pro účely bodů SVMe 10a) a SVMe 10d) zahrnují speciálně určené součásti a příslušné vybavení pro nevojenská „letadla“ nebo letecké motory upravené pro vojenské použití pouze takové vojenské součásti a příslušné vojenské vybavení, které jsou potřebné pro úpravy na vojenské použití.

Poznámka 4: pro účely bodu SVMe 10a) vojenské použití zahrnuje: boj, vojenský průzkum, útok, vojenský výcvik, logistickou podporu a přepravu a výsadku nebo shoz vojenské výbavy či výstroje.

Poznámka 5: bod SVMe 10a) se nevztahuje na „letadla“, která splňují všechny tyto podmínky:

a. byla poprvé vyrobena před rokem 1946;

b. neobsahují položky uvedené ve Společném vojenském seznamu EU, ledaže jsou takové položky nezbytné pro požadavky na bezpečnost nebo letovou způsobilost členského státu EU nebo signatářské země Wassenaarského ujednání; a

c. nenesou zbraně uvedené ve Společném vojenském seznamu EU, ledaže takové zbraně nejsou provozuschopné a není možno je znovu uvést do provozuschopného stavu.

SVMe 11

Elektronické vybavení, „kosmické lodě“ a součásti nepodléhající kontrole podle jiných bodů Společného vojenského seznamu EU:

a. elektronické vybavení speciálně určené pro vojenské použití a speciálně určené součásti pro toto vybavení;

Poznámka: bod SVMe 11a) zahrnuje:

a. zařízení pro elektronická protiopatření a ochranu proti nim (tj. vybavení, které slouží k vysílání chybových a klamných signálů do radarů nebo radiokomunikačních přijímačů nebo k jinému narušování příjmu, provozu nebo účinnosti nepřátelských elektronických přijímačů včetně jejich vybavení realizujícího protiopatření) včetně rušicích a protirušicích zařízení;

b. kmitočtové agilní elektronky;

c. elektronické systémy nebo vybavení určené buď pro stálý přehled a monitorování elektromagnetického spektra pro vojenskou výzvědnou službu nebo pro účely bezpečnosti nebo pro maření takového pozorování a monitorování;

d. podvodní protiopatření zahrnující akustické a magnetické rušičky a klamné cíle, vybavení určené k vysílání chybových nebo klamných signálů do zvukových přijímačů;

e. zařízení pro zajištění bezpečnosti zpracování dat, zařízení pro zajištění bezpečnosti dat a zařízení pro zajištění a kontrolu bezpečnosti přenosových linek využívající šifrovacích procesů;

f. vybavení sloužící k identifikaci, autentizaci a vkládání klíčů a vybavení sloužící ke správě, tvorbě a distribuci klíčů;

g. naváděcí a navigační vybavení;

h. digitální zařízení pro radiokomunikaci využitím troposférického rozptylu;

i. digitální demodulátory zvláště určené pro elektronický průzkum;

j. „automatizované systémy velení a řízení“;

Odkaz: pro „programové vybavení“ související s vojenským softwarově definovaným přijímačem (SDR) viz SVMe 21.

b. zařízení rušicí globální družicové navigační systémy a speciálně určené součásti pro toto vybavení.

c. „kosmické lodě“ speciálně určené nebo upravené pro vojenské využití a součásti pro „kosmické lodě“ speciálně určené pro vojenské využití.

SVMe 12

Zbraňové systémy využívající kinetickou energii o vysoké rychlosti, příslušné vybavení a pro ně speciálně určené součásti:

a. zbraňové systémy využívající kinetickou energii, konstruované speciálně pro ničení nebo přerušení úkolu ničení cíle;

b. Speciálně konstruovaná testovací a vyhodnocovací zařízení a testovací modely, včetně diagnostických přístrojů a cílů, sloužící ke zkouškám střel a systémů využívajících kinetickou energii.

Odkaz: Pokud jde o zbraňové systémy používající malorážní střelivo nebo využívající pouze chemický pohon a pokud jde o pro ně určené střelivo, viz body SVMe 1 až SVMe 4.

Poznámka 1: bod SVMe 12 zahrnuje tyto položky, pokud jsou speciálně určené pro zbraňové systémy využívající kinetickou energii:

a. odpalovací pohonné systémy schopné urychlení hmot větších než 0,1 g na rychlosti převyšující 1,6 km/s v režimu jednotlivé i rychlé palby;

b. vybavení k výrobě prvotní energie, vytvoření elektrického pancíře, akumulaci energie, k řízení teploty a klimatizaci, přepínání, nebo k hospodaření s palivem; a elektrická rozhraní mezi funkcemi dodávky proudu a elektrickým ovládáním střelných zbraní a dalších pohonů ve střelecké věži;

c. systémy sloužící k zaměření a sledování cíle, řízení palby a vyhodnocení způsobených škod;

d. pohonné systémy (příčného zrychlení) pro vyhledávání navádění, samonavádění nebo změny směru střel.

Poznámka 2: bod SVMe 12 se vztahuje na zbraňové systémy, pro něž se využívá jakákoli z následujících metod pohonu:

a. elektromagnetická;

b. elektrotermální;

c. plazmová;

d. lehký plyn; nebo

e. chemická (pokud je použita v kombinaci s některou z výše uvedených).

SVMe 13

Pancéřové nebo ochranné vybavení, konstrukce a součásti:

a. pancéřové pláty, které jsou:

1. vyrobené v souladu s vojenskými standardy nebo specifikacemi; nebo

2. vhodné pro vojenské použití.

Odkaz: pancéřované pláty pro osobní ochranu, viz bod SVMe 13d) 2.

b. konstrukce z kovových nebo nekovových materiálů nebo jejich kombinací, speciálně určené k balistické ochraně vojenských systémů a pro ně speciálně určené součásti.

c. přilby vyrobené podle vojenských standardů nebo specifikací nebo srovnatelných vnitrostátních norem a jejich speciálně konstruované součásti (tj. skořepina přilby, vnitřní vystýlka a vycpávky).

d. pancéřované pláty pro osobní ochranu nebo ochranné obleky a jejich součásti:

1. měkké pancéřované brnění nebo ochranné obleky vyrobené podle vojenských standardů nebo specifikací či srovnatelných norem a pro ně speciálně určené součásti;

Poznámka: Pro účely bodu SVMe 13d) 1 vojenské standardy nebo specifikace zahrnují přinejmenším specifikace ochrany proti šrapnelu.

2. pevné pancéřové pláty pro osobní ochranu poskytující balistickou ochranu úrovně III (NIJ 0101.06, červenec 2008) nebo vyšší, případně ochranu srovnatelné úrovně podle vnitrostátních norem.

Poznámka 1: bod SVMe 13b) zahrnuje materiály konstruované speciálně tak, aby vznikl reaktivní pancíř, a ke stavbě vojenských krytů.

Poznámka 2: bod SVMe 13c) se nevztahuje na konvenční ocelové přilby, neupravené ani nekonstruované tak, aby mohly nést některý druh doplňkových zařízení nebo jím byly přímo vybaveny.

Poznámka 3: Bod SVMe 13c) a d) se nevztahuje na přilby, pancéřované ani ochranné oděvy, pokud svému uživateli slouží pro jeho vlastní osobní ochranu.

Poznámka 4: jediné přilby zvláště určené pro osoby pověřené zneškodňováním nevybuchlých bomb podle bodu SVMe 13, jsou přilby zvláště určené pro vojenské užití.

Odkaz 1: Viz též položku 1A005 seznamu EU zboží dvojího užití.

Odkaz 2: Pokud jde o „vláknité materiály“ používané k výrobě ochranných oděvů a přileb, viz položka 1C010 na seznamu EU zboží dvojího užití.

SVMe 14

‚Specializované vybavení pro vojenský výcvik‘ nebo pro simulaci vojenských taktických situací, simulátory speciálně určené pro výcvik v používání jakékoliv palné zbraně nebo zbraně podle bodů SVMe 1 nebo SVMe 2 a pro ně speciálně určené součásti a doplňky:

Technická poznámka

Pojem ‚specializované vybavení pro vojenský výcvik‘ zahrnuje vojenské typy trenažérů pro vedení útoku, trenažérů bojových letů, trenažérů pro radiolokační průzkum, generátorů radarových cílů, přístrojů k výcviku dělostřelby, protiponorkových válečných trenažérů, letových simulátorů (včetně trenažérů odstředivé síly pro výcvik pilotů nebo kosmonautů), radarových trenažérů, trenažérů navigačních letů, navigačních trenažérů, trenažérů odpalování řízených střel, vybavení k vizualizaci cíle, bezpilotních „letadel“, trenažérů výzbroje, trenažérů bezpilotních „letadel“, mobilní výcvikové jednotky a výcviková zařízení pro pozemní vojenské operace;

Poznámka 1: bod SVMe 14 zahrnuje systémy tvorby zobrazení a interaktivního prostředí pro simulátory, pokud jsou speciálně určené pro vojenské použití.

Poznámka 2: bod SVMe 14 se nevztahuje na vybavení určené speciálně pro výcvik v používání loveckých a sportovních zbraní.

SVMe 15

Zobrazovací vybavení nebo vybavení pro ochranu proti průzkumu, určené speciálně pro vojenské účely a speciálně pro ně určené součásti a příslušenství:

a. nahrávací zařízení a zařízení pro zpracování obrazu.

b. kamery a fotopřístroje, fotografické vybavení a vybavení ke zpracování filmů.

c. vybavení k zesilování jasu obrazu.

d. infračervené nebo tepelné zobrazovací vybavení.

e. zobrazovací radarové senzorové vybavení.

f. vybavení sloužící k protiopatření a proti-protiopatření pro vybavení podle bodů SVMe 15a) až SVMe 15e),

Poznámka: bod SVMe 15f) zahrnuje vybavení určené ke znehodnocování provozu nebo efektivnosti vojenských zobrazovacích systémů nebo k minimalizaci takových znehodnocujících účinků.

Poznámka 1: v bodě SVMe 15 zahrnuje označení speciálně určené součásti tyto položky, pokud jsou speciálně určené k vojenskému použití:

a. trubice (elektronky, klíčové prvky) konvertorů infračervených zobrazení;

b. zesilovače jasu obrazu (jiné než první generace);

c. mikrokanálkové desky;

d. snímače nízkoúrovňových kamer;

e. sady detektorů (včetně elektronických propojovacích nebo čtecích systémů);

f. pyroelektrické snímače kamer;

g. chladicí systémy pro zobrazovací systémy;

h. fotochromité nebo elektrooptické elektronické závěrky s rychlostí závěrky menší než 100 µs, s výjimkou závěrek, které tvoří základní součást vysokorychlostních kamer;

i. obrazové invertory z optických vláken;

j. složené polovodičové fotokatody.

Poznámka 2: bod SVMe 15 se nevztahuje na „zesilovače jasu obrazu první generace“ nebo na vybavení speciálně určené pro osazení „zesilovače jasu obrazu první generace“.

Odkaz: klasifikace mířidel zbraní využívajících „trubic zesilovače obrazu první generace“ viz body SVMe 1, SVMe 2 a SVMe 5a).

Odkaz: Viz také položky 6A002 a) 2. a 6A002 b) na seznamu EU zboží dvojího užití.

SVMe 16

Výkovky, odlitky a další nedokončené výrobky, které jsou speciálně určeny pro položky podle bodů SVMe 1 až SVMe 4, SVMe 6, SVMe 9, SVMe 10, SVMe 12 nebo SVMe 19:

Poznámka: bod SVMe 16 se týká nedokončených výrobků, jsou-li rozpoznatelné podle složení materiálu, geometrie nebo funkce.

SVMe 17

Různé vybavení, materiály a ‚knihovny‘ a pro ně speciálně určené součásti:

a. samostatné přístroje pro potápění a podvodní plavání:

1. přístroje s uzavřeným nebo polouzavřeným okruhem (recyklující vzduch) určené speciálně pro vojenské použití (např. konstruované speciálně jako nemagnetické);

2. součásti určené speciálně pro použití při přestavbě přístroje s otevřeným okruhem pro vojenské použití;

3. předměty určené výhradně pro vojenské použití se samostatným potápěcím a podvodním plovacím přístrojem.

b. stavební zařízení určené speciálně pro vojenské použití.

c. instalační prvky, nátěry, povlaky a úpravy sloužící k potlačení signatury určené speciálně pro vojenské použití.

d. polní ženijní vybavení určené speciálně pro použití v bojovém pásmu.

e. „roboty“, „robotické“ ovladače a „koncové efektory robotů“, které splňují některou z těchto vlastností:

1. je speciálně určeno pro vojenské použití;

2. obsahují prostředky k ochraně hydraulického vedení proti vnějšímu proražení způsobenému úlomky střel (např. samotěsnící vedení) a používají hydraulické kapaliny s body vznícení vyššími než 839 K (566 °C); nebo

3. jsou speciálně určené nebo vyčleněné k provozu v prostředí elektromagnetických impulsů;

Technická poznámka

Elektromagnetickým impulsem se nerozumí neúmyslná interference způsobená elektromagnetickým zářením z nedalekého zařízení (např. stroje, přístroje či elektronické vybavení) nebo bleskem.

f. ‚knihovny‘ (parametrické odborné databáze) určené speciálně pro vojenské použití s vybavením podle Společného vojenského seznamu EU.

g. vybavení k výrobě jaderné energie nebo pohonné systémy, včetně „jaderných reaktorů“, určené speciálně k vojenskému použití a jejich součásti speciálně určené nebo ‚upravené‘ k vojenskému použití.

h. zařízení nebo materiály potažené nebo jinak upravené pro potlačení signatury, určené speciálně pro vojenské použití, jiné než ty, které jsou uvedeny u jiných bodů Společného vojenského seznamu EU.

i. simulátory speciálně určené pro vojenské „jaderné reaktory“.

j. mobilní opravárenské dílny speciálně určené nebo ‚upravené‘ pro opravu a údržbu vojenské výstroje a výzbroje.

k. polní generátory speciálně určené nebo ‚upravené‘ pro vojenské použití.

l. kontejnery speciálně určené nebo ‚upravené‘ pro vojenské použití.

m. trajekty, jiné než ty, které jsou uvedeny u jiných bodů Společného vojenského seznamu EU, mosty a pontony speciálně určené pro vojenské použití.

n. testovací modely speciálně určené pro „vývoj“ položek uvedených v bodech SVMe 4, SVMe 6, SVMe 9 nebo SVMe 10.

o. ochranné vybavení proti laserům (např. ochrana očí nebo senzorů) speciálně určené pro vojenské použití.

p. „palivové články“ kromě palivových článků uvedených jinde ve Společném vojenském seznamu EU speciálně určené nebo ‚upravené‘ pro vojenské použití.

Technické poznámky

1. Pro účely bodu SVMe 17 se slovem ‚knihovna‘ (parametrická odborná databáze) rozumí sbírka odborných informací vojenské povahy, s jejichž pomocí se může zvýšit výkon vojenského vybavení nebo systémů.

2. Pro účely bodu SVMe 17 se slovem ‚upravený‘ rozumí změna konstrukční, elektrické, mechanické nebo jiné povahy, jež nevojenskému předmětu dodává vojenské schopnosti ekvivalentní předmětu, který je speciálně určen pro vojenské použití.

SVMe 18

Výrobní zařízení a součásti:

a. speciálně určené nebo upravené ‚výrobní‘ zařízení sloužící k ‚výrobě‘ výrobků zahrnutých v seznamu a pro ně speciálně určených součástí.

b. speciálně určená zařízení pro testy životního prostředí a pro ně speciálně určené vybavení, sloužící k certifikaci, kvalifikaci nebo testování výrobků uvedených ve Společném vojenském seznamu EU.

Technická poznámka

Pro účely bodu SVMe 18 zahrnuje pojem „výroba“ konstrukci, posouzení, zhotovení, testování a kontrolu.

Poznámka: body SVMe 18a) a SVMe 18b) zahrnují následující vybavení:

a. kontinuální nitrátory;

b. odstředivé testovací přístroje nebo vybavení, která mají některou z těchto vlastností:

1. pohon motorem nebo motory s celkovým jmenovitým výkonem větším než 298 kW (400 k);

2. schopnost nést užitečné zatížení minimálně 113 kg; nebo

3. schopnost vyvinout odstředivé zrychlení minimálně 8 g s minimálním užitečným zatížením 91 kg;

c. dehydratační lisy;

d. šnekové vytlačovací stroje speciálně určené nebo upravené k lisování vojenských výbušnin;

e. řezací stroje ke kalibraci slisovaných pohonných hmot;

f. čisticí bubny s průměrem minimálně 1,85 m a s kapacitou větší než 227 kg;

g. průběžné míchače pevných pohonných hmot;

h. kapalinou poháněné mlýny pro mletí a drcení složek vojenských výbušnin;

i. zařízení sloužící k dosažení kulovitého tvaru a shodné velikosti částic práškových kovů vyjmenovaných v bodě SVMe 8c) 8.;

j. konvekční měniče proudu pro přeměnu materiálů vyjmenovaných v bodě SVMe 8c) 3.

SVMe 19

Zbraňové systémy se směrovým vyzařováním energie, příslušná vybavení realizující protiopatření a testovací modely, a dále pro ně speciálně určené součásti:

a. „laserové“ systémy určené speciálně pro ničení nebo znemožnění splnění úkolu cíle.

b. systémy vyzařující paprsek částic, schopné ničení nebo znemožnění splnění úkolu cíle.

c. vysokovýkonné vysokofrekvenční systémy schopné ničení nebo znemožnění splnění úkolu cíle.

d. vybavení speciálně určené pro odhalování a identifikaci systémů, nebo pro ochranu před systémy podle bodů SVMe 19a) až SVMe 19c).

e. modely fyzického testování systémů, vybavení a součástek podle bodu SVMe 19.

f. „laserové“ systémy určené speciálně ke způsobení trvalé slepoty pro nepodpořený zrak, tj. nekryté oko nebo oko vybavené korekčními pomůckami vidění.

Poznámka 1: zbraňové systémy se směrovým vyzařováním energie podle bodu SVMe 19 zahrnují systémy, jejichž schopnost je odvozena od řízeného použití:

a. „laserů“ s dostatečným výkonem ke způsobení destrukce způsobem podobným konvenčnímu střelivu;

b. urychlovačů částic, které s destruktivní silou vrhají paprsek nabitých nebo neutrálních částic;

c. vysokofrekvenční vysílače s vysokým impulsním nebo průměrným výkonem, které vytvářejí dostatečně silná pole schopná zneškodnit elektronické obvody vzdáleného cíle.

Poznámka 2: bod SVMe 19 zahrnuje tyto položky, pokud jsou speciálně určené pro zbraňové systémy se směrovým vyzařováním energie:

a. vybavení k výrobě primární energie, akumulaci energie, k přepínání, modulaci výkonu nebo k hospodaření s palivem;

b. systémy pro zaměření a sledování cíle;

c. systémy schopné vyhodnocení škod způsobených na cíli, zničení cíle nebo zrušení úkolu;

d. vybavení pro manipulaci s paprskem, jeho šíření a zaměřování;

e. vybavení umožňující rychlé směrování paprsku pro potřeby operací proti skupině cílů;

f. adaptivní optika a zařízení pro fázové sdružovače;

g. proudové injektory paprsků záporných iontů vodíku;

h. součásti urychlovačů „způsobilé pro nasazení v kosmu“;

i. vybavení k zaostřování paprsků záporných iontů;

j. vybavení pro řízení a směrování vysokoenergetického paprsku iontů;

k. fólie „způsobilé pro nasazení v kosmu,“ které slouží k neutralizaci paprsků se zápornými izotopy vodíku.

SVMe 20

Kryogenní a „supravodivé“ vybavení a pro něj speciálně určené součásti a doplňky:

a. vybavení speciálně určené nebo konfigurované pro instalaci v dopravním prostředku určeném pro vojenské pozemní, námořní, vzdušné nebo kosmické nasazení, které je schopné provozu za pohybu a je schopné vytvářet nebo udržovat teploty nižší než 103 K (-170 °C);

Poznámka: Bod SVMe 20a) zahrnuje mobilní systémy, které mají zabudovaná příslušenství nebo součásti vyrobené z nekovových nebo elektricky nevodivých látek, jako jsou plasty případně látky impregnované epoxidovou pryskyřicí, nebo jich využívají.

b. „supravodivé“ elektrické vybavení (rotační stroje a transformátory) speciálně určené nebo konfigurované pro instalaci v dopravním prostředku určeném pro vojenské pozemní, námořní, vzdušné nebo kosmické použití, a které je schopno provozu za pohybu;

Poznámka: bod SVMe 20b) se nevztahuje na hybridní homopolární stejnosměrné generátory, které mají jednopólové armatury z běžného kovu, jež rotují v magnetickém poli vytvářeném supravodivými cívkami, za předpokladu, že tyto cívky jsou jedinými supravodivými součástmi v generátoru.

SVMe 21

„Programové vybavení“:

a. „programové vybavení“ speciálně určené nebo upravené pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „využití“ zařízení, materiálů nebo „programového vybavení“ podle Společného vojenského seznamu EU.

b. specifické „programové vybavení“, jiné, než jaké je uvedeno v bodě SVMe 21a):

1. „programové vybavení“ speciálně určené pro vojenské použití a speciálně vytvořené pro modelování, simulaci nebo vyhodnocování vojenských zbraňových systémů;

2. „programové vybavení“ speciálně určené pro vojenské použití a speciálně určené pro modelování nebo simulaci operačních vojenských scénářů;

3. „programové vybavení“ speciálně určené pro stanovení účinků konvenčních, nukleárních, chemických a biologických zbraní;

4. „programové vybavení“ speciálně určené pro vojenské použití a speciálně určené pro aplikace Velení, komunikace, řízení a zpravodajství (C3I) nebo Velení, komunikace, řízení, počítače a zpravodajství (C4I).

c. „programové vybavení“, jiné, než jaké je uvedeno v bodě SVMe 21a) nebo b), speciálně určené nebo upravené tak, aby vybavení, jež není uvedeno na Společném vojenském seznamu EU mohlo plnit vojenské funkce, jaké plní vybavení podle Společného vojenského seznamu EU.

SVMe 22

„Technologie“:

a. „technologie“ výslovně neuvedená v bodě SVMe 22b), která je „potřebná“ pro „vývoj“, „výrobu“, nebo „využití“ položek uvedených na Společném vojenském seznamu EU.

b. „technologie“:

1. „technologie“ „potřebná“ pro konstrukci, montáž součástek, provoz, údržbu a opravu reprodukčních instalačních celků pro položky uvedené na Společném vojenském seznamu EU, a to i v tom případě, že součásti takových výrobních zařízení nejsou uvedeny;

2. „technologie“ „určená“ pro „vývoj“ a „výrobu“ ručních palných zbraní, a to i pokud je využívána k výrobě „replik“ starožitných ručních palných zbraní;

3. „technologie“ „potřebná“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „využití“ toxikologických prostředků, příslušných zařízení nebo součástek podle bodů SVMe 7a) až SVMe 7g);

4. „technologie“ „potřebná“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „využití“ „biopolymerů“ nebo specifických buněčných kultur podle bodu SVMe 7h);

5. „technologie“ „potřebná“ výhradně pro začlenění „biokatalyzátorů“ podle bodu SVMe 7i) 1. do vojenských nosných látek nebo vojenského materiálu;

Poznámka 1: „technologie“„potřebné“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „využití“ položek uvedených ve Společném vojenském seznamu Evropské unie zůstávají pod kontrolou i v případě, když se použijí pro jakoukoliv položku neuvedenou ve Společném vojenském seznamu Evropské unie.

Poznámka 2: bod SVMe 22 se nevztahuje na:

a. „technologii“, která je minimem nutným pro instalaci, provoz, údržbu (kontrolu) a opravu položek nepodléhajících kontrole nebo takových, jejichž vývoz byl povolen;

b. „technologii“, která je „ve veřejném užívání“, představuje „základní vědecký výzkum“ či minimum informací nezbytných pro přihlašování patentů;

c. „technologii“ pro magnetickou indukci sloužící k nepřetržitému pohonu civilních dopravních zařízení.

OBECNÉ POZNÁMKY:

Poznámka 1: Pojmy v „uvozovkách“ jsou vymezené pojmy. Viz „Vymezení pojmů používaných v tomto seznamu“ přiložené k tomuto seznamu.

Poznámka 2: V některých případech jsou chemické látky v seznamu uváděny podle názvu a čísla CAS. Seznam se vztahuje na chemické látky se shodným strukturním vzorcem (včetně hydrátů), bez ohledu na název nebo číslo CAS. Čísla CAS jsou uváděna jako pomůcka při zjišťování konkrétní chemické látky nebo směsi, a to bez ohledu na nomenklaturu. Čísla CAS nelze používat jako jediné identifikátory, neboť některé z forem chemických látek zapsaných v seznamu mají odlišná čísla CAS, a rovněž u směsí obsahujících některou z uvedených látek může být číslo CAS odlišné.

Poznámka 3: SVMe se rozumí seznam vojenského materiálu rozdělený nebo členěný do skupin 1-22.

Poznámka 4: Položky uvedené v SVMe 1 až SVMe 22 zahrnují též služby s nimi související.

Poznámka 5: Splněním povinností podle zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, nejsou dotčeny povinnosti stanovené podle jiných právních předpisů, např. povinnosti podle zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

VYMEZENÍ POJMŮ POUŽÍVANÝCH V TOMTO SEZNAMU

Následuje vymezení pojmů používaných v tomto seznamu seřazených podle abecedy:

Poznámka 1: Vymezené pojmy se používají v celém seznamu. Odkazy jsou čistě informativní a nemají žádný vliv na obecnou platnost vymezených pojmů v celém seznamu.

Poznámka 2: Slova a pojmy uvedené v tomto seznamu vymezených pojmů nabývají vymezeného významu pouze, jsou-li označeny „dvojitými uvozovkami“. Definice termínů uváděných v jednoduchých uvozovkách jsou uvedeny v technické poznámce vztahující se k příslušné položce. Jinak mají slova a pojmy svůj běžně používaný (slovníkový) význam.

SVMe7

„Přizpůsobené pro válečné použití“

jakákoli úprava nebo výběr (jako například změna čistoty, skladovatelnosti, toxicity, schopnosti šíření nebo odolnosti proti ultrafialovému záření) s cílem zvýšit účinnost v působení ztrát na lidech nebo zvířatech, poškozování techniky nebo škod na úrodě či životním prostředí.

SVMe 8

„Aditiva“

látky používané ve výbušných směsích za účelem zlepšení jejich schopností.

SVMe 8, 10, 14

„Letadlo“

letecký dopravní prostředek s pevnými křídly, měnitelnou geometrií křídel, točivými křídly (vrtulník), překlopným rotorem nebo překlopnými křídly.

SVMe 11

„Automatizované systémy velení a řízení“

Elektronické systémy, jejichž prostřednictvím dochází k vložení, zpracování a předávání informací nezbytných pro účinné velení uskupením, hlavním i taktickým formacím, jednotkám, plavidlům, nebo zbraním spadajícím pod příslušné velení. Pro uvedené účely se využívá počítačů a dalšího specializovaného technického vybavení určeného na podporu funkcí kontroly uspořádání vojenského velení a organizace. Hlavní funkce automatizovaného systému velení a řízení jsou: účinný automatizovaný sběr, shromažďování, uchovávání a zpracovávání informací; znázornění situace a okolností majících dopad na přípravu a výkon bojových operací; operační a taktické výpočty pro účely přidělení zdrojů mezi bojová uskupení nebo mezi složky operačního bojového rozkazu či rozkazu k bojovému nasazení, v závislosti na cíli či fázi operace; příprava údajů pro vyhodnocení situace a rozhodování v kterémkoli okamžiku během operace nebo bitvy; počítačové simulace operací.

SVMe 22

„Základní vědecký výzkum“

experimentální nebo teoretická práce vynakládaná především za účelem získání nových vědomostí o základních principech jevů nebo pozorovatelných skutečností, která není zaměřena v prvé řadě na specifický praktický záměr nebo cíl.

SVMe 7, 22

„Biokatalyzátory“

enzymy pro specifické chemické nebo biochemické reakce nebo jiné biologické sloučeniny, které se váží na bojové chemické látky a urychlují jejich odbourávání.

Technická poznámka

„Enzymy“ se rozumí „biokatalyzátory“ pro specifické chemické a biochemické reakce.

SVMe 7, 22

„Biopolymery“

tyto biologické makromolekuly:

a. enzymy pro specifické chemické a biochemické reakce;

b. protilátky, monoklonální, polyklonální nebo anti-idiotypické;

c. speciálně určené nebo speciálně zpracované receptory; Technické poznámky

1. „anti-idiotypickými protilátkami“ se rozumí protilátky, které se váží na specifická vazebná místa pro antigeny jiných protilátek.

2. „monoklonálními protilátkami“ se rozumí proteiny, které se váží na jedno vazebné místo pro antigeny a pocházejí z jednoho klonu buněk.

3. „polyklonálními protilátkami“ se rozumí směs proteinů, které se váží na specifický antigen a pocházejí z více než jednoho klonu buněk.

4. „receptory“ se rozumí biologické makromolekulární struktury schopné vázat ligandy, jejichž vázání ovlivňuje fyziologické funkce.

SVMe 4, 10

„Civilní letadlo“

„letadlo“, které je pod svým vlastním označením uvedeno na seznamech osvědčení letové způsobilosti, které zveřejňují úřady pro civilní letectví, jako „letadlo“ určené pro provoz na obchodních civilních vnitrostátních nebo zahraničních linkách nebo jako „letadlo“ určené pro zákonem povolené civilní soukromé nebo obchodní účely.

SVMe 2

„Úchyty“

pevné nebo přídavné úchyty pro taktické zbraňové doplňky.

SVMe 21, 22

„Vývoj“

operace spojené se všemi předvýrobními etapami sériové výroby, jako je návrh, vývojová konstrukce, analýzy návrhů, konstrukční koncepce, montáž a zkoušky prototypů, schémata poloprovozní výroby, návrhové údaje, proces přeměny návrhových údajů ve výrobek, konfigurační návrh, integrační návrh, vnější úprava. „Elektronkové zesilovače obrazu první generace“ elektrostaticky zaostřené elektronky, používající na vstupu i výstupu optická vlákna nebo skleněné čelní desky, vícenásobné alkalické fotokatody (S-20 nebo S-25), ale nikoliv zesilovače z mikrokanálových desek.

SVMe 17

„Koncové efektory“

Upínače, „aktivní nástrojové jednotky“ a jakékoli jiné nástroje, které jsou připevněny k upínací desce na konci ramene manipulátoru „robota“.

Technická poznámka

„Aktivními nástrojovými jednotkami“ se rozumějí zařízení pro aplikaci hnací síly, energie procesu na obrobek nebo snímání obrobku.

SVMe 8

„Energetické materiály“

látky nebo směsi, které prostřednictvím chemické reakce uvolňují energii potřebnou pro jejich zamýšlené použití. „Výbušniny“, „pyrotechnická slož“ a „pohonné látky“ jsou podtřídy energetických materiálů.

SVMe 8, 18

„Výbušniny“

látky v pevném, kapalném nebo plynném stavu potřebné k detonaci jakožto primární, nosná, nebo hlavní nálož v hlavicích, při demolici i pro jiná použití.

SVMe 7

„Vektory exprese“

nosiče (např. plasmid nebo virus) používaný ke vnesení genetického materiálu do hostitelských buněk.

SVMe 13

„Vláknité materiály“

zahrnují:

a. souvislá elementární vlákna;

b. souvislé příze a přásty;

c. pásky, tkaniny, plsti a šňůry;

d. sekaná vlákna, stříž a souvislá vláknitá rouna;

e. monokrystalické nebo polykrystalické whiskery libovolné délky;

f. vlákninu z aromatického polyamidu.

SVMe 15

„Elektronkové zesilovače jasu obrazu první generace“

elektrostaticky zaostřené elektronky, používající na vstupu i výstupu optická vlákna nebo skleněné čelní desky, vícenásobné alkalické fotokatody (S-20 nebo S-25), ale nikoliv zesilovače z mikrokanálových desek.

SVMe 17

„Palivový článek“

elektrochemické zařízení, které přeměňuje chemickou energii přímo ve stejnoměrný elektrický proud tím, že spotřebovává palivo z vnějšího zdroje.

SVMe 22

„Ve veřejném užívání“

„technologie“ nebo „programové vybavení“, které jsou zpřístupněny bez omezení k dalšímu šíření.

Poznámka: Autorská práva nebrání tomu, aby „technologie“ a „programové vybavení“ byly „ve veřejném užívání“.

SVMe 9, 19

„Laser“

montážní celek ze součástí, které vytvářejí prostorově i časově koherentní světlo, které je zesilováno vynucenou emisí záření.

SVMe 10

„Vzdušné dopravní prostředky lehčí než vzduch“

balony a vzducholodě, jež jsou nadnášeny horkým vzduchem nebo plyny lehčími než vzduch, jako je helium nebo vodík.

SVMe 17

„Jaderný reaktor“

zahrnuje položky, které jsou umístěny uvnitř reaktorové nádoby nebo s ní přímo spojeny, zařízení pro řízení výkonu aktivní zóny a díly, které za běžných okolností obsahují chladicí médium primárního okruhu reaktoru, přicházejí s ním do přímého kontaktu nebo řídí jeho oběh.

SVMe 1

„Podpěra“

Zbraňový podstavec nebo lafeta.

SVMe 8

„Prekurzory“

speciální chemické látky používané při výrobě výbušnin.

SVMe 18, 21, 22

„Výroba“

znamená všechny stupně výroby, jako jsou: příprava výroby, výroba, dílčí a konečná montáž, kontrola, zkoušení a zajišťování jakosti.

SVMe 8

„Hnací hmoty“

látky nebo směsi, jejichž chemickou reakcí kontrolovatelně vznikají velké objemy horkých plynů využitelných k provádění mechanické práce.

SVMe 4, 8

„Pyrotechnická slož“

mechanické směsi pevných nebo tekutých paliv a oxidačních látek, které při vznícení projdou energetickou chemickou reakcí kontrolované rychlosti, která má způsobit specifické časové prodlevy nebo množství tepla, hluku, kouře, viditelného světla nebo infračerveného záření. Pyroforické látky tvoří podtřídu pyrotechniky, jež neobsahuje žádná oxidační činidla, ale u níž dojde k samovznícení při kontaktu se vzduchem.

SVMe 22

„Potřebný“

v případě „technologie“ se týká pouze té části „technologie“, která bezprostředně způsobuje dosažení nebo překročení kontrolovaných výkonových úrovní, vlastností nebo funkcí. Tyto „potřebné“ „technologie“ mohou být pro různé druhy zboží společné.

SVMe 7

„Látky určené pro zvládání nepokojů“

látky, které za předpokládaných podmínek použití pro zvládání nepokojů u lidí rychle vyvolávají smyslové dráždění nebo ochromující tělesné účinky, které mizí krátce po ukončení expozice. (Slzné plyny jsou podskupinou „látek určených pro zvládání nepokojů“.).

SVMe 1, 2

„Replika“

Věrná kopie předlohy, tedy mající s ní všechny nebo podstatné vlastnosti shodné, přitom se nerozlišuje, zda se jedná o kopii licencovanou, či falzifikát.

SVMe 17

„Robot“

manipulační mechanismus se spojitou nebo krokovou dráhou pohybu, může používat snímače a má všechny tyto charakteristiky:

a) je polyfunkční;

b) je schopen nastavovat polohu nebo orientovat materiál, díly, nástroje nebo speciální zařízení prostřednictvím proměnných pohybů v trojrozměrném prostoru;

c) má tři nebo více servopohonů v uzavřené nebo otevřené smyčce, které mohou mít krokové motory; a

d) je vybaven „uživatelskou programovatelností“ prostřednictvím metody nauč / přehraj nebo prostřednictvím elektronického počítače, kterým může být programovatelná logická řídicí jednotka, tj. bez mechanického zásahu.

Poznámka: výše uvedená definice nezahrnuje tato zařízení:

1. manipulační mechanismy, které lze ovládat pouze ručně nebo teleoperátorem.

2. manipulační mechanismy s pevnou posloupností, které se automaticky pohybují a pracují s mechanicky pevně naprogramovanými pohyby. Program je mechanicky vymezen pevnými zarážkami, např. kolíky nebo vačkami. Sled pohybů a volba dráhy nebo úhlů nejsou proměnné nebo měnitelné mechanickými, elektronickými nebo elektrickými prostředky.

3. mechanicky ovládané manipulační mechanismy s proměnlivou posloupností, jakými jsou automatizovaná pohyblivá zařízení operující podle mechanicky pevně naprogramovaných pohybů. Program je mechanicky vymezen pevnými, ale nastavitelnými zarážkami, např. kolíky nebo vačkami. Sled pohybů a volbu dráhy nebo úhlů lze měnit v mezích pevně naprogramované předlohy. Změny nebo modifikace naprogramované předlohy (např. přestavení kolíků nebo výměna vaček) pro jednu nebo více os pohybu lze docílit pouze mechanickými operacemi.

4. manipulační mechanismy s proměnlivou posloupností bez servořízení, jakými jsou automatizovaná pohyblivá zařízení operující podle mechanicky pevně naprogramovaných pohybů. Program je proměnný, ale sled operací postupuje pouze podle binárních signálů z mechanicky pevně stanovených elektrických binárních přístrojů nebo seřiditelných zarážek.

5. stohovací jeřáby označované též jako souřadnicové manipulační systémy, které jsou vyráběny jako nedílná součást vertikálních sestav skladovacích zásobníků a konstruovány tak, aby měly při ukládání nebo vykládání přístup k obsahu těchto zásobníků.

SVMe 21

„Programové vybavení“

soubor jednoho nebo více „programů“ nebo „mikroprogramů“, který je zachycen na libovolném hmotném nosiči informací.

SVMe 11

„Kosmické lodě“

aktivní a pasivní družice a kosmické sondy.

SVMe 19

„Vhodné pro kosmické aplikace“

Určené, vyrobené nebo kvalifikované prostřednictvím úspěšného testování pro operace ve výškách nad 100 km nad zemským povrchem.

Poznámka: Určení, že konkrétní položka je „vhodná pro kosmické aplikace“ na základě testování neznamená, že ostatní položky ve stejné výrobní dávce nebo modelové řadě jsou „vhodné pro kosmické aplikace“, nejsou-li jednotlivě testovány.

SVMe 20

„Supravodivý“

odkazuje na materiál (tj. kov, slitiny nebo sloučeniny), který může ztratit veškerý elektrický odpor (tj. může dosáhnout nekonečné elektrické vodivosti a přenášet velmi vysoké elektrické proudy bez Jouleova ohřevu).

„Kritickou teplotou“ (někdy označovanou jako přechodová teplota) se v případě konkrétního „supravodivého“ materiálu rozumí teplota, při níž dotyčný materiál začíná vykazovat nulový odpor vůči stejnosměrnému elektrickému proudu.

Technická poznámka

„Supravodivý“ stav je u každého materiálu charakterizován „kritickou teplotou“, kritickým magnetickým polem, které je funkcí teploty, a kritickou proudovou hustotou, která je funkcí jak magnetického pole, tak i teploty.

SVMe 22

„Technologie“

Specifické informace nezbytné pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „využití“ zboží. Tyto informace mají formu,technických údajů' nebo, technické pomoci'.

Technické poznámky

1. ‚Technické údaje‘ mohou mít formu modrotisků, plánů, diagramů, modelů, formulářů, tabulek, technických výkresů a specifikací, příruček a pokynů psaných nebo zaznamenaných na jiných médiích nebo zařízeních, jako jsou disky, pásky, permanentní paměti (ROM).

2. ‚Technická pomoc‘ může mít formu pokynů, školení, výcviku, pracovních znalostí a poradenských služeb. ‚Technická pomoc‘ může zahrnovat i přenos ‚technických údajů‘.

SVMe 10

„Bezpilotní vzdušný prostředek“ („UAV“)

Jakékoli „letadlo“ schopné vzletu a udržovaného kontrolovaného letu a navigace bez přítomnosti člověka na palubě.

SVMe 21, 22

„Využití“

Provoz, instalace (včetně instalace na místě), údržba (kontrola), běžné a celkové opravy a obnova.“.

4. Příloha č. 7 zní:

„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 210/2012 Sb.

ROZSAH INFORMACE O VYUŽÍVÁNÍ LICENCE

A. Podle § 17 zákona č. 38/1994 Sb. pro dovoz a vývoz provedený na základě licence udělené dle § 14 zákona č. 38/1994 Sb. a pro transfer provedený na základě individuální licence udělené dle § 22d zákona č. 38/1994 Sb. v rámci EU

1. údaje o každé dodávce, uskutečněné ve sledovaném období

a) datum využití licence

b) název zboží

c) využité množství; množstevní údaje jsou předmětem informace, pokud je licence obsahuje

d) u skutečně dovezeného nebo vyvezeného významného vojenského materiálu dle bodů 2, 3, 4, a u odpalovacích zařízení dle bodu 1 přílohy č. 2 evidenční nebo výrobní čísla

e) využitá hodnota

f) případná poznámka k dodávce

g) pořadové číslo odpovídajícího popisu zboží v licenci, pokud jej licence obsahuje

2. souhrnné údaje

a) číslo licence

b) kalendářní rok a pololetí, v němž je informace podána

c) zbývající množství k využití; množstevní údaje jsou předmětem informace, pokud je licence obsahuje a pokud ve sledovaném období byla licence využívaná

d) zbývající hodnota k využití; údaj je předmětem informace, pokud ve sledovaném období byla licence využívaná

e) kurzovní rozdíl; údaj je předmětem informace, pokud ve sledovaném období byla licence využívaná

f) datum zpracování informace

B. Podle § 22b odst. 10 zákona č. 38/1994 Sb. pro transfer provedený na základě obecné licence udělené dle § 22b odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 38/1994 Sb. a souhrnné licence udělené dle § 22c zákona č. 38/1994 Sb.

1. údaje o každé dodávce, uskutečněné ve sledovaném období

a) datum transferu

b) obchodní firmu nebo název a sídlo, nebo jméno, popřípadě jména, příjmení a místo podnikání zahraničního smluvního partnera

c) název zboží

d) číslo, položku nebo podpoložku kombinované nomenklatury celního sazebníku

e) využité množství; množstevní údaje jsou předmětem informace, pokud lze množství specifikovat

f) u skutečně transferovaného významného vojenského materiálu dle bodů 2, 3, 4, a u odpalovacích zařízení dle bodu 1 přílohy č. 2 evidenční nebo výrobní čísla

g) využitá hodnota

h) obchodní firmu nebo název a sídlo, nebo jméno, popřípadě jména, příjmení a místo podnikání konečného uživatele

i) název státu, do kterého bylo zboží transferováno

j) případná poznámka k transferu

2. souhrnné údaje

a) registrační značku obecné licence

b) kalendářní rok a pololetí, v němž je informace podána

c) součet využité hodnoty; údaj je předmětem informace, pokud ve sledovaném období byla licence využívaná

d) datum zpracování informace

C. Podle § 22b odst. 10 zákona č. 38/1994 Sb. pro transfer na základě obecné licence udělené dle § 22b odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 38/1994 Sb.

1. údaje o každé dodávce, uskutečněné ve sledovaném období

a) datum transferu

b) název zboží

c) využité množství; množstevní údaje jsou předmětem informace, pokud lze množství specifikovat

d) u skutečně transferovaného významného vojenského materiálu dle bodů 2, 3, 4, a u odpalovacích zařízení dle bodu 1 přílohy č. 2 evidenční nebo výrobní čísla

e) využitá hodnota

f) název státu, do kterého bylo zboží transferováno

g) případná poznámka k transferu

2. souhrnné údaje

a) registrační značku obecné licence

b) kalendářní rok a pololetí, v němž je informace podána

c) součet využité hodnoty; údaj je předmětem informace, pokud ve sledovaném období byla licence využívaná

d) datum zpracování informace“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 17. května 2014.


Ministr:

Ing. Mládek, CSc., v. r.

Přesunout nahoru