Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 76/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech

Částka 29/2014
Platnost od 25.04.2014
Účinnost od 19.05.2014
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

76

VYHLÁŠKA

ze dne 9. dubna 2014,

kterou se mění vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 26 písm. a) a b) zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 424/2010 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, se mění takto:

1. Přílohy č. 1 a 2 znějí:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 400/2011 Sb.

Vzor občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem

Vzor občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem

V případě, že občan učinil prohlášení o vstupu do partnerství nebo jeho partnerství zaniklo smrtí jednoho z partnerů, prohlášením jednoho z partnerů za mrtvého nebo zrušením rozhodnutím soudu, je vzor zadní strany občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem následující:

Vzor zadní strany občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 400/2011 Sb.

Vzor občanského průkazu se strojově čitelnými údaji

Vzor občanského průkazu se strojově čitelnými údaji

V případě, že občan učinil prohlášení o vstupu do partnerství nebo jeho partnerství zaniklo smrtí jednoho z partnerů, prohlášením jednoho z partnerů za mrtvého nebo zrušením rozhodnutím soudu, je vzor zadní strany občanského průkazu se strojově čitelnými údaji následující:

Vzor zadní strany občanského průkazu se strojově čitelnými údaji

“.

2. Příloha č. 4 zní:

„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 400/2011 Sb.

Vzor tiskopisu potvrzení o občanském průkazu

Vzor tiskopisu potvrzení o občanském průkazu

“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Tiskopisy potvrzení o občanském průkazu vydané podle vyhlášky č. 400/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, mohou být používány nejdéle do 31. prosince 2018.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 19. května 2014.


Ministr:

Chovanec v. r.

Přesunout nahoru