Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 74/2014 Sb.Vyhláška o stanovení druhů příjmu a majetku pro účely automatické výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní

Částka 28/2014
Platnost od 24.04.2014
Účinnost od 01.05.2014
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

74

VYHLÁŠKA

ze dne 10. dubna 2014

o stanovení druhů příjmu a majetku pro účely automatické výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní

Ministerstvo financí stanoví podle § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů:


§ 1

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a stanoví pro účely automatické výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní informace týkající se osob, které jsou podle právních předpisů jiného členského státu podrobeny v tomto státě zdanění, o

a) druhu jejich příjmu, kterým je

1. příjem ze závislé činnosti,

2. příjem z nájmu nebo pachtu nemovité věci nebo bytu,

3. příjem z pozbytí nemovité věci,

4. příjem z životního pojištění a

5. příjem z důchodového pojištění a další důchod nebo penze vznikající ze zákona nebo na základě smlouvy a

b) druhu jejich majetku, kterým je nemovitá věc ve vlastnictví osoby, o níž se poskytují informace.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2014.


Ministr:

Ing. Babiš v. r.

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Rady 2011/16/EU ze dne 15. února 2011 o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS.

Přesunout nahoru