Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 65/2014 Sb.Vyhláška o vzoru služebního průkazu zaměstnance České obchodní inspekce

Částka 24/2014
Platnost od 07.04.2014
Účinnost od 01.05.2014
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

65

VYHLÁŠKA

ze dne 26. března 2014

o vzoru služebního průkazu zaměstnance České obchodní inspekce

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 4 zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 240/1992 Sb., zákona č. 22/1997 Sb., zákona č. 145/2000 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb.:


§ 1

Vzor služebního průkazu zaměstnance České obchodní inspekce pověřeného plněním jejích kontrolních úkolů je uveden v příloze k této vyhlášce.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jejím vyhlášení.


Ministr:

Ing. Mládek, CSc., v. r.


Příloha k vyhlášce č. 65/2014 Sb.

Vzor služebního průkazu zaměstnance České obchodní inspekce

1. Popis

a) Na lícové straně služebního průkazu je na prvním řádku uveden název kontrolního orgánu - Česká obchodní inspekce. Na druhém řádku je uvedeno označení služební průkaz. Na třetím řádku je uvedeno osobní číslo zaměstnance, na čtvrtém řádku je jméno a na pátém řádku příjmení. Na šestém řádku je uvedena funkce zaměstnance. Na sedmém řádku je uveden příslušný inspektorát. Ve spodní části jsou uvedena slova „Služební průkaz opravňuje jeho držitele k výkonu kontrolní činnosti podle zákonů upravujících činnost České obchodní inspekce“.

b) Na rubové straně služebního průkazu je na prvním řádku uveden název kontrolního orgánu - Česká obchodní inspekce. Dále následuje text „Služební průkaz České obchodní inspekce je veřejnou listinou. Padělání nebo pozměňování veřejné listiny je trestné. Nálezce služebního průkazu je povinen jej odevzdat na nejbližší úřadovně Policie ČR nebo na kterýkoliv z inspektorátů České obchodní inspekce. Zneužití služebního průkazu České obchodní inspekce je trestné.“. Ve spodní části je uvedeno datum vydání průkazu, otisk razítka a podpis zaměstnavatele.

c) Průkaz inspektora má rozměry 99 × 69 mm a je uložen v plastovém obalu. Na rubové straně ve spodní části je umístěn hologram s nápisem ČOI. Fotografie zaměstnance je barevná o rozměrech 3,5 × 4,5 cm a je umístěna na lícové straně. Požadavky na technické provedení fotografie odpovídají technickým požadavkům kladeným na fotografie pro vydání občanského průkazu.

2. Vyobrazení lícové strany služebního průkazu

Vyobrazení lícové strany služebního průkazu

3. Vyobrazení rubové strany služebního průkazu

Vyobrazení rubové strany služebního průkazu

Přesunout nahoru