Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 55/2014 Sb.Vyhláška o stanovení ochranného pásma I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem BJ23 - Eliščin pramen v katastrálním území Poděbrady

Částka 22/2014
Platnost od 07.04.2014
Účinnost od 01.05.2014
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

55

VYHLÁŠKA

ze dne 26. března 2014

o stanovení ochranného pásma I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem BJ23 – Eliščin pramen v katastrálním území Poděbrady

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 46 odst. 3 písm. b) zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon):


§ 1

Stanovení ochranného pásma

(K § 21 a 22 lázeňského zákona)

(1) K ochraně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem BJ23 - Eliščin pramen (dále jen „zdroj“), nacházejícího se na pozemkové parcele č. 1888/5 katastrálního území Poděbrady, se stanoví ochranné pásmo I. stupně, které je současně pásmem fyzické ochrany zdroje.

(2) Ochranné pásmo I. stupně tvoří bezprostřední okolí výstupu zdroje a je vymezeno pozemkovou parcelou č. 1888/5 katastrálního území Poděbrady.

(3) Vymezení ochranného pásma I. stupně je graficky vyznačeno v kopii katastrální mapy v měřítku 1 : 1000, která je přílohou č. 1 k této vyhlášce, a v kopii Základní mapy České republiky v měřítku 1 : 10000, která je přílohou č. 2 k této vyhlášce. Vymezení ochranného pásma I. stupně v kopii katastrální mapy v měřítku 1 : 1000 a v Základní mapě České republiky v měřítku 1 : 10000 a 1 : 50000 jsou k nahlédnutí na Ministerstvu zdravotnictví, na Krajském úřadu Středočeského kraje a na Městském úřadu Poděbrady.


§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2014.


Ministr:

MUDr. Němeček, MBA, v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 55/2014 Sb.

PODĚBRADY
Ochranné pásmo I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem BJ23 - Eliščin pramen

PODĚBRADY Ochranné pásmo I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem BJ23 - Eliščin pramen

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 55/2014 Sb.

PODĚBRADY
Ochranné pásmo I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem BJ23 - Eliščin pramen

PODĚBRADY Ochranné pásmo I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem BJ23 - Eliščin pramen

Přesunout nahoru