Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 54/2014 Sb.Vyhláška o vzorech formulářů a průkazu inspektora a limitních množstvích látek podle zákona o prekursorech drog

Částka 22/2014
Platnost od 07.04.2014
Účinnost od 15.04.2014
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

54

VYHLÁŠKA

ze dne 26. března 2014

o vzorech formulářů a průkazu inspektora a limitních množstvích látek podle zákona o prekursorech drog

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 53 odst. 2 zákona č. 272/2013 Sb., o prekursorech drog, (dále jen „zákon“):


§ 1

Úvodní ustanovení

Tato vyhláška stanoví

a) vzory formulářů,

b) vzor průkazu inspektora a

c) limitní množství vybraných uvedených látek kategorie 1 a 2.

§ 2

Vzory formulářů

Vzor formuláře

a) žádosti o vydání nové licence k činnosti s uvedenou látkou kategorie 1 podle § 2 odst. 1 zákona, žádosti o prodloužení licence k činnosti s uvedenou látkou kategorie 1 podle § 3 odst. 1 zákona a žádosti o vydání nové licence k činnosti s uvedenou látkou kategorie 1 z důvodu změny v údajích uvedených v licenci podle § 3 odst. 1 zákona je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce,

b) žádosti o vydání nové zvláštní licence k činnosti s uvedenou látkou kategorie 1 podle § 2 odst. 1 zákona, žádosti o prodloužení zvláštní licence k činnosti s uvedenou látkou kategorie 1 podle § 3 odst. 1 zákona a žádosti o vydání nové zvláštní licence k činnosti s uvedenou látkou kategorie 1 z důvodu změny v údajích uvedených ve zvláštní licenci podle § 3 odst. 1 zákona je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce,

c) žádosti o změnu licence nebo zvláštní licence k činnosti s uvedenou látkou kategorie 1 podle § 3 odst. 2 zákona je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce,

d) žádosti o registraci k činnosti s uvedenou látkou kategorie 2 nebo 3 podle § 5 odst. 1 zákona a žádosti o zvláštní registraci k činnosti s uvedenou látkou kategorie 2 podle § 5 odst. 2 zákona je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce,

e) oznámení změny v registračních údajích podle § 6 zákona je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce,

f) oznámení o činnosti s uvedenou látkou kategorie 2 nebo 3 nebo s výchozí nebo pomocnou látkou podle § 7 odst. 1 zákona je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce,

g) žádosti o vydání vývozního povolení k vývozu uvedené látky kategorie 1 podle § 16 odst. 1 zákona je uveden v části I přílohy č. 7 k této vyhlášce; vzor formuláře žádosti o vydání vývozního povolení k vývozu uvedené látky kategorie 2 nebo 3 podle § 16 odst. 1 zákona a žádosti o udělení vývozního povolení k vývozu uvedené látky kategorie 3 zjednodušeným postupem podle § 16 odst. 1 zákona je uveden v části II přílohy č. 7 k této vyhlášce,

h) žádosti o vydání dovozního povolení k dovozu uvedené látky kategorie 1 podle § 16 odst. 1 zákona je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce,

i) hlášení o vývozu a dovozu uvedených látek kategorie 1, 2 a 3 podle § 19 odst. 2 zákona je uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce,

j) sdělení odhadu dovozu nebo výroby uvedených látek kategorie 1 podle § 20 odst. 4 a § 29 odst. 3 zákona je uveden v příloze č. 10 k této vyhlášce,

k) protokolu o zneškodnění uvedené látky kategorie 1 podle § 26 odst. 3 zákona je uveden v příloze č. 11 k této vyhlášce,

l) hlášení o nadlimitních množstvích vybraných uvedených látek kategorie 1 nebo 2 podle § 27 odst. 3 zákona je uveden v příloze č. 12 k této vyhlášce,

m) poskytnutí souhrnných údajů o činnosti s uvedenými látkami kategorie 1 podle § 28 zákona je uveden v příloze č. 13 k této vyhlášce,

n) poskytnutí souhrnných údajů o činnosti s uvedenými látkami kategorie 2 nebo 3 podle § 28 zákona je uveden v příloze č. 14 k této vyhlášce,

o) žádosti o registraci k dodávání výchozí nebo pomocné látky na trh České republiky nebo jiných členských států Evropské unie podle § 36 odst. 2 zákona je uveden v příloze č. 15 k této vyhlášce,

p) hlášení o množství dodaných výchozích a pomocných látek podle § 37 odst. 1 písm. a) zákona je uveden v příloze č. 16 k této vyhlášce a

q) prohlášení odběratele výchozí nebo pomocné látky podle § 37 odst. 2 zákona je uveden v příloze č. 17 k této vyhlášce.

§ 3

Vzor průkazu inspektora

Vzor průkazu inspektora podle § 39 odst. 2 zákona je uveden v příloze č. 18 k této vyhlášce.

§ 4

Limitní množství vybraných uvedených látek kategorie 1 a 2

Limitní množství vybraných uvedených látek kategorie 1 a 2 podle § 27 odst. 1 zákona jsou uvedena v příloze č. 19 k této vyhlášce.


§ 5

Závěrečné ustanovení

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění.

§ 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. dubna 2014.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 326/2015 Sb. Čl. II

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění.


Ministr:

MUDr. Němeček, MBA, v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 54/2014 Sb.

ŽÁDOST O VYDÁNÍ LICENCE k činnosti s uvedenou látkou kategorie 1

Žádost o vydání licence k činnosti s uvedenou látkou kategorie 1

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 54/2014 Sb.

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZVLÁŠTNÍ UČENCE k činnosti s uvedenou látkou kategorie 1

Žádost o vydání zvláštní licence k činnosti s uvedenou látkou kategorie 1

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 54/2014 Sb.

ŽÁDOST O ZMĚNU LICENCE nebo ZVLÁŠTNÍ LICENCE k činnosti s uvedenou látkou kategorie 1

Žádost o změnu licence nebo zvláštní licence k činnosti s uvedenou látkou kategorie 1

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 54/2014 Sb.

ŽÁDOST O REGISTRACI nebo ŽÁDOST O ZVLÁŠTNÍ REGISTRACI k činnosti s uvedenou látkou kategorie 2 nebo 3

Žádost o registraci nebo žádost o zvláštní registraci k činnosti s uvedenou látkou kategorie 2 nebo 3

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 54/2014 Sb.

OZNÁMENÍ ZMĚNY V REGISTRAČNÍCH ÚDAJÍCH

Oznámení změny v registračních údajích

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 54/2014 Sb.

OZNÁMENÍ O ČINNOSTI s uvedenou látkou kategorie 2 nebo 3 nebo s výchozí nebo pomocnou látkou

Oznámení o činnosti s uvedenou látkou kategorie 2 nebo 3 nebo s výchozí nebo pomocnou látkou

Příloha č. 7 část I k vyhlášce č. 54/2014 Sb.

ŽÁDOST O VÝVOZNÍ POVOLENÍ k vývozu uvedené látky kategorie 1

Žádost o vývozní povolení k vývozu uvedené látky kategorie 1

Příloha č. 7 část II k vyhlášce č. 54/2014 Sb.

ŽÁDOST O VÝVOZNÍ POVOLENÍ k vývozu uvedené látky kategorie 2 nebo 3

Žádost o vývozní povolení k vývozu uvedené látky kategorie 2 nebo 3

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 54/2014 Sb.

ŽÁDOST O DOVOZNÍ POVOLENÍ k dovozu uvedené látky kategorie 1

Žádost o dovozní povolení k dovozu uvedené látky kategorie 1

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 54/2014 Sb.

HLÁŠENÍ O VÝVOZU A DOVOZU uvedených látek kategorie 1, 2 a 3

Hlášení o vývozu a dovozu uvedených látek kategorie 1, 2 a 3

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 54/2014 Sb.

ODHAD DOVOZU NEBO VÝROBY uvedených látek kategorie 1

Odhad dovozu nebo výroby uvedených látek kategorie 1

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 54/2014 Sb.

PROTOKOL O ZNEŠKODNĚNÍ uvedené látky kategorie 1 nebo odpadu ji obsahujícího

PROTOKOL O ZNEŠKODNĚNÍ uvedené látky kategorie 1 nebo odpadu ji obsahujícího

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 54/2014 Sb.

HLÁŠENÍ O NADLIMITNÍCH MNOŽSTVÍCH vybraných uvedených látek kategorie 1 nebo 2

Hlášení o nadlimitních množstvích vybraných uvedených látek kategorie 1 nebo 2

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 54/2014 Sb.

POSKYTNUTÍ SOUHRNNÝCH ÚDAJŮ O ČINNOSTI s uvedenými látkami kategorie 1

Poskytnutí souhrnných údajů o činnosti s uvedenými látkami kategorie 1

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 54/2014 Sb.

Poskytnutí souhrnných údajů o činnosti s uvedenou látkou kategorie 2
podle čl. 8 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog a podle čl. 17 nařízení Komise (ES) č. 1277/2005, kterým se stanoví pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog a k nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi

Poskytnutí souhrnných údajů o činnosti s uvedenou látkou kategorie 2 podle čl. 8 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog a podle čl. 17 nařízení Komise (ES) č. 1277/2005, kterým se stanoví pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog a k nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi

Poskytnutí souhrnných údajů o dovozu, a vývozu a zprostředkování uvedených látek kategorie 2 nebo 3
podle čl. 9 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi a podle čl. 18 nařízení Komise (ES) č. 1277/2005, kterým se stanoví pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog a k nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi

Poskytnutí souhrnných údajů o dovozu, a vývozu a zprostředkování uvedených látek kategorie 2 nebo 3 podle čl. 9 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi a podle čl. 18 nařízení Komise (ES) č. 1277/2005, kterým se stanoví pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog a k nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 54/2014 Sb.

ŽÁDOST O REGISTRACI k dodávání výchozích nebo pomocných látek na trh

Žádost o registraci k dodávání výchozích nebo pomocných látek na trh

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 54/2014 Sb.

HLÁŠENÍ O MNOŽSTVÍ DODANÝCH VÝCHOZÍCH A POMOCNÝCH LÁTEK

Hlášení o množství dodaných výchozích a pomocných látek

Příloha č. 17 k vyhlášce č. 54/2014 Sb.

PROHLÁŠENÍ ODBĚRATELE výchozí nebo pomocné látky

Prohlášení odběratele výchozí nebo pomocné látky

Příloha č. 18 k vyhlášce č. 54/2014 Sb.

Průkaz inspektora je opatřen fotografií jeho držitele, razítkem Ministerstva zdravotnictví a vlastnoručním podpisem ministra zdravotnictví. Je vyhotoven z papíru s ochrannými prvky, má rozměry 99 x 68 mm a je uložen v plastovém obalu s reliéfním razítkem Ministerstva zdravotnictví.

Vzor lícové strany:

Vzor lícové strany

Vzor rubové strany:

Vzor rubové strany

Příloha č. 19 k vyhlášce č. 54/2014 Sb.

Limitní množství vybraných uvedených látek kategorie 1 a 2

Seznam vybraných uvedených látek kategorie 1 a 2Limitní množství
Acetanhydrid100 kg za kalendářní rok
Přesunout nahoru