Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 53/2014 Sb.Vyhláška o tiskopisech formulářů podle zákona o návykových látkách

Částka 22/2014
Platnost od 07.04.2014
Účinnost od 15.04.2014
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

53

VYHLÁŠKA

ze dne 26. března 2014

o tiskopisech formulářů podle zákona o návykových látkách

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 44b zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 74/2006 Sb., zákona č. 141/2009 Sb. a zákona č. 273/2013 Sb., (dále jen „zákon“):


§ 1

Tiskopisy formulářů

(1) Tato vyhláška stanoví tiskopis formuláře

a) žádosti o vydání povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky podle § 8 odst. 6 zákona v příloze č. 1 k této vyhlášce,

b) žádosti o změnu povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky podle § 9 odst. 10 zákona v příloze č. 2 k této vyhlášce,

c) žádosti o zrušení povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky podle § 8 odst. 11 zákona v příloze č. 3 k této vyhlášce,

d) žádosti o zařazení do seznamu osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky je obsahujícími podle § 5 odst. 7 zákona, v příloze č. 4 k této vyhlášce,

e) žádosti o změnu údajů uvedených v žádosti o zařazení do seznamu osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky je obsahujícími podle § 5 odst. 7 zákona, v příloze č. 5 k této vyhlášce,

f) žádosti o vydání povolení k dovozu návykových látek a přípravků podle § 22 odst. 2 zákona v příloze č. 6 k této vyhlášce,

g) odhadu dovozu návykových látek a přípravků podle § 26 odst. 1 písm. b) zákona v příloze č. 7 k této vyhlášce,

h) žádosti o vydání povolení k vývozu návykových látek a přípravků podle § 22 odst. 2 zákona v příloze č. 8 k této vyhlášce,

i) žádosti o vydání povolení k vývozu makoviny podle § 25 odst. 1 zákona v příloze č. 9 k této vyhlášce,

j) odhadu výroby návykových látek a přípravků podle § 26 odst. 1 písm. b) zákona v příloze č. 10 k této vyhlášce,

k) měsíčního hlášení o uskutečněném dovozu návykových látek a přípravků podle § 26 odst. 1 písm. c) zákona v příloze č. 11 k této vyhlášce,

l) měsíčního hlášení o uskutečněném vývozu návykových látek a přípravků podle § 26 odst. 1 písm. c) zákona v příloze č. 12 k této vyhlášce,

m) čtvrtletního hlášení o uskutečněném dovozu makoviny podle § 30 zákona v příloze č. 13 k této vyhlášce,

n) čtvrtletního hlášení o uskutečněném vývozu makoviny podle § 30 zákona v příloze č. 14 k této vyhlášce,

o) souhrnu ročního hlášení o výrobě a spotřebě návykových látek a přípravků, o zneškodnění, o obchodech s nimi a o stavu a pohybu jejich zásob podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona v příloze č. 15 k této vyhlášce,

p) přílohy souhrnu č. I ročního hlášení o výrobě a spotřebě návykových látek a přípravků, o zneškodnění, o obchodech s nimi a o stavu a pohybu jejich zásob - příjem od dodavatelů v tuzemsku v příloze č. 16 k této vyhlášce,

q) přílohy souhrnu č. II ročního hlášení o výrobě a spotřebě návykových látek a přípravků, o zneškodnění, o obchodech s nimi a o stavu a pohybu jejich zásob - výdej odběratelům v tuzemsku v příloze č. 17 k této vyhlášce,

r) přílohy souhrnu č. III ročního hlášení o výrobě a spotřebě návykových látek a přípravků, o zneškodnění, o obchodech s nimi a o stavu a pohybu jejich zásob - detail výroby v příloze č. 18 k této vyhlášce,

s) přílohy souhrnu č. IV ročního hlášení o výrobě a spotřebě návykových látek a přípravků, o zneškodnění, o obchodech s nimi a o stavu a pohybu jejich zásob - výdej vlastnímu podniku v příloze č. 19 k této vyhlášce,

t) přílohy souhrnu č. V ročního hlášení o výrobě a spotřebě návykových látek a přípravků, o zneškodnění, o obchodech s nimi a o stavu a pohybu jejich zásob - detail stavů zásob v příloze č. 20 k této vyhlášce,

u) přílohy souhrnu č. VI ročního hlášení o výrobě a spotřebě návykových látek a přípravků, o zneškodnění, o obchodech s nimi a o stavu a pohybu jejich zásob - zneškodňování odpadů a přebytečných a nepoužitelných návykových látek a přípravků v příloze č. 21 k této vyhlášce,

v) odhad pěstování konopí pro výzkumné účely, pro šlechtění nových odrůd a pro zachování genetické rozmanitosti podle § 26 odst. 1 písm. b) zákona v příloze č. 22 k této vyhlášce,

w) souhrnu ročního hlášení o pěstování konopí pro výzkumné účely, pro šlechtění nových odrůd a pro zachování genetické rozmanitosti podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona v příloze č. 23 k této vyhlášce,

x) přílohy souhrnu č. I ročního hlášení o pěstování konopí pro výzkumné účely, pro šlechtění nových odrůd a pro zachování genetické rozmanitosti - příjem od dodavatelů v příloze č. 24 k této vyhlášce,

y) přílohy souhrnu č. II ročního hlášení o pěstování konopí pro výzkumné účely, pro šlechtění nových odrůd a pro zachování genetické rozmanitosti - detail pěstování v příloze č. 25 k této vyhlášce,

z) přílohy souhrnu č. III ročního hlášení o pěstování konopí pro výzkumné účely, pro šlechtění nových odrůd a pro zachování genetické rozmanitosti - výdej odběratelům v příloze č. 26 k této vyhlášce.

(2) Tato vyhláška dále stanoví tiskopis formuláře

a) přílohy souhrnu č. IV ročního hlášení o pěstování konopí pro výzkumné účely, pro šlechtění nových odrůd a pro zachování genetické rozmanitosti - detail zpracování v příloze č. 27 k této vyhlášce,

b) přílohy souhrnu č. V ročního hlášení o pěstování konopí pro výzkumné účely, pro šlechtění nových odrůd a pro zachování genetické rozmanitosti - detail zneškodňování v příloze č. 28 k této vyhlášce,

c) hlášení Generálního ředitelství cel o osetých plochách mákem setým a konopím a jejich odhadech podle § 43 odst. 6 písm. a) zákona v příloze č. 29 k této vyhlášce,

d) ročního hlášení Generálního ředitelství cel o pěstování máku setého a konopí podle § 43 odst. 6 písm. b) zákona v příloze č. 30 k této vyhlášce.


§ 2

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 125/2006 Sb., kterou se stanoví tiskopisy formulářů podle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se zrušuje.


§ 3

Závěrečné ustanovení

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění.

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. dubna 2014.


Ministr:

MUDr. Němeček, MBA, v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 53/2014 Sb.

ŽÁDOST O VYDÁNÍ POVOLENÍ
k zacházení s návykovými látkami a přípravky

ŽÁDOST O VYDÁNÍ POVOLENÍ k zacházení s návykovými látkami a přípravky

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 53/2014 Sb.

ŽÁDOST O ZMĚNU POVOLENÍ
k zacházení s návykovými látkami a přípravky (pouze změna odpovědné osoby)

ŽÁDOST O ZMĚNU POVOLENÍ k zacházení s návykovými látkami a přípravky (pouze změna odpovědné osoby)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 53/2014 Sb.

ŽÁDOST O ZRUŠENÍ POVOLENÍ
k zacházení s návykovými látkami a přípravky

ŽÁDOST O ZRUŠENÍ POVOLENÍ k zacházení s návykovými látkami a přípravky

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 53/2014 Sb.

ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ DO SEZNAMU
osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky je obsahujícími

ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ DO SEZNAMU osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky je obsahujícími

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 53/2014 Sb.

ŽÁDOST O ZMĚNU ÚDAJŮ UVEDENÝCH V ŽÁDOSTI O ZAŘAZENÍ DO SEZNAMU
osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky je obsahujícími

ŽÁDOST O ZMĚNU ÚDAJŮ UVEDENÝCH V ŽÁDOSTI O ZAŘAZENÍ DO SEZNAMU osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky je obsahujícími

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 53/2014 Sb.

ŽÁDOST O VYDÁNÍ POVOLENÍ K DOVOZU
návykových látek a přípravků

ŽÁDOST O VYDÁNÍ POVOLENÍ K DOVOZU návykových látek a přípravků

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 53/2014 Sb.

ODHAD DOVOZU / DODATEK K ODHADU DOVOZU
návykových látek a přípravků podle § 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ODHAD DOVOZU / DODATEK K ODHADU DOVOZU návykových látek a přípravků podle § 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 53/2014 Sb.

ŽÁDOST O VYDÁNÍ POVOLENÍ K VÝVOZU
návykových látek a přípravků

ŽÁDOST O VYDÁNÍ POVOLENÍ K VÝVOZU návykových látek a přípravků

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 53/2014 Sb.

ŽÁDOST O VYDÁNÍ POVOLENÍ K VÝVOZU MAKOVINY

ŽÁDOST O VYDÁNÍ POVOLENÍ K VÝVOZU MAKOVINY

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 53/2014 Sb.

ODHAD VÝROBY / DODATEK K ODHADU VÝROBY návykových látek a přípravků
podle § 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ODHAD VÝROBY / DODATEK K ODHADU VÝROBY návykových látek a přípravků podle § 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 53/2014 Sb.

MĚSÍČNÍ HLÁŠENÍ o uskutečněném DOVOZU návykových látek a přípravků
podle § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

MĚSÍČNÍ HLÁŠENÍ o uskutečněném DOVOZU návykových látek a přípravků podle § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 53/2014 Sb.

MĚSÍČNÍ HLÁŠENÍ o uskutečněném VÝVOZU návykových látek a přípravků
podle § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

MĚSÍČNÍ HLÁŠENÍ o uskutečněném VÝVOZU návykových látek a přípravků podle § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 53/2014 Sb.

ČTVRTLETNÍ HLÁŠENÍ o uskutečněném DOVOZU makoviny
podle § 30 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ČTVRTLETNÍ HLÁŠENÍ o uskutečněném DOVOZU makoviny podle § 30 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 53/2014 Sb.

ČTVRTLETNÍ HLÁŠENÍ o uskutečněném VÝVOZU makoviny
podle § 30 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ČTVRTLETNÍ HLÁŠENÍ o uskutečněném VÝVOZU makoviny podle § 30 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 53/2014 Sb.

ROČNÍ HLÁŠENÍ o výrobě a spotřebě návykových látek a přípravků, o zneškodnění, o obchodech s nimi a o stavu a pohybu jejich zásob
podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
SOUHRN

ROČNÍ HLÁŠENÍ o výrobě a spotřebě návykových látek a přípravků, o zneškodnění, o obchodech s nimi a o stavu a pohybu jejich zásob podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů SOUHRN

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 53/2014 Sb.

ROČNÍ HLÁŠENÍ o výrobě a spotřebě návykových látek a přípravků, o zneškodnění, o obchodech s nimi a o stavu a pohybu jejich zásob
podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Příloha SOUHRNU č. I PŘÍJEM OD DODAVATELŮ V TUZEMSKU

ROČNÍ HLÁŠENÍ o výrobě a spotřebě návykových látek a přípravků, o zneškodnění, o obchodech s nimi a o stavu a pohybu jejich zásob podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Příloha SOUHRNU č. I PŘÍJEM OD DODAVATELŮ V TUZEMSKU

Příloha č. 17 k vyhlášce č. 53/2014 Sb.

ROČNÍ HLÁŠENÍ o výrobě a spotřebě návykových látek a přípravků, o zneškodnění, o obchodech s nimi a o stavu a pohybu jejich zásob
podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Příloha SOUHRNU č. II VÝDEJ ODBĚRATELŮM V TUZEMSKU (mimo lékáren)

ROČNÍ HLÁŠENÍ o výrobě a spotřebě návykových látek a přípravků, o zneškodnění, o obchodech s nimi a o stavu a pohybu jejich zásob podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Příloha SOUHRNU č. II VÝDEJ ODBĚRATELŮM V TUZEMSKU (mimo lékáren)

Příloha č. 18 k vyhlášce č. 53/2014 Sb.

ROČNÍ HLÁŠENÍ o výrobě a spotřebě návykových látek a přípravků, o zneškodnění, o obchodech s nimi a o stavu a pohybu jejich zásob
podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Příloha SOUHRNU č. III DETAIL VÝROBY

ROČNÍ HLÁŠENÍ o výrobě a spotřebě návykových látek a přípravků, o zneškodnění, o obchodech s nimi a o stavu a pohybu jejich zásob podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Příloha SOUHRNU č. III DETAIL VÝROBY

Příloha č. 19 k vyhlášce č. 53/2014 Sb.

ROČNÍ HLÁŠENÍ o výrobě a spotřebě návykových látek a přípravků, o zneškodnění, o obchodech s nimi a o stavu a pohybu jejich zásob
podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Příloha SOUHRNU č. IV VÝDEJ VLASTNÍMU PODNIKU

ROČNÍ HLÁŠENÍ o výrobě a spotřebě návykových látek a přípravků, o zneškodnění, o obchodech s nimi a o stavu a pohybu jejich zásob podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Příloha SOUHRNU č. IV VÝDEJ VLASTNÍMU PODNIKU

Příloha č. 20 k vyhlášce č. 53/2014 Sb.

ROČNÍ HLÁŠENÍ o výrobě a spotřebě návykových látek a přípravků, o zneškodnění, o obchodech s nimi a o stavu a pohybu jejich zásob
podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Příloha SOUHRNU č. V DETAIL STAVŮ ZÁSOB

ROČNÍ HLÁŠENÍ o výrobě a spotřebě návykových látek a přípravků, o zneškodnění, o obchodech s nimi a o stavu a pohybu jejich zásob podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Příloha SOUHRNU č. V DETAIL STAVŮ ZÁSOB

Příloha č. 21 k vyhlášce č. 53/2014 Sb.

ROČNÍ HLÁŠENÍ o výrobě a spotřebě návykových látek a přípravků, o zneškodnění, o obchodech s nimi a o stavu a pohybu jejich zásob
podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Příloha SOUHRNU č. VI ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADŮ A PŘEBYTEČNÝCH A NEPOUŽITELNÝCH NÁVYKOVÝCH LÁTEK A PŘÍPRAVKŮ

ROČNÍ HLÁŠENÍ o výrobě a spotřebě návykových látek a přípravků, o zneškodnění, o obchodech s nimi a o stavu a pohybu jejich zásob podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Příloha SOUHRNU č. VI ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADŮ A PŘEBYTEČNÝCH A NEPOUŽITELNÝCH NÁVYKOVÝCH LÁTEK A PŘÍPRAVKŮ

Příloha č. 22 k vyhlášce č. 53/2014 Sb.

ODHAD PĚSTOVÁNÍ/ DODATEK K ODHADU PĚSTOVÁNÍ konopí pro výzkumné účely, pro šlechtění nových odrůd a pro zachování genetické rozmanitosti podle § 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ODHAD PĚSTOVÁNÍ/ DODATEK K ODHADU PĚSTOVÁNÍ konopí pro výzkumné účely, pro šlechtění nových odrůd a pro zachování genetické rozmanitosti podle § 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Příloha č. 23 k vyhlášce č. 53/2014 Sb.

ROČNÍ HLÁŠENÍ o pěstování konopí pro výzkumné účely, pro šlechtění nových odrůd a pro zachování genetické rozmanitosti
podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
SOUHRN

ROČNÍ HLÁŠENÍ o pěstování konopí pro výzkumné účely, pro šlechtění nových odrůd a pro zachování genetické rozmanitosti podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů SOUHRN

Příloha č. 24 k vyhlášce č. 53/2014 Sb.

ROČNÍ HLÁŠENÍ o pěstování konopí pro výzkumné účely, pro šlechtění nových odrůd a pro zachování genetické rozmanitosti
podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Příloha SOUHRNU č. I PŘÍJEM OD DODAVATELŮ

ROČNÍ HLÁŠENÍ o pěstování konopí pro výzkumné účely, pro šlechtění nových odrůd a pro zachování genetické rozmanitosti podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Příloha SOUHRNU č. I PŘÍJEM OD DODAVATELŮ

Příloha č. 25 k vyhlášce č. 53/2014 Sb.

ROČNÍ HLÁŠENÍ o pěstování konopí pro výzkumné účely, pro šlechtění nových odrůd a pro zachování genetické rozmanitosti
podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Příloha SOUHRNU č. II DETAIL PĚSTOVÁNÍ

ROČNÍ HLÁŠENÍ o pěstování konopí pro výzkumné účely, pro šlechtění nových odrůd a pro zachování genetické rozmanitosti podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Příloha SOUHRNU č. II DETAIL PĚSTOVÁNÍ

Příloha č. 26 k vyhlášce č. 53/2014 Sb.

ROČNÍ HLÁŠENÍ o pěstování konopí pro výzkumné účely, pro šlechtění nových odrůd a pro zachování genetické rozmanitosti
podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Příloha SOUHRNU č. III VÝDEJ ODBĚRATELŮM

ROČNÍ HLÁŠENÍ o pěstování konopí pro výzkumné účely, pro šlechtění nových odrůd a pro zachování genetické rozmanitosti podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Příloha SOUHRNU č. III VÝDEJ ODBĚRATELŮM

Příloha č. 27 k vyhlášce č. 53/2014 Sb.

ROČNÍ HLÁŠENÍ o pěstování konopí pro výzkumné účely, pro šlechtění nových odrůd a pro zachování genetické rozmanitosti
podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Příloha SOUHRNU č. IV DETAIL ZPRACOVÁNÍ

ROČNÍ HLÁŠENÍ o pěstování konopí pro výzkumné účely, pro šlechtění nových odrůd a pro zachování genetické rozmanitosti podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Příloha SOUHRNU č. IV DETAIL ZPRACOVÁNÍ

Příloha č. 28 k vyhlášce č. 53/2014 Sb.

ROČNÍ HLÁŠENÍ o pěstování konopí pro výzkumné účely, pro šlechtění nových odrůd a pro zachování genetické rozmanitosti
podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Příloha SOUHRNU č. V DETAIL ZNEŠKODŇOVÁNÍ

ROČNÍ HLÁŠENÍ o pěstování konopí pro výzkumné účely, pro šlechtění nových odrůd a pro zachování genetické rozmanitosti podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Příloha SOUHRNU č. V DETAIL ZNEŠKODŇOVÁNÍ

Příloha č. 29 k vyhlášce č. 53/2014 Sb.

OSETÉ PLOCHY A JEJICH ODHAD pěstování máku setého a konopí
podle § 43 odst. 6 písm. a) zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

OSETÉ PLOCHY A JEJICH ODHAD pěstování máku setého a konopí podle § 43 odst. 6 písm. a) zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Příloha č. 30 k vyhlášce č. 53/2014 Sb.

ROČNÍ HLÁŠENÍ o pěstování máku setého a konopí
podle § 43 odst. 6 písm. b) zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ROČNÍ HLÁŠENÍ o pěstování máku setého a konopí podle § 43 odst. 6 písm. b) zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Přesunout nahoru