Přejít na PLUS

Odkaz na nález č. 44/2014 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 28. ledna 2014 sp. zn. Pl. ÚS 49/10 ve věci návrhu na zrušení § 153b odst. 1, 4 a 5 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

Níže uvedené odkazy můžete zařadit do svých stránek.
Zajistíme Vám, že tyto adresy budou směřovat navždy a zdarma na aktuální konsolidované znění odkazovaného předpisu.


URLhttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-44
Čísloč. 44/2014 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 28. ledna 2014 sp. zn. Pl. ÚS 49/10 ve věci návrhu na zrušení § 153b odst. 1, 4 a 5 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
AliasNález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 153b odst. 1, 4 a 5 č. 99/1963 Sb., OSŘ


Jednoduchý odkaz v HTML

<a href="https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-44" title="Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 153b odst. 1, 4 a 5 č. 99/1963 Sb., OSŘ">
Nález č. 44/2014 Sb.
</a>

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nález č. 44/2014 Sb.Odkaz pro fórum v BB kódu

[url=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-44]Nález č. 44/2014 Sb.[/url]

Takto se odkaz zobrazí v diskuzi:

Nález č. 44/2014 Sb.Odkaz v Texy

"Nález č. 44/2014 Sb.":[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-44]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nález č. 44/2014 Sb.Odkaz ve Wiki

[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-44 Nález č. 44/2014 Sb.]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nález č. 44/2014 Sb.PromoBibliLabel ISO 690

ČESKO. Nález č. 44/2014 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 23. 8. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-44


Zpět na předpis