Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 42/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin

Částka 17/2014
Platnost od 18.03.2014
Účinnost od 31.03.2014
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

42

VYHLÁŠKA

ze dne 10. března 2014,

kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 11 písm. e) zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 331/2010 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin, se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se doplňuje věta „Prováděcí směrnice Komise 2013/45/EU ze dne 7. srpna 2013, kterou se mění směrnice Rady 2002/55/ES a 2008/72/ES a směrnice Komise 2009/145/ES, pokud jde o botanický název rajčete.“.

2. V příloze v bodu 4. Zeleninové druhy (mimo použití pro okrasné účely) se slova „Lycopersicon esculentum Mill.“ nahrazují slovy „Solanum lycopersicum L.“.

3. V příloze se za bod 5. Ovocné rody a druhy doplňuje nový bod 6., který včetně nadpisu zní:

6. Druhy a mezidruhové hybridy pro použití jako podnože zeleninových druhů
Capsicum annuum L. x Capsicum chinense Jacq.Hybridy vzniklé křížením druhů Capsicum annuum a Capsicum chinense
Cucurbita ficifolia BouchéTykev fíkolistá
Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita moschata DuchesneHybridy vzniklé křížením druhů Cucurbita maxima a Cucurbita moschata
Cucurbita moschata DuchesneTykev muškátová
Lagenaria siceraria (Molina) Standl.Lagenárie
Sicyos angulatus L.Libenka hranatá
Solanum lycopersicum L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. SpoonerHybridy vzniklé křížením druhů Solanum lycopersicum a Solanum habrochaites
Solanum lycopersicum L. x Solanum pimpinellifo-lium L.Hybridy vzniklé křížením druhů Solanum lycopersicum a Solanum pimpinellifolium
Solanum torvum Sw.Lilek
".

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 31. března 2014.


Ministr:

Ing. Jurečka v. r.

Přesunout nahoru