Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 358/2014 Sb.Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví

Částka 142/2014
Platnost od 31.12.2014
Účinnost od 01.01.2015
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

358

VYHLÁŠKA

ze dne 22. prosince 2014

k provedení některých ustanovení zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví

Ministerstvo financí stanoví podle § 54 zákona č. 355/2014 Sb., o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví:


§ 1

Náležitosti a vzor žádosti o přijetí opatření na vnitrostátním trhu

Náležitosti žádosti o přijetí opatření na vnitrostátním trhu jsou uvedeny ve vzoru této žádosti, který je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 2

Skutečnosti umožňující přijetí opatření na vnitrostátním trhu

(1) Skutečnosti umožňující přijetí opatření na vnitrostátním trhu jsou údaje,

a) které se týkají zboží na vnitrostátním trhu,

1. se kterým je nakládáno se souhlasem držitele práva duševního vlastnictví, nebo

2. které podle zjištění žadatele porušuje právo duševního vlastnictví, a

b) u kterých lze důvodně předpokládat jejich využitelnost pro účely přijetí opatření na vnitrostátním trhu.

(2) Výčet skutečností umožňujících přijetí opatření na vnitrostátním trhu je uveden ve vzoru žádosti o přijetí opatření na vnitrostátním trhu.

§ 3

Skutečnosti umožňující přijetí opatření na vnitrostátním trhu nad rámec konkrétního zadržení zboží

(1) Skutečnosti umožňující přijetí opatření na vnitrostátním trhu nad rámec konkrétního zadržení zboží jsou

a) údaje podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 1 uvedené v rozsahu týkajícím se veškerého zboží, na které se vztahuje právo duševního vlastnictví, které má být opatřením na vnitrostátním trhu vymáháno, a

b) údaje podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 2 týkající se veškerého zboží, na které se má vztahovat opatření na vnitrostátním trhu a které není předmětem konkrétního zadržení zboží, které bylo důvodem podání žádosti o přijetí opatření na vnitrostátním trhu.

(2) Výčet skutečností umožňujících přijetí opatření na vnitrostátním trhu nad rámec konkrétního zadržení zboží je uveden ve vzoru žádosti o přijetí opatření na vnitrostátním trhu.

§ 4

Náležitosti a vzor žádosti o prodloužení lhůty k přijetí opatření na vnitrostátním trhu

Náležitosti žádosti o prodloužení lhůty, ve které mají orgány celní správy přijmout opatření na vnitrostátním trhu, jsou uvedeny ve vzoru této žádosti, který je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 5

Náležitosti a vzor žádosti o změnu rozhodnutí pro vnitrostátní trh

Náležitosti žádosti o změnu rozhodnutí pro vnitrostátní trh jsou uvedeny ve vzoru této žádosti, který je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 6

Způsob a forma vedení evidence padělků

(1) Evidence padělků obsahuje

a) zápisy o padělcích převedených k humanitárním účelům, o provedení úprav padělků za podmínek ujednaných při jejich bezúplatném převodu a o využití upravených padělků ke stanovenému humanitárnímu účelu a

b) doklady, na jejichž základě byly zápisy v evidenci padělků provedeny.

(2) Evidenci podle odstavce 1 vede přejímající organizace

a) na předepsaném formuláři nebo na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má obsah a strukturu shodnou s tímto formulářem, nebo

b) elektronicky tak, aby se obsah a struktura evidence shodovaly s předepsaným formulářem.

(3) Vzor formuláře podle odstavce 2 je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.


§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.


Ministr:

Ing. Babiš v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 358/2014 Sb.

Vzor žádosti o přijetí opatření na vnitrostátním trhu

Vzor žádosti o přijetí opatření na vnitrostátním trhu

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 358/2014 Sb.

Vzor žádosti o prodloužení lhůty, ve které mají orgány celní správy přijmout opatření na vnitrostátním trhu

Vzor žádosti o prodloužení lhůty, ve které mají orgány celní správy přijmout opatření na vnitrostátním trhu

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 358/2014 Sb.

Vzor žádosti o změnu rozhodnutí pro vnitrostátní trh

Vzor žádosti o změnu rozhodnutí pro vnitrostátní trh

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 358/2014 Sb.

Vzor formuláře pro evidenci padělků Evidence vedení padělků (§ 47 zákona č.... /2014 Sb.)

Vzor formuláře pro evidenci padělků Evidence vedení padělků (§ 47 zákona č.... /2014 Sb.)

Přesunout nahoru