Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 340/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Částka 133/2014
Platnost od 29.12.2014
Účinnost od 01.01.2015
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

340

VYHLÁŠKA

ze dne 17. prosince 2014,

kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 77 odst. 1, § 78 odst. 12 a § 119a odst. 8 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 382/2008 Sb. a zákona č. 367/2011 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění vyhlášky č. 507/2005 Sb., vyhlášky č. 452/2008 Sb. a vyhlášky č. 390/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 8 odst. 1 písmeno a) zní:

a) zvýšené správní náklady ve výši 7 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku,“.

2. V § 9 odst. 1 písmeno a) zní:

a) zvýšené správní náklady ve výši 7 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku,“.

3. V § 14a odst. 1 písmeno a) zní:

a) zvýšené správní náklady ve výši 4 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku,“.

4. V § 31a odstavec 3 zní:

(3) Příspěvek za umístění uchazeče o zaměstnání a jeho setrvání v pracovním poměru po dobu nejméně 6 měsíců je splatný do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy agentura práce oznámila tuto skutečnost krajské pobočce Úřadu práce.“.

5. V § 31a se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.


Ministryně:

Mgr. Marksová v. r.

Přesunout nahoru