Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 339/2014 Sb.Vyhláška o stanovení odůvodněných nákladů a maximální výše úhrady nákladů služeb poskytovaných držitelem dokladů pro účely důchodového pojištění

Částka 133/2014
Platnost od 29.12.2014
Účinnost od 01.01.2015
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

339

VYHLÁŠKA

ze dne 18. prosince 2014

o stanovení odůvodněných nákladů a maximální výše úhrady nákladů služeb poskytovaných držitelem dokladů pro účely důchodového pojištění

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 35a odst. 9 a § 127 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb. a zákona č. 251/2014 Sb., (dále jen „zákon“):


§ 1

Odůvodněné náklady

Odůvodněnými náklady držitele dokladů spojenými s plněním povinností podle § 35a odst. 6 zákona se rozumí náklady na

a) vyhledání dokladu zaměstnavatele uloženého u držitele dokladů,

b) pořízení výpisu nebo opisu dokladu zaměstnavatele,

c) pořízení kopie dokladu zaměstnavatele,

d) potvrzování shody pořízeného opisu nebo kopie dokladu zaměstnavatele s dokladem zaměstnavatele uloženým u držitele dokladů,

e) poštovné.

Maximální výše úhrady

§ 2

(1) Maximální výše úhrady nákladů spojených s vyhledáním, pořízením výpisu, opisu nebo kopie dokladu zaměstnavatele a nákladů spojených s potvrzováním shody pořízeného opisu nebo kopie dokladu zaměstnavatele s dokladem zaměstnavatele uloženým u držitele dokladů, které je oprávněn požadovat držitel dokladů, jsou uvedeny v sazebníku, který je obsažen v příloze k této vyhlášce.

(2) Náklady za použitou poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů podle platného ceníku použitého provozovatele poštovních služeb.

§ 3

Maximální výše úhrady za uložení dokladů zaměstnavatele v listinné podobě podle § 35a odst. 8 zákona se stanoví do 210 Kč za jeden i započatý běžný metr dokladů za rok a za uložení dokladů zaměstnavatele v digitální podobě do 210 Kč za jeden i započatý GB kapacity za rok.


§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.


Ministryně:

Mgr. Marksová v. r.


Příloha k vyhlášce č. 339/2014 Sb.

Sazebník maximální výše úhrad nákladů spojených s poskytováním služeb držitelem dokladů

A. Vyhledání dokladu zaměstnavatele uloženého u držitele dokladů

Úhrada za vyhledání dokladu zaměstnavatele uloženého u držitele dokladů i v případě negativního nálezu činí nejvýše 100 Kč/ hod.

B. Pořízení výpisu nebo opisu dokladu zaměstnavatele

Úhrada za pořízení výpisu nebo opisu dokladu zaměstnavatele činí nejvýše 50 Kč za každou započatou stranu držitelem dokladů zpracovávaného výpisu nebo opisu.

C. Pořízení kopie dokladu zaměstnavatele

Úhrada za pořízení kopie dokladu zaměstnavatele se stanoví takto:

1. Elektrografické kopírování - za 1 list kopie

1.1. černobílé jednostranné:
A4A3
1.1.1. z volných listů5 Kč8 Kč
1.1.2. z vázaných listů7 Kč12 Kč
1.2. černobílé oboustranné:
A4A3
1.2.1. z volných listů8 Kč12 Kč
1.2.2. z vázaných listů17 Kč22 Kč
1.3. barevné jednostranné:
A4A3
1.3.1. z volných listů25 Kč38 Kč
1.3.2. z vázaných listů33 Kč46 Kč
1.4. barevné oboustranné:
A4A3
1.4.1. z volných listů40 Kč60 Kč
1.4.2. z vázaných listů53 Kč80 Kč

2. Digitální kopie

2.1. Zhotovení digitální kopie - za 1 stranu předlohy
2.1.1. skenování předloh do formátu A4 včetně25 Kč

2.1.2. skenování předloh do formátu A3 včetně

60 Kč
Zvýšení rozlišení o každých započatých 100 dpi nad 300 dpi20 Kč
2.2. Poskytnutí digitální kopie již dříve digitalizované předlohy - za 1 obraz25 Kč
2.3. Zápis dat - na 1 nosič
2.3.1. CD včetně zápisu dat40 Kč

2.3.2. DVD včetně zápisu dat

60 Kč

Maximální výše úhrad pro nově zhotovované digitální kopie dokumentů v digitální podobě jsou stanoveny pro případy, kdy se tyto poskytují v barvě s barevnou hloubkou 24 bitů nebo vyšší, v základním rozlišení 300 dpi, ve formátu JPG, PDF/A, PDF verze 1.7 a vyšší, TIFF, PNG nebo RAW.

D. Potvrzování shody opisu nebo kopie dokladu zaměstnavatele s dokladem zaměstnavatele uloženým u držitele dokladů

Úhrada za zpracování potvrzující doložky na každé straně zpracovaného opisu nebo kopie dokladu zaměstnavatele činí nejvýše 5 Kč.

Přesunout nahoru