Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 337/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů

Částka 132/2014
Platnost od 29.12.2014
Účinnost od 01.01.2015
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

337

VYHLÁŠKA

ze dne 17. prosince 2014,

kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 37 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 331/2012 Sb. a zákona č. 313/2013 Sb., k provedení § 34a odst. 8 tohoto zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění vyhlášky č. 356/2012 Sb., vyhlášky č. 409/2012 Sb., vyhlášky č. 333/2013 Sb., vyhlášky č. 388/2013 Sb. a vyhlášky č. 116/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 2a odst. 3 písmeno c) zní:

c) datum narození držitele dočasného průkazu,“.

2. V § 2c odst. 2 písmeno c) zní: „c) datum narození držitele průkazu,“.

3. Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 388/2011 Sb.

Vzor dočasného průkazu a symboly označení osoby se zdravotním postižením

A. Vzor dočasného průkazu

1. Vzor dočasného průkazu TP

Přední strana

Přední strana - vzor dočasného průkazu TP

Zadní strana

Zadní strana - vzor dočasného průkazu TP

2. Vzor dočasného průkazu ZTP

Přední strana

Přední strana - vzor dočasného průkazu ZTP

Zadní strana

Zadní strana - vzor dočasného průkazu ZTP

3. Vzor dočasného průkazu ZTP/P

Přední strana

Přední strana - vzor dočasného průkazu ZTP/P

Zadní strana

Zadní strana - vzor dočasného průkazu ZTP/P

B. Symboly označení osoby se zdravotním postižením

1. Symbol označení osoby s úplnou nebo praktickou hluchotou

Symbol označení osoby s úplnou nebo praktickou hluchotou

2. Symbol označení osoby hluchoslepé

Symbol označení osoby hluchoslepé

3. Symbol označení osoby úplně nebo prakticky nevidomé

Symbol označení osoby úplně nebo prakticky nevidomé

“.

4. Příloha č. 5 zní:

„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 388/2011 Sb.

Vzor průkazu a symboly označení osoby se zdravotním postižením

A. Vzor průkazu

1. Vzor průkazu TP

Přední strana

Přední strana - vzor průkazu TP

Zadní strana

Zadní strana - vzor průkazu TP

2. Vzor průkazu ZTP

Přední strana

Přední strana - vzor průkazu ZTP

Zadní strana

Zadní strana - vzor průkazu ZTP

3. Vzor průkazu ZTP/P

Přední strana

Přední strana - vzor průkazu ZTP/P

Zadní strana

Zadní strana - vzor průkazu ZTP/P

B. Symboly označení osoby se zdravotním postižením

1. Symbol označení osoby s úplnou nebo praktickou hluchotou

Symbol označení osoby s úplnou nebo praktickou hluchotou

2. Symbol označení osoby hluchoslepé

Symbol označení osoby hluchoslepé

3. Symbol označení osoby úplně nebo prakticky nevidomé

Symbol označení osoby úplně nebo prakticky nevidomé

“.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.


Ministryně:

Mgr. Marksová v. r.

Přesunout nahoru