Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 317/2014 Sb.Vyhláška o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích

Částka 127/2014
Platnost od 19.12.2014
Účinnost od 01.01.2015
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

317

VYHLÁŠKA

ze dne 15. prosince 2014

o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích

Národní bezpečnostní úřad a Ministerstvo vnitra stanoví podle § 28 odst. 1 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), (dále jen „zákon“):


§ 1

Předmět úpravy

Touto vyhláškou se stanoví významné informační systémy a jejich určující kritéria podle § 6 písm. d) zákona.

§ 2

Významné informační systémy

Významný informační systém naplňující určující kritéria uvedená v § 3 je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 3

Určující kritéria

(1) Určující kritéria významného informačního systému se člení na

a) dopadová určující kritéria a

b) oblastní určující kritéria.

(2) Významným informačním systémem není informační systém, jehož správcem je obec1) a při výkonu působnosti obce hlavní město Praha.

(3) Naplnění určujících kritérií významného informačního systému, který není uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce, posuzuje správce informačního systému.

§ 4

Dopadová určující kritéria

Dopadovým určujícím kritériem je skutečnost, že

a) úplná nebo částečná nefunkčnost informačního systému způsobená narušením bezpečnosti informací by mohla mít negativní vliv na

1. fungování orgánu veřejné moci,

2. poskytování služeb nebo informací orgánem veřejné moci veřejnosti,

3. hospodaření orgánu veřejné moci nebo hospodaření orgánu veřejné moci, který je správcem významného informačního systému, anebo hospodaření orgánu nebo osoby, která je správcem informačního nebo komunikačního systému kritické informační infrastruktury, nebo

4. provoz jiného významného informačního systému využívajícího služeb hodnoceného informačního systému, který je nefunkční,

přičemž omezení činnosti takového systému by mohlo mít za následek omezení výkonu působnosti orgánu veřejné moci po dobu delší než 3 pracovní dny, nebo výrazné ohrožení výkonu působnosti orgánu veřejné moci, které lze odvrátit za vynaložení nepřiměřených nákladů na provoz nebo obnovu informačního systému, nebo

b) úplná nebo částečná nefunkčnost informačního systému způsobená narušením bezpečnosti informací by mohla způsobit

1. ohrožení nebo narušení prvku kritické infrastruktury2),

2. oběti na životech s mezní hodnotou více než 10 mrtvých nebo 100 zraněných osob vyžadujících lékařské ošetření, s případnou hospitalizací s dobou delší než 24 hodin,

3. finanční nebo materiální ztráty s mezní hodnotou více než 5 % stanoveného rozpočtu orgánu veřejné moci,

4. zásah do osobního života nebo do práv fyzických nebo právnických osob postihující nejméně 50000 osob, nebo

5. výrazné ohrožení nebo narušení veřejného zájmu,

přičemž následky podle bodů 1 až 4 nedosáhnou hodnot pro určení prvku kritické infrastruktury podle průřezových kritérií stanovených krizovým zákonem.

§ 5

Oblastní určující kritéria

Oblastní určující kritéria jsou uvedena v příloze č. 2 k této vyhlášce.


§ 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.


Ředitel:

Ing. Navrátil v. r.

Ministr vnitra:

Chovanec v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 317/2014 Sb.

Významné informační systémy

SPRÁVCENÁZEV
1Agentura ochrany přírody a krajiny České republikyEkonomický informační systém JASU CS
2Agentura ochrany přírody a krajiny České republikyElektronický systém spisové služby - státní správa
3Česká inspekce životního prostředíCentrální informační systém (CIS)
4Česká národní bankaJERRS-Jednotná evidence regulovaných a registrovaných subjektů
5Česká národní bankaKRZR - Komunikační rozhraní pro Základní registry
6Český statistický úřadIntegrovaný agendový informační systém - registr osob (IAIS-ROS)
7Český telekomunikační úřadASMKS
8Český telekomunikační úřadMOSS
9Český telekomunikační úřadSpectra
10Český úřad zeměměřický a katastrálníIS územní identifikace (ISÚI)
11Český úřad zeměměřický a katastrálníInformační systém katastru nemovitostí (ISKN)
12Energetický regulační úřadJednotný informační systém Energetického regulačního úřadu
13Generální ředitelství celCentrální registr subjektů (CRS)
14Hlavní město PrahaEkonomický systém
15Hlavní město PrahaSpisová služba
16Hlavní město PrahaWebový portál (Praha.eu)
17Hlavní město PrahaElektronický poštovní systém
18Jihočeský krajElektronický systém
19Jihočeský krajSpisová služba
20Jihočeský krajFiremní e-mailová komunikace (elektronický poštovní systém)
21Jihočeský krajWebový portál (webové stránky kraje)
11Jihomoravský krajPoštovní server - Exchange
23Jihomoravský krajGeoportál
24Jihomoravský krajGinis
25Jihomoravský krajKevis - Krajský evidenční informační systém
26Jihomoravský krajRedakční systém JMK
27Kancelář veřejného ochránce právPersonální informační systém VEMA
28Kancelář veřejného ochránce právInformační systém spisové služby a ekonomických informací GINIS
29Kancelář veřejného ochránce právSystém elektronické pošty MS Exchange
30Karlovarský krajEkonomický systém (ERP)
31Karlovarský krajSpisová služba
32Karlovarský krajIntegrační směrnice
33Karlovarský krajWebový portál (Webové stránky kraje)
34Kraj VysočinaWebový portál WISMO
35Kraj VysočinaElektronický poštovní systém
36Kraj VysočinaGINIS-spisová služba
37Kraj VysočinaGINIS - ekonomické moduly
38Královéhradecký krajSpisová služba EZOP
39Královéhradecký krajEkonomický informační systém
40Liberecký krajInformační systém ekonomické agendy
41Liberecký krajInformační systém elektronické spisové služby
42Liberecký krajWebový portál Libereckého kraje
42Liberecký krajElektronický poštovní systém
43Ministerstvo dopravyPřeprava nebezpečných věcí (ADR)
44Ministerstvo dopravyCentralizovaný informační systém STK (CIS STK)
45Ministerstvo dopravyRejstřík podnikatelů v silniční dopravě (RPSD)
46Ministerstvo dopravyDatabáze vozidel (DAVOZ)
47Ministerstvo dopravyAplikace pro testování nových řidičů a dopravců v rámci autoškol (eTesty)
48Ministerstvo dopravyIS Digitální tachograf (ISDT)
49Ministerstvo dopravyInformační systém pro podporu při schvalování technické způsobilosti vozidel (ZTP)
50Ministerstvo dopravyEvidence údajů o mýtném (MÝTO)
51Ministerstvo dopravyInformační systém o silniční a dálniční síti ČR (ISSDS)
52Ministerstvo financíISPROFIN - IS programového financování
53Ministerstvo obranyBiologický a monitorovací informační systém (BMIS)
54Ministerstvo obranyInformační systém Vojenské policie (ISVP)
55Ministerstvo obranyLETVIS
56Ministerstvo obranySíť včasného zjištění armádní radiační monitorovací sítě (SVZ ARMS)
57Ministerstvo obranyŠtábní informační systém AČR (ŠIS)
58Ministerstvo obranyZdravotnický IS (ZDRAVIS)
59Ministerstvo práce a sociálních věcíInformační systém registr poskytovatelů sociálních služeb
60Ministerstvo práce a sociálních věcíJednotný informační systém práce a sociálních věcí
61Ministerstvo práce a sociálních věcíInformační systém sociálně- právní ochrany dětí
62Ministerstvo průmyslu a obchoduRegistr živnostenského podnikání
63Ministerstvo průmyslu a obchoduEkonomický informační systém
64Ministerstvo spravedlnostiEvidence znalců a tlumočníků - prezenční část
65Ministerstvo spravedlnostiSeznam ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost
66Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyInformační systém pro kvalifikace a autorizace ISKA
67Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyEIS (Ekonomický IS)
68Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyEPD
69Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyInformační systém Akreditační komise (ISACC)
70Ministerstvo vnitraAIS PČR - Agendový informační systém Policie ČR
71Ministerstvo vnitraAZYL II - Informační systém pro evidenci udělení azylu
72Ministerstvo vnitraDP-2 - Informační systém orgánu sociálního zabezpečení, výpočet a výplata dávek sociálního zabezpečení
73Ministerstvo vnitraEKIS MV - Ekonomický informační systém Ministerstva vnitra
74Ministerstvo vnitraGINIS - Informační systém elektronické spisové služby
75Ministerstvo vnitraIS ISVS - Informační systém o informačních systémech veřejné správy
76Ministerstvo vnitraPVS - Portál veřejné správy
77Ministerstvo vnitraSystém SO - Informační systém - registr státního občanství
78Ministerstvo vnitraInformační systém Ústřední evidence fyzických osob, které nabyly nebo pozbyly státní občanství České republiky
79Ministerstvo vnitraISoSS - Informační systém o státní službě
80Ministerstvo zahraničních věcíePasy
81Ministerstvo zahraničních věcíVíza ČR (EVC2)
82Ministerstvo zdravotnictvíNárodní zdravotnický informační systém (NZIS)
83Ministerstvo zdravotnictvíOchrana veřejného zdraví
84Ministerstvo zemědělstvíInformační systém VODA
85Ministerstvo zemědělstvíInformační systém vodovodů a kanalizací (IS VaK)
86Ministerstvo zemědělstvíIntegrovaný zemědělský registr (IZR)
8/Ministerstvo zemědělstvíEvidence využití půdy podle uživatelských vztahů (LPIS)
88Ministerstvo zemědělstvíSpolečný zemědělský registr (SZR)
89Ministerstvo životního prostředíIRZ - Integrovaný registr znečišťování životního prostředí
90Ministerstvo životního prostředíISPOP-Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností
91Ministerstvo životního prostředíInformační systém SEA
92Ministerstvo životního prostředíInformační systém EIA
93Ministerstvo životního prostředíMA ISOH - modul autovraky IS odpadového hospodářství
94Ministerstvo životního prostředíRegistr CITES
95Ministerstvo životního prostředíIPPC - IS integrované prevence
96Moravskoslezský krajIntegrační sběrnice
97Moravskoslezský krajFiremní e-mailová komunikace (Elektronický poštovní systém)
98Moravskoslezský krajWebový portál (Webové stránky kraje www.msk.cz)
99Moravskoslezský krajSystém GINIS
100Nejvyšší kontrolní úřadKontrolní informační systém (KIS)
101Nejvyšší státní zastupitelstvíCentrální evidence stíhaných osob
102Olomoucký krajERP - Ekonomický systém
103Olomoucký krajSpisová služba (SSL)
104Olomoucký krajIntegrační směrnice (ISb)
105Olomoucký krajWebový portál (WP)
106Olomoucký krajElektronický poštovní systém (EPS)
107Pardubický krajIntegrovaný informační systém GINIS
108Plzeňský krajMailový server
109Plzeňský krajIntegrační sběrnice
110Plzeňský krajSpisová služba
111Plzeňský krajWebový portál kraje
112Plzeňský krajERP
113Probační a mediační službaAgendový informační systém AIS PMS
114Rada pro rozhlasové a televizní vysíláníIntranet RRTV
115Správa státních hmotných rezervIS Argis - IS pro plánování civilních zdrojů (provozní i cvičné prostředí)
116Správa státních hmotných rezervIS Krizkom - IS krizové komunikace
117Správa základních registrůSystém řízení přístupů do základních registrů (RACS)
118Státní fond životního prostředíEIS-JASU
119Státní fond životního prostředíSFZP-CENTRAL
120Státní fond životního prostředíE-SPIS
121Státní pozemkový úřadAgendový systém pro pozemkové úpravy (ASPU - DMS)
122Státní pozemkový úřadCentrální informační systém (CIS)
123Státní úřad inspekce práceRegistr elektronizace úkonů inspekce práce (REÚIP)
124Státní úřad pro jadernou bezpečnostRegistr externích adres (REA)
125Státní ústav pro kontrolu léčivCentrální úložiště elektronických receptů
126Státní ústav pro kontrolu léčivRegistr léčivých přípravků s omezením
127Státní zemědělská a potravinářská inspekceKontrolní a laboratorní činnost (KLČ)
128Státní zemědělská a potravinářská inspekceSpisová služba SZPI
129Státní zemědělský intervenčnífondInformační systém platební agentury (ISPA)
130Středočeský krajIS Ginis - ekonomický systém
131Středočeský krajE-spis - spisová služba
132Středočeský krajFiremní e-mailová komunikace (elektronický poštovní systém)
133Středočeský krajWebový portál (webové stránky kraje)
134Úřad pro civilní letectvíIS Úřadu pro civilní letectví
135Úřad pro ochranu hospodářské soutěžeGINIS - gordic integrovaný informační systém
136Úřad pro ochranu hospodářské soutěžeelektronická pošta
137Úřad pro ochranu hospodářské soutěžeinternetové stránky
138Úřad pro ochranu osobních údajůIS UOOU
139Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkovýchInformační systém majetku státu (ISMS)
140Úřad průmyslového vlastnictvíInformační systém duševního vlastnictví (ISDV)
141Úřad průmyslového vlastnictvíSystém průmyslových práv (SyPP)
142Úřad vlády České republikyElektronická knihovna legislativního procesu (eKLEP)
143Úřad vlády České republikyIS výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaVal)
144Ústecký krajEkonomický systém Navision
145Ústecký krajSpisová a archivní služba EZOP
146Ústecký krajInternetový portál Ústeckého kraje VISMO
147Ústecký krajPoštovní server Microsoft Exchange
148Vězeňská služba České republikyVězeňský informační systém (VIS)
149Všeobecná zdravotní pojišťovna České republikyCentrální registr pojištěnců
150Zeměměřický úřadIS zeměměřictví
151Zlínský krajEkonomický systém a spisová služba
152Zlínský krajWebové stránky kraje
153Zlínský krajElektronický poštovní systém

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 317/2014 Sb.

Oblastní určující kritéria

I. U orgánu veřejné moci

1. vedení správního řízení,

2. databáze obsahující osobní údaje,

3. hospodaření orgánu veřejné moci,

4. výkon spisové služby,

5. státní dozor,

6. kontrolní a inspekční činnost,

7. příprava na krizové situace a jejich řešení,

8. tvorba právních předpisů,

9. elektronická pošta,

10. vedení internetových stránek,

11. mezirezortní spolupráce,

12. mezinárodní spolupráce,

13. zadávání veřejných zakázek,

14. státní statistická služba.

II. U orgánu veřejné moci - kraje v rámci přenesené působnosti

1. databáze obsahující osobní údaje,

2. vedení správního řízení,

3. hospodaření orgánu veřejné moci,

4. elektronická pošta,

5. vedení internetových stránek,

6. příprava na krizové situace a jejich řešení,

7. mezinárodní spolupráce,

8. státní dozor,

9. kontrolní a inspekční činnost,

10. zadávání veřejných zakázek.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

2) Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru