Přejít na PLUS

Odkaz na nařízení vlády č. 314/2014 Sb.Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých a na zřízení pomníku

Níže uvedené odkazy můžete zařadit do svých stránek.
Zajistíme Vám, že tyto adresy budou směřovat navždy a zdarma na aktuální konsolidované znění odkazovaného předpisu.


URLhttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-314
Čísloč. 314/2014 Sb.
NázevNařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých a na zřízení pomníku


Jednoduchý odkaz v HTML

<a href="https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-314">
Nařízení vlády č. 314/2014 Sb.
</a>

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nařízení vlády č. 314/2014 Sb.Odkaz pro fórum v BB kódu

[url=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-314]Nařízení vlády č. 314/2014 Sb.[/url]

Takto se odkaz zobrazí v diskuzi:

Nařízení vlády č. 314/2014 Sb.Odkaz v Texy

"Nařízení vlády č. 314/2014 Sb.":[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-314]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nařízení vlády č. 314/2014 Sb.Odkaz ve Wiki

[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-314 Nařízení vlády č. 314/2014 Sb.]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nařízení vlády č. 314/2014 Sb.PromoBibliLabel ISO 690

ČESKO. Nařízení vlády č. 314/2014 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 19. 4. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-314


Zpět na předpis