Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 305/2014 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů

Částka 123/2014
Platnost od 18.12.2014
Účinnost od 01.01.2015
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

305

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 8. prosince 2014,

kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 40/1994 Sb. a zákona č. 217/2000 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění nařízení vlády č. 336/2007 Sb., nařízení vlády č. 131/2008 Sb., nařízení vlády č. 131/2009 Sb., nařízení vlády č. 134/2009 Sb., nařízení vlády č. 200/2009 Sb., nařízení vlády č. 376/2010 Sb., nařízení vlády č. 45/2011 Sb. a nařízení vlády č. 225/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 2 a 4 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.

2. V § 6 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Vojákovi, který není uveden v odstavcích 4 a 6, služebně zařazenému u poskytovatele zdravotních služeb, který není uveden v odstavci 3, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení.“.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.

3. V § 6 odst. 3 se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“ a číslo „4“ se nahrazuje číslem „5“.

4. V § 6 odst. 4 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“ a číslo „5“ se nahrazuje číslem „6“.

5. V § 6 odst. 5 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.

6. V § 6 odst. 6 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.

7. V § 9 se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“.

8. Za přílohu č. 1 se vkládá nová příloha č. 2, která zní:

„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 565/2006 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro vojáky z povolání uvedené v § 6 odst. 2
(v Kč měsíčně)

Platový
stupeň
Počet let
započitatelné
praxe
Platová třída
12345678910111213141516
1do 1 roku702076208260895097201053011420123901344014580158401716018610202002192023780
2do 2 let7280791085709300101001094011850128601395015120164401780019310209502275024670
3do 4 let7550822088909640104701134012290133501447015700170701848020040217402361025600
4do 6 let78408520924010010108701178012760138601503016300177101918020790225702449026570
5do 9 let81408850959010400112801222013250143901560016920183701990021580234202541027570
6do 12 let84609170995010780117101268013750149401617017550190702065022400242902637028610
7do 15 let878095401033011200121501316014260155001680018220197902144023240252302737029680
8do 19 let911099001073011620126201365014800160901743018900205302224024110261702841030800
9do 23 let9450102601113012060130901418015360167001809019620213102308025030271602949031960
10do 27 let9820106601155012510135901472015930173301878020350221202396025970281803060033160
11do 32 let10190110601200012980141101527016540179901948021130229502486026950292503176034410
12nad 32 let10580114801245013480146501585017170186702023021930238202580027980303503294035720

“.

Dosavadní přílohy č. 2 až 6 se označují jako přílohy č. 3 až 7.

9. V nadpisu přílohy č. 3 se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“.

10. Příloha č. 4 zní:

„Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 565/2006 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro vojáky z povolání uvedené v § 6 odst. 4
(v Kč měsíčně)

Platový
stupeň
Počet let
započitatelné
praxe
Platová třída
12345678910111213141516
1do 1 roku7270789085509270100501089011820128401392015090164001777019260209002268024620
2do 2 let7540819088809630104501132012270133201444015660170101843020000216902355025540
3do 4 let7820851092009990108401173012730138201499016260176801914020750225102444026500
4do 6 let81108820957010370112501220013220143601556016880183401985021530233602535027500
5do 9 let84409160993010770116801266013720149001614017510190202061022340242402631028540
6do 12 let876095001031011160121201313014230154701674018160197402137023180251402730029600
7do 15 let909098701069011600125701362014760160601739018860204902219024060261102833030720
8do 19 let9430102401110012020130601414015310166601805019570212702303024960270802940031880
9do 23 let9780106201153012480135501467015890172901872020310220502390025900281103053033080
10do 27 let10170110401196012950140701523016490179501944021080228802480026880291703167034320
11do 32 let10550114401242013440146101581017130186202018021880237502573027890302803287035630
12nad 32 let10960118901289013950151701641017770193402093022710246602671028950314203410036960

“.

11. V nadpisu přílohy č. 5 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.

12. Příloha č. 6 zní:

„Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 565/2006 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro vojáky z povolání uvedené v § 6 odst. 6
(v Kč měsíčně)

Platový
stupeň
Počet let
započitatelné
praxe
Platová třída
12345678910111213141516
1do 1 roku7270789085509270100501089011820128401392015090216502302026090293003108033020
2do 2 let7540819088809630104501132012270133201444015660222602368026820300903195033940
3do 4 let7820851092009990108401173012730138201499016260229302439027580309103284034900
4do 6 let81108820957010370112501220013220143601556016880235902510028350317603375035900
5do 9 let84409160993010770116801266013720149001614017510242702586029160326403471036940
6do 12 let876095001031011160121201313014230154701674018160249902662030000335403570038000
7do 15 let909098701069011600125701362014760160601739018860257402744030890345103673039120
8do 19 let9430102401110012020130601414015310166601805019570265202828031790354803780040280
9do 23 let9780106201153012480135501467015890172901872020310273002915032720365103893041480
10do 27 let10170110401196012950140701523016490179501944021080281303005033710375704007042720
11do 32 let10550114401242013440146101581017130186202018021880290003098034720386804127044030
12nad 32 let10960118901289013950151701641017770193402093022710299103196035780398204250045360

“.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministryně práce a sociálních věcí:

Mgr. Marksová v. r.

Přesunout nahoru