Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 305/2014 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů

Částka 123/2014
Platnost od 18.12.2014
Účinnost od 01.01.2015
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

305

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 8. prosince 2014,

kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 40/1994 Sb. a zákona č. 217/2000 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění nařízení vlády č. 336/2007 Sb., nařízení vlády č. 131/2008 Sb., nařízení vlády č. 131/2009 Sb., nařízení vlády č. 134/2009 Sb., nařízení vlády č. 200/2009 Sb., nařízení vlády č. 376/2010 Sb., nařízení vlády č. 45/2011 Sb. a nařízení vlády č. 225/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 2 a 4 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.

2. V § 6 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Vojákovi, který není uveden v odstavcích 4 a 6, služebně zařazenému u poskytovatele zdravotních služeb, který není uveden v odstavci 3, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení.“.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.

3. V § 6 odst. 3 se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“ a číslo „4“ se nahrazuje číslem „5“.

4. V § 6 odst. 4 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“ a číslo „5“ se nahrazuje číslem „6“.

5. V § 6 odst. 5 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.

6. V § 6 odst. 6 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.

7. V § 9 se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“.

8. Za přílohu č. 1 se vkládá nová příloha č. 2, která zní:

„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 565/2006 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro vojáky z povolání uvedené v § 6 odst. 2
(v Kč měsíčně)

Platový
stupeň
Počet let
započitatelné
praxe
Platová třída
12345678910111213141516
1do 1 roku702076208260895097201053011420123901344014580158401716018610202002192023780
2do 2 let7280791085709300101001094011850128601395015120164401780019310209502275024670
3do 4 let7550822088909640104701134012290133501447015700170701848020040217402361025600
4do 6 let78408520924010010108701178012760138601503016300177101918020790225702449026570
5do 9 let81408850959010400112801222013250143901560016920183701990021580234202541027570
6do 12 let84609170995010780117101268013750149401617017550190702065022400242902637028610
7do 15 let878095401033011200121501316014260155001680018220197902144023240252302737029680
8do 19 let911099001073011620126201365014800160901743018900205302224024110261702841030800
9do 23 let9450102601113012060130901418015360167001809019620213102308025030271602949031960
10do 27 let9820106601155012510135901472015930173301878020350221202396025970281803060033160
11do 32 let10190110601200012980141101527016540179901948021130229502486026950292503176034410
12nad 32 let10580114801245013480146501585017170186702023021930238202580027980303503294035720

“.

Dosavadní přílohy č. 2 až 6 se označují jako přílohy č. 3 až 7.

9. V nadpisu přílohy č. 3 se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“.

10. Příloha č. 4 zní:

„Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 565/2006 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro vojáky z povolání uvedené v § 6 odst. 4
(v Kč měsíčně)

Platový
stupeň
Počet let
započitatelné
praxe
Platová třída
12345678910111213141516
1do 1 roku7270789085509270100501089011820128401392015090164001777019260209002268024620
2do 2 let7540819088809630104501132012270133201444015660170101843020000216902355025540
3do 4 let7820851092009990108401173012730138201499016260176801914020750225102444026500
4do 6 let81108820957010370112501220013220143601556016880183401985021530233602535027500
5do 9 let84409160993010770116801266013720149001614017510190202061022340242402631028540
6do 12 let876095001031011160121201313014230154701674018160197402137023180251402730029600
7do 15 let909098701069011600125701362014760160601739018860204902219024060261102833030720
8do 19 let9430102401110012020130601414015310166601805019570212702303024960270802940031880
9do 23 let9780106201153012480135501467015890172901872020310220502390025900281103053033080
10do 27 let10170110401196012950140701523016490179501944021080228802480026880291703167034320
11do 32 let10550114401242013440146101581017130186202018021880237502573027890302803287035630
12nad 32 let10960118901289013950151701641017770193402093022710246602671028950314203410036960

“.

11. V nadpisu přílohy č. 5 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.

12. Příloha č. 6 zní:

„Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 565/2006 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro vojáky z povolání uvedené v § 6 odst. 6
(v Kč měsíčně)

Platový
stupeň
Počet let
započitatelné
praxe
Platová třída
12345678910111213141516
1do 1 roku7270789085509270100501089011820128401392015090216502302026090293003108033020
2do 2 let7540819088809630104501132012270133201444015660222602368026820300903195033940
3do 4 let7820851092009990108401173012730138201499016260229302439027580309103284034900
4do 6 let81108820957010370112501220013220143601556016880235902510028350317603375035900
5do 9 let84409160993010770116801266013720149001614017510242702586029160326403471036940
6do 12 let876095001031011160121201313014230154701674018160249902662030000335403570038000
7do 15 let909098701069011600125701362014760160601739018860257402744030890345103673039120
8do 19 let9430102401110012020130601414015310166601805019570265202828031790354803780040280
9do 23 let9780106201153012480135501467015890172901872020310273002915032720365103893041480
10do 27 let10170110401196012950140701523016490179501944021080281303005033710375704007042720
11do 32 let10550114401242013440146101581017130186202018021880290003098034720386804127044030
12nad 32 let10960118901289013950151701641017770193402093022710299103196035780398204250045360

“.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministryně práce a sociálních věcí:

Mgr. Marksová v. r.

Přesunout nahoru