Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 278/2014 Sb.Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2015

Částka 113/2014
Platnost od 28.11.2014
Účinnost od 28.11.2014
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

278

SDĚLENÍ

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 20. listopadu 2014

o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2015

Ministerstvo zdravotnictví podle § 80 odst. 1 písm. e) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví na základě doporučení Národní imunizační komise antigenní složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2015:


1. Antigenní složení očkovacích látek pro pravidelná očkování

1a) kombinovaná očkovací látka proti záškrtu, dávivému kašli (acelulární forma), tetanu, dětské přenosné obrně (inaktivovaná forma), virové hepatitidě B, nákazám vyvolaným Haemophilus influenzae typ b (DTaPHibVHBIPV):

Pertussis anatoxinum

Pertussis haemagglutinum filamentosum

Pertussis membranae externae proteinum

Diphtheriae anatoxinum

Tetani anatoxinum min.

Antigenum tegiminis hepatitidis B biosyntheticum

Virus poliomyelitidis inactivatum typus 1

Virus poliomyelitidis inactivatum typus 2

Virus poliomyelitidis inactivatum typus 3

Lyofilizát Hib: Polyribosylribitoli phosphas Haemophilus influenzae b, Tetani anatoxinum

NEBO

1aa) kombinovaná očkovací látka proti záškrtu, dávivému kašli (acelulární forma), tetanu, dětské přenosné obrně (inaktivovaná forma), virové hepatitidě B, nákazám vyvolaným Haemophilus influenzae typ b (DTaPHibVHBIPV)

Diphtheriae anatoxinum

Tetani anatoxinum

Antigeny Bordetelly pertussis

Pertussis anatoxinum

Haemagglutinum filamentosum

Virus Poliomyelitidis (inaktivovaný)

typus 1 (Mahoney)

typus 2 (MEF-1)

typus 3 (Saukett)

Antigenum tegiminis hepatitidy B

Haemophilus influenzae typu b polysaccharidum

(Polyribosylribitoli phasphas)

conjugata cum tetani anatoxinum

1b) očkovací látka proti záškrtu, dávivému kašli (acelulární forma), tetanu (DTaP):

Diphtheriae anatoxinum ≥ 30 mezinárodních jednotek

Tetani anatoxinum ≥ 40 mezinárodních jednotek

Pertussis anatoxinum (PT) 25 mikrogramů

Pertussis haemaglutininum filamentosum (FHA) 25 mikrogramů

Pertactinum (69kD) 8 mikrogramů

1c) očkovací látka proti záškrtu, dávivému kašli (acelulární forma), tetanu, nákazám vyvolaným Hemofilem influenzae b (DTaPHib):

Diphtheriae anatoxinummin. 30 mezinárodních jednotek
Tetani anatoxinummin. 40 mezinárodních jednotek
Pertussis anatoxinum (PT) 25 mikrogramů
Pertussis haemaglutininum filamentosum(FHA) 25 mikrogramů
Pertactinum (69kD)8 mikrogramů
Haemophilus influenzae B10 mikrogramů
cum anatoxino tetanico20-40 mikrogramů

1d) očkovací látka proti nákazám vyvolaným Haemophilus influenzae typ b:

1 dávka lyofilizované vakcíny obsahuje: Polysaccharidum Hib purificatum (10 mikrogramů) cum Anatoxino tetanico (přibližně 25 mikrogramů).

1e) očkovací látka proti tetanu:

Tetani anatoxinum .......... min. 40 mezinárodních jednotek

1f) očkovací látka proti virové hepatitidě B do 15 let věku:

Antigenum tegiminis hepatitidis B10 mikrogramů

1g) očkovací látka proti virové hepatitidě B od 16 let a výše:

Antigenum tegiminis hepatitidis B20 mikrogramů

1h) očkovací látka proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám:

Morbillorum virus attenuatum (Schwarz)min. 103,0 infekční dávka pro buněčnou kulturu50
Parotitidis virus attenuatum (RIT 4385)min. 103,7 infekční dávka pro buněčnou kulturu50
Rubeolae virus attenuatum (Wistar RA 27/3)min. 103,0 infekční dávka pro buněčnou kulturu

1ch) očkovací látka proti dětské přenosné obrně v inaktivované formě:

Virus poliomyelitis inactivatum typus 1 (Mahoney) .......... 40 antigenních D jednotek*
Virus poliomyelitis inactivatum typus 2 (MEF-1) .......... 8 antigenních D jednotek*
Virus poliomyelitis inactivatum typus 3 (Saukett) .......... 32 antigenních D jednotek*

1i) očkovací látka proti nákazám vyvolaným Streptococcus pneumoniae v polysacharidové formuli:

Polysaccharidum Streptococci pneumoniae typus:

1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F, 33F .......... 25 mikrogramů z každého sérotypu

1j) očkovací látka konjugovaná proti pneumokokovým infekcím:

Pneumococcale polysaccharidum sérotypus 1

Pneumococcale polysaccharidum sérotypus 3

Pneumococcale polysaccharidum sérotypus 4

Pneumococcale polysaccharidum sérotypus 5

Pneumococcale polysaccharidum sérotypus 6A

Pneumococcale polysaccharidum sérotypus 6B

Pneumococcale polysaccharidum sérotypus 7F

Pneumococcale polysaccharidum sérotypus 9V

Pneumococcale polysaccharidum sérotypus 14

Pneumococcale polysaccharidum sérotypus 18C

Pneumococcale polysaccharidum sérotypus 19A

Pneumococcale polysaccharidum sérotypus 19F

Pneumococcale polysaccharidum sérotypus 23F

1ka) očkovací látka proti záškrtu, dávivému kašli (acelulární forma), tetanu, dětské přenosné obrně (inaktivovaná forma):

Diphtheriae anatoxinumne méně než 2 mezinárodní jednotky
Tetani anatoxinumne méně než 20 mezinárodních jednotek
Pertusové antigeny:
Pertussis anatoxinum8 mikrogramů
Pertussis haemagglutinum filamentosum8 mikrogramů
Pertaktin2,5 mikrogramů
Virus poliomyelitidis inactivatum:
typus 1 (kmen Mahoney)40 D jednotek antigenu
typus 2 (kmen MEF-1)8 D jednotek antigenu
typus 3 (kmen Saukett)32 D jednotek antigenu

NEBO

1kb) očkovací látka proti záškrtu, dávivému kašli (acelulární forma), tetanu, dětské přenosné obrně (inaktivovaná forma):

Difterický toxoidvíce nebo rovno 2 mezinárodní jednotky (2 Lf)
Tetanický toxoidvíce nebo rovno 20 mezinárodních jednotek (5 Lf)
Pertusové antigeny:
Pertusový toxoid2,5 mikrogramů
Filamentózní hemaglutinin5 mikrogramů
Fimbrie typu 2+35 mikrogramů
Pertaktin3 mikrogramy
Virus poliomyelitis typu 1 (inaktivovaný)40 antigenních D jednotek
Virus poliomyelitis typu 2 (inaktivovaný)8 antigenních D jednotek
Virus poliomyelitis typu 3 (inaktivovaný)32 antigenních D jednotek

1l) očkovací látka proti tuberkulóze:

Mycobacterium bovis attenautum (BCG) stratus Danisuc 1331 ≥ 2,0 x 106 ≤ 8,0 x 106 CFU (živých zárodků)0,75 mg

1m) očkovací látka proti virové hepatitidě B pro osoby zařazené do dialyzačního programu:

Antigenum tegiminis hepatitidis B biosyntheticum 20 mikrogramů; adjuvans AS04C obsahující 3-O-deacyl-4-monofosforyl-lipid A (MPL) 50 mikrogramů v 1 dávce

2. Antigenní složení očkovacích látek pro zvláštní očkování

2a) očkovací látka proti virové hepatitidě B ve formuli pro dospělé:

Antigenum tegiminis hepatitidis B20 mikrogramů

2b) očkovací látka proti vzteklině:

Virus rabiei inactivatum (kmen Wistar rabies PM/WI 38 1503-3M více nebo rovno 2,5 mezinárodních jednotek v 1 dávce (0,5 ml)

2c) očkovací látka proti virové hepatitidě A ve formuli pro dospělé:

Hepatitis A virus inactivatum

3. Antigenní složení očkovacích látek pro mimořádná očkování

3a) očkovací látka proti virové hepatitidě A ve formuli pro dospělé:

Hepatitis A virus inactivatum

3b) očkovací látka proti virové hepatitidě A ve formuli pro děti:

Virus hepatitis A inactivatum

V roce 2015 s ohledem na plánovanou novelizaci vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, nelze vyloučit případnou úpravu antigenního složení očkovacích látek pro pravidelná očkování publikováním nového antigenního složení těchto očkovacích látek ve Sbírce zákonů.


Ministr:

MUDr. Němeček, MBA, v. r.

Přesunout nahoru