Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 268/2014 Sb.Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Částka 110/2014
Platnost od 24.11.2014
Účinnost od 01.04.2015
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek
10 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Předkladatel

Nalezené legislativní změny k předpisu č. 268/2014 Sb.

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh zákona, kterým se mění zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona o správních poplatcích a zákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání

Novela reaguje na nutnost implementace Nařízení Evropského parlamentu a Rady o zdravotnických prostředcích. Dále dochází k navazujícím změnám v zákoně o správních poplatcích a zákoně o regulaci reklamy.

Poslední změna: 08.01.2020 (Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích

Novela zpřesňuje povinnost přeškolit osoby provádějící servis zdravotních prostředků výrobcem zdravotních prostředků.

Poslední změna: 29.11.2019 (Zahájeno 2. čtení)
Návrh poslance na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích

Zákon rozšiřuje pravomoc provádět servis zdravotnických prostředků i na poskytovatele zdravotních služeb, jehož zaměstnanci však musí splňovat stejné požadavky jako zaměstnanci soukromých subjektů zajišťující servis zdravotnických prostředků.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
07.11.2017 pod číslem 366/2017 Sb. s účinností od 01.12.2017
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a některé další zákony

Novela integruje kontrolní pravomoc dozorových orgánů ve vztahu k drobným živnostníkům do pravomoci jediného správního orgánu, tj. živnostenského úřadu. Novelizovaná právní úprava se má vztahovat na ty podnikatele, kteří zaměstnávají méně než 10 osob.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Návrh zákona provádí nezbytné změny ve zhruba 250 různých zákonech, které budou vyvolány nabytím účinnosti nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.06.2017 pod číslem 183/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017
Návrh vyhlášky provádějící některá ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích

Navrhovaná vyhláška provádí většinu zmocnění nového zákona o zdravotnických prostředcích.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 03.04.2015 pod číslem 62/2015 Sb. s účinností od 03.04.2015
Návrh vyhlášky o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony a úkony Státního ústavu pro kontrolu léčiv

Návrh vyhlášky stanovuje výše náhrad za odborné úkony a úkony Státního ústavu pro kontrolu léčiv v oblasti zdravotnických prostředků a určuje jednotlivé výše náhrad.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 03.04.2015 pod číslem 61/2015 Sb. s účinností od 03.04.2015
Návrh nařízení vlády o technických požadavcích na zdravotnické prostředky

Nařízení vlády upravuje technické požadavky související se zdravotnickými prostředky a nahrazuje předcházející nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky zrušené zákonem č. 268/2014 Sb.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 31.03.2015 pod číslem 54/2015 Sb. s účinností od 01.04.2015
Návrh nařízení vlády o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky.

Stávající nařízení vlády bylo zrušeno od 1. dubna 2015, z toho důvodu byl zpracován návrh nového nařízení vlády o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 31.03.2015 pod číslem 55/2015 Sb. s účinností od 01.04.2015
Návrh nařízení vlády o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro

Nařízení vlády o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro upravuje otázku technických požadavků na tyto zdravotnické prostředky.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 31.03.2015 pod číslem 56/2015 Sb. s účinností od 01.04.2015