Přejít na PLUS
Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 245/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy, ve znění pozdějších předpisů

Částka 104/2014
Platnost od 14.11.2014
Účinnost od 01.12.2014
Zrušeno k 01.06.2015 (110/2015 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Typ změny

Předkladatel

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh vyhlášky o zrušení vyhlášky č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi ...

Dne 1. ledna 2015 nabyl účinnosti zákon, který novelizoval zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, na jehož základě byla vydána vyhláška č. 46/2010 Sb. V souvislosti s tím pozbývá platnosti zmocnění ministerstva životního prostředí zakotvené v původním znění zákona o ochraně přírody a krajiny. Vyhláška se tímto stala zcela nerelevantní a je třeba ji zrušit.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 07.05.2015 pod číslem 110/2015 Sb. s účinností od 01.06.2015