Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 243/2014 Sb.Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Dlouhopolsko a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Částka 104/2014
Platnost od 14.11.2014
Účinnost od 01.12.2014
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

243

VYHLÁŠKA

ze dne 7. listopadu 2014

o vyhlášení Národní přírodní památky Dlouhopolsko a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č.349/2009 Sb.:


§ 1

Vymezení národní přírodní památky

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Dlouhopolsko (dále jen „národní přírodní památka“).

(2) Národní přírodní památka se rozkládá na území Středočeského kraje v katastrálním území Dlouhopolsko a Kněžičky. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3) Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 2

Předmět ochrany

Předmětem ochrany národní přírodní památky jsou

a) lesní porosty tvořené společenstvy bazifilních teplomilných doubrav,

b) trvalé travní porosty tvořené společenstvy slatinných luk s pěchavou slatinnou, bezkolencových luk a ostřicových porostů,

c) vzácné a ohrožené druhy rostlin, zejména populace druhů pěchava slatinná (Sesleria uliginosa), hvozdík pyšný (Dianthus superbus) a vstavač bahenní (Orchis palustris), včetně jejich biotopů, a

d) vzácné a ohrožené druhy živočichů, zejména populace druhů roháč obecný (Lucanus cervus) a vrkoč útlý (Vertigo angustior), včetně jejich biotopů.

§ 3

Bližší ochranné podmínky

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní památce

a) povolovat anebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2),

b) povolovat nebo provádět stavby nebo povolovat anebo provádět změny dokončených staveb nebo změny staveb před jejich dokončením nebo umisťovat stavby, reklamní a informační zařízení,

c) povolovat anebo provádět geologické práce spojené se zásahem do pozemku,

d) upravovat povrch pozemních komunikací s použitím jiného než místního přírodního materiálu stejného geologického původu,

e) ukládat věci, s výjimkou krátkodobého uložení dřevní hmoty na lesních pozemcích,

f) vyznačovat cyklistické trasy nebo turistické trasy,

g) narušovat půdní povrch s využitím strojní mechanizace,

h) hnojit pozemky anebo používat chemické prostředky, nebo

i) vysazovat nebo vysévat rostliny anebo vypouštět živočichy; souhlas se nevyžaduje pro vysazování nebo výsev stanovištně původních listnatých dřevin při obnově lesa.


§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2014.


Ministr:

Mgr. Brabec v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 243/2014 Sb.

Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice Národní přírodní památky Dlouhopolsko

Geometrický obrazec - hranice Národní přírodní památky Dlouhopolsko

číslo bodusouřadnice - Y [m]souřadnice - X [m]pořadí bodu v obrazci
7001360001677962,271042268,241
7001360002677821,921042389,692
7001360003677743,661042460,373
7001360004677681,701042560,814
7001360005677706,231042578,445
7001360006677705,481042591,846
7001360007677661,681042624,067
7001360008677715,771042702,808
7001360009677795,501042638,969
7001360010677808,121042654,4610
7001360011677811,941042658,5511
7001360012677845,621042640,6312
7001360070677848,061042705,8413
7001360013677851,101042711,5214
7001360014677872,401042700,1415
7001360015677924,011042641,9416
7001360016677950,861042582,7417
7001360017678000,001042534,5518
7001360018678017,551042509,9819
7001360019678040,221042466,8520
7001360020678110,711042468,3221
7001360021678162,611042466,2322
7001360022678185,871042472,1723
7001360023678194,191042494,7424
7001360024678157,421042570,8525
7001360025678154,611042567,1426
7001360026678132,371042613,2427
7001360071678135,571042620,5028
7001360027678135,861042625,0029
7001360028678086,711042738,7230
7001360029678091,581042741,8431
7001360030678168,241042680,6432
7001360031678182,451042705,6033
7001360032678352,501042627,5634
7001360033678382,371042637,2035
7001360034678516,451042514,1936
7001360035678518,411042508,6137
7001360036678504,661042504,9838
7001360037678547,501042424,4939
7001360038678597,911042292,6940
7001360039678617,811042252,0341
7001360040678639,961042225,4342
19001700001678673,071042201,6243
19001700002678706,931042192,1644
19001700003678751,581042192,8245
19001700004678771,981042198,7546
19001700005678803,561042211,3947
19001541940678775,241042168,1248
19001542040678745,061042139,0849
19001542087678729,421042127,9350
19001542110678719,531042108,5951
19001700007678695,681042082,4352
19001700008678676,401042108,6953
19001700009678661,921042141,4954
19001700010678650,291042163,0555
19001700011678625,691042173,1056
19001700012678615,231042177,8557
19001700013678587,311042192,7158
19001700014678575,081042198,5759
19001700015678523,861042220,6460
7001360045678503,751042241,6961
7001360046678467,151042268,4762
7001360047678446,271042291,0363
7001480001678428,541042345,9464
7001480002678437,051042360,8465
7001480003678389,341042412,4566
7001480004678275,181042453,1567
7001360058678276,171042430,1868
7001360060678247,101042437,5469
7001360061678173,721042447,5370
7001360062678141,211042445,2571
7001480006678122,251042434,0572
7001480007678096,641042440,3473
7001480008678042,331042454,6274
7001480009677998,421042482,1975
7001480010677989,001042476,6476
7001480011677940,771042510,1577
7001480012677933,611042497,7778
7001480013677944,441042465,3579
7001480014677960,871042449,3080
7001480015678034,511042398,0381
7001480016678051,571042364,8882
7001480017678102,141042321,8483
7001360068678094,741042272,4884
7001360069678069,861042231,2985
7001360072678055,461042222,8786
7001360073678015,521042243,2087
7001360074677992,151042248,3288

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 243/2014 Sb.

Orientační grafické znázornění Národní přírodní památky Dlouhopolsko a jejího ochranného pásma

Orientační grafické znázornění Národní přírodní památky Dlouhopolsko a jejího ochranného pásma

Poznámky pod čarou

1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.

2) Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 3 odst. 2 a § 31 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).

Přesunout nahoru