Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 225/2014 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů

Částka 95/2014
Platnost od 23.10.2014
Účinnost od 01.11.2014
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

225

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 15. října 2014,

kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 40/1994 Sb. a zákona č. 217/2000 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění nařízení vlády č. 336/2007 Sb., nařízení vlády č. 131/2008 Sb., nařízení vlády č. 131/2009 Sb., nařízení vlády č. 134/2009 Sb., nařízení vlády č. 200/2009 Sb., nařízení vlády č. 376/2010 Sb. a nařízení vlády č. 45/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 2 se číslo „3“ nahrazuje číslem „5“.

2. V § 5 odst. 4 se slova „přílohy č. 1, 2 nebo 3“ nahrazují slovy „příloh č. 1 až 5“.

3. V § 6 odstavce 2 a 3 znějí:

(2) Vojákovi, který je zdravotnickým pracovníkem10a) poskytujícím zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb, který není příspěvkovou organizací, nebo v centru letecké záchranné služby, přísluší platový tarif pro platovou třídu a platový stupeň, do kterých je zařazen, podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení, není-li v odstavci 4 stanoveno jinak.

(3) Vojákovi, který je zdravotnickým pracovníkem10a) poskytujícím zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb, který je příspěvkovou organizací, přísluší platový tarif pro platovou třídu a platový stupeň, do kterých je zařazen, podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení, není-li v odstavci 5 stanoveno jinak.“.

4. V § 6 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

(4) Vojákovi, který je lékařem nebo zubním lékařem22) poskytujícím zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče, který není příspěvkovou organizací, nebo v centru letecké záchranné služby, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 4 k tomuto nařízení.

(5) Vojákovi, který je lékařem nebo zubním lékařem22) poskytujícím zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče, který je příspěvkovou organizací, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 5 k tomuto nařízení.“.

5. V § 9 se číslo „4“ nahrazuje číslem „6“.

6. Přílohy č. 1 až 3 znějí:

„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 565/2006 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro vojáky z povolání uvedené v § 6 odst. 1 (v Kč měsíčně)

Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
12345678910111213141516
1do 1 roku692075108140882095801038011260122201325014370156101692018350199102161023440
2do 2 let718078008450916099501078011680126701375014910162001755019040206502242024320
3do 4 let7450810087609510103201118012110131601427015480168201822019750214302327025240
4do 6 let7730840091109870107201161012580136701482016070174601890020500222502414026190
5do 9 let80308720945010250111201204013060141801537016680181101962021270230902505027170
6do 12 let83409040981010620115501250013550147201594017300188002035022080239402599028200
7do15 let866094001018011040119801297014060152801656017960195002113022910248702698029250
8do 19 let898097501057011450124401346014590158601719018630202402193023770258002800030360
9do 23 let9320101201098011890129001398015140164601783019340210102275024670267702907031500
10do 27 let9680105101139012330134001451015710170801851020060218002361025600277703016032690
11do 32 let10040109001182012800139101505016310177301920020830226202450026560288303130033920
12nad 32 let10430113201227013280144401562016930184101994021620234802543027580299203247035210

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 565/2006 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro vojáky z povolání uvedené v § 6 odst. 2 (v Kč měsíčně)

Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
12345678910111213141516
1do 1 roku717077808430913099101074011650126501372014880161601752018990206002236024270
2do 2 let7440808087509500103001116012090131301424015440167701817019710213802321025180
3do 4 let7710839090709850106901157012550136301477016030174201886020460221902409026120
4do 6 let80008700943010220110901202013040141501533016640180801957021220230202499027110
5do 9 let83209030979010610115101248013520146901591017260187502031022020238902593028140
6do 12 let864093601016011000119501294014030152501650017900194602107022850247802691029180
7do 15 let896097301054011430123901343014550158301714018590202002187023720257402793030280
8do 19 let9300101001094011850128701394015100164201780019290209602270024610267002898031430
9do 23 let9640104701137012300133601446015660170401845020020217402356025530277103009032610
10do 27 let10020108801179012770138701501016250176901916020780225602444026500287603122033830
11do 32 let10400112801224013250144001558016890183601989021560234102536027490298403240035120
12nad 32 let10800117201270013750149501617017520190602063022380243102633028540309703361036440

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 565/2006 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro vojáky z povolání uvedené v § 6 odst. 3 (v Kč měsíčně)

Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
12345678910111213141516
1do 1 roku692075108140882095701037011250122201325014370156101692018340199002160023440
2do 2 let718078008450917099501078011680126801375014910162001755019040206502242024320
3do 4 let7440810087609510103201117012120131601427015480168301822019760214302327025230
4do 6 let7720840091109870107101161012590136701481016070174601890020500222402414026190
5do 9 let80308720945010250111201205013060141901537016670181101962021270230802505027180
6do 12 let83409040981010620115401250013550147301594017290188002035022070239402600028190
7do 15 let865094001018011040119701297014050152901656017960195102113022910248602698029250
8do 19 let898097501057011440124301346014580158601719018630202502193023770257902800030360
9do 23 let9310101101098011880129001397015130164601782019340210002276024660267702907031500
10do 27 let9680105101139012330134001450015700170901851020070217902361025600277803016032680
11do 32 let10040108901182012800139101505016310177301921020830226102450026560288303130033930
12nad 32 let10430113201227013280144401562016920184101993021620234802543027570299203247035200

“.

7. Za přílohu č. 3 se vkládají nové přílohy č. 4 a 5, které znějí:

„Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 565/2006 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro vojáky z povolání uvedené v § 6 odst. 4 (v Kč měsíčně)

Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
12345678910111213141516
1do 1 roku717077808430913099101074011650126501372014880213402269025710288803064032550
2do 2 let7440808087509500103001116012090131301424015440219502334026440296603149033460
3do 4 let7710839090709850106901157012550136301477016030226002404027180304703237034400
4do 6 let80008700943010220110901202013040141501533016640232502474027950313003327035390
5do 9 let83209030979010610115101248013520146901591017260239202549028750321703421036420
6do 12 let864093601016011000119501294014030152501650017900246402624029570330603519037460
7do 15 let896097301054011430123901343014550158301714018590253702705030440340203621038560
8do 19 let9300101001094011850128701394015100164201780019290261402788031330349803726039710
9do 23 let9640104701137012300133601446015660170401845020020269102874032260359903837040890
10do 27 let10020108801179012770138701501016250176901916020780277302962033230370403950042110
11do 32 let10400112801224013250144001558016890183601989021560285803054034220381204068043400
12nad 32 let10800117201270013750149501617017520190602063022380294803150035270392504189044720

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 565/2006 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro vojáky z povolání uvedené v § 6 odst. 5 (v Kč měsíčně)

Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
12345678910111213141516
1do 1 roku692075108140882095701037011250122201325014370206102192024840279002960031440
2do 2 let718078008450917099501078011680126801375014910212002255025540286503042032320
3do 4 let7440810087609510103201117012120131601427015480218302322026260294303127033230
4do 6 let7720840091109870107101161012590136701481016070224602390027000302403214034190
5do 9 let80308720945010250111201205013060141901537016670231102462027770310803305035180
6do 12 let83409040981010620115401250013550147301594017290238002535028570319403400036190
7do 15 let865094001018011040119701297014050152901656017960245102613029410328603498037250
8do 19 let898097501057011440124301346014580158601719018630252502693030270337903600038360
9do 23 let9310101101098011880129001397015130164601782019340260002776031160347703707039500
10do 27 let9680105101139012330134001450015700170901851020070267902861032100357803816040680
11do 32 let10040108901182012800139101505016310177301921020830276102950033060368303930041930
12nad 32 let10430113201227013280144401562016920184101993021620284803043034070379204047043200

“.

Dosavadní příloha č. 4 se označuje jako příloha č. 6.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2014.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministryně práce a sociálních věcí:

Mgr. Marksová v. r.

Přesunout nahoru