Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 224/2014 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Částka 95/2014
Platnost od 23.10.2014
Účinnost od 01.11.2014
Zrušeno k 01.01.2018 (341/2017 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

224

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 15. října 2014,

kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. e) a f) a § 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 364/2011 Sb. a zákona č. 365/2011 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., nařízení vlády č. 130/2009 Sb., nařízení vlády č. 133/2009 Sb., nařízení vlády č. 201/2009 Sb., nařízení vlády č. 381/2010 Sb., nařízení vlády č. 44/2011 Sb. a nařízení vlády č. 448/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 8 a 10 se číslo „5“ nahrazuje číslem „8“.

2. § 5 včetně nadpisu zní:

㤠5

Platový tarif

(1) Zaměstnanci přísluší platový tarif podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení pro platovou třídu a platový stupeň, do kterých je zařazen, nestanoví-li se dále jinak.

(2) Zaměstnanci, který není uveden v odstavcích 5 a 7, poskytovatele zdravotních služeb, který není uveden v odstavci 4, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(3) Zaměstnanci, který je

a) uveden v § 303 odst. 1 zákoníku práce,

b) úředníkem územního samosprávného celku23),

c) zaměstnancem státu v Akademii věd České republiky,

d) zaměstnancem státu v Grantové agentuře České republiky,

e) zaměstnancem státu v Technologické agentuře České republiky,

přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

(4) Zaměstnanci, který je zdravotnickým pracovníkem18) poskytujícím zdravotní služby v zařízení sociálních služeb18a), ve zdravotnickém zařízení Ministerstva obrany, které není příspěvkovou organizací, v centru letecké záchranné služby Armády České republiky, ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra České republiky a ve Vězeňské službě České republiky, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 4 k tomuto nařízení, není-li v odstavci 6 stanoveno jinak.

(5) Zaměstnanci, který je zdravotnickým pracovníkem18) poskytujícím zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 5 k tomuto nařízení, není-li v odstavci 4 nebo 7 stanoveno jinak.

(6) Zaměstnanci, který je lékařem orgánu sociálního zabezpečení29), lékařem nebo zubním lékařem ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra České republiky a ve Vězeňské službě České republiky, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 6 k tomuto nařízení.

(7) Zaměstnanci, který je lékařem nebo zubním lékařem18d) poskytujícím zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče nebo u poskytovatele zdravotnické záchranné služby, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 7 k tomuto nařízení.

(8) Zaměstnanci, který je pedagogickým pracovníkem18b), přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 8 k tomuto nařízení.“.

3. § 6 včetně nadpisu zní:

㤠6

Zvláštní způsob určení platového tarifu

(1) Zaměstnavatel může určit platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy zaměstnanci zařazenému do

a) první až páté platové třídy, nebo

b) šesté a vyšší platové třídy, který vykonává umělecké, uměleckotechnické, uměleckopedagogické práce, činnost sportovce nebo trenéra, nebo práci výkonného letce,

pokud okruh zaměstnanců, jichž se tento způsob určení platového tarifu týká, a pravidla pro určení platového tarifu v rámci rozpětí nejnižšího až nejvyššího platového stupně příslušné platové třídy sjedná v kolektivní smlouvě nebo stanoví vnitřním předpisem.

(2) Zaměstnavatel, který je poskytovatelem zdravotních služeb, může s předchozím souhlasem zřizovatele sjednat v kolektivní smlouvě nebo stanovit vnitřním předpisem způsob určení platového tarifu zaměstnancům zařazeným do šesté a vyšší platové třídy v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň v příslušné platové třídě. Výše takto určeného platového tarifu musí být určena nejméně ve výši odpovídající platovému tarifu, který by zaměstnanci příslušel při zařazení do platového stupně podle § 4.“.

4. V § 8 odst. 1 se číslo „6“ nahrazuje číslem „9“.

5. Přílohy č. 1 až 5 znějí:

„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 1 (v Kč měsíčně)

Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
12345678910111213141516
1do 1 roku678073607980865093801018011040119801299014100153001659017980195102119022980
2do 2 let703076308280898097301056011450124201349014630158801722018670202602199023840
3do 4 let7300792086009320101201096011890129001400015190164801787019380210202283024740
4do 6 let7580822089309670105001138012340133901454015770171001854020100218102369025670
5do 9 let78708530927010030108901180012810138901508016370177401924020870226302458026650
6do 12 let81708850962010430113101226013290144201565016990184301997021660234902551027650
7do 15 let84809210998010820117401271013800149601624017630191202072022470243802647028680
8do 19 let880095601035011220121901320014320155301685018290198402150023320253002746029770
9do 23 let913099201076011660126501370014870161201750019000205902231024200262502851030890
10do 27 let9480102901116012090131301422015440167301816019710213702316025110272402957032060
11do 32 let9850106901159012550136301475016030173601884020460221702404026060282703069033270
12nad 32 let10220111001203013030141401530016640180101956021230230102495027040293403185034520

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 2 (v Kč měsíčně)

Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
12345678910111213141516
1do 1 roku65507110771083509060983010660115701255013620147801602017370188502047022200
2do 2 let679073708000867094001020011060120001303014130153401663018030195702124023030
3do 4 let705076508300900097701058011480124601352014670159201726018720203002205023900
4do 6 let7320794086209340101401099011920129301404015230165201791019420210702288024800
5do 9 let7600824089509690105201140012370134201457015810171401858020160218602374025740
6do 12 let78908550929010070109201184012840139301512016410178001929020920226902464026710
7do 15 let81908890964010450113401228013330144501569017030184702001021710235502557027710
8do 19 let850092301000010840117701275013830150001628017670191602077022530244402653028760
9do 23 let882095801039011260122201323014360155701690018350198902155023380253602754029840
10do 27 let915099401078011680126801373014910161601754019040206402237024260263102857030970
11do 32 let9510103201119012120131601425015480167701820019760214202322025170273102965032140
12nad 32 let9870107201162012580136601478016070174001889020510222302410026120283403077033350

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 3 (v Kč měsíčně)

Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
12345678910111213141516
1do 1 roku7680834090409800106301152012500135701472015960173401879020370221102400026040
2do 2 let79708660938010180110501197012970140801527016560179901949021150229402491027020
3do 4 let82608990973010560114601241013460146201585017200186902024021950238102585028030
4do 6 let857093301012010960119001289013980151801645017850193902099022770247102682029100
5do 9 let892096801050011380123501338014510157601707018520201202179023630256402783030190
6do 12 let9260100401089011800128201388015050163601771019210208802261024520266002888031320
7do 15 let9610104401131012260133001441015610169801840019950216702347025450276202997032500
8do 19 let9970108301174012710138101495016200176201909020690224902436026410286503111033730
9do 23 let10340112301219013200143301552016810182801980021480233302528027400297403229035000
10do 27 let10750116701265013700148801611017440189802056022290242102623028440308603351036310
11do 32 let11150121001313014220154501672018120197002134023140251202722029510320303477037690
12nad 32 let11580125701363014750160401735018800204502214024020260802825030630332403607039110

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 4 (v Kč měsíčně)

Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
23456789101112131415
1do 1 roku86409360101501101011930129401405015240165201795019450210902289024840
2do 2 let89709710105401144012390134301458015810171401862020180219002375025790
3do 4 let931010080109301187012850139401514016410178101935020950227202465026760
4do 6 let966010480113501232013350144701572017030184802007021730235702558027760
5do 9 let1002010870117801279013850150201632017670191702083022560244602654028810
6do 12 let1040011280122201327014370155801694018330198902162023410253802754029900
7do 15 let1081011710126901377014920161601758019050206502243024300263502859031020
8do 19 let1121012160131601430015480167701824019760214202328025220273402966032200
9do 23 let1163012620136701484016070174001892020500222402415026170283603079033430
10do 27 let1208013100141801541016680180601965021280230802506027150294403195034690
11do 32 let1253013590147201600017310187602039022090239502600028180305503316035990
12nad 32 let1301014110152701661017960194602117022920248702700029240317103441037340

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 5 (v Kč měsíčně)

Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
23456789101112131415
1do 1 roku8340904098001063011520125001357014720159601734018790203702211024000
2do 2 let86609380101801105011970129701408015270165601799019490211502294024910
3do 4 let89909730105601146012410134601462015850172001869020240219502381025850
4do 6 let933010120109601190012890139801518016450178501939020990227702471026820
5do 9 let968010500113801235013380145101576017070185202012021790236302564027830
6do 12 let1004010890118001282013880150501636017710192102088022610245202660028880
7do 15 let1044011310122601330014410156101698018400199502167023470254502762029970
8do 19 let1083011740127101381014950162001762019090206902249024360264102865031110
9do 23 let1123012190132001433015520168101828019800214802333025280274002974032290
10do 27 let1167012650137001488016110174401898020560222902421026230284403086033510
11do 32 let1210013130142201545016720181201970021340231402512027220295103203034770
12nad 32 let1257013630147501604017350188002045022140240202608028250306303324036070

“.

6. Za přílohu č. 5 se vkládají nové přílohy č. 6 až 8, které znějí:

„Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 6 (v Kč měsíčně)

Platový stupeňPočet let započitatelné praxe Platová třída
11121314
1do 1 roku23130246302782031170
2do 2 let23800253502862032030
3do 4 let24520261302945032930
4do 6 let25250269003030033860
5do 9 let26000277303119034820
6do 12 let26790285803211035820
7do 15 let27610294703307036870
8do 19 let28460303903407037940
9do 23 let29330313403509039070
10do 27 let30240323303617040230
11do 32 let31180333503728041440
12nad 32 let32170344203843042690

Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 7 (v Kč měsíčně)

Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
111213141516
1do 1 roku223402379026870301103200034040
2do 2 let229902449027650309403291035020
3do 4 let236902524028450318103385036030
4do 6 let243902599029270327103482037100
5do 9 let251202679030130336403583038190
6do 12 let258802761031020346003688039320
7do 15 let266702847031950356203797040500
8do 19 let274902936032910366503911041730
9do 23 let283303028033900377404029043000
10do 27 let292103123034940388604151044310
11do 32 let301203222036010400304277045690
12nad 32 let310803325037130412404407047110

Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 8 (v Kč měsíčně)

Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
4567891011121314
1do 6 let989010720116001258016100202002035020650210002145022200
2do 12 let1067011550125301356016750205002073021050217002235023630
3do 19 let1144012420134601465017600209802125021680228002398025600
4do 27 let1237013410145501574018600216302208022630242802603028230
5nad 27 let1330014440156301698019700225502310023900263502850031250

“.

Dosavadní příloha č. 6 se označuje jako příloha č. 9.

7. V příloze č. 9 v I. skupině se na konci bodu 3.2. nahrazuje tečka čárkou a doplňuje se bod 3.3., který zní:

3.3. občany v mimořádně tíživé nebo neočekávané sociální situaci nárokující nepojistné sociální dávky.“.

8. V příloze č. 9 ve II. skupině v bodu 3 se v úvodní větě slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy „zdravotních služeb“.

9. V příloze č. 9 ve II. skupině se v bodu 3.1. za slovo „operačních“ vkládají slova „a porodních“.

10. V příloze č. 9 ve II. skupině v bodu 4 úvodní věta zní:

„Soustavné poskytování přímé zdravotní nebo přímé obslužné péče osobám u poskytovatele zdravotních služeb a v zařízeních sociálních služeb“.


Čl. II

Přechodná ustanovení

(1) Zaměstnanci, který není uveden v § 6 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění účinném od 1. listopadu 2014, a kterému byl určen platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy, a jeho platový tarif je v důsledku tohoto postupu nižší, než by odpovídalo jeho započitatelné praxi, se platový tarif určí tak, aby odpovídal platovému stupni podle započitatelné praxe.

(2) Zaměstnanec, který není uveden v § 6 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění účinném od 1. listopadu 2014, a kterému byl určen platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy, a jeho platový tarif je v důsledku tohoto postupu vyšší, než by odpovídalo jeho započitatelné praxi, se zařadí do platového stupně, pro který je stanoven platový tarif hodnotově nejbližší. V tomto platovém stupni bude zaměstnanec zařazen do doby, než dosáhne délky započitatelné praxe stanovené pro vyšší platový stupeň. Obdobně se postupuje u zaměstnance, který byl zařazen do vyššího platového stupně, než odpovídá délce jeho započitatelné praxe.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2014.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministryně práce a sociálních věcí:

Mgr. Marksová v. r.

Přesunout nahoru