Přejít na PLUS

Odkaz na nález č. 220/2014 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 5. srpna 2014 sp. zn. Pl. ÚS 35/13 ve věci návrhu na zrušení čl. III odst. 2 poslední věty obecně závazné vyhlášky města Cheb č. 6/2012 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích

Níže uvedené odkazy můžete zařadit do svých stránek.
Zajistíme Vám, že tyto adresy budou směřovat navždy a zdarma na aktuální konsolidované znění odkazovaného předpisu.


URLhttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-220
Čísloč. 220/2014 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 5. srpna 2014 sp. zn. Pl. ÚS 35/13 ve věci návrhu na zrušení čl. III odst. 2 poslední věty obecně závazné vyhlášky města Cheb č. 6/2012 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích
AliasNález ÚS ČR o zrušení čl. III odst. 2 poslední věty vyhlášky města Cheb č. 6/2012 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích


Jednoduchý odkaz v HTML

<a href="https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-220" title="Nález ÚS ČR o zrušení čl. III odst. 2 poslední věty vyhlášky města Cheb č. 6/2012 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích">
Nález č. 220/2014 Sb.
</a>

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nález č. 220/2014 Sb.Odkaz pro fórum v BB kódu

[url=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-220]Nález č. 220/2014 Sb.[/url]

Takto se odkaz zobrazí v diskuzi:

Nález č. 220/2014 Sb.Odkaz v Texy

"Nález č. 220/2014 Sb.":[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-220]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nález č. 220/2014 Sb.Odkaz ve Wiki

[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-220 Nález č. 220/2014 Sb.]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nález č. 220/2014 Sb.PromoBibliLabel ISO 690

ČESKO. Nález č. 220/2014 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 20. 10. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-220


Zpět na předpis