Přejít na PLUS

Odkaz na nález č. 22/2014 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 12. listopadu 2013 sp. zn. Pl. ÚS 22/13 ve věci návrhu na zrušení části šesté zákona č. 494/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a některé další zákony

Níže uvedené odkazy můžete zařadit do svých stránek.
Zajistíme Vám, že tyto adresy budou směřovat navždy a zdarma na aktuální konsolidované znění odkazovaného předpisu.


URLhttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-22
Čísloč. 22/2014 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 12. listopadu 2013 sp. zn. Pl. ÚS 22/13 ve věci návrhu na zrušení části šesté zákona č. 494/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a některé další zákony
AliasNález ÚS ČR o zrušení části VI. č. 494/2012 Sb.


Jednoduchý odkaz v HTML

<a href="https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-22" title="Nález ÚS ČR o zrušení části VI. č. 494/2012 Sb.">
Nález č. 22/2014 Sb.
</a>

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nález č. 22/2014 Sb.Odkaz pro fórum v BB kódu

[url=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-22]Nález č. 22/2014 Sb.[/url]

Takto se odkaz zobrazí v diskuzi:

Nález č. 22/2014 Sb.Odkaz v Texy

"Nález č. 22/2014 Sb.":[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-22]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nález č. 22/2014 Sb.Odkaz ve Wiki

[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-22 Nález č. 22/2014 Sb.]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nález č. 22/2014 Sb.PromoBibliLabel ISO 690

ČESKO. Nález č. 22/2014 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 25. 8. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-22


Zpět na předpis