Přejít na PLUS

Odkaz na nález č. 219/2014 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 9. září 2014 sp. zn. Pl. ÚS 52/13 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti části ustanovení § 140 odst. 4 písm. f) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 367/2011 Sb. a zákona č. 1/2012 Sb.

Níže uvedené odkazy můžete zařadit do svých stránek.
Zajistíme Vám, že tyto adresy budou směřovat navždy a zdarma na aktuální konsolidované znění odkazovaného předpisu.


URLhttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-219
Čísloč. 219/2014 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 9. září 2014 sp. zn. Pl. ÚS 52/13 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti části ustanovení § 140 odst. 4 písm. f) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 367/2011 Sb. a zákona č. 1/2012 Sb.
AliasNález ÚS ČR o zrušení části ust. § 140 odst. 4 písm. f) č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti


Jednoduchý odkaz v HTML

<a href="https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-219" title="Nález ÚS ČR o zrušení části ust. § 140 odst. 4 písm. f) č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti">
Nález č. 219/2014 Sb.
</a>

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nález č. 219/2014 Sb.Odkaz pro fórum v BB kódu

[url=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-219]Nález č. 219/2014 Sb.[/url]

Takto se odkaz zobrazí v diskuzi:

Nález č. 219/2014 Sb.Odkaz v Texy

"Nález č. 219/2014 Sb.":[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-219]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nález č. 219/2014 Sb.Odkaz ve Wiki

[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-219 Nález č. 219/2014 Sb.]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nález č. 219/2014 Sb.PromoBibliLabel ISO 690

ČESKO. Nález č. 219/2014 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 16. 6. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-219


Zpět na předpis