Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 213/2014 Sb.Vyhláška o vydání zlaté mince „Železobetonový most v Karviné-Darkově“ po 5000 Kč

Částka 90/2014
Platnost od 10.10.2014
Účinnost od 14.10.2014
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

213

VYHLÁŠKA

ze dne 18. září 2014

o vydání zlaté mince „Železobetonový most v Karviné-Darkově“ po 5000 Kč

Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb.:


§ 1

(1) Dnem 14. října 2014 se v rámci cyklu „Mosty“ vydává zlatá mince „Železobetonový most v Karviné-Darkově“ po 5000 Kč (dále jen „mince“).

(2) Mince se vydává v běžném provedení a ve zvláštním provedení s leštěným polem mince a matovým reliéfem (dále jen „zvláštní provedení“).

(3) Mince v běžném i ve zvláštním provedení se razí ze zlata o ryzosti 999.9. Hmotnost mince je 15,55 g, její průměr 28 mm a síla 1,9 mm. Při ražbě mince v běžném provedení i ve zvláštním provedení je přípustná odchylka v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je přípustná odchylka nahoru 0,062 g a v ryzosti zlata odchylka nahoru 0,01 %. Hrana mince v běžném provedení je vroubkovaná, hrana mince ve zvláštním provedení je hladká.

§ 2

(1) Na lícní straně mince je průhled železobetonovým mostem v Karviné-Darkově. Nad ním je kompozice heraldických zvířat z velkého státního znaku. Uprostřed je český lev, vlevo od něj je moravská orlice a vpravo od něj je slezská orlice. Na mostovce je označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky „5000 Kč“. Po obvodu mince je název státu „ČESKÁ REPUBLIKA“ a název cyklu „MOSTY“. Značka České mincovny, která je tvořena kompozicí písmen „Č“ a „M“, je vpravo od slezské orlice.

(2) Na rubové straně mince je boční pohled na železobetonový most v Karviné-Darkově. Při horním okraji mince je text „ŽELEZOBETONOVÝ MOST“ a při spodním okraji je stylizované zobrazení travního porostu, text „V KARVINÉ-DARKOVĚ“ a ročník ražby „2014“. Před slovem „ŽELEZOBETONOVÝ“ je umístěna značka autora mince Asamata Baltaeva.

(3) Vyobrazení mince je uvedeno v příloze k této vyhlášce.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 14. října 2014.


Guvernér:

Ing. Singer, Ph.D., v. r.


Příloha k vyhlášce č. 213/2014 Sb.

Vyobrazení zlaté mince „Železobetonový most v Karviné-Darkově“ po 5000 Kč

(lícní a rubová strana)

Vyobrazení zlaté mince „Železobetonový most v Karviné-Darkově“ po 5000 Kč (lícní strana)Vyobrazení zlaté mince „Železobetonový most v Karviné-Darkově“ po 5000 Kč (rubová strana)

Přesunout nahoru