Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 211/2014 Sb.Nařízení vlády o stanovení rozsahu a podmínek informační povinnosti provozovatele potravinářského podniku v místě určení ve vztahu k některým druhům čerstvého ovoce, čerstvé zeleniny a brambor

Částka 89/2014
Platnost od 02.10.2014
Účinnost od 03.10.2014
Zrušeno k 01.01.2015
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

211

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 22. září 2014

o stanovení rozsahu a podmínek informační povinnosti provozovatele potravinářského podniku v místě určení ve vztahu k některým druhům čerstvého ovoce, čerstvé zeleniny a brambor

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 120/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 279/2013 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

(1) Toto nařízení v návaznosti na čl. 3 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat stanovuje rozsah a podmínky informační povinnosti provozovatele potravinářského podniku v místě určení (dále jen „příjemce potraviny v místě určení“).

(2) Toto nařízení se vztahuje na

a) čerstvé ovoce druhu

1. broskve,

2. hrušky,

3. jablka,

4. jahody,

5. meruňky,

6. slívy a švestky a

7. třešně,

b) čerstvou zeleninu druhu

1. cibule a česnek,

2. mrkev, petržel kořenová a celer bulvový,

3. rajčata, papriky, okurky nakládačky a okurky salátové,

4. saláty, pekingské zelí a chřest,

5. zelí hlávkové, kapusta hlávková, kapusta růžičková, květák, brokolice a kedluben,

c) brambory konzumní rané a brambory konzumní pozdní.

(3) Toto nařízení se vztahuje pouze na případy, kdy místem určení je místo prvního příjmu, zacházení nebo manipulace s potravinou uvedenou v odstavci 2.

§ 2

Rozsah a podmínky informační povinnosti

(1) Příjemce potraviny v místě určení, jde-li o potravinu uvedenou v § 1 odst. 2 a místo určení podle § 1 odst. 3, informuje příslušný krajský inspektorát Státní zemědělské a potravinářské inspekce o

a) druhu potraviny přicházející na místo určení,

b) množství potraviny přicházející na místo určení,

c) členském státě a názvu a adrese provozovatele potravinářského podniku odesílajícího potravinu na místo určení,

d) adrese místa určení a příjemci potraviny a

e) předpokládané prodejní jednotkové ceně v místě určení bez daně z přidané hodnoty1).

(2) Informace podle odstavce 1 příjemce potraviny v místě určení oznámí doručením v listinné podobě nebo způsobem umožňujícím dálkový přenos dat příslušnému krajskému inspektorátu Státní zemědělské a potravinářské inspekce nejpozději 48 hodin před příchodem potravin na místo určení.


§ 3

Účinnost

(1) Toto nařízení nabývá účinnosti prvním dnem následujícím po jeho vyhlášení.

(2) Toto nařízení pozbývá platnosti uplynutím dne 31. prosince 2014.


Předseda vlády:

Ing. Sobotka v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Jurečka v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru