Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 191/2014 Sb.Vyhláška o vzorech dokladů podle zákona o státním občanství České republiky

Částka 79/2014
Platnost od 03.09.2014
Účinnost od 01.01.2015
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

191

VYHLÁŠKA

ze dne 22. srpna 2014

o vzorech dokladů podle zákona o státním občanství České republiky

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 79 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky), (dále jen „zákon“):


§ 1

Listina o nabytí státního občanství České republiky udělením

Vzory listiny o nabytí státního občanství České republiky udělením jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 2

Listina o nabytí státního občanství České republiky prohlášením

Vzory listiny o nabytí státního občanství České republiky prohlášením jsou stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 3

Doklad o pozbytí státního občanství České republiky

Vzory dokladu o pozbytí státního občanství jsou stanoveny v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 4

Osvědčení

Vzory osvědčení podle § 43 zákona, osvědčení podle § 43 zákona, v němž se na žádost uvádějí údaje o tom, kdy, jakým způsobem a podle jakého právního předpisu fyzická osoba české či československé státní občanství nabyla nebo pozbyla, nebo také o tom, že k určitému datu nebo v určitém období byla českým státním občanem či československým státním občanem, případně o tom, že fyzická osoba je státním občanem České republiky od určitého data nepřetržitě do doby vydání osvědčení, a osvědčení podle § 48 zákona jsou stanoveny v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 5

Tiskopisy

(1) Tiskopisy dokladů, jejichž vzory jsou uvedeny v přílohách č. 1 až 4 k této vyhlášce, jsou přísně zúčtovatelnými tiskopisy se zajišťovacími prvky proti jejich zneužití, padělání a pozměnění. Každý tiskopis je opatřen písmenem označujícím sérii a šestimístnou číslicí každé série od 000001 do 999999. Po vyčerpání čísel dané série následuje pro každý tiskopis série stanovená přidáním dalšího shodného písmene označujícího sérii a šestimístnou číslicí od 000001 do 999999.

(2) Tiskopisy jsou tištěny na bezdřevém papíru formátu A4 ze 100% buničiny, 110 g/m2, barva PANTONE 365, bez optického zjasňovače s plnou chemickou ochranou.

(3) Zajišťovacími prvky tiskopisů jsou vedle plné chemické ochrany papíru vlastní jedinečný a nezaměnitelný průběžný vodoznak lva ve štítu a lipové listy.


§ 6

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 425/2013 Sb., o vzorech dokladů podle zákona o státním občanství České republiky.


§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.


Ministr:

Chovanec v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 191/2014 Sb.

LISTINA O UDĚLENÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 191/2014 Sb.

LISTINA O NABYTÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 191/2014 Sb.

DOKLAD O POZBYTÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 191/2014 Sb.

OSVĚDČENÍ O STÁTNÍM OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Přesunout nahoru