Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 177/2014 Sb.Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko – Máchův kraj

Částka 74/2014
Platnost od 28.08.2014
Účinnost od 01.09.2014
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

177

VYHLÁŠKA

ze dne 31. července 2014

o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko - Máchův kraj

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 27 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.:


§ 1

Vymezení zón

(1) Vymezují se zóny odstupňované ochrany přírody (dále jen „zóny“) na území Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko - Máchův kraj1).

(2) Vyznačení hranic zón na podkladě katastrální mapy, včetně elektronické podoby, je uloženo v ústředním seznamu2).

(3) Orientační grafické znázornění zón na území Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko - Máchův kraj je uvedeno v příloze k této vyhlášce.


§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2014.


Ministr:

Mgr. Brabec v. r.


Příloha k vyhlášce č. 177/2014 Sb.

Orientační grafické znázornění zón na území Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko - Máchův kraj

Orientační grafické znázornění zón na území Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko - Máchův kraj

Poznámky pod čarou

1) Nařízení vlády č. 176/2014 Sb., kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Kokořínsko - Máchův kraj.

2) § 42 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
Vyhláška č. 64/2011 Sb., o plánech péče, o podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území.

Přesunout nahoru