Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 172/2014 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)

Částka 72/2014
Platnost od 20.08.2014
Účinnost od 01.09.2014
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

172

SDĚLENÍ

Českého statistického úřadu

ze dne 13. srpna 2014

o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)


Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 411/2000 Sb., oznamuje s účinností od 1. září 2014 aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO), zavedené sdělením Českého statistického úřadu č. 206/2010 Sb. ze dne 16. června 2010 a aktualizované sděleními Českého statistického úřadu č. 185/2012 Sb. ze dne 29. května 2012 a č. 184/2013 Sb. ze dne 24. června 2013.

Předmětem aktualizace jsou změny názvů vybraných podskupin a kategorií a zavedení nové kategorie Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO. Změny jsou uvedeny v příloze tohoto sdělení.

Platné znění aktualizované Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) bude k dispozici na internetových stránkách Českého statistického úřadu na adrese www.czso.cz.


Předsedkyně:

prof. Ing. Ritschelová, CSc., v. r.


Příloha

Položky Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) aktualizované k 1. 9. 2014

Tabulka č. 1: Položky Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) jejichž název byl aktualizován k 1. 9. 2014

Kód položkyNázev položky platný do 31. 8. 2014Název položky platný od 1. 9. 2014
11204Členové představenstev společnostíČlenové statutárních orgánů
24333Specialisté v oblasti prodeje a nákupu lékařských a farmaceutických produktůSpecialisté v oblasti prodeje a nákupu farmaceutických produktů
25140Programátoři počítačových aplikacíProgramátoři počítačových aplikací specialisté
26356Sociální pracovníci specialisté v probačních střediscích, nápravných a jiných zařízeníchSociální pracovníci specialisté v azylových domech, probačních střediscích, nápravných a jiných zařízeních
31193Technici technologové v ostatních průmyslových oborechTechnici technologové, normovači v ostatních průmyslových oborech
34126Sociální pracovníci v probačních střediscích, nápravných a jiných zařízeníchSociální pracovníci v azylových domech, probačních střediscích, nápravných a jiných zařízeních
34311Umělečtí fotografovéUmělečtí, reklamní fotografové
35110Technici provozu informačních a komunikačních technologiíTechnici provozu informačních a komunikačních technologií, technici programátoři
5151Provozní pracovníci stravovacích, ubytovacích a dalších zařízeníVedoucí provozu stravovacích, ubytovacích a dalších zařízení
51511Provozní pracovníci školních jídelen a menzVedoucí provozu školních jídelen a menz
51512Provozní pracovníci v ubytování, stravování a pohostinství (kromě školních jídelen a menz)Vedoucí provozu v ubytování, stravování a pohostinství (kromě školních jídelen a menz)
51513Provozní pracovníci sportovních zařízeníVedoucí provozu sportovních zařízení
51519Provozní pracovníci v ostatních zařízeníchVedoucí provozu v ostatních zařízeních
5321Ošetřovatelé a příbuzní pracovníci osobní péče ve zdravotnických a sociálních zařízeníchOšetřovatelé a pracovníci v sociálních službách v oblasti pobytové péče
53211Ošetřovatelé ve zdravotnických a sociálních zařízeníchOšetřovatelé v oblasti pobytové péče
53212Pracovníci v přímé obslužné péčiPracovníci přímé obslužné péče v oblasti pobytové péče
53219Ostatní pracovníci příbuzní ošetřovatelům ve zdravotnických a sociálních zařízeníchOstatní pracovníci v sociálních službách v oblasti pobytové péče
5322Ošetřovatelé a příbuzní pracovníci v oblasti domácí péče a terénních sociálních služebOšetřovatelé a pracovníci 1 v sociálních službách v oblasti ambulantních a terénních služeb a domácí péče
53221Ošetřovatelé v oblasti domácí péče a terénních sociálních služebOšetřovatelé v oblasti ambulantních a terénních služeb a domácí péče
53222Pečovatelé v oblasti domácí péče a terénních sociálních služebPracovníci přímé obslužné péče 1 v oblasti ambulantních a terénních služeb a pečovatelé v oblasti domácí péče
53229Ostatní pracovníci příbuzní ošetřovatelům v oblasti domácí péče a terénních sociálních služebOstatní pracovníci v sociálních 1 službách v oblasti ambulantních a terénních služeb a domácí péče
75342AutočalouníciČalounici dopravních prostředků

Tabulka č. 2: Položka Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) zavedená od 1. 9. 2014

Kód položkyNázev položky
53113Pracovníci péče o děti v oblasti předškolní výchovy v mimoškolských zařízeních
Vysvětlivky:podskupinapoložka označená čtyřmístným kódem
kategoriepoložka označená pětimístným kódem
Přesunout nahoru