Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 17/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů

Částka 8/2014
Platnost od 30.01.2014
Účinnost od 30.01.2014
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

17

VYHLÁŠKA

ze dne 23. ledna 2014,

kterou se mění vyhláška č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo obrany stanoví podle § 93 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 122/2012 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání, ve znění vyhlášky č. 456/2002 Sb., vyhlášky č. 69/2008 Sb., vyhlášky č. 334/2008 Sb., vyhlášky č. 290/2010 Sb. a vyhlášky č. 177/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 13 odstavec 3 zní:

(3) Pro účely pořízení a obnovení vojenské výstroje určené do vlastnictví se vojákovi zřizuje elektronické konto měsíčních výstrojních náležitostí. Nelze-li použít postup podle věty první, vydají se vojákovi poukázky na vydání vojenské výstroje.“.

2. V § 15 odstavec 2 zní:

(2) Hodnota vojenské výstroje se pro účely stanovení výše konta měsíčních výstrojních náležitostí podle § 13 odst. 3 nebo pro účely vydání poukázek na vydání vojenské výstroje stanovuje v závislosti na době životnosti výstrojních součástek a výši jejich pořizovacích nákladů.“.

3. V § 16 odst. 1 se číslo „80“ nahrazuje číslem „70“.

4. § 17 se zrušuje.

5. V § 18 odstavec 2 zní:

(2) Zemře-li voják, kterému nebyla vydána vojenská výstroj ve formě základní výbavy, při výkonu služby v zahraničí nebo v zahraniční operaci, anebo v mimořádných případech, kdy vojenský stejnokroj zemřelého nelze dohledat, je zničen nebo poškozen, vydá služební orgán vojenský stejnokroj bez bot a jednu soupravu prádla k pohřbení vojáka.“.

6. V § 18 se odstavec 3 zrušuje.

7. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 266/1999 Sb.

Stravní dávky a přídavky potravin na osobu a den a normy jejich energetických a výživových hodnot

Stravní dávky (SD). Přídavky potravin (PP)Energ. hodnotaBílkovinyTukyKyselina linolováSacharidyMinerální látkyVitamíny
vápníkfosforželezoA-ekv. retinoluB1B2P-P-ekv. niacinuC
kJggggmgµgmg
SD - základní134749011294609008002010001,21,416100
SD - pro letce142129612010480100010002012001,41,618100
SD - pro výsadkáře151119612610520100010002012001,41,618100
PP - A430---243-----22
PP - B11709,814,40,628721251,3240,120,122,3-
PP - C152014100,55426,41312,1940,170,133,72,4
PP - D159618120,5501892642,71460,120,287,42,1
PP - E259614181100193,63443,12580,390,296,45,3
PP - F462034362,5160471107510,48701,10,8321,420,5
PP - G6353,93,8-3558653,3400,10,080,655
PP - H7601,90,5-4142491,1250,120,060,945

“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení s výjimkou čl. I bodů 3 a 4, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2015.


Ministr:

Ing. Picek v. r.

Přesunout nahoru