Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 167/2014 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění nařízení vlády č. 367/2012 Sb.

Částka 70/2014
Platnost od 18.08.2014
Účinnost od 31.08.2014
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

167

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 30. července 2014,

kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění nařízení vlády č. 367/2012 Sb.

Vláda nařizuje podle § 3 odst. 5, § 58 odst. 5 a § 83 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 49/2009 Sb. a zákona č. 472/2011 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění nařízení vlády č. 367/2012 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 1 v oddíle C část C2 se řádek

41-56-H/01Lesní mechanizátor41-56-H/001Mechanizátor lesní výroby17101, 4, 5, 8a, 9a, 11, 19, 20, 2241-45-L/51Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství2. etapa 2)

nahrazuje řádkem, který zní:

41-56-H/01Lesní mechanizátor41-56-H/001Mechanizátor lesní výroby17101, 4, 5, 8a, 9a, 11, 19, 20, 2241-45-L/51
23-43-L/51
Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství
Provozní technika
2. etapa 2)

“.

2. V příloze č. 1 v oddíle D části D2 se řádek

26-41-M/01Elektrotechnika26-41-M/002Elektrotechnika3, 9a, 221. etapa 1)

nahrazuje řádkem, který zní:

26-41-M/01Elektrotechnika26-41-M/002Elektrotechnika3, 9a, 221. etapa 1), 11)

“.

3. V příloze č. 1 v oddíle D části D2 se pod řádek

78-42-M/06Kombinované lyceum78-42-M/004Waldorfské lyceum283. etapa 3)

doplňuje řádek, který zní:

78-42-M/07Vojenské lyceum 279), 10)

“.

4. V příloze č. 1 v oddíle D se na konci části D2 doplňují poznámky k tabulce D2 č. 9) až 11), které znějí:

9) Obor vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou s platností od školního roku 2014/2015 počínaje 1. ročníkem.

10) Obor vzdělání lze studovat pouze na školách zřizovaných Ministerstvem obrany.

11) U oboru vzdělání poskytovaného na školách zřizovaných Ministerstvem obrany platí zdravotní omezení č. 27 podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení vlády s platností od školního roku 2015/2016 počínaje 1. ročníkem.“.

5. V příloze č. 1 v oddíle D části D5 se řádek

23-43-L/51Provozní technika23-43-L/5 06Provozní technika21-52-H/01Hutník284. etapa 2)
21-53-H/01Modelář
21-55-H/01Slévač
23-51-H/01Strojní mechanik
23-52-H/01Nástrojař
23-55-H/01Klempíř
23-55-H/02Karosář
23-56-H/01Obráběč kovů
23-57-H/01Kovář
23-61-H/01Autolakýrník
23-62-H/001Optik
23-62-H/01Jemný mechanik
23-65-H/01Strojník
23-65-H/02Lodník
23-65-H/03Strojník silničních strojů
23-68-H/01Mechanik opravář motorových vozidel
23-69-H/01Puškař
36-52-H/01Instalatér
36-52-H/02Mechanik plynových zařízení
39-41-H/01Malíř a lakýrník
41-55-H/01Opravář zemědělských strojů
41-56-H/02Opravář lesnických strojů

nahrazuje řádkem, který zní:

23-43-L/51Provozní technika23-43-L/506Provozní technika21-52-H/01Hutník284. etapa 2)
21-53-H/01Modelář
21-55-H/01Slévač
23-51-H/01Strojní mechanik
23-52-H/01Nástrojař
23-55-H/01Klempíř
23-55-H/02Karosář
23-56-H/01Obráběč kovů
23-57-H/01Kovář
23-61-H/01Autolakýrník
23-62-H/001Optik
23-62-H/01Jemný mechanik
23-65-H/01Strojník
23-65-H/02Lodník
23-65-H/03Strojník silničních strojů
23-68-H/01Mechanik opravář motorových vozidel
23-69-H/01Puškař
36-52-H/01Instalatér
36-52-H/02Mechanik plynových zařízení
39-41-H/01Malíř a lakýrník
41-55-H/01Opravář zemědělských strojů
41-56-H/01Lesní mechanizátor
41-56-H/02Opravář lesnických strojů

“.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 31. srpna 2014.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:

PhDr. Chládek, MBA, v. r.

Přesunout nahoru