Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 167/2014 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění nařízení vlády č. 367/2012 Sb.

Částka 70/2014
Platnost od 18.08.2014
Účinnost od 31.08.2014
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

167

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 30. července 2014,

kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění nařízení vlády č. 367/2012 Sb.

Vláda nařizuje podle § 3 odst. 5, § 58 odst. 5 a § 83 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 49/2009 Sb. a zákona č. 472/2011 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění nařízení vlády č. 367/2012 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 1 v oddíle C část C2 se řádek

41-56-H/01Lesní mechanizátor41-56-H/001Mechanizátor lesní výroby17101, 4, 5, 8a, 9a, 11, 19, 20, 2241-45-L/51Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství2. etapa 2)

nahrazuje řádkem, který zní:

41-56-H/01Lesní mechanizátor41-56-H/001Mechanizátor lesní výroby17101, 4, 5, 8a, 9a, 11, 19, 20, 2241-45-L/51
23-43-L/51
Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství
Provozní technika
2. etapa 2)

“.

2. V příloze č. 1 v oddíle D části D2 se řádek

26-41-M/01Elektrotechnika26-41-M/002Elektrotechnika3, 9a, 221. etapa 1)

nahrazuje řádkem, který zní:

26-41-M/01Elektrotechnika26-41-M/002Elektrotechnika3, 9a, 221. etapa 1), 11)

“.

3. V příloze č. 1 v oddíle D části D2 se pod řádek

78-42-M/06Kombinované lyceum78-42-M/004Waldorfské lyceum283. etapa 3)

doplňuje řádek, který zní:

78-42-M/07Vojenské lyceum 279), 10)

“.

4. V příloze č. 1 v oddíle D se na konci části D2 doplňují poznámky k tabulce D2 č. 9) až 11), které znějí:

9) Obor vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou s platností od školního roku 2014/2015 počínaje 1. ročníkem.

10) Obor vzdělání lze studovat pouze na školách zřizovaných Ministerstvem obrany.

11) U oboru vzdělání poskytovaného na školách zřizovaných Ministerstvem obrany platí zdravotní omezení č. 27 podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení vlády s platností od školního roku 2015/2016 počínaje 1. ročníkem.“.

5. V příloze č. 1 v oddíle D části D5 se řádek

23-43-L/51Provozní technika23-43-L/5 06Provozní technika21-52-H/01Hutník284. etapa 2)
21-53-H/01Modelář
21-55-H/01Slévač
23-51-H/01Strojní mechanik
23-52-H/01Nástrojař
23-55-H/01Klempíř
23-55-H/02Karosář
23-56-H/01Obráběč kovů
23-57-H/01Kovář
23-61-H/01Autolakýrník
23-62-H/001Optik
23-62-H/01Jemný mechanik
23-65-H/01Strojník
23-65-H/02Lodník
23-65-H/03Strojník silničních strojů
23-68-H/01Mechanik opravář motorových vozidel
23-69-H/01Puškař
36-52-H/01Instalatér
36-52-H/02Mechanik plynových zařízení
39-41-H/01Malíř a lakýrník
41-55-H/01Opravář zemědělských strojů
41-56-H/02Opravář lesnických strojů

nahrazuje řádkem, který zní:

23-43-L/51Provozní technika23-43-L/506Provozní technika21-52-H/01Hutník284. etapa 2)
21-53-H/01Modelář
21-55-H/01Slévač
23-51-H/01Strojní mechanik
23-52-H/01Nástrojař
23-55-H/01Klempíř
23-55-H/02Karosář
23-56-H/01Obráběč kovů
23-57-H/01Kovář
23-61-H/01Autolakýrník
23-62-H/001Optik
23-62-H/01Jemný mechanik
23-65-H/01Strojník
23-65-H/02Lodník
23-65-H/03Strojník silničních strojů
23-68-H/01Mechanik opravář motorových vozidel
23-69-H/01Puškař
36-52-H/01Instalatér
36-52-H/02Mechanik plynových zařízení
39-41-H/01Malíř a lakýrník
41-55-H/01Opravář zemědělských strojů
41-56-H/01Lesní mechanizátor
41-56-H/02Opravář lesnických strojů

“.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 31. srpna 2014.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:

PhDr. Chládek, MBA, v. r.

Přesunout nahoru